28 Φεβρουαρίου 2024

ΤΕΜΠΗ - Έκκληση του κ Πιπερόπουλου...

Ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος δηλώνει δημοσίως:
 
Μόλις υπέγραψα, με δάκρυα στα μάτια, την έκκληση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 με αίτημα την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Συντάγματος, την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων που ξεπέρασε το ΕΝΑ εκατομμύριο υπογραφές και συνεχίζει ανοδικά!
 
Ελπίζω να συνεχίσει να ανεβαίνει ο αριθμός υπογραφών για να ξαναγννηθεί η ΕΛΠΙΔΑ μας ότι εμείς οι απλοί πολίτες μαζί με τις χαροκαμένες οικογένειες ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ να μην καταντήσει η χώρα μας off-shore της ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ!...
 
Ήδη κάλεσα τους Πολιτικούς μας να το ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ με το σχετικό οργισμένο άρθρο μου με τίτλο «Φροντίστε να μην καταντήσουμε off-shore της ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ» που φιλοξενήθηκε εδώ!... ΚΑΛΩ και εσάς συμπατριώτη Έλληνα, συμπατριώτισσα Ελληνίδα, παιδιά και εγγόνια μας Ελληνόπουλα να την υπογράψετε για να δοθεί το μήνυμα!...

Μία ντροπή πού συνεχίζεται ἀμείωτη…

Γράφει ο Νεκτάριος Δαπέργολας
 
Ἔγραφα πρόσφατα περί συλλογικῆς εὐθύνης, μὲ ἀφορμὴ τὴν θεσμοθέτηση τοῦ σοδομιτικοῦ βδελύγματος - καὶ προφανῶς ἐμμένω σὲ αὐτό. Βλέποντας ὅμως τὰ πανηγύρια κάποιων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βουλῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξακολουθοῦσα ντροπιαστική σιωπὴ τῶν δύστυχων ποὺ - κρίμασιν οἰς οἶδεν Κύριος - παριστάνουν τοὺς πνευματικούς μας ποιμένες (μία σιωπή πού ὄχι μόνο δέν τήν σπᾶνε, ἀλλά τήν κάνουν ἀκόμη ἐξοργιστικότερη κάτι ἀστειότητες σάν τό νέο ἀχαρακτήριστης νυσταλέας φλυαρίας κειμενάκι πού μοιράστηκε στούς ναούς τήν περασμένη Κυριακή), προφανῶς δὲν μπορεῖ νὰ μὴν παρατηρήσει ὅτι ὅσα κι ἂν εἶναι τὰ χάλια μας καὶ ὅση εὐθύνη κι ἂν ἔχουμε ὅλοι μας (ὄχι τόσο γιὰ τὸ τρέχον βδέλυγμα καθ’ αὐτό, ὅσο γιὰ ὅλον τὸν πολυετῆ κατήφορο τῆς ἀποστασίας ποὺ μεταξὺ ἄλλων ὁδήγησε καὶ στὸ βδέλυγμα), τὶς τελευταῖες 4-5 ἑβδομάδες παρατηρήθηκαν ἀπίστευτα γεγονότα ποὺ ἐνοχοποιοῦν πρωτίστως κάποιους ὀφθαλμοφανεῖς ὑπαιτίους. Συλλογικὴ λοιπὸν ἡ εὐθύνη, ἀλλὰ φυσικὰ ὄχι καὶ ἰσομερής.
 
Καὶ ἀναφέρομαι ἀρχικὰ σὲ ὅσους ἔφεραν πρὸς ψήφιση τὸ ἀνοσιούργημα (τοὐτέστιν τὴν ἀντίχριστη κυβερνητικὴ σύναξη) καὶ ἀκολούθως σὲ ὅσους μποροῦσαν νὰ τὸ ἀποτρέψουν, ἀλλὰ ἐπέλεξαν νὰ μὴν τὸ κάνουν. Καὶ στὴ δεύτερη αὐτὴ κατηγορία δὲν μπαίνουν βεβαίως μόνο οἱ στιγματισμένοι ἐφεξῆς 224 βουλευτὲς ποὺ δὲν τὸ καταψήφισαν. Μπαίνει ξεκάθαρα καὶ ἡ διοικοῦσα Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Γιὰ τὴν ὁποία εἶναι βέβαιο πὼς ἂν τὸ ἤθελε πραγματικά, ὄχι ἀπὸ τὴ Βουλὴ δὲν θὰ περνοῦσε τὸ βδέλυγμα, ἀλλὰ δὲν θὰ φτάναμε οὔτε κἂν στὸ σημεῖο νὰ τὸ συζητᾶμε ἐδῶ καὶ δύο μῆνες. Ἂν θυμηθοῦμε τί συνέβη πρὸ ἐτῶν στὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μισθοδοσίας, τότε ποὺ ἡ κυβέρνηση ἔκανε πίσω μπροστὰ στήν ἀνένδοτη ἄρνηση τοῦ τραγικοῦ ἀρχιεπισκόπου, εὔκολα μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ὅτι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θὰ συνέβαινε καὶ ἐδῶ, γιὰ ἕνα μάλιστα πολὺ πιὸ τρομερὸ καὶ κραυγαλέο θέμα, ὅπου ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶχε καὶ πολὺ μεγαλύτερο λαϊκὸ ἔρεισμα. Ἂν συνεπῶς ὁ Ἱερώνυμος, στὶς μυστικὲς συναντήσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν ἀφορισμένο ἐπί κεφαλῆς τοῦ καθεστῶτος, τοῦ ξεκαθάριζε ὅτι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα θεωρεῖται ἐν οὐ παικτοῖς καὶ νὰ τὸ σταματήσει, γιατί θὰ γίνει ξεσηκωμός, ἐκεῖνος δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ συνεχίσει καὶ θὰ παρέπεμπε καὶ αὐτὸ τὸ θέμα στὶς καλένδες. Αὐτὸ θά πρέπει νά θεωρεῖται ἀπολύτως βέβαιο, ὅπως φυσικὰ καὶ τὸ ὅτι ὁ πρωθυπουργεύων ἐθνολετήρας προχώρησε τὸ θέμα ὡς τὴ Βουλὴ μόνο ἀφοῦ ἀπέσπασε τὴν ἔγκριση τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Ἡ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὴν ἀνοχή του καὶ τὴν διαβεβαίωση ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν δυναμικὲς ἀντιδράσεις. Ποὺ ἀμφότερα φυσικὰ ἰσοδυναμοῦν μὲ ἔγκριση. 
 
Τὶς ἴδιες εὐθύνες ὅμως ἔχουν καὶ οἱ λοιποὶ ἱεράρχες. Ποὺ ἀντὶ νὰ ἀντιδράσουν καὶ στὴν ἀπαράδεκτη μυστικὴ διπλωματία του Ἰερώνυμου καὶ κυρίως, ἀντὶ νὰ φωνάξουν συνοδικὰ πρὸς τὸ καθεστὼς ὅτι ξεσηκώνουμε τὸν κόσμο μέχρι νὰ ἀποσύρετε τὸ βδέλυγμα, ὅτι θὰ ἀφορίζεται ὅποιος δὲν τὸ καταφηφίσει καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ αἶσχος θὰ τὸ περάσετε μόνο πάνω ἀπὸ τὰ κορμιά μας, αὐτοὶ ἐπέλεξαν νὰ «ἀντιδράσουν» μὲ κουραφέξαλα. Ἤτοι μὲ ἀνούσια κείμενα, νανουριστικὰ κηρύγματα καὶ προβοκατόρικες καπελωμένες συστημικὲς συνάξεις. Τὴν ὥρα, ἐπαναλαμβάνω, ποὺ ἂν ἤθελαν, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτρέψουν τὸ ὄνειδος καὶ μάλιστα μὲ σχετικὴ εὐκολία. 
 
Ὑπὸ τὸ πρίσμα ὅμως αὐτὸ μποροῦμε τελικὰ νὰ ποῦμε καὶ κάτι ἀκόμη βαρύτερο: ὅτι αὐτοὶ θὰ πρέπει νὰ θεωροῦνται ἴσως πιὸ ὑπεύθυνοι καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἐν τέλει. Γιατί ἡ φερόμενη ὡς ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ἅπαντες οἱ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βουλῆς δορυφόροι της, εἶναι ἕνας ξεκάθαρος ἀντίχριστος καὶ ἑλληνοφοβικὸς συρφετός, μία ξεδιάντροπη νεοταξικὴ μαριονέτα, ποὺ βρίσκεται σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία μὲ στόχο τὸ οἰκονομικὸ καὶ κυρίως πνευματικὸ ξεχαρβάλωμα τοῦ τόπου μας. Τοὺς ξέραμε λοιπὸν καὶ δὲν ἀναμέναμε ἀπολύτως τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτούς, ἔξω ἀπὸ ὄλεθρο, διαστροφὴ καὶ ἀποδόμηση. Ἀπὸ ἀνθρώπους ὅμως ὑποτίθεται τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ πνευματικοὺς ποιμένες, ἀναμέναμε περισσότερα πράγματα. Ὅσο καὶ ἂν γνωρίζουμε βεβαίως τί γίνεται καὶ μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Ἀλλὰ ἔστω καὶ ἔτσι, περιμέναμε κάτι καλύτερο τοὐλάχιστον ἀπὸ κάποιους ἐπισκόπους καί εἰδικὰ γιὰ τὸ τρομακτικὸ αὐτὸ θέμα. Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους οἱ ποιμένες μας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ «ἐζυγίσθησαν, ἐμετρήθησαν καὶ εὑρέθησαν ἐλλιπεῖς». Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, μετὰ τὸ Κολυμπάρι, μετὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ φυσικὰ μετὰ τὴν ὅλη ἀνεκδιήγητη στάση τους στὴν τριετία τῆς ψευτοπανδημίας (ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ ἡ φωτογραφία - ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε), ὅπου καὶ πάλι εἶχαν τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ ὅσα πρωτοφανῆ καὶ βέβηλα εἶχαν ἀντικρύσει τὰ δύσμοιρα μάτια μας. Ἀνάλογα ἀνεκδιήγητη εἶναι ἡ στάση τους καὶ τώρα. Βαθύτατα ἀπογοητευτικὴ καὶ ἄκρως ἐξοργιστική. Καὶ πρωτίστως δική τους εἶναι καὶ ἐδῶ ἡ κύρια εὐθύνη γιὰ τὴν τελικὴ ὑπερψήφιση τοῦ βδελύγματος. 
 
Ἡ αἰδήμων σιωπή τους ἀπὸ τὸ ζοφερὸ βράδυ ἐκείνης τῆς ἀποφράδας Πέμπτης τὸ ἀποδεικνύει ἐκ νέου. Καὶ ἂν ὅμως πεῖ κάποιος ὅτι δὲν σιωποῦν ὅλοι καί ἐντελῶς, ἐπικαλούμενος μερικὰ κροκοδείλια δάκρυα 3-4 ἐπισκόπων, ποὺ βγῆκαν αὐτὲς τὶς τελευταῖες μέρες νὰ μυξοκλάψουν πάνω ἀπὸ τὸ χυμένο γάλα ἤ κάποιες ἀστειότητες σάν τό νέο «Πρός τόν Λαό» πού μᾶς διάβασαν στούς ναούς τήν περασμένη Κυριακή, χωρὶς ὅμως καὶ πάλι νὰ ἀναλαμβάνουν τὴν παραμικρὴ εὐθύνη καὶ ἐπίσης χωρὶς καὶ πάλι νὰ λένε τὸ παραμικρὸ περὶ τοῦ τί πραγματικὰ δραστικὸ θὰ πράξουν ἔστω καὶ τώρα, πέρα ἀπὸ νέες θεολογικὲς διαπιστώσεις γιὰ τὰ αὐτονόητα καὶ τὰ πασιφανῆ καὶ πέρα ἀπὸ φοβικὰ καὶ συμβιβασμένα ἡμίμετρα κάποιων (τύπου Πειραιῶς), θὰ τοὺς ἀπαντήσουμε ὅτι αὐτά δὲν εἶναι πραγματικὴ ἀντίδραση - ἔστω καὶ κατόπιν ἑορτῆς. Εἶναι μόνο ἡ εἰκόνα συνειδητῶν ἀποδομητῶν καί συνοδοιπόρων τοῦ καθεστῶτος (στή χειρότερη περίπτωση) ἤ ἀπλῶς φοβικῶν ποιμενίσκων (στήν καλύτερη), ποὺ παραμένουν ἀνίκανοι ἢ ἀπρόθυμοι νὰ κάνουν ὁτιδήποτε ἀνώτερο ἀπὸ τὸ νὰ ρίξουν ἁπλῶς στάχτη στὰ μάτια τῶν τελευταίων ἀφελῶν. Καὶ ποὺ ἀκόμη καὶ τώρα ἁπλῶς συνεχίζουν τά κουραφέξαλα...

Ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτει και η άθλια επίθεση για την καταστροφή της παραδοσιακής οικογένειας

Γράφει ο Σάββας Ιακωβίδης
 
Ας ξεκαθαρίσουμε με απλή γλώσσα μερικά σημαντικά δεδομένα μέσα στην επιτήδεια θολούρα του λεγόμενου «δικαιωματισμού» και της δήθεν ομοφοβίας. Ο άνδρας γεννά και η γυναίκα τίκτει. Έτσι τονίζεται ο διαφορετικός ρόλος των δύο φύλων στη διαδικασία της γέννησης ενός παιδιού. Στην εκκλησιαστική υμνολογία υπογραμμίζεται: «Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει». Όταν γεννιέται ένα παιδί, μέσα από την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, έχει πατέρα και μητέρα. Κάθε παιδί έχει απόλυτο δικαίωμα σε έναν πατέρα και σε μια μητέρα. Όταν οι γονείς χωρίσουν, τα παιδιά έχουν και πατέρα και μητέρα. Ακόμα και αν ένας εκ των δύο ή και οι δύο γονείς φύγουν, υπάρχουν ο παππούς και η γιαγιά που αναπληρώνουν την απουσία τους.
 
Εδώ και αρκετό καιρό, στην Ελλάδα περισσότερο και στην Κύπρο λιγότερο, διεξάγεται μια απίστευτη εκστρατεία αμφισβήτησης και αποδόμησης της παραδοσιακής οικογένειας, που διαχρονικά στηρίζει και θωρακίζει το Έθνος μας. Αυτή η προσπάθεια γίνεται στο όνομα του λεγόμενου «δικαιωματισμού» και εναντίον, τάχα, της «ομοφοβίας». Πριν από λίγες ημέρες (16/2/2024) η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε, κατά πλειοψηφία, νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Διάφοροι υποστηρίζουν πως τα ομοφυλόφιλα (όχι ομόφυλα) ζευγάρια πρέπει να έχουν το δικαίωμα να έχουν (όχι να κάνουν, διότι ΔΕΝ μπορούν να κάνουν) παιδιά. Δηλαδή, δύο άνδρες ή δύο γυναίκες να δικαιούνται να έχουν παιδί ή παιδιά. Πώς θα γίνει αυτό αφού ΔΕΝ υπάρχει ένωση άντρα και γυναίκας, ΔΕΝ υπάρχει πατρότητα, ΔΕΝ υπάρχει μητρότητα, ΔΕΝ μπορούν να γεννήσουν παιδιά; 
 
Δύο άνδρες, που θα το παίζουν «πατέρες», ΔΕΝ μπορούν να τεκνοποιήσουν. Δύο γυναίκες, που θα το παίζουν «μητέρες», ΔΕΝ μπορούν να τεκνοποιήσουν αν δεν συνεργήσει και το αντίθετο φύλο. Άρα, θα υιοθετήσουν παιδιά που θα τα γεννήσουν παρένθετες μητέρες. Πόσοι είναι αυτοί στην Ελλάδα, που διεκδικούν να υιοθετήσουν παιδί; Γύρω στα 500 «ζευγάρια», από τα οποία ελάχιστα έχουν την οικονομική ευχέρεια ν' αντεπεξέλθουν στις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτούς τους ελάχιστους γίνεται όλος αυτός ο ντόρος; Γι’ αυτούς νιώθει τόσο υπερήφανος ο Έλληνας Πρωθυπουργός και κορδακίζεται ότι η έγκριση του νομοσχεδίου συνιστά «νίκη της Δημοκρατίας»; Ή μήπως είναι διαπιστευτήριά του σε μιαν παραπαίουσα Ευρώπη επειδή, λέγεται, ότι ενδεχομένως να διεκδικήσει την προεδρία της Commission; Ή μήπως τα ανοίγματα προς τους ΛΟΑΤΚΙ γίνονται ενόψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου; Όπως και να έχει το πράγμα, εκείνοι που υπεράσπιζαν τους παράνομους εισβολείς-μετανάστες στην Ελλάδα, πριν από δύο χρόνια, τώρα φωνάζουν και για τα «δικαιώματα» ομοφυλόφιλων ζευγαριών. 
 
Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Ελλήνων – πρώτη Ορθόδοξη χώρα η Ελλάδα, διέπραξε αυτό το πρωτοφανές ολίσθημα – δεν πρέπει να αποκλείεται τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να διεκδικήσουν ενώπιον δικαστηρίου την κατάργηση των όρων πατέρας και μητέρα και την αντικατάστασή τους από τους νεοφανείς όρους «γονέας Α» και «γονέας Β», στο όνομα της ισότητας. Τι θα είναι ο «γονέας Α» και τι ο «γονέας Β»; Άντρας και άντρας, γυναίκα και γυναίκα. Ας υποθέσουμε ότι η Βουλή των Ελλήνων – ίσως και η Βουλή της Κύπρου – εγκρίνουν τους πιο πάνω όρους. Δηλαδή, θα κατοχυρώνεται το «δικαίωμα» των ομοφυλόφιλων ζευγαριών να υιοθετούν παιδιά, μέσω παρένθετης μητέρας, αλλά τα δικαιώματα του ανήλικου παιδιού πώς κατοχυρώνονται; Το παιδί, πώς θα αποκαλεί τους «γονείς» του έστω και αν του δίνουν απέραντη αγάπη; «Μπαμπά Α» και «μαμά Β»; 
 
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών στην τεκνοθεσία, φωνάζουν οι υπερασπιστές τους. Τα δικαιώματα είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα ώστε να ευτελίζονται και να παραβιάζονται με αυτόν τον κοινωνικά, εθνικά, ηθικά, δημογραφικά, επικίνδυνο τρόπο από αξιώσεις οποιωνδήποτε. Τα δικαιώματα ομοφυλόφιλων ζευγαριών ήδη κατοχυρώνονται από το σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί χρειαζόταν και νόμος που δεν έχει άλλον εμφανή στόχο, παρά την υπονόμευση και διάλυση της παραδοσιακής οικογένειας, αυτού του διαχρονικού και πανίσχυρου στηρίγματος του ελληνικού μας Έθνους; Όπως ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος και νυν βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας, επισήμανε στη Βουλή: «Όταν έρχεται το ίδιο το κράτος και παραχωρεί παιδιά προς τεκνοθεσία σε ζευγάρια του ίδιου φύλου, δηλαδή τα δίνει στην επίβλεψη δύο “πατεράδων” ή δύο “μανάδων”, τότε η ίδια η Πολιτεία τούς αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα να έχουν ΚΑΙ μάνα ΚΑΙ πατέρα». 
 
Ποια είναι η πυρηνική δύναμη του Ελληνισμού; Η οικογένεια, η οποία είναι διαιωνίως διακριτή σε πατέρα (άντρα), μητέρα (γυναίκα) και παιδιά. Με τον παππού και τη γιαγιά σχηματίζουν το θεμέλιο βιολογικής και εθνικής επιβίωσης με εξίσου ανάλογο συναισθηματικό, συμβολικό και δημογραφικό βάρος. Ανταπαντούν οι υπερασπιστές των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και ερωτούν: Όλα τα κανονικά ζευγάρια είναι ικανά να μεγαλώσουν τα παιδιά τους; Όχι, βέβαια. Όμως είναι προτιμότερο ένα κανονικό ζευγάρι σε κρίση παρά ένα ζευγάρι είτε ανδρών είτε γυναικών αλλά με έκδηλη συναισθηματική σύγχυση του παιδιού, που δεν θα γνωρίζει ποιος είναι ο «πατέρας» και ποια είναι η «μητέρα». Στη Γαλλία έχουν καταργηθεί ο πατέρας και η μητέρα και χρησιμοποιούνται «γονέας Α» και «γονέας Β». Αυτό θέλουν οι Έλληνες;
 
Στις ΗΠΑ και σε ευρωπαϊκές χώρες εκδηλώθηκε το λεγόμενο κίνημα Woke. Πρόκειται για ένα «κίνημα αφύπνισης», που εμφανίστηκε μετά τη δολοφονία ενός μαύρου από αστυνομικούς. Σύντομα πήρε διαστάσεις ώστε σε πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς κύκλους κατηγορούνται διανοούμενοι, φιλόσοφοι, συγγραφείς, πολιτικοί ηγέτες ως ρατσιστές, σεξιστές, ομοφοβικοί και απαιτείται εξοστρακισμός τους. Ο γνωστός Έλληνας φιλόσοφος και στενός σύμβουλος του Μητσοτάκη, Στέλιος Ράμφος, διασάλπισε: «Τα παιδιά έχουν ανάγκη από πατέρα και μάνα, όχι από “φροντιστές” που τα αγαπάνε… Φιλελευθερισμός δεν σημαίνει ότι μπορεί ο νοσοκόμος να γίνει γιατρός, επειδή φροντίζει και αγαπάει τον ασθενή»! 
 
Τα παιδιά ΔΕΝ είναι πειραματόζωα, ούτε παίγνια πολιτικών, κομματικών, ψηφοθηρικών σκοπιμοτήτων και ξενόφερτων μαϊμουδισμών ως βολική διέξοδος σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Το αφύσικο δεν μπορεί να νομιμοποιείται ως φυσικό. Τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του δεν αφορά κανέναν. Και κανένας δεν δικαιούται να επιβάλει στους άλλους όσα αφύσικα διεκδικεί. Ο Ελληνισμός ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να πιθηκίζει αμερικανιές, ούτε να υιοθετεί ευρωπαϊκές ανωμαλίες. Η Ιστορία πρέπει να διδάσκει: Στα πρόθυρα κατάληψης της Κων/πολης από τους Οθωμανούς, η βυζαντινή ελίτ δίχαζε τους πιστούς για το φύλο των αγγέλων. Προφανώς, γι' ακόμα μια φορά, ο Ελληνισμός δεν μανθάνει… 
 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ (Μέρος 2ον )

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων
 
1/ Η Ελένη υπήρξε η πρώτη αξιωματικός Διαβιβάσεων όλων των εποχών. Υπηρέτησε κρυφίως υπέρ του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Τροία με τις θεραπαινίδες της Αίθρα (ξαστεριά) και Κλυμένη οι οποίες θεωρούνται οπλίτες διαβιβαστές για την εκτέλεση του έργου της. Το συνεργείο της έδωσε με προσυμφωνημένα σήματα (φρυκτωρίες) στον κατάλληλο χρόνο το σύνθημα στις Ελληνικές δυνάμεις που είχαν αποσυρθεί σκοπίμως στην Τένεδο να εκτελέσουν επιθετική επιστροφή κατά της Τροίας όταν ο Οδυσσέας έμπασε επιτυχώς εντός των τειχών της το «Δούρειο Ίππο» με τους επίλεκτους καταδρομείς εντός. Η Ελένη έδρασε και σαν κατάσκοπος διότι ήλθε νωρίτερα σε επαφή μυστικώς με τον Οδυσσέα όταν αυτός επισκέφθηκε την Τροία μεταμφιεσμένος σε επαίτη για να συλλέξει πληροφορίες. Κατόπιν τούτου είναι ύβρις για τον Ελληνισμό να έχουμε σαν «προστάτη» του Όπλου των Διαβιβάσεων έναν καλόγερο ξενόφερτης θρησκείας και όχι την πρώτη στον κόσμο διαβιβάστρια Ελένη χωρίς την οποία η επιχείρηση θα είχε αποτύχει, ο Δούρειος Ίππος θα είχε καταστραφεί, η Τροία δεν θα είχε αλωθεί και η Ασία θα ήταν νικητής με όλες τις επόμενες συνέπειες για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον πολιτισμένο κόσμο γενικότερα.
 
2/ Οι Έλληνες είχαν ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοπατρίας και της Ελευθερίας από τα προϊστορικά χρόνια. Δυστυχώς τώρα έχει υποστεί κάμψη εξ αιτίας ξενόφερτων απαξιωτικών ιδεοληψιών και ανθελληνικών προτύπων της Παιδείας.
 
3/ Αχαιοί και Τρώες ανήκαν στην ίδια φυλή 
Είχαν την ίδια γλώσσα(το διαπιστώνουμε από τα ονόματα τους και τις τοπωνυμίες) τους ίδιους θεούς και ανήκαν στην ίδια φυλή(τους πρωτοέλληνες Πελασγούς) 
 
4/ Οι Έλληνες τηρούσαν ευλαβικά τον όρκο τους  
Αυτό το βλέπουμε στην πρόταση του Οδυσσέα να ορκίσει τους μνηστήρες της Ελένης ότι θα τηρήσουν το λόγο τους. Ο Όρκος στην εποχή του Ομήρου ενείχε τη θέση συμβολαίου και δικαιακής πράξεως της πλέον αυστηρής μορφής. Η επιορκία ήταν η χειρότερη μομφή και θεωρείτο έγκλημα καθοσιώσεως Η τιμωρία μπορεί να επήρχετο με εξοστρακισμό, με την μήνιν των θεών ή από τις Ερυννίες (αυτοδικία). Οι Αθηναίοι, ορκίζονταν στον Δία, τον Απόλλωνα, και την Δήμητρα: “Ορκίζομαι στον Δία, στον Απόλλωνα, στη Δήμητρα. Αν μείνω πιστός στον όρκο μου να είμαι ευτυχισμένος. Αν παραβώ τον όρκο μου κατάρα να πέσει επάνω μου και επάνω στην οικογένειά μου». Ο Όρκος των Αθηναίων εφήβων, επικαλείται ένα μεγάλο κατάλογο μαρτύρων: την Αγλαυρο ή Άγραυλος, στο Ιερό της οποίας γίνεται η ορκωμοσία (ήταν αρχαία κουροτρόφος θεότητα), την Εστία (το κέντρο της πόλης), τους πολεμικούς θεούς για την έναρξη της στρατιωτικής υπηρεσίας, την Ενυώ και τον Ενυάλιο, τον Άρη και την Αρεία Αθηνά. Κατόπιν τον Δία, την Θαλλώ και την Αυξώ (βλάστηση και Αύξηση), ως δυνάμεις που προστατεύουν τους εφήβους. Την Ηγεμόνη και τον Ηρακλή, το μέγιστο πρότυπο του ανθρώπου που βρήκε τον δρόμο του μέσα στον κόσμο με την δική του μόνο δύναμη. Όλα αυτά τα ονόματα δεν είναι τυχαία. Αν τα αναλύσετε θα βρειτε την Ελληνική ψυχή τις αξίες και τα ιδανικά της. Θα τονίσω μόνο τον χαρακτηρισμό «Αρεία Αθηνά» γιατί εκείνοι ήξεραν από που κατάγονται. Τώρα όλα τα λησμονήσαμε και θεωρείται ρατσιστικός χαρακτηρισμός αν πούμε ότι ανήκουμε στην Αρεία φυλή 
 
5/ Οι πολλές εκδοχές είναι αποτέλεσμα του βαθέως χρόνου 
Τα συμβάντα είναι πολύ παλιά τότε που μεταβιβάζονταν από στόμα σε στόμα σαν μύθος και σαν τραγούδι τραγουδούσαν τα έπη.
 
6/ Οι Έλληνες πίστευαν στην «Ευγονία» για την βελτίωση της φυλής τους τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα και την ψυχή. Αυτό το βλέπουμε στην συγκέντρωση ογδόντα μνηστήρων από όλο τον Ελληνικό κόσμο να ζητήσουν για γυναίκα τους την πανέμορφη Ελένη που έμοιαζε με θεά. Πως να συγκρίνουμε τη σημερινή παρακμιακή εποχή με την κατάπτωση των κιναίδων και λεσβιών οι οποίοι νυμφεύονται μεταξύ του ; Είναι αχαρακτήριστη η πράξη τους και εκτός πάσης λογικής, ηθικής και υγιεινής . Είναι μηδενιστές της φύσεως και αρνητές της ζωής, επιλήσμονες του ωραίου και του έρωτα , εχθροί των φυσιολογικών γεννήσεων , απαξιωτές της γυναίκας την οποίαν προορίζουν σαν «ένθετη μήτρα». Τα παιδιά τα θέλουν οι παιδεραστές για τις ανώμαλες σεξουαλικές και εγκληματικές τους απολαύσεις. Δικαίως η Ορθόδοξη Εκκλησία πήρε κάθετη αρνητική θέση στο θέμα τούτο. Στην πραγματικότητα είναι η πλέον προοδευτική και θετική στάση. 
 
7/ Την εποχή εκείνη τη νύφη κέρδιζε ο νικητής κατόπιν δύσκολων αγώνων που έθετε ο πατέρας της νύφης. Τότε ίσχυε το «αίεν αριστεύειν…» Στην περίπτωση όμως της Ελένης λόγω του μεγάλου αριθμού τω «80» μνηστήρων ίσχυσε ειδική συμφωνία . Τελικά την Ελένη έκλεψε ο Πάρις γιός του ένδοξου Πριάμου βασιλιά της Τροίας και σε εκτέλεση του όρκου τον οποίον είχαν δώσει εκστράτευσαν όλοι κατά του επίορκου Πάρι και της Τροίας. 
 
8/ Η διαχρονική Ελένη. 
- Κοσμοπολίτισσα –πριγκίπισσα, αλλά ταυτοχρόνως μια τραγική γυναίκα η Ελένη που της ομορφιάς της έπεσε θύμα και στην Τροία χρόνια δέκα μένει και του πολέμου εκείνου υπήρξε η αιτία και της καταστροφής της Τροίας.
 
- Δέχθηκε την έχθρα του κόσμου αδίκως ωσάν για τον πόλεμο να έφταιξε μόνο η ομορφιά της, προδήλως τα αίτια του πόλεμου ήταν διαφορετικά για των έλεγχο των Στενών των Δαρδανελλίων έγιναν όλα αυτά και του Ευξείνου Πόντου τα αγαθά. 
 
- Παράλληλα δέχθηκε και τον έπαινο για την φιλοπατρία της ένεκα της άψογης στάσης της στο διάστημα της ομηρίας της χωρίς αυτή η Τροία δεν θα είχε πέσει και στο εκστρατευτικό σώμα καταστροφή θα είχε έλθει.
 
- Στην ομορφιά της δεν μπόρεσαν να αντισταθούν ούτε της Τροίας οι γέροντες όταν την είδαν στου Μενέλαου και Πάρι τη μονομαχία αναφώνησαν « δικαίως αγωνίζονται και πεθαίνουν Τρώες και Αχαιοί». 
 
- Ελένη είναι η κάθε γυναίκα που υφίσταται απαγωγή, κακομεταχείριση, στέρηση της εστίας της, της πατρίδας της και της γης της πατρικής, το μόνο φταίξιμο της η ομορφιά της η υπερβολική ή έστω και η χάρη της η ερωτική, που δεν δέχεται σύντροφο που δεν είναι της αρεσκείας της εν αντιθέσει προς την ανατολίτισσα που εξαγοράζεται από τον μνηστήρα της. 
 
- Κανείς άνδρας δεν μπορούσε να δαμάσει το πάθος του μπρος στην εκθαμβωτική ομορφιά της γυναίκας εκείνης και κάθε όμορφης γυναίκας που πελώριο ερωτικό πάθος σκορπίζει. 
 
- Ελένη είναι η αιώνια γυναίκα, η αδελφή, η σύζυγος, η ερωμένη, η μητέρα που για τα παιδιά της όλα τα υπομένει, η κόρη η αγαπημένη ακόμη και των οίκων ανοχής η καταφρονεμένη που πουλάει το κορμί της για να ζήσει και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης του κάθε προστάτη και σωματέμπορου αλήτη. 
 
- Ελένη είναι η γυναίκα η πονεμένη, η φιλενάδα, η ξεσπιτωμένη, η σκλάβα κάποιου ανδρός μαζί του ερωτευμένη και η κακοποιημένη και η προσωπικότητα η διχασμένη και η ονειροπαρμένη και η γυναίκα της ελίτ η πολυταξιδεμένη που δεν χάρηκε σπίτι, παιδιά που τα ανασταίνει η νταντά και η άλλη από τη ζωή η πολυδουλεμένη και κουρασμένη και αυτή που σε καλύβα ή σε παλάτι διαμένει και από τον κόσμο είναι ξεκομμένη και η άρρωστη και μοναχική που παλεύει με την αρρώστια να τα βγάλει πέρα και η άλλη που τα παιδιά της την αγαπούν και η σημερινή που οι «Λοατκι» την έχουν κάνει πέρα , η παντοτινή γυναίκα η γλυκιά μητέρα 
 
- Ελένη είναι η αιώνια γυναίκα πηγή του θεικού έρωτα που μέσα από τα σπλάχνα της γεννάει το παιδί, φρονίζει την εστία και την κρατάει ζεστή, χαρίζει αγάπη και το φιλί, τίποτα στη ζωή σαν αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί, η γυναίκα είναι στον κόσμο μοναδική, η ίδια η ζωή.
 
- Ελένη είναι και η λέαινα που όποιος τα παιδιά της θίξει θα τον ξεσκίσει και η παραστρατημένη που το σπίτι της θα διαλύσει και την κόρη της εκδίδει και η άλλη που για την απιστία θα εγκληματήσει. 
 
- Πόσοι άνδρες συζούν με κάποια ύπαρξη νοερώς χωρίς ποτέ να την έχουν αγγίξει, την πρώτη αγάπη ποτέ δεν ξέχασαν και μαζί της νύχτες πέρασαν και από τον έρωτα έχουν μεθύσει, όπως 
 
- Ο Αχιλλέας ο πέμπτος κατά φαντασίαν σύζυγος της Ελένης γιατί κάποιο βράδυ μαζί της συνευρέθηκε νοερώς και έκτοτε θεωρήθηκε σαν πέμπτος σύζυγος κανονικός που θα ζήσουν ίσως μαζί στην άλλη ζωή ανελλιπώς ενωμένοι. 
 
- Αυτή την Ελένη μισούν τώρα οι Λοατκι και ανέκαθεν την έγδυναν όχι το κάλλος της οι άνδρες να θαυμάσουν, αλλά για να την περιγελάσουν, την προστυχιά και το πάθος τους να αδειάσουν και τον πραγματικό έρωτα να θάψουν Και οι ανατολίτες οι φανατισμένοι την τύλιξαν με τσαντόρ και την έκλεισαν στο χαρέμι φυλακισμένη, εφ’ όρου ζωής «μπαμπουλωμένη» να την κρατούν στο σπίτι κλεισμένη και να μη βγαίνει στη ρούγα, μόνο αυτοί να την κατέχουν, να την κακοποιούν και να της βγάζουν τη μπούργκα. 
 
- Αυτοί τώρα το ανθρώπινο γένος θέλουν να ελέγξουν να το εκμηδενίσουν και σε ανώμαλους δρόμους να το στρέψουν, τα σπερματοζωάρια κρατούν κατεψυγμένα τον μετάνθρωπο να δημιουργήσουν με υλικά μεταποιημένα και οι δικαστές τα επικροτούν στις ΗΠΑ εσπευσμένα. 
 
Και άλλα πολλά που λόγω οικονομίας παραλείπω και ζητώ συγνώμη αν σας κούρασα και αύθις το κλείνω
 
(25/2/24) 
Αμφικτύων 
 
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
amphiktyon@gmail.com 

Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ (Μέρος 1ον)

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων
 
Ο μύθος της Ελένης είναι από τους ωραιότερους της Ελληνικής Μυθολογίας μας και τούτο γιατί είναι πραγματική ιστορία η οποία μυθοποιήθηκε. Η Ελένη είναι το κεντρικό πρόσωπο και η αιτία του Τρωικού Πολέμου. Ο κόσμος θεωρεί την Ελένη σαν σύμβολο άπιστης γυναίκας εν αντιθέσει προς την Πηνελόπη η οποία θεωρείται σύμβολο συζυγικής αφοσιώσεως, δεδομένου ότι ανέμενε είκοσι χρόνια με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει ο Οδυσσέας. Όμως δεν ευσταθεί ότι η Ελένη υπήρξε άπιστη. Τουναντίον την παρουσιάζουν σαν πρότυπο συζύγου και Ελληνίδας. Να σημειώσουμε ακόμη ότι ο μύθος της Ελένης γέννησε το πάθος για τον πόλεμο εναντίον όσων τολμούν να κλέψουν έμψυχο ή τη γη του Έλληνα από τους ανέκαθεν άρπαγες Ανατολίτες, πάθος το οποίον είχε σαν αποτέλεσμα την ελευθερία των Ελλήνων και την εξουδετέρωση του κινδύνου από Ανατολάς ο οποίος διαρκεί από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα.
 
Ο Τρωικός Πόλεμος ποτέ δεν τελειώνει 
 
Ο Ισοκράτης γράφει: «..χωρίς γαρ τεχνών και φιλοσοφιών και των άλλων ωφελειών άς έχοι τις αν εις εκείνην και τον πόλεμον τον Τρωικόν ανενεγκείν, δικαίως αν και του ΜΗ δουλεύειν ημάς τοις βαρβάροις Ελένην αιτίαν είναι νομίζομεν ..» Πέραν δηλαδή των άλλων ωφελημάτων στις τέχνες στη φιλοσοφία κλπ τα οποία οφείλουμε σε κείνη και στον Τρωικό Πόλεμο, δικαίως σ’ αυτόν οφείλεται ότι ΔΕΝ γίναμε δούλοι στους βαρβάρους.
 
Ο Ωραιότερος Μύθος του κόσμου. 
 
Στο στίχο αυτό ο Ευριπίδης λέγει:
«Ελένη δ’ εμόχθησ’ ούχ εκούσ’ αλλ’ εκ θεών
και τούτο πλείστον ωφέλησεν Ελλάδα
όπλων γάρ όντες και μάχης αίστορες
έβησαν ες τανδρείαν ή δ’ ομιλία
πάντων βροτοίσι γίγνεται διδάσκαλοι
(Παναθηναϊκό κεφ 80)
 
Ο Μύθος της κλοπής της Ελένης και του Τρωικού Πολέμου είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο και περιποιεί τιμή στους Έλληνες διότι μέσα στα Επη της « Ιλιάδας» και «Οδύσσειας» του Ομήρου βρίσκονται όλες τις ανώτερες αξίες του ανθρώπινου γένους και ο τρόπος ζωής του ανθρώπινου είδους. Δεν είναι τυχαίο ότι όσο καιρό διδασκόταν ο Ομηρος στα Αμερικανικά σχολεία το ηθικό ανάστημα των ΗΠΑ ήταν υψηλότατο. Τώρα τελευταία που κατάργησαν τα Κλασσικά Γράμματα οι ΗΠΑ έχουν χάσει το αζιμούθιο πλεύσεως των και κάνουν ηθικά και λογικά παραστρατήματα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε εντελώς απαράδεκτοι που δεν έχουμε βάλει τον Όμηρο από το Δημοτικό σχολείο για να μην πω από το νηπιαγωγείο.
 
Η καταγωγή της Ελένης 
 
Πρώτα όμως να γνωρίσουμε την Ελένη όπως την παρουσιάζει ο Όμηρος και οι διάφοροι ποιητές της αρχαιότητας. Η Ελένη ήταν Σπαρτιάτισσα και υπερβολικά όμορφη, η ομορφότερη όλων των γυναικών και ηδύνατο να παραβληθεί με τις θεές, ακόμη και με την θεά Αφροδίτη. Όμως ο Ευριπίδης λέγει ότι η ομορφιά της έγινε πηγή δυστυχίας για αυτήν. Έγινε θύμα απαγωγής, γνώρισε τέσσερις άνδρες συζύγους, δεν στέριωσε σε κάποιον τόπο για πολύ ώστε να δημιουργήσει οικογένεια. Ετσι έμεινε άτεκνη αν και υπάρχει μια παράδοση ότι από τον Θησέα απέκτησε μια κόρη την Ιφιγένεια την οποίαν έδωσε στην Κλυταιμνήστραν. Το χειρότερο για αυτήν ότι έγινε η αιτία πολλών δεινών τόσο για τους Αχαιούς όσο και για τους Τρώες και η αιτία να καταστραφεί εκ θεμελίων η Τροία.
 
Η Ελένη μητέρα είχε τη Λήδρα γυναίκα του Τυνδάρεω. Κατά τον Ερατοσθένην αυτή γεννήθηκε από ένα αυγό που γέννησε η Νέμεσις. Ο Παυσανίας λέγει ότι στο ναό της Ιλαείρας και της Φοίβης στη Σπάρτη κρεμόταν με ταινία από την οροφή ένα αυγό το οποίον συμβόλιζε το αυγό που γέννησε η Νέμεσις και εισήλθε στη μήτρα της Λήδας από τον Δία μεταμορφωμένο σε Κύκνο. Πάντως το αυγό έχει κοσμογονική σημασία και συνδέεται με τον Ορφισμό. Από το αυγό του Ησιόδου γεννήθηκε ο Φάνης (Το Φως=Σύμπαν). Κατά τον βυζαντινό Κεδρινόν το πιθανότερο είναι η Λήδα να είχε σχέση με κάποιον ονόματι Κύκνο και κατά τους περιπάτους και τα κυνήγια της στον Ευρώτα να συνευρέθη μαζί του εξ ης γεννήθηκε η Ελένη εκ του Κύκνου.
 
Το όνομα της Ελένης 
 
Κατ’ άλλους έλκει εκ του ‘έλους’, επειδή γεννήθηκε ή συνελήφθη στον ελώδη τόπο του Ευρώτα, ενώ κατ’ άλλους το αρχικό «ΕΛ» συμβολίζει το φως όπως «Ηλιος» «Ελλάς»(φωτεινός βράχος). Έπλασαν δε την Ελένη ως θυγατέρα του Ηλίου και της Αφροδίτης.
 
Αρχικά ζήτησεν αυτήν βιαίως ο Ενάρσφόρος γιός του Ιπποκόωντα από την παιδική ηλικία. Για τον λόγο αυτόν ο πατέρας της Τυνδάρεω βασιλιάς της Σπάρτης την έστειλε στους γιούς του Αφαρέως (της Μεσσηνίας) ή κατ’ άλλους την άρπαξαν εκείνοι. Έπειτα φοβούμενοι τους Διόσκουρους (Κάστορα και Πολυδεύκη) γιούς του Τυνδάρεω έδωσαν αυτή στον Θησέα γιό του Αιγαία βασιλιά των Αθηνών ως παρακαταθήκην να την φυλάττει. Κατ’ άλλους την άρπαξε ο Θησέας από την Σπάρτη όταν αυτή χόρευε με άλλες παρθένες στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, αλλά την ξαναπήραν από την Αττική οι Διόσκουροι αδελφοί της. Είναι το μαρτύριο που πληρώνουν οι πολύ όμορφες αλλά και το πάθος που αυτές σκορπούν στους άνδρες. Όταν δε αυξήθηκε η φήμη του κάλλους της συγκεντρώθηκαν οι Ήρωες και γόνοι όλων των Ελληνικών οικογενειών, οι λεγόμενοι ‘μνηστήρες’ είκοσι εννιά (29) τον αριθμόν σύμφωνα με τον κατάλογο του Απολλοδώρου. Ο Υγίνος προσθέτει άλλους έντεκα (11) μνηστήρες και όλοι αυτοί σαράντα (40) τον αριθμό την ζητούσαν να την κάνουν γυναίκα τους. Πάντως τρεις διαφορετικές πηγές τους ανεβάζουν σε 80 μνηστήρες οι οποίοι έφθασαν στη Σπάρτη με πλούσια δώρα. Χάριν οικονομίας παραλείπω τα ονόματα και το γένος τους. Από τον κατάλογο των μνηστήρων έλειπε ο Αχιλλεύς ο οποίος τότε ήταν πολύ μικρός. Και στους τρείς πίνακες βρίσκονται σταθερά τα ονόματα των Οδυσσέως, Μενελάου, Φιλοκτήτη, Πρωτεσίλαου, Μενεσθέως, Αίαντος και του Ελεφήνορος.
 
Ο πολυμήχανος Οδυσσέας δίνει τη λύση. 
 
Όταν ο Τυνδάρεω είδε τόσο πλήθος φοβήθηκε να αποφασίσει μήπως επιτεθούν εναντίον του ή εναντίον του εκλεκτού νυμφίου. Τότε ο πολυμήχανος Οδυσσεύς δέχθηκε να μεσολαβήσει και διευθετήσει το θέμα αν ο Ικάριος του δώσει γυναίκα την Πηνελόπη. Ο Οδυσσέας ζήτησε από τους μνηστήρες ένορκη υπόσχεση ότι θα συμμαχήσουν κατά εκείνου ο οποίος θα πειράξει τον νυμφίο της Ελένης, ή θελήσει να την αρπάξει. Εκείνοι το δέχθηκαν και η Ελένη προέκρινε τον Μενέλαον γιό του Ατρέως ή τον προτίμησε διότι ήταν ερωτευμένη μαζί του.
 
Η αρπαγή της Ελένης από τον Πάρι
 
Το πράγμα είναι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Ο Μενέλαος υποσχέθηκε θυσία εκατόμβη (εκατό βους) στην Αφροδίτη αν θα συνεργούσε να παντρευτεί την Ελένη, αλλά αθέτησε την θυσία. Κατ’ άλλους συνέβη νόσος στη Λακεδαίμονα και το μαντείο είπε να θυσιάσουν στον τάφο των δύο υιών του Προμηθέως οι οποίοι ετάφησαν στην Τρωάδα. Ελθών εκεί ο Μενέλαος να θυσιάσει κατέλυσεν στην οικία του Πάριδος. Επειδή δε ο Πάρις φόνευσε ακουσίως τον Ανθέα του Αντήνορος έφυγε με τον Μενέλαο στη Σπάρτη και τότε άρπαξε την Ελένη. Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την αρπαγή της Ελένης. Κατ’ άλλους ήλθε με στόλο να εκδικηθεί την Ησιόνη, κατ’ άλλους άρπαξε αυτήν από τα Κύθηρα, η τρίτη εκδοχή ότι ήλθε σαν φίλος στην οικία του Μενελάου όταν εκείνος έλειπε στην Κρήτη και η τετάρτη ότι αφού τον δέχθηκε φιλοφρόνως τον άφησε με την Ελένη και πήγε στην Κρήτη για να κληρονομήσει από τη μητέρα του το μέρος του αποθανόντος πατέρα του. Κατ ‘ άλλους η Ελένη έφυγε εκουσίως με αυτόν παίρνοντας μαζί της πολλά πλούτη και τις πέντε θεραπαινίδες της και την Αίθρα. Ποια όμως ήταν η Αίθρα; Ήταν πριγκίπισσα της Τροιζήνας κόρη του βασιλιά Πιτθέως. Ήταν η μητέρα του θρυλικού ήρωα Θησέα, ο πατέρας του ήταν είτε ο βασιλιάς στην Αρχαία Αθήνα Αιγαίας ή ο ίδιος ο θεός Ποσειδών. ΄Η Αίθρα πήγε μαζί της εκουσίως ή την άρπαξε δεν είναι εξακριβωμένο. Λένε ότι την καταδίωξε και έπεσε το σανδάλι της, γι’ αυτό το μέρος εκείνο στη Λακωνία ονομάστηκε Σανδάλιον.
 
Μετά την αρπαγή της Ελένης ήλθαν στη νήσο Κραναήν και εκεί συνευρέθη για πρώτη φορά μαζί της. Γι’ αυτό η νήσος ονομάστηκε Ελένη. Κατ’ άλλους αυτή είναι στη Λακωνική και κατά μερικούς στην Αττική λένε δε ότι είναι η Σαλαμίνα. Από τα δάκρυα της φύτρωσε το χόρτο Ελένιον. Από εκεί έπλευσαν στην Αίγυπτο, φοβούμενος μήπως τον καταδιώξουν οι Σπαρτιάτες και εισελθών στο Κανώπιον Στόμιον του Νείλου κάθισε ικέτης στο ναό του Ηφαίστου. Τότε ο Πρωτεύς όταν πληροφορήθηκε τα συμβαίνοντα έλαβε την Ελένη και τα πράγματα της για να τα στείλει στην Ελλάδα. Τον Πάρι έδιωξε μετά από τρεις ημέρες, δώσας σ’ αυτόν μόνο το άγαλμα της Ελένης. Κατά την επιστροφή του δε εκείθεν ο Πάρις έκλεψε και άλλες γυναίκες από τη Σιδώνα. Σύμφωνα με άλλην εκδοχή ήλθε κατ’ ευθείαν στην Τρωάδα και νυμφεύθηκε νομίμως την Ελένη. 
 
Όταν δε αυτή ανέβηκε στον πύργο για να παρακολουθήσει την μονομαχία του Πάριδος με τον Μενέλαο στον Τρωικό πόλεμο, την ακολούθησαν και δύο θεραπαινίδες Ελληνίδες η Αίθρα και η Κλυμένη. Τότε την είδαν οι δημογέροντες της Τροίας και θαύμασαν το κάλλος της ειπόντες:
 
«Ού νέμεσις Τρώας και Ευκνημίδας Αχαιούς
«Τοιή δ’ αμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν»
 
Μετά τον θάνατον του Πάριδος, έλαβεν αυτή ο Δηίφοβος εκουσίως, ενώ κατ’ άλλους την πήρε βιαίως. Την ονομάζουν «πεντάλεκτρον» επειδή έλαβε πέντε άνδρες ήτοι: τον Θησέα, Μενέλαον, Πάριν, Δηίφοβον και τον Αχιλλέα μετά θάνατον. Ο Αχιλλέας την είδε στον ύπνο του και νοερώς συνευρέθη μαζί της και λέγεται ότι έγινε σύζυγος της μετά θάνατον.
 
Η Ελένη υπήρξε φιλόπατρις 
 
Πολλοί είπαν ότι αυτή παρέδωσε την Τρωάδα στους Έλληνες και έδρασε σαν κατάσκοπος αυτών. Ίσως χωρίς την Ελένη θα ήταν αδύνατη η άλωση της Τροίας. Η Ελένη ήταν εξαιρετικά φιλόπατρις και βοήθησε πολύ τον Οδυσσέα, ο οποίος ήλθε σαν κατάσκοπος μεταμφιεσμένος σε επαίτη στην Τροία προς συλλογή πληροφοριών πριν εκτελέσει το σχέδιο του με το «Δούρειο Ίππο». Και ενώ οι άλλες γυναίκες έκλαιγαν για το χαμό των ανδρών των από τον Οδυσσέα αυτή χαιρόταν. Τη νύχτα που μπήκε ο «Δούρειος Ιππος» στην Τροία αυτή έδινε φωτεινά σήματα με πυρσούς στους Έλληνες οι οποίοι ήταν κρυμμένοι στην απέναντι Τένεδον.(Hλίου Πέρσις, απόσπ 1 , LL). Επίσης βοήθησε τον Οδυσσέα να κλέψει το «Παλλάδιον» της Τροίας (Απολλόδ. Επιτ. 5.13). Ηταν φύση θρησκευτική διότι όταν ήταν έγκυος αφιέρωσε ναόν στην Ειλείθυιαν, την προστάτιδα του τοκετού. Πρόκειται για την κόρη που γέννησε στο Αργος από τον Θησεά, την Ιφιγένεια, την οποίαν έδωσε στην Κληταιμνήστραν.
 
Ο Μενέλαος δεν κράτησε κακία προς την Ελένη. Όταν αλώθηκε η Τροία οδηγήθηκε στο σπίτι του Δηιφόβου τον οποίον βρήκε κοιμώμενο και τον φόνευσε, πήρε την Ελένη και πήγαν στην Αίγυπτον. Άλλοι λένε ότι την πήρε από τον Πρωτέα από την Αίγυπτο. Από εκεί ήλθαν στην Σπάρτη όπου έζησαν τον υπόλοιπο βίο τους ειρηνικά. Τότε γνώρισε και τον Τηλέμαχον εκ της φυσιογνωμίας του Οδυσσέως. Ο Τηλέμαχος πήγε να πάρει πληροφορίες για τον πατέρα του που δεν είχε επιστρέψει. Αυτός περιπλανήθηκε στις θάλασσες επί δεκαετία πριν επιστρέψει στην Ιθάκη. Λένε ότι περιπλανήθηκε στην Ταυρική, ή στη Μεσόγειο αλλά αυτά δεν ευσταθούν σε έναν δεινό ναυτικό σαν τον Οδυσσέα.
 
Ο Οδυσσέας πήγε στην Αμερική 
 
Η αρχαιολόγος Ενριέτα Μέρτζ αποκρυπτογράφησε το ταξίδι του με βάσει τα χαρακτηριστικά σημεία που πέρασε και τις αστρονομικές μαρτυρίες της Οδύσσειας και αυτά όλα δεν οδηγούν στην Ταυρική αλλά στην Νότιο Αμερική. Κατ’ άλλους η Θέτις μεταβλήθηκε σε φώκια και την σκότωσε στην επιστροφή από την Τρωάδα, αλλά οι φώκιες δεν σκοτώνουν ανθρώπους.
 
Την Ελένη είχαν στολίσει με πάμπολλα πικρόχολα ονόματα όπως: κακή, κάκιστη, ριγεδανή, στυγνή, πολυνεικής, θεοστυγής, τάλαινα, πολύστονος, πολύκτονος, δυσελένη, ερινύς, άτα, προδότις, δολόνητις, παράνους, φιλόπλουτος, κυνώπις, πολυκηδής, εταίρα, στυγερή, αινόμορος, Αινελένη. Αλλά και για τον γάμο της με το Μενέλαο της έσυραν πολλά όπως: λιπάτωρ, λιπόγαμος, άνυμφος πόρτις(το συνηθιζόμενο και σήμερον «πορτοθ(ο)ύρα») πεντάλεκτρος, τριάνωρ, δισάρπαγος κρεξ, αινόλεκτρος, δύσγαμος, κακόνυμφος, θυλήπαις κ.α
 
Όσοι όμως κακολόγησαν την Ελένη είχαν κακό τέλος . Ιδιαιτέρως ο Στησίχορος τυφλώθηκε και αμέσως αντελήφθη το λάθος του και έγραψε την «Παλινωδία» στην οποία αποκατέστησε την αλήθεια.
 
Η Ελένη ήταν καλλιεργημένη γυναίκα για την εποχή της. Γνώριζε να υφαίνει γεγονός ευγενούς απασχόλησης, να πλέκει, να παίζει την λύρα, γνώριζε τη χρήση των φαρμάκων, να μιμείται, να ερμηνεύει τους οιωνούς κ.α 
 
Οι ρήτορες Γοργίας και Ισοκράτης έπλεξαν εγκώμιον της καλής Ελένης 
 
Αμφότεροι έπλεξαν το μύθο της Ελένης ως καλής και πιστής συζύγου. Ο Ελληνισμός θεοποίησε την Ελένη και αρκετοί ναοί αφιερώθηκαν σ’ αυτήν. Ένας ναός βρίσκεται στην Θεράπνην έξω από τη Σπάρτη. Ο ναός αυτός θεράπευε και τις άσχημες γυναίκες. Η Ελένη έγινε αντικείμενο της ζωγραφικής και γλυπτικής και πολλοί καλλιτέχνες την αποθανάτισαν. Ο Πολύγνωτος ζωγράφισε επεισόδια με την Ελένη και τις θεραπαινίδες της Ηλέκτρα και Πανθαλίδα στην Λέσχη των Δελφών. Το πρόσωπο της Ελένης ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει συζητήσεις και να διαγείρει την φαντασία των ανθρώπων.
 
Η Ελένη έγινε παγκοσμίως γνωστή μπήκε σε όλους τους πολιτισμούς της περιοχής και τώρα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Επεισόδια από τον μύθο της Ελένης βρίσκονται σε ανάγλυφες παραστάσεις, όπως στη λάρνακα του Κυψέλου την οποία περιγράφει εκτενώς ο Παυσανίας. Δυστυχώς τα περισσότερα έργα που αφορούν την Ελένη έχουν χαθεί ή σώζονται μόνο σε αποσπάσματα λόγω της καταστροφής των μνημείων και των Βιβλιοθηκών από τον Χριστιανισμό. Το μόνο έργο που σώζεται ολόκληρο είναι το «Εγκώμιον Ελένης» του Γοργίου.
 
Η Ελένη του Ευριπίδη 
 
Για την χρονολόγηση της «Ελένης» έχουμε και εξωτερικές και εσωτερικές μαρτυρίες ώστε να χρονολογήσουμε το έργο με μεγάλη ακρίβεια. Η πρώτη μαρτυρία από τις «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη (411 π.Χ) 
 
Ο Ευριπίδης στο έργο «Ελένη» αναφέρεται και σε σύγχρονα γεγονότα όπως την ατυχή εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία η οποία ήταν η αρχή της καταστροφής των Αθηνών και συνακόλουθα το αδυνάτισμα του Ελληνισμού ώστε να υποδουλωθεί αργότερα στους Ρωμαίους. Προ του 412 π.Χ υπήρχαν δύο παραλλαγές του μύθου: Η μία από τον Όμηρο και η άλλη εκ του επικού κύκλου των ποιητών. Πολλοί στίχοι του έργου του Ευριπίδη λένε ότι αναφέρονται στα σύγχρονα γεγονότα της εποχής της αποτυχίας των Αθηναίων στη Σικελία. (Το 2ον Μέρος Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ» θα ακολουθήσει)
 
Αμφικτύων
 
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
amphiktyon@gmail.com

Κλιματικές Αλλαγές. Πάντα αυτό συνέβαινε και πάντα αυτό θα συμβαίνει.

Μετάφραση: Απολλόδωρος
23 Μαρτίου 2021 | Tom Finnerty | Διαβάστε το εδώ
 
Δεδομένου ότι αξιόπιστα αρχεία για το κλίμα υπάρχουν μόνο για τους τελευταίους δύο ή τρεις αιώνες, το να υπολογίσουμε πώς ήταν το περιβάλλον πριν από αυτό το διάστημα είναι μια ανακριβής επιστήμη.
 
Υπάρχουν κάποια εμπειρικά δεδομένα που μπορούν να εξεταστούν, αλλά ακόμη και αυτά μπορούν να ερμηνευτούν με ακρίβεια μόνο όταν διασταυρωθούν με τα ιστορικά αρχεία - ημερολόγια, έργα τέχνης κ.λπ.
 
Για παράδειγμα, γνωρίζουμε εν μέρει για την περίοδο που είναι γνωστή ως Μικρή Εποχή των Παγετώνων (Little Ice Age) λόγω των περιγραφών του ψυχρού καιρού της Νέας Αγγλίας, όπως τον περιέγραψαν οι Πουριτανοί όταν έφτασαν στον Κόλπο της Μασαχουσέτης τον Ιούνιο του 1629.
 
Αρκεί να πούμε ότι δεν είχαν συνηθίσει να βλέπουν ροές πάγου στον ωκεανό στη μέση του καλοκαιριού. 
 
Στο ίδιο μήκος κύματος, η Suzannah Lipscomb έγραψε ένα άρθρο που περιγράφει λεπτομερώς τις παράξενες κλιματικές ανωμαλίες της ίδιας εποχής.
 
Είναι ένα διαφωτιστικό ανάγνωσμα σε μια εποχή όπως η δική μας, όπου κάθε περιβαλλοντικό γεγονός - χιονοθύελλες, ανεμοστρόβιλοι, δασικές πυρκαγιές, τυφώνες, έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασίες - αποδίδεται στην "κλιματική αλλαγή".
 
“Τον Φεβρουάριο του 1540 οι βροχοπτώσεις ουσιαστικά σταμάτησαν, πέφτοντας μόνο έξι φορές στο Λονδίνο από τότε μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δεν ήταν μόνο εξαιρετικά ξηρός αλλά και θερμός: είναι πιθανό ότι οι υψηλότερες ημερήσιες θερμοκρασίες ήταν θερμότερες από το 2003 (το θερμότερο έτος εδώ και αιώνες)...
 
Ο Edward Hall σημείωσε ότι η ξηρασία στέγνωσε πηγάδια και μικρά ποτάμια, ενώ ο Τάμεσης ήταν τόσο ρηχός που "το αλμυρό νερό έρεε πάνω από τη γέφυρα του Λονδίνου", μολύνοντας την παροχή νερού και συμβάλλοντας στη δυσεντερία και τη χολέρα, που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους.
 
Στη Ρώμη, δεν έπεσε βροχή για εννέα μήνες- στο Παρίσι, ο Σηκουάνας στέρεψε. Τα σταφύλια μαράθηκαν στο αμπέλι και τα φρούτα σάπισαν στα δέντρα. Ακόμα και τη μικρή ανάπαυλα του φθινοπώρου και του χειμώνα ακολούθησε μια δεύτερη ζεστή άνοιξη και ένα ακόμα καυτό καλοκαίρι. Τα δάση άρχισαν να πεθαίνουν, ώσπου, στα τέλη του 1541, έπεσε και έπεσε βροχή. Το 1542 ήταν μια χρονιά εκτεταμένων πλημμυρών.
 
Μόλις λίγες δεκαετίες αργότερα, υπήρξε αδιάκοπη βροχή και πολυετής υγρασία σε όλη την Ευρώπη, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, με προβλέψιμα αποτελέσματα - τέσσερις συγκομιδές σε αυτή τη δεκαετή περίοδο ήταν πλήρεις αποτυχίες, προκαλώντας εκτεταμένη πείνα.
 
Λίγο αργότερα, στον "Μεγάλο Παγετό" του 1607-1608, η Αγγλία πάγωσε τόσο πολύ που "οι κορμοί μεγάλων δέντρων άνοιξαν και ο Τάμεσης πάγωσε τόσο γερά (φωτογραφία) που οι άνθρωποι πουλούσαν μπύρα και έπαιζαν ποδόσφαιρο πάνω του".
 
Ένας παγωμένος Τάμεσης σήμαινε ότι δεν εισέρχονταν πλοία στο λιμάνι του Λονδίνου, με καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα και συναφείς αναταραχές.
 
Στο τέλος, η Lipscomb περνά σε μια συζήτηση για το πώς αυτή η ιστορία είναι σχετική σήμερα, επειδή "η αργά εξελισσόμενη καταστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη σημαίνει ακραία καιρικά φαινόμενα".
 
Αυτό είναι ατυχές, αφού μόλις είχε συζητήσει την απρόβλεπτη φύση του κλίματος της Γης. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι "η θερμότερη χρονιά εδώ και αιώνες" ήταν το 2003, σχεδόν είκοσι χρόνια πριν!
 
Αλλά συνολικά, είναι ένα πολύτιμο ανάγνωσμα, και επιβεβαιώνει μια παρατήρηση του συνεργάτη μας Christopher Horner, ο οποίος είπε
"[Το] κλίμα αλλάζει - πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει. Φυσικά, το να λέει κανείς "το κλίμα αλλάζει" τον καθιστά "αρνητή της κλιματικής αλλαγής". Άντε να βγάλεις άκρη".
 
Διαβάστε περισσότερα στο The Pipeline
 
Δικτυογραφία:
Climate Changes. It Always Has, It Always Will - Climate Change Dispatch

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ο ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Αναφορά σε πρόσφατη παγανιστική «τελετουργία» στο Νταβός)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
 
Εν Πειραιεί τη 26η Φεβρουαρίου 2024 
 
Ο ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
(Αναφορά σε πρόσφατη παγανιστική «τελετουργία» στο Νταβός) 
 
Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας είχαμε επισημάνει, πως ο σύγχρονος αποστατημένος από το Θεό άνθρωπος έφτασε από τον ορθολογισμό του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στον παραλογισμό του νεοπαγανισμού. Προφανώς κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ότι θα είχαμε τέτοιο πισωγύρισμα στην κατάντια του πρωτόγονου ειδωλολατρικού παρελθόντος. Ο λεγόμενος ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, με τον αθεϊστικό και ορθολογιστικό του χαρακτήρα, πασχίζει εδώ και τρεις αιώνες να αποκολλήσει τον άνθρωπο από τον θρησκευτικό «σκοταδισμό», στον οποίο δήθεν οδηγήθηκε η ανθρωπότητα εξ’ αιτίας του «παραλογισμού» της χριστιανικής πίστης. Το ίδιο όμως αυτό «κίνημα» σέρνει τον άνθρωπο σε πραγματικά σκοταδιστικά θρησκευτικά σχήματα του απώτερου παρελθόντος, στις πλέον χυδαίες και παράλογες μορφές ειδωλολατρίας! 
 
Ο αγιασμένος και ομολογητής άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς πολύ εύστοχα εισχωρεί στην ουσία της ειδωλολατρίας των ημερών μας και μας αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπό της. Γράφει: «Στην ειδωλολατρία ανήκουν όλα: από τον πιο χονδροειδή φετιχισμό μέχρι το πιο λεπτό συμβολισμό. Η ειδωλολατρία είναι όχι μόνο προσκύνημα σε ψεύτικους Θεούς, αλλά και στις πέτρες, στα δέντρα, στα ζώα, στους πλανήτες, στα αγάλματα, αλλά και στους ανθρώπους και στους ήρωες και στους ιδιοφυείς και στις εφευρέσεις και στις ιδέες και στα πάθη και στην κουλτούρα και στον πολιτισμό και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία και στην τέχνη, ή σε ο,τιδήποτε άλλο που θέλει να αντικαταστήσει με τον εαυτό του τον αληθινό Θεό και Κύριο Ιησού Χριστό»1. 
 
Ο σύγχρονος Δυτικός άνθρωπος βιώνει μια αληθινή τραγωδία, καθώς οι προαιώνιες αξίες του Eυαγγελίου και του Eλληνοχριστιανικού Πολιτισμού έχουν τεθεί στο περιθώριο και τη θέση τους πήραν τα σύγχρονα είδωλα της εποχής μας. Η ανθρώπινη ζωή έχει γίνει «φθηνή υπόθεση». Οι αναίτιες δολοφονίες και μάλιστα οι μαζικές είναι σε ασύλληπτη έξαρση. Η κοινωνική αδικία έχει φτάσει σε πρωτοφανή όρια. Οι πόλεμοι, και μάλιστα οι πλέον καταστροφικοί, είναι σε πρώτο πλάνο. Η καταστροφή του περιβάλλοντος εφιαλτική! Η συνέχιση της ζωής στον πλανήτη αβέβαιη! 
 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου αποδεικνύεται ξεκάθαρη η αναβίωση της ειδωλολατρίας στην Γηραιά Ήπειρο. Σε επίσημες τελετές, υπό το πρόσχημα «φολκλορικών εκδηλώσεων», λαμβάνουν χώρα απίστευτες παγανιστικές και μαγικές τελετουργίες! Κλασικό παράδειγμα μια καθαρά παγανιστική, σατανιστική τελετή, που έγινε στα εγκαίνια του ανοίγματος του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού τούνελ στην Ευρώπη κάτω από τις Άλπεις στην Ελβετία, παρουσία της Μέρκελ, του Ολάντ και του Ρέντσι το 2016.2 
 
Μια παρόμοια παγανιστική τελετουργία «τελέστηκε» και τον περασμένο μήνα στην ελβετική πόλη Νταβός κατά την ετήσια σύνοδο των «ισχυρών» του κόσμου, (μηδέ του έλληνα πρωθυπουργού εξαιρουμένου), που διοργάνωσε το περιβόητο και λίαν αμφιλεγόμενο «Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ», (WWF). Εκεί όπου παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις για τους λαούς της Γης, χωρίς αυτούς και που οι ανακοινώσεις τους, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι για την ανθρωπότητα. Σε συνεδρίαση της ομάδας «διάσωσης του περιβάλλοντος», σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, καθόλου βεβαίως τυχαίο, αλλά καλά προγραμματισμένο. Σύμφωνα με την ειδησεογραφία: «Μια Σαμάνος του Αμαζονίου πραγματοποίησε ένα παγανιστικό τελετουργικό σε ένα πάνελ αφού τα μέλη ολοκλήρωσαν τη συζήτηση για το ‘Κλίμα και τη Φύση’ στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) 2024 στο Νταβός. Αφού μίλησε εκ μέρους όλων των ιθαγενών και των δασών, ζήτησε την “θεραπεία της γης” και την “βοήθεια” των ηγετών, και ξεκίνησε το τελετουργικό της. Έκλεισε τα μάτια, άρχισε να τρίβει τα χέρια και να λέει κάτι ακαταλαβίστικα, και στη συνέχεια, πέρασε πάνω από τα κεφάλια των πεφωτισμένων ηγετών και έκανε κάτι που έμοιαζε με φύσημα, ή φτύσιμο…»3! 
 
Παραθέτουμε αποσπάσματα από εύστοχο σχόλιο του κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, διδάκτορα της Ιστορίας, σχετικά με το απίστευτο αυτό περιστατικό, με τίτλο: «Μία δυσώδης διαβολοπανήγυρη…». Γράφει: «Ήταν μία δυσώδης τουτέστιν διαβολοπανήγυρη, στην οποία δίνουν τα διαπιστευτήριά τους κάθε χρόνο διάφοροι σπιθαμιαίοι ηγέτες και ηγετίσκοι και κάθε λογής ακόμη …καρνάβαλοι, που υποτίθεται ότι κατέχουν υψηλές θέσεις εξουσίας στον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα παίρνουν τις εντολές τους μέσω του διαβόητου …ονόματι Κλάους Σβαμπ, (που κι αυτός μαριονέτα αλλονών βεβαίως είναι), – καθώς και μέσω ετέρων ακόμη μεσαζόντων – και μαζεύονται κάθε τόσο σε διάφορα “συνέδρια” ανά τον πλανήτη, όπως αυτό του Νταβός, για να “τα πουν” και να χαριεντιστούν. […] Ποιός ξέρει όμως, θα προσθέσουμε, και με τι άλλες ακόμη σκοτεινές δραστηριότητες και τελετές. Αφού αρχίσανε να βγάζουν ξετσίπωτα και τους μάγους στο μεϊντάνι, φανταστείτε τώρα εσείς τι φρικτά και ανομολόγητα τους βάζει το μεγάλο Αφεντικό τους να κάνουν στα σκοτεινά και στα απόκρυφα υπόγεια, όπου μαζεύονται όλα αυτά τα γιουσουφάκια της Νέας Τάξης και της Νέας Εποχής. Απίστευτος δαιμονικός βούρκος, καθώς προχωράμε όλο και βαθύτερα στον πιο ζοφερό και φρικτό Μεσαίωνα που γνώρισε ποτέ η ανθρώπινη Ιστορία…»!4 
 
Σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος στο ορεινό και πανάκριβο αυτό Ελβετικό θέρετρο, «παρήλλασαν» εκατοντάδες πόρνες πολυτελείας, για να «διασκεδάσουν» τους υψηλούς συνέδρους. Έτσι «η ζήτηση για σεξουαλική εργασία εκτοξεύεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της συνάντησης των παγκόσμιων ηγετών και μεγιστάνων των επιχειρήσεων που έρχονται από όλο τον κόσμο για να συναντηθούν». Με άλλα λόγια, η νεοειδωλολατρεία με την ακολασία «πάνε πακέτο» σ’ αυτή την διαβόητη συνάντηση, η οποία μας δίνει μια εικόνα, αφ’ ενός μεν για το ποιόν των ανθρώπων που κρατούν στα χέρια τους τις «τύχες» του κόσμου και αφ’ ετέρου για το ασύλληπτο μέγεθος της πνευματικής και ηθικής κατάπτωσης του δυτικού κόσμου, ο οποίος πλέον έχει εγκολπωθεί ανεπιστρεπτί τον δαιμονικό αποκρυφισμό με τα κάθε λογίς παρακλάδια του, που συνθέτουν όλα μαζί τη νέα «θρησκεία» του αποστατημένου δυτικού ανθρώπου. 
 
Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα του ραγδαίου αποχριστιανισμού της Δύσεως και της «ανακηρύξεως» του ανθρώπου ως «θεού» από την σάπια ευρωπαϊκή διανόηση. Ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς είχε επισημάνει με ακρίβεια την τραγική αυτή αποστασία της Γηραιάς Ηπείρου, η οποία απεμπόλησε τις αιώνιες και σωτήριες αρχές και αξίες του Ευαγγελίου και υιοθέτησε τα ολέθρια και δαιμονικά διδάγματα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Γράφει: «Ο άνθρωπος έγινε σήμερον το μέτρον των πάντων, μέτρον όλων των ορατών και αοράτων όντων και πραγμάτων. Μετρών με τον εαυτόν του τα πάντα ο ευρωπαϊκός άνθρωπος απορρίπτει παν ό,τι είναι ευρύτερον από τον άνθρωπον, μεγαλύτερον από τον άνθρωπον, απειρότερον από τον άνθρωπον. Το στενόν του μέτρον στενεύει τον Θεάνθρωπον εις άνθρωπον»5. 
 
Ωστόσο, όπως προσθέτει παρακάτω ο άγιος, αυτή η «αυτοθεοποίηση» του ανθρώπου στην ουσία τον δαιμονοποιεί. Γράφει: «Όμως ο ουμανιστικός ανθρωποκεντρισμός είναι στην ουσία Διαβολοκεντρισμός, διότι επιδιώκει ό,τι και ο Διάβολος: να αποθεανθρωπήσει και να αθεώσει τον άνθρωπο. Ο ουμανιστής άνθρωπος καθίσταται όμοιος προς τον Διάβολο: και οι δύο θέλουν να ανήκουν μόνο στον εαυτό τους, να είναι μόνο στον εαυτό τους και για τον εαυτό τους. Μαφέρονται έτσι στο βασίλειο του ‘δευτέρου θανάτου’, όπου δεν υπάρχει ούτε Θεός, ούτε κάτι θεϊκό. Σε τελευταία ανάλυση όλοι οι ουμανισμοί εξοντώνουν τον αμαρτωλό μαζί με την αμαρτία του, διότι δεν θέλουν τον Θεάνθρωπο, ο οποίος είναι η μόνη σωτηρία του ανθρώπου από την αμαρτία, τον θάνατο και τον Διάβολο. Όποιος δεν είναι υπέρ του Θεανθρώπου είναι και κατά του ανθρώπου και δολοφόνος του ανθρώπου. Ταυτόχρονα είναι και αυτόχειρας, διότι παραδίδει την ψυχή του στην πλήρη εξουσία της αμαρτίας, του θανάτου και του Διαβόλου επιφέροντας στον εαυτό του την αιώνια κόλαση»6! 
 
Κατόπιν αυτών ο άγιος κάνει και τη δραματική πρόβλεψη: «Το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οικοδομημένο χωρίς τον Χριστό, κατ’ ανάγκην θα καταρρεύσει και μάλιστα πολύ σύντομα, […] Ο Ευρωπαίος άνθρωπος έφθασε στον μοιραίο ίλιγγο. Οδήγησε τον υπεράνθρωπο στην κορυφή του πύργου της Βαβέλ του, θέλοντας να αποπερατώσει με αυτόν το οικοδόμημά του. Αλλά ο υπεράνθρωπος τρελάθηκε ακριβώς επάνω στην κορυφή και γκρεμίστηκε από τον πύργο. Και πίσω του ο ίδιος ο πύργος γκρεμίζεται και θρυμματίζεται με τους πολέμους και τις επαναστάσεις. Ο homo europaeicus έπρεπε κατ’ ανάγκην να τρελαθεί στο τέλος του πολιτισμού του. Ο Θεοκτόνος ήταν αδύνατο να μη γίνει αυτοκτόνος. […] 
 
Γι’ αυτό, Ευρώπη ίσον αναγέννηση της ειδωλολατρίας. Ψευδόχριστοι και ψευδοθεοί έχουν πλημμυρίσει την Ευρώπη και από εκεί εξάγονται σε όλες τις αγορές της Οικουμένης, έχοντας ως κύριο έργο τους να φονεύσουν τον Θεό και την ψυχή στον άνθρωπο και έτσι να στερήσουν από τον κόσμο τη μοναδική ελπίδα και αυτή την ίδια τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας. Νύχτα, βαριά νύχτα έχει καλύψει την Ευρώπη. Γκρεμίζονται τα είδωλα της Ευρώπης και δεν είναι πολύ μακριά η μέρα, κατά την οποία δεν θα μείνει ούτε πέτρα επάνω στην πέτρα από την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ευρώπης, με τους οποίους αυτή ανήγειρε πόλεις και κατέστρεφε ψυχές, θεοποιούσε τα κτίσματα και απέρριπτε τον Κτίστη. […] Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έκανε τους δούλους του νεκροταφείο. Και αυτός ο ίδιος έγινε νεκροταφείο. ‘Θέλω να πάω στην Ευρώπη’, δηλώνει ο Ντοστογιέφσκι, ‘και γνωρίζω ότι πηγαίνω σε νεκροταφείο’…»7! Και καταλήγει: «Γράφοντας αυτά, προσπαθούμε να εισδύσουμε στον πυρήνα της ευρωπαϊκής υψηλοφροσύνης, στα δαιμονικά υπόγειά της, απ’ όπου πηγάζουν οι ακάθαρτες πηγές της, τα νερά των οποίων δηλητηριάζουν την οικουμένη. Αυτό καθόλου δεν είναι καταδίκη της Ευρώπης. Είναι μόνο μία εκ βαθέων κραυγή και εν προσευχή πρόσκληση στη μοναδική οδό της σωτηρίας μέσω της μετάνοιας»8! 
 
Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στον αποστατημένο δυτικό κόσμο, και της πολύπλευρης κατάπτωσής του. 
 
Εις ό,τι αφορά εμάς, τους Ορθοδόξους Έλληνες, δυστυχώς ακολουθούμε κατά πόδας την δυτική χρεοκοπία, αφού μας έπεισαν οι κυβερνώντες μας ότι «ανήκουμε στη Δύση» και ότι για το «συμφέρον» μας και την «επιβίωσή» μας «πρέπει να γίνουμε ευρωπαίοι». Το ακόμα χειρότερο και πιο ανησυχητικό είναι ότι, μαζί με τους πολιτικούς μας οδηγεί στην δυτική χοάνη της καταστροφής και πλειάδα εκκλησιαστικών ηγετών, οι οποίοι εργάζονται πυρετωδώς την λεγόμενη «ένωση των Εκκλησιών», την ένωση δηλαδή της Ορθοδοξίας με τις δαιμονικές αιρέσεις της δυτικής πανσπερμίας, ο οποίες ειρήσθω, έχουν πρωταρχική ευθύνη για την σημερινή κατάπτωση της Δύσης. 
 
Τελειώνουμε τονίζοντας και πάλι, πως η μόνη σωτηρία μας είναι ο μοναδικός Σωτήρας και Λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός και αποκλειστικό καταφύγιο η Αγία Του Εκκλησία, η Ορθόδοξη, η μόνη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δοκιμασμένη διέξοδος, η οριστική απομάκρυνσή μας από την παναίρεση του Οικουμενισμού, τους θιασώτες της απροϋποθέτου και αμεταμελήτου «ενώσεως των Εκκλησιών», οι οποίοι έχουν καταντήσει λύκοι με προβιά προβάτου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο πνευματικός αφανισμός μας θα είναι νομοτέλεια, ο δε «ευρωπαϊκός δρόμος» μας θα είναι μια πορεία προς το «νεκροταφείο», όπως χαρακτήρισε την Ευρώπη ο μεγάλος και διορατικός Ντοστογιέφσκι! 
 
Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και Παραθρησκειών
 

Η εμπλοκή της Ελλάδας στον IMEC ωθεί την Αίγυπτο σε συμφωνία με την Τουρκία και οδηγεί στην απώλεια της ΑΟΖ της Αν. Μεσογείου!

Χάρτης Μπάιντεν. Πηγή: mcclatchydc.com
[δημοσιεύτηκε 10:25-23/02/24, ανανεώθηκε 18:33-24/02/24]
 
Πανηγυρίζει ο Γ. Γεραπετρίτης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον IMEC μετά την επίσημη επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στην Ινδία (21-22/02/24). Οι γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του "Οικονομικού Διάδρομου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης", εξηγήθηκαν σε προηγούμενο σχόλιό μας (05/02/24) όπου αναφέρεται ότι επιτυγχάνεται η "παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας", γεγονός που όμως "προμηνύει την κατάρρευση της οικονομίας Αιγύπτου και την μετατόπιση της βαρύτητας στα λιμάνια του Ισραήλ".
 
IMEC: Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης
 
Υπό αυτό το πρίσμα οφείλουμε να "διαβάζουμε" την νέα προσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκίας, και την άμβλυνση της μακροχρόνιας έντονης αντιπαλότητας Ερντογάν-Σίσι (1 και 2). Γεγονός που θα έχει άμεσες συνέπειες για την Ελλάδα στην Αν. Μεσόγειο τις οποίες επιβεβαιώνουν «ΤΑ ΝΕΑ» που αναφέρουν: "Ξέρουν κάτι στην Τουρκία… που δεν ξέρουμε; Τί συμβαίνει στην Αν. Μεσόγειο;" Η Αίγυπτος φαίνεται ότι κάνει κινήσεις για να ανακόψει τον IMEC στην Αν. Μεσόγειο, ορθώνοντας ένα "τουρκικό ανάχωμα"...
 
Παράνομες αδειοδοτήσεις για έρευνες της τουρκικής TPAO από το 1973 έως το τέλος του 2012. Οι αδειοδοτήσεις του 2012 έχουν όριο τον 28ο Μεσημβρινό, όπως και ο χάρτης Μπάιντεν. Πηγή: Ελληνικό ΥΠΕΞ
 
Ειρήσθω εν παρόδω, σημειώνεται ότι ένας από τους λόγους που ώθησαν τον Σίσι να υπογράψει την προβληματική -και πολύ ύποπτη, διότι αφήνει αφύλακτη την ελληνική υφαλοκτυπίδα ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού (1 και 2)- Ελληνοαιγυπτιακή μερική οριοθέτηση ΑΟΖ το 2020, ήταν η κατάρρευση του Χαφτάρ στο μέτωπο της Τρίπολης η οποία έφερε τα υποστηριζόμενα από την Τουρκία στρατεύματα της GNA -μαζί με τους Τούρκους αξιωματικούς που τα διοικούσαν- στην καρδιά των πετρελαϊκών εξαγωγικών υποδομών της Λιβύης, κάτι που αποτελεί "κόκκινη γραμμή" για τα αιγυπτιακά συμφέροντα.
 
Επίσης, γιατί ο τότε Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Πομπέο τηλεφώνησε την ώρα των διαπραγματεύσεων για την Ελληνοαιγυπτιακή οριοθέτηση ΑΟΖ στον Αιγύπτιο ομόλογό του Σ. Σούκρι παρουσία του Ν. Δένδια;
 
Τέσσερα χρόνια αργότερα, όλες οι εξελίξεις συντείνουν στο ότι η είσοδος της Τουρκίας στο East Med Gas Forum, σε πρώτη φάση -κατ' απαίτηση του Τζ. Πάιατ (1, 2 και 3) ώστε να επιτευχθεί η αναγνώριση των ανύπαρκτων δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο- είναι θέμα χρόνου, και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η εφαρμογή του γνωστού "χάρτη Μπάιντεν", που συνεπάγεται την απώλεια της ελληνικής δυνάμει ΑΟΖ ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού -ο οποίος τέμνει την Ρόδο-, καθώς και του κοινού θαλάσσιου συνόρου με την Κύπρο (1, 2 και 3).
 
Οι πληροφορίες από την Ουάσιγκτον μάλιστα λένε ότι κατά την επίσκεψη Μπλίνκεν στα Χανιά (06/01/24), μας ζητήθηκε ακριβώς αυτό: Να προσφέρουμε τη μισή ΑΟΖ μας στην Αν. Μεσόγειο. Κάτι που επιβεβαιώνουν και ελληνικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες "η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την εμφάνιση μιας μείζονος σημασίας διευθέτησης, η οποία προϋποθέτει υποχωρήσεις σε θέματα κυριαρχίας (μειωμένη ή καθόλου επήρεια των νησιών σε ΑΟΖ) στην ανατολική Μεσόγειο".
 
Στις 27/06/23 το iEpikaira έγραφε: "Για όσους διατηρούν ακόμη αμφιβολίες σχετικά με το πλαίσιο και τους σκοπούς του επικείμενου Ελληνοτουρκικού διαλόγου -υπό αμερικανογερμανική επιδιαιτησία (1, 2, 3 και 4)- όπου ο Γ. Γεραπετρίτης συνέβαλε ήδη καθοριστικά, οι πληροφορίες της «ΕΣΤΙΑΣ» αναφέρουν ότι: «Βουλευτές όλων των κομμάτων της παρελθούσας Βουλής και της παρελθούσας τουρκικής Εθνοσυνέλευσης πηγαίνουν και έρχονται μυστικά στην Άγκυρα και στην Αθήνα, και μετέχουν σε μυστικές εμπιστευτικές ενημερώσεις που ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ [ποιοι άραγε;], προκειμένου να προετοιμαστεί το κλίμα...». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι προεκλογικά, προβεβλημένα στελέχη κομμάτων, μιλούσαν ανοικτά για το ενδεχόμενο της «συνεκμετάλλευσης» και για «Πρέσπες του Αιγαίου/Ανατολικής Μεσογείου» (1, 2 και 3)."
 
Ο Νότιος Θαλάσσιος Διάδρομος Εμπορίου (Ocean Route). O Μεσαίος Διάδρομος Εμπορίου (Middle Corridor). Ο Βόρειος Διάδρομος Εμπορίου (Northern Corridor). Πλέον ανοίγει και ο Αρκτικός Θαλάσσιος Διάδρομος Εμπορίου που δεν αναπαρίσταται εδώ. 
 
Εν κατακλείδι, η προσπάθεια ελέγχου του "Νοτίου Διαδρόμου Εμπορίου" από τη Δύση, έφερε στο προσκήνιο τον IMEC ο οποίος με τη σειρά του αναδιαμορφώνει τους συσχετισμούς στην Αν. Μεσόγειο και οδηγεί στην εφαρμογή του χάρτη Μπάιντεν. 
 
Η Υψηλή Στρατηγική της Αμερικής (FMES). Με την μωβ γραμμή αναπαρίστανται τα όρια της αμερικανικής "επιρροής" (commandement), ή αλλιώς τα όρια υπεράσπισης των κρίσιμων συμφερόντων τους. Προσπελάστηκε: diploweb.com
 
Όλες οι προαναφερθείσες επιμέρους εξελίξεις, συναποτελούν ψηφίδες του παζλ που λέγεται νέα παγκόσμια "Υψηλή Στρατηγική των ΗΠΑ", η οποία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής (1 και 2).
 

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.