26 Απριλίου 2024

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης: Μέγας ο κίνδυνος των Χριστιανών που καταφεύγουν στους μάγους

Σήμερα η κοινωνία μας πάσχει πνευματικά. Η κυριότερη αιτία είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Μπορεί να ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά στην ουσία ν’ απέχουμε πολύ από τη ζωή που πρέπει να κάνει ένας πραγματικός χριστιανός. Γι’ αυτό και ο Κύριος παραχωρεί μερικές φορές στη ζωή μας παιδαγωγικές τιμωρίες, ώστε ο λίγος πόνος απ’ αυτές να μας βοηθά να συνερχόμαστε πνευματικά. Έτσι έκανε και στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισραήλ. Όταν αυτός ολιγοπιστούσε και απομακρυνόταν από τον Θεό και ειδωλολατρούσε, ο Θεός έπαιρνε τη χάρη του. Όταν όμως ο Ισραήλ ερχόταν σε συναίσθηση και μετανοούσε, ο Κύριος, βλέποντας τη μετάνοιά του, τον συγχωρούσε.
 
Πολλοί δικαίως υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα σήμερα οικονομική και πνευματική κρίση, οι διάφορες ασθένειες κλπ. είναι αποτέλεσμα της δικής μας απομακρύνσεως από τον Θεό. Μπορεί κατά το άγιο Βάπτισμα να αποταχθήκαμε τον σατανά και μαζί μ’ αυτόν τα όργανά του, δηλαδή τους μάγους και τις μάγισσες, αλλά μετά να επανερχόμαστε σε παλιές συνήθειες και να ζητούμε τη βοήθειά τους.
 
Οι Άγιοι τής Εκκλησίας, έχοντας τον θείο φωτισμό, γνωρίζουν τις αιτίες των πειρασμών που συναντούμε στη ζωή μας και μας βοηθούν πολύ με τις πρεσβείες τους, αλλά και με τα συγγράμματά τους, που είχαν γράψει όταν ζούσαν.
✶✶✶
 
Ό άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος (1749-1809), προείδε ότι μία από τις βασικές αιτίες των δοκιμασιών, που σήμερα υφιστάμεθα, είναι και η καταφυγή μας, σε δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας, στους μάγους. Γι’ αυτό μας δίνει πολύ ωραίες και χρήσιμες συμβουλές στο θέμα αυτό, οι οποίες είναι και πολύ επίκαιρες και μας βοηθούν πολύ στον πνευματικό αγώνα μας. Γράφει λοιπόν:
 
«Για να προφυλαγόμαστε από τα μαγικά, τις δαιμονικές ενέργειες και τους μάγους, πρέπει όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, να έχουμε τον τίμιο Σταυρό κρεμασμένο στον λαιμό μας, καθώς διαβάζουμε στον βίο των πέντε Μαρτύρων, ότι και οι παλαιοί Χριστιανοί όλοι είχαν σταυρό στον λαιμό τους και γι’ αυτό ο αποστολικός πατήρ άγιος Παγκράτιος, επίσκοπος Ταυρομενίας, σε όσους Χριστιανούς βάπτιζε, έδινε κι ένα σταυρό. Διότι οι δαίμονες και ο διάβολος φοβούνται πολύ τον τύπο του τιμίου Σταυρού και φεύγουν φοβισμένοι από εκεί που τον βλέπουν, καθώς και οι ίδιοι οι δαίμονες ομολόγησαν. Διότι, όταν κάποτε ρωτήθησαν από τον άγιο Ιωάννη τον Βοστρηνό, ο οποίος είχε εξουσία κατά των ακαθάρτων πνευμάτων, ποια πράγματα των Χριστιανών φοβούνται περισσότερο, αποκρίθηκαν ότι φοβούνται πολύ τρία πράγματα: τον Σταυρό που φορούν οι Χριστιανοί στον λαιμό τους, το άγιο Βάπτισμα και τη θεία Κοινωνία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο και αποτελεί μεγάλη προφύλαξη το να κάνουν οι Χριστιανοί τον σταυρό τους κάθε φορά που θα πιουν νερό ή που θ’ αρχίσουν την εργασία τους ή το φαγητό τους, ή θα κάνουν κάποιο έργο, όπως παραγγέλλει ο άγιος Κύριλλος, επίσκοπος Ιεροσολύμων.
 
» Μεγάλο δε όπλο κατά του διαβόλου είναι και το να έχουν οι Χριστιανοί στο σπίτι τους το ιερό Ευαγγέλιο, διότι λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι στο σπίτι εκείνο που υπάρχει το ιερό Ευαγγέλιο δεν μπαίνει ο διάβολος.
 
» Τα ανδρόγυνα, για να μη φοβούνται τις δαιμονικές ενέργειες και τα μάγια, όταν στεφανώνονται, πρέπει να εξομολογούνται προ του γάμου, να νηστεύουν τρεις μέρες, κατόπιν να στεφανώνονται και στη συνέχεια να μεταλαμβάνουν τα θεία Μυστήρια.
 
» Αν μερικές φορές για την ολιγοπιστία των Χριστιανών δείχνουν οι δαίμονες διάφορα σημεία στα σπίτια ορισμένων ανθρώπων ή σε άλλους τόπους, εκεί πρέπει να καλείται ιερέας να ψάλει Αγιασμό, να ραντίζεται με τον Αγιασμό ο τόπος, και τότε με τη θεία χάρη διαλύεται η ενέργεια των δαιμόνων. Μάλιστα δέ, όταν κάποιος Χριστιανός έχει να κτίσει σπίτι, ας παίρνει τον ιερέα να ψάλει Αγιασμό, να διαβάζει από το Ευχολόγιο την ευχή επί θεμελίου λίθου, και μετά να τοποθετείται ο θεμέλιος λίθος του σπιτιού. Αυτή την τελετή του Αγιασμού μπορεί να την κάνει και για άλλες περιστάσεις της ζωής του.
 
» Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή κάποιος δεν προστρέξει στους ιερείς και στην Εκκλησία για να ζητήσει σε ορισμένες δύσκολες περιπτώσεις τη βοήθειά τους, αλλά απευθυνθεί στους μάγους, τότε αυτός θα λάβει από τον Θεό φοβερές τιμωρίες τόσο στην παρούσα ζωή, όσο και στη μέλλουσα, διότι θα απωλέσει τη βασιλεία του Θεού, όπως βεβαιώνει και ο απόστολος Παύλος: “Φανερά εστί τα έργα της σαρκός, άτινά εστι ειδωλολατρία, φαρμακεία… α προλέγω υμίν, καθώς και προείπον, ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν” (Γαλ. 5:19).
 
» Όταν ο Χριστιανός αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής με υπομονή, καρτερία και πίστη στον Θεό, και δεν ζητήσει βοήθεια από τους μάγους, τότε, κατά τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, την ημέρα της Κρίσεως ο Χριστός θα τον πάρει από το χέρι, θα τον δείξει σε όλους τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους και σε όλους τους Αγίους και θα πει: “Αυτός ο άνθρωπος, στον καιρό που είχε ασθενήσει, αν και οι άλλοι τον παρώτρυναν να καταφύγει στους μάγους, για να τον κάνουν αυτοί καλά, δεν υπάκουσε, αλλά προτίμησε να πεθάνει καλύτερα, παρά να αρνηθεί τη δική μου αγάπη και την πίστη του σ’ εμένα”, και θα του χαρίσει πολλούς στεφάνους (Λόγος 5ος κατά Ιουδαίων).
 
» Γι’ αυτό σας συμβουλεύω, αδελφοί μου, φυλαχθείτε, για την αγάπη του Χριστού και για τη σωτηρία της ψυχής σας, φυλαχθείτε από τους μάγους και τις μάγισσες και μη μεταχειρίζεσθε κανένα είδος μαγείας. Σε όλες τις περιστάσεις και ανάγκες να προστρέχετε στη βοήθεια του Θεού, στην προστασία της Θεοτόκου και στις πρεσβείες των Αγίων, ώστε έτσι να ελευθερώνεστε από τις ασθένειες και από όλους τους πειρασμούς, και τότε θα λυτρωθείτε από την αιώνια κόλαση, εφόσον βέβαια και η υπόλοιπη ζωή σας είναι σύμφωνη με τις εντολές του Θεού. Έτσι θ’ αξιωθείτε της ουρανίου Βασιλείας».
 
Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.