18 Μαΐου 2024

Οι Ευρωπαίοι Ψυχίατροι προειδοποιούν για την «πειραματική» και βλαπτική «τρανς ιατρική»

 
Υπάρχει άμεση ανάγκη να προστατευθούν τα κλινικά, επιστημονικά και ηθικά κριτήρια αντιμετώπισης των παιδιών και εφήβων με δυσφορία φύλου.(1)
 
Η Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Εταιρεία Παιδιών και Εφήβων (European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)) προέτρεψε αυτούς που προσφέρουν υγειονομική περίθαλψη στα παιδιά και τους εφήβους με δυσφορία φύλου, «να μην προωθούν πειραματικές και άσκοπα επεμβατικές θεραπείες με αναπόδεικτες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις».(2) 
 
Ενώ οι ανεύθυνοι, ψευδοειδικευμένοι και ιδεολογικά υποκινούμενοι οδηγοί των παιδιών τα παρασύρουν σε καταστροφικούς πειραματισμούς και σε φανταστικές «πραγματικότητες» του φύλου, ένας μεγάλος ευρωπαϊκός ψυχιατρικός οργανισμός προειδοποιεί τους γιατρούς να είναι επιφυλακτικοί με τις «πειραματικές» τρανς «θεραπείες» στα παιδιά και τους εφήβους που εκδηλώνουν σύγχυση για το φύλο τους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Εταιρεία Παιδιών και Εφήβων (ESCAP) εξέδωσε μια δήλωση (1) πολιτικής που προτρέπει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης «να μην προωθούν ασκόπως πειραματικές και επεμβατικές θεραπείες με μή αποδεδειγμένες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και αντί για αυτές να τηρούν την αρχή «primum-nil-nocere» (ωφελείν ή μή βλάπτειν»), δηλαδή να ωφελούν ή τουλάχιστον να μην προκαλούν ζημία με τις παρεμβάσεις τους. 
 
Οι επιστήμονες της ESCAP επεσήμαναν την «περιορισμένη αξιοπιστία και την αστάθεια της διάγνωσης δυσφορίας φύλου για κάθε συγκεκριμένο παιδί κατά τη πρόοδο του χρόνου» και τις «πιθανές επιπτώσεις των αποφάσεων για αναστολή της εφηβείας ή αναστολή της ιατρικής μετάβασης, στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού». 
 
Η έκθεση τόνισε επίσης ότι «τα ευρήματα της [σχετικής με την «αλλαγή φύλου»] έρευνας δημοσιεύονται αποκλειστικά με βάση ποιοτικά κριτήρια και όχι με βάση τα [πραγματικά] ευρήματά τους». Σε μια ανάρτηση στο X, το παλαιότερα γνωστό ως Twitter, η Society for Evidence-Based Gender Medicine (SEGM) ερμήνευσε αυτή τη δήλωση ότι πολλές πρόσφατες μελέτες που αναφέρονται θετικά για τη λεγόμενη «μετάβαση φύλου» είναι «βαθιά ελαττωματικές μεθοδολογικά». 
 
Ενώ η έκθεση της ESCAP άφησε ανοιχτή την πιθανότητα κάποια παιδιά να επωφεληθούν από τη λεγόμενη «αντιμετώπιση που επιβεβαιώνει το «νέο» φύλο», ωστόσο υπογράμμισε την έλλειψη ποιοτικής έρευνας που προσδιορίζει με ακρίβεια την αναλογία κινδύνου-οφέλους των παρεμβάσεων, στις οποίες ανήκουν οι αναστολείς ορμονών και οι χειρουργικές επεμβάσεις ακρωτηριασμού οργάνων του φύλου. 
 
Το έγγραφο που ορίζει τη πολιτική υπενθύμισε στους αναγνώστες του τις βασικές αρχές ηθικής που πρέπει να τηρούνται στις περιπτώσεις των ανηλίκων με σύγχυση φύλου: Την αρχή της μη κακοποίησης: να μη χρησιμοποιούνται εκτός ερευνητικού περιβάλλοντος πειραματικές παρεμβάσεις με δυνητικά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις ή παρεμβάσεις με άγνωστες μακροπρόθεσμες συνέπειες. Να μην υιοθετούνται πρόωρα νέες πρακτικές χωρίς επαρκή στοιχεία· Να μην εφαρμόζονται παρωχημένες πρακτικές που μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον του ασθενούς.
 
Την αρχή του οφέλους: Να υιοθετούνται ιατρικές παρεμβάσεις με ευνοϊκή αναλογία οφέλους προς βλάβη. Να εξετάζεται η αναλογία οφέλους προς ζημία από τη μη παροχή ιατρικών παρεμβάσεων· Να εξασφαλίζεται η σωστή διάγνωση και θεραπεία των συνυπαρχουσών ψυχιατρικών διαταραχών· Να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση της δυσφορίας φύλου και να μή βασίζεται μόνο στην αυτοαξιολόγηση παιδιών και εφήβων.
 
Την αρχή της αυτονομίας: Να συμμετέχουν οι ανήλικοι στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπισή τους με τρόπο που αναλογεί στην ηλικία και την ανάπτυξή τους, αφού αξιολογηθεί η ικανότητά τους να συναινέσουν· Να υιοθετείται μια επαρκώς ενημερωμένη διαδικασία συναίνεσης για τις πιθανώς ισόβιες και μη αναστρέψιμες αποφάσεις, που θα διασφαλίζει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι κατανοούν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους, τα οφέλη και τη μη αναστρέψιμη φύση των θεραπειών. Να λαμβάνονται υπόψιν τα δικαιώματα των γονέων και των κηδεμόνων στη συναίνεση σε οποιαδήποτε σημαντική παρέμβαση ή στη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα για πειραματικές θεραπείες· Να λαμβάνονται υπόψιν τα δικαιώματα των γονέων και των κηδεμόνων τους και να ενημερώνονται πλήρως για την τρέχουσα φροντίδα των παιδιών τους· Να προσφέρεται επαρκής υποστήριξη και οικονομική βοήθεια σε όσους αποφασίζουν να απομακρυνθούν από «το φύλο στο οποίο μετέβησαν» και να είναι σεβαστή η απόφασή τους να το κάνουν.
 
Την αρχή της δικαιοσύνης: Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη θεραπεία της δυσφορίας φύλου, κατά τη διάρκεια της μετάβασης ή και της από-μετάβασης (detransition) · Να υιοθετούνται ισότιμα προληπτικά μέτρα για όλους· Να προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων ως ομάδα όταν βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη αναπτυξιακή φάση. 
 
Το έγγραφο πολιτικής ESCAP αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της αυξανόμενης αντίδρασης στην Ευρώπη απέναντι στην καθιέρωση της λεγόμενης «φροντίδας που επιβεβαιώνει το φύλο». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δημοσίευση του «Cass Review» έχει οδηγήσει πολλούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να αλλάξουν τις πρακτικές τους σχετικά με τη συνταγογράφηση των επιβλαβών αναστολέων της εφηβείας ή ορμονών αντιθέτου φύλου στους ανηλίκους. 
 
Η Dr. Hilary Cass, η παιδίατρος που της ανατέθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου να επανεξετάσει τις τρανς «υπηρεσίες» που προσφέρονται σε δυσφορικούς ανηλίκους, διαπίστωσε ότι η «ιατρική του φύλου» είναι «χτισμένη σε σαθρά θεμέλια» και ότι ενώ αυτές οι δραστικές παρεμβάσεις έπρεπε να προσεγγίζονται με εξαιρετική προσοχή, «συνέβη ακριβώς το αντίθετο στον τομέα της έμφυλης φροντίδας για αυτά τα παιδιά». 
 
Οι κλινικές φύλου της Σκωτίας και η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) έκτοτε σταμάτησαν τη συνταγογράφηση αναστολέων της εφηβείας. 
 
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία και η Σουηδία, έχουν επίσης απομακρυνθεί από το λεγόμενο «θετικό μοντέλο φροντίδας» των ανηλίκων που παλεύουν με τη δυσφορία φύλου. 
 
Ζητούμε από τον επιστημονικό και πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και από το Υπουργείο Παιδείας -που διδάσκουν στα παιδιά πως το φύλο τους μπορεί να είναι «επιλογή» και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό-, να ανασκευάσουν τις αντιεπιστημονικές θέσεις που προωθούν και να συμμορφωθούν με τα κριτήρια και την εμπειρία όσων τα αντιμετωπίζουν βασισμένοι στην επιστήμη τους και όχι στα μεγάλα λόγια. 
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.