30 Αυγούστου 2022

Απόρρητα έγγραφα δείχνουν στρατηγική για δημογραφική αλλοίωση κατεχομένων

Το «άκρως απόρρητο» έγγραφο αποκάλυψε ο Τσένκ Μουτουγιακαλί στην τουροκυπριακή εφημερίδα Γενίντουζεν
 
Η στρατηγική της Τουρκίας για δημογραφική αλλοίωση των κατεχομένων αποδεικνύεται και μέσα από έγγραφα που αποκαλύπτονται στον τουρκοκυπριακό Τύπο. Αποκαλύψεις που καταρρίπτουν τις τουρκικές δικαιολογίες ότι περίπου τα περί εποικισμού και αλλοίωση των κατεχομένων ήταν δήθεν «ελληνοκυπριακή ισχυρισμοί». Τα έγγραφα που αποκαλύπτει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενίντουζεν δείχνουν πως υπήρχε μια οργανωμένη προσπάθεια από την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία προκειμένου να πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός των κατεχομένων ώστε να συνάδει με τα υπό κατοχή εδάφη, καθώς έκριναν πως οι Τουρκοκύπριοι που βρίσκονταν στα κατεχόμενα ήταν δυσανάλογα μικρός πληθυσμός σε σχέση με τα υπό κατοχή εδάφη.
 
Το «άκρως απόρρητο» έγγραφο που αποκάλυψε ο Τσένκ Μουτουγιακαλί στην τουροκυπριακή εφημερίδα Γενίντουζεν (πηγή ΓΤΠ) αποκαλύπτει το πόσο συστηματικά κινήθηκε η τουρκική πλευρά με στόχο τη δημογραφική αλλοίωση των κατεχομένων, ευθύς μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Στο έγγραφο που αποκαλύφθηκε χθες καταγράφονται ποιες ομάδες ήρθαν από την Τουρκία στην Κύπρο, τον αριθμό των αφίξεων και από ποια περιοχή και σε ποιο χωριό μετακινήθηκε πληθυσμός.  
 
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή, το 1975, υπολογίζεται ότι έχει εκτοπιστεί το 60% του κυπριακού πληθυσμού. Στο δημοσίευμα της Γενίντουζεν αναφέρονται τα επίσημα στοιχεία όπως καταγράφονται από τις Aρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα οποία «142.000 Ελληνοκύπριοι, κοντά στο 30% του τότε ελληνοκυπριακού πληθυσμού, προσφυγοποιήθηκε από το βόρειο μέρος του νησιού στο νότιο και 45.000 Τουρκοκύπριοι, κοντά στο 40% του τότε τουρκοκυπριακού πληθυσμού προσφυγοποιήθηκε από το νότιο στο βόρειο μέρος του νησιού. Πριν από τον Ιούλιο του 1974, ο πραγματικός αριθμός των Τουρκοκυπρίων του βόρειου μέρους το οποίο επρόκειτο να περάσει υπό τον έλεγχο της Τουρκίας υπολογίζεται στις 71.000». 
 
ΚΑΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ: Με την ολοκλήρωση της τουρκικής εισβολής τον Αύγουστο του 1974 το 37% του νησιού περνά υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Όπως αναφέρει η Γενίντουζεν, ενώ οι Τουρκοκύπριοι άφησαν στο νότιο μέρος περιουσία κοντά στα 500.000 στρέμματα, τους περίμενε στο βόρειο μέρος περιουσία γύρω στα 1.500.000 στρέμματα. Εν ολίγοις τα εδάφη που καταλήφθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού ήταν πολύ περισσότερα από τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό.  
 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ‘ΚΕΝΩΝ’: Υπό αυτά τα δεδομένα αρχίζει το 1975 μεταφορά πληθυσμού από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα προκειμένου να καλυφθεί το ‘κενό’ μιας και υπήρχε απόσταση μεταξύ των 140 χιλιάδων Ελληνοκυπρίων που προσφυγοποιήθηκαν και των 60 χιλιάδων που συγκεντρώθηκαν στο κατεχόμενα τμήμα. Αυτή η κάλυψη του ‘κενού’ αποφασίστηκε (σύμφωνα με το δημοσίευμα της Γενίντουζεν) να γίνει ως εξής: Το λεγόμενο «ομοσπονδιακό κράτος» που συστάθηκε στα κατεχόμενα θα προέβαινε σε αίτηση προς την Τουρκία για «εργατικό δυναμικό στο τουρκοκυπριακό μέρος» το οποίο θα ερχόταν από την Τουρκία. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο του Μουτλουγιακαλί, «ο τότε Τούρκος πρέσβης στη Λευκωσία Ασάφ Ινχάν στο βιβλίο του με τίτλο ‘Αφηγήματα των Πρέσβεων’, λέει ότι ο Γκιούλ Ινάντς είπε ότι ‘όπως δεν υπήρξε ένα τέτοιο αίτημα από τους Κύπριους αρμόδιους δεν τέθηκε θέμα προς αυτή την προσέγγιση ούτε από την πρεσβεία’». 
 
ΤΟ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Το έγγραφο που αποκαλύπτει η Γενίντουζεν φέρει ημερομηνία 2.5.1975 και αριθμό 97 και κάτω από τον τίτλο «Αποδοχή και ανάληψη της υποχρέωσης να απασχοληθεί στην περιοχή και στον τομέα που θα του υποδειχθεί» αναφέρονται τα εξής (μετάφραση ΓΤΠ):  
 
«Άρθρο 1 – Με σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης του τουρκοκυπριακού μέρους και κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους της Βόρειας Κύπρου, η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης με γρήγορο και σχεδιασμένο τρόπο. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
 
Άρθρο 2 
 
Αυτό το καταστατικό περιλαμβάνει: προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και του εργατικού δυναμικού το οποίο θα σταλεί στην Κύπρο, την αξιολόγηση της επιλογής και τον διαχωρισμό των ατόμων σε ομάδες, τις αρχές λειτουργίας και την ίδρυση του οργανισμού ο οποίος θα αναλάβει αυτό το καθήκον, τις μεθόδους που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη, τους οικονομικούς πόρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή και τις καταναλωτικές διαδικασίες, για το εργατικό δυναμικό που θα σταλεί, τα κριτήρια για την επιλογή περιοχής και οικογένειας και στην επιλογή του εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί στον τομέα της γεωργίας, τις περιοχές προτεραιότητας. 
 
Γενικές προτεραιότητες και κριτήρια επιλογής περιοχής και οικογένειας ‘που θα σταλεί’ ως εργατικό δυναμικό. 
 
Εργατικό δυναμικό 
 
Άρθρο 3 – Το εργατικό δυναμικό το οποίο θα σταλεί στο τουρκοκυπριακό μέρος από την Τουρκία για να απασχοληθεί στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών αποτελείται από τις πιο κάτω ομάδες: 
 
– Άτομα με κυπριακές καταβολές τα οποία βρίσκονται από πριν στην Τουρκία ως πρόσφυγες, Τουρκοκύπριοι οι οποίοι έχουν τουρκική υπηκοότητα ή εξακολουθούν να διαμένουν και να εργάζονται στην Τουρκία 
– Αγρότες και εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα
– Εργάτες οι οποίοι είναι ικανοί να απασχοληθούν στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων κλάδων υπηρεσιών
– Τεχνίτες και επιστήμονες από διάφορους κλάδους, σύμβουλοι για διάφορα επαγγέλματα, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και κεφαλαίων, βιοτεχνιών και καταστημάτων
– Ανειδίκευτοι εργάτες
 
Εξεύρεση εργατικού δυναμικού που θα σταλεί 
 
Άρθρο 4 – Στις παραγράφους b, c και e του άρθρου 3 για το καταχωρημένο εργατικό δυναμικό, απαιτούνται οι ακόλουθοι όροι:
– Να συντηρεί οικογένεια ή να είναι πολύτεκνος
– Να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα
– Αποδοχή και ανάληψη της υποχρέωσης να απασχοληθεί στην περιοχή και στον τομέα που θα του υποδειχθεί
 
Κριτήρια για την επιλογή περιοχής και οικογένειας
 
Άρθρο 5 – Στις παραγράφους b, c και e του άρθρου 3 για το καταχωρημένο εργατικό δυναμικό, η επιλογή περιοχής, τα κριτήρια και οι προτεραιότητες:
– Περιοχές στις οποίες κατοικεί πληθυσμός με υψηλή κοινωνική προσαρμοστικότητα
– Περιοχές που κατοικούνται από πληθυσμό με γνώσεις και δεξιότητες που έχουν προδιάθεση για τους κλάδους απασχόλησης στην Κύπρο
– Πυκνοκατοικημένες περιοχές και περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλο οικιστικό πρόβλημα
– Θαλάσσιες, ορεινές και δασικές περιοχές
– Περιοχές που το κλίμα τους μοιάζει με της Κύπρου
 
Άρθρο 6 – Στις παραγράφους b, c και e του άρθρου 3 για το καταχωρημένο εργατικό δυναμικό, τα κριτήρια επιλογής οικογένειας: 
 
– Οι οικογένειες να είναι Τούρκοι υπήκοοι και η μητρική τους γλώσσα να είναι τα τουρκικά,
– Το άτομο που συντηρεί την οικογένεια να είναι μορφωμένο, να έχει ολοκληρώσει τα στρατιωτικά του καθήκοντα, να μην είναι μεγαλύτερο των 45 ετών και η υγεία του/της να είναι ικανοποιητική για να διεκπεραιώσει την εργασία που θα του ανατεθεί
– Να μην υπάρχουν νομικά κωλύματα τα οποία να αποτελέσουν εμπόδιο στο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό οι συντηρητές των οικογενειών και τα μέλη των οικογενειών».

 
ΦιλελεύθεροςShare

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δεν χρειάζονται απόρρητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την άλωση των κατεχομένων ιερών εδαφών της Ελληνικής Κύπρου ... Η εικόνα της κατεχόμενης Κύπρου δεν είναι μόνο δραματική, αλλά και δυστυχώς καταστροφική. ΤΙΠΟΤΑ ΙΕΡΟ. ΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΟΡΘΙΟ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ .. ΤΙΠΟΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΛΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΜΑΣ.
Η Β. Κύπρος πλημύρισε από εποίκους βαρβάρους Τουρκομογγόλους (άνω των 200000) από τα βάθη τις απολίτιστης Ανατολής, που συνεχώς αποστέλλει το Ερντογανικό καθεστώς και τους οποίους ούτε οι γηγενείς Μουσουλμάνοι της Κύπρου δεν μπορούν να ανεχθούν, για αυτό και σωρηδόν μεταναστεύουν ( από 18% που ήταν προ 1974, παρέμειναν κάτω του 9%, αλλά στερνή τους γνώση να την είχαν πρώτα... Οι πατέρες τους χειροκροτούσαν τους εισβολείς το 1974 ...).

Εκτόπισαν οι εισβολείς 350000 γηγενείς Κύπριους από τις πατρογονικές τους εστίες, δολοφόνησαν 5000 αμάχους, κακοποίησαν βάναυσα 850 ομήρους γυναίκες, σύλησαν οι βάρβαροι 550 εκκλησιές και τις μετέτρεψαν άλλες σε τζαμιά και άλλες σε σταύλους και μπαρ. Όλα τα ιερά σκέυη και εικόνες έγινα αντικείμενα λαθρεμπορίου και τα έσοδα πάνε στο Ταταρικό καθεστώς, αλλά και στην Τουρκία ... και συνεχίζουν μέχρι σήμερα ακόμη και αρχαία μνημεία Ελληνικά να τα ... αποψιλώνουν...κ.ά.π. ( Μήπως το ίδιο δεν συνέβη και στην Ελληνική Μ, Ασία ..;;;
Κανένα Ελληνικό όνομα πλέον δεν υπάρχει ... μετέτρεψαν όλες τις ονομασίες σε τουρκικές .... και μάλιστα με ονόματα Τούρκων σφαγέων του Ελληνισμού...
Τόμοι χρειάζονται για να περιγράψουν την καταστροφική μανία των εισβολέων...ολετήρων, καταπατητών, τυχοδιωκτών, κλεφτών, ανθρωποειδών σαρκοβόρων κ.ά.

Παραπέμπω. Ενδεικτικά. ( Search ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ.)


ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ!https://tideon.org › ethnika › 18550-i...

Η πλήρης Άλωση της κατεχόμενης Βόρειας Ελληνικής Κύπρου ...

ΑΙΔΩΣ ΑΧΡΕΙΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ … ( Η νέα σύληση της ...

Τμήμα Αρχαιοτήτων - Η Σύληση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...http://www.mcw.gov.cy › da.nsf › All

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ...http://koukfamily.blogspot.com › blo...

ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ - mfa.gov.cyhttp://www.mfa.gov.cy › embassy_stockholm.nsfPDF
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ. Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο ...

Αφού λοιπόν ο Ερντογάν κατάφερε να αλλοιώσει το δημογραφικό της κατεχόμενης Κύπρου.. τώρα ήρθε η σειρά και της Ελεύθερης Κύπρου ... Χιλιάδες λαθροεισβολείς μουσουλμάνους αποστέλλει καθημερινά μέσω κατεχομένων, αλλά και δια θαλάσσης στις ελεύθερες περιοχές ....όπως και στα Ελληνικά νησιά ...
Στο δια ταύτα,
Μα δεν κατανοούν οι ταγοί μας ότι αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν είναι η αρχή του τέλους μας; Τι θα πει .. παράτυποι μετανάστες, που πρέπει να φιλοξενήσουμε και ... ενσωματώσουμε; Δούρειοι ίπποι είναι και σε ένα τυχόν πόλεμο όχι μόνο θα ανοίξουν κερκόπορτες, αλλά και τείχη θα γκρεμίσουν και αμάχους θα κατασφάξου ....όπως το κοράνι τους προστάζει...Σπρώξτε τους να πάνε από εκεί, που ήρθαν και στον αγύριστο ....προτού να είναι αργά ...

Αλήθεια ο Ελληνικός λαός δεν διδάσκεται τίποτα από τα καθημερινά εγκλήματα των λαθροεισβολέων μουσουλμάνων, που για αυτούς μια ανθρώπινη ζωή είναι ένα μηδενικό;

Κοράνι. «Σκοτώστε τους εχθρούς σας – τους «άπιστους» – παντού όπου τους βρίσκετε…», Κοράνι, σ.191, κεφ.2 …
Και άλλες εκατοντάδες εντολές προς τους Μουσουλμάνους ... παράτυπους μετανάστες...
Ενσωματώστε τους λοιπόν και αναμείνατε σύντομα να σας εξωσωματώσουν και αφανίσουν όπως έπραξαν και στην Μικρά Ασία και στη κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο....
ΑΑΛίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.