29 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΙΑΤΙ η ατζέντα των παγκοσμιοποιητών θα εκτελεστεί κατά γράμμα

Γράφει ο Κυανούς Ουρανός
 
Είναι γνωστόν ότι μία ομάδα ατόμων (ελίτ), λειτουργούντων υπερεθνικώς, διαφεντεύουν σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες λειτουργούν εντελώς προσκυνημένα και κατά των λαών. Στο διάβα του χρόνου, έχουν γνωστοποιηθεί οι διαθέσεις των παγκοσμιοποιητών και συνεχώς κοινοποιούνται (πχ. πρωτόκολλα σιωνιστών, Σχολή Φραγκφούρτης, Giorgia guidelines, διακηρύξεις ΟΗΕ-ΠΟΥ, ευκοίλιες προκηρύξεις WEF-Schwab, εμετικές συνεντεύξεις Harari κ.α).
 
Ας δούμε κάποιες από τις κύριες προαποφάσεις τους, που όλες οδηγούν στον αφανισμόν της ανθρωπότητος, μέσω του πλήρους ελέγχου της. Καταστροφή του παγκοσμίου οικονομικού και νομισματικού συστήματος, ώστε να ποδηγετηθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός.
 
Καταστροφή της παγκοσμίου πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων (γεωργία-κτηνοτροφία), ώστε μόνη πηγή τροφής να είναι οι βιομηχανικές παραγωγές βρωμερών και βλαπτικών τροφών των ελίτ.
 
Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (καύσις δασών, μόλυνσις φυσικών υδάτων, μόλυνσις με ραδιενέργεια κ.α), ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να στραφεί στην Φύσιν, προς εύρεσιν τροφής και να εξαρτάται δουλικώς από τις ελίτ.
 
Καταστροφή της υγείας, ώστε να εξουσιάζεται ο άνθρωπος μέσω των δολοφονικών σκευασμάτων των ελιτίστικων βιομηχανιών (πχ. τα κοβιντοεμβόλια κα.).
 
Καταπάτησις των ελευθεριών του ανθρώπου με έγγραφα φέροντα chip και στο μέλλον το chip υποδορίως.
 
Έλεγχος όλων των ενεργειακών πόρων και των κοιτασμάτων, ώστε να εξαρτάται πλήρως από τις ελίτ ο άνθρωπος.
 
Ειδικώς για την Ελλάδα, ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ώστε να σβήσουν Ελλάδα και Έλληνες από τον χάρτη, όπως και ακρωτηριασμός της χώρας με κατάκτησιν περιοχών από ξένες δυνάμεις. 
 
ΣΑΣ ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ. 
 
Κάποιος που παρακολουθεί την αρθρογραφία μου, πιθανόν να αναρωτηθεί μήπως είμαι ασυνεπείς σε όσα έγραφα περί Χριστού και ανατάσεως Ελλάδος και Ελλήνων. 
 
Επιμένω, όλα θα εκτελεστούν, κατά γράμμα. Οι ελίτ που το κατέχουν θα καταστρέψουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προς εξυπηρέτησιν των δολοφονικών σκοπών τους.
 
Ομοίως οι κατέχουσες ελίτ θα καταστρέψουν την παγκόσμιον πρωτογενή αγορά τροφίμων και τις ανεξάρτητες βιομηχανίες.
 
Περιμένει κάποιος από τους νοητικώς (ίσως και σωματικώς) εξανδραποδισμένους “ηγέτες” των χωρών να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον; Το είδαμε προσφάτως στην Ελλάδα με τον κακούργο πρωθυπούργο, να χαίρεται για τις πυρκαγιές και οι αλλόκοτες κυβερνητικές οδηγίες να επιτείνουν την καταστροφή.
 
Ομοίως με την ποδηγέτησιν της δημοσίου υγείας, με τους κυβερνώντας να υπακούν σαν σκυλάκια στις διαβολοπαρμένες ελίτ και να μην υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον αλλά και με την προώθησιν της καταπατήσεως των ατομικών ελευθεριών.
 
Οι ίδιοι ξεπουλημένοι “ηγέτες” προωθούν το ξεπούλημα όλων των ενεργειακών πόρων (αλλά και γενικότερον αξιακών πόρων-υλικών και αϋλων-πολιτισμός) στις ελίτ, που τους εξουσιάζουν. 
 
Κάποιοι Έλληνες (δυστυχώς κάποιοι, των περισσοτέρων έχει “ρουφήξει” το μυαλό η συσώδης δύσις) περιμένουν να βοηθήσει ο Χριστός, όπως λένε να βάλει το χέρι Του. 
 
Ρωτώ τους πλείστους από αυτούς (όχι όλους, κάποιοι ελάχιστοι γνωρίζουν) : 
 
– Γιατί να μας προστατεύσει ο Χριστός; Ο ίδιος έθεσε ξεκάθαρα το πρόβλημα και κατέδειξε τον άρχοντα αυτού του κόσμου, προειδοποιών για τα έργα του. Είπε δε ότι όποιος Τον ακολουθεί θα τον προστατεύει. Για τους ακολουθούντες τον πονηρόν, δεν έδωσεν καμμίαν υπόσχεσιν. Εμείς τον σταυρώσαμε! 
«ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ.ιζ’17) 
 
– Ας υποθέσομεν ότι θα βάλει το χέρι Του να βοηθήσει. Μετά την βοήθειαν θα ακολουθήσομε τον δρόμον Του ή πάλι θα επιστρέψομε στα ίδια γράφοντας την βοήθειάν του στα παλαιά υποδήματά μας; 
 
– Ξεχνούμε ότι στο παρελθόν “καταδέχθηκε να ενδυθεί άνθρωπος”, να μας προειδοποιήσει και διδάξει και εμείς τον εξοντώσαμε ατιμωτικώς στον Σταυρόν. Και καλά θα πεις, οι εβραίοι το έκαναν, όχι εμείς. Τότε γιατί δεν τιμούμε την προσφοράν Του; Τον τιμούμε στην Ανάστασιν ή φεύγομε με το “Χριστός Ανέστη” και το άναμμα της λαμπάδος για να χλαπακιάσομε την μαγειρίτσα και τα αυγά; Πήγαμε ποτέ Κυριακή να λειτουργηθούμε στον ναόν, να παρακαλέσομεν όπως λέει σε κάθε Θεία Λειτουργία: 
 
«Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.» 
 
Άρα με ποιό θράσος θα ζητήσομε βοήθεια; Αν βοηθήσεις κάποιον, που αύριο σου γυρίσει την πλάτη, θα τον υβρίσεις με τα χειρότερα λόγια, ως αγνωμονέστατον, για μία στο κάτω-κάτω υλική βοήθεια. 
 
ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ, ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟΝ ΑΓΝΩΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ; 
 
Κι όμως Αυτός, παρ’ όλην την αγνωμοσύνην σου, φρόντισε να σμας χαρίσει την ελευθερία, χάρις στους εμπνευσμένους αγωνιστές του 1821, όπως το δήλωσαν όλοι οι τιμημένοι ήρωες και αποτυπώνεται ως σήμερα στην προμετωπίδα του Συντάγματος. Και έναν αιώνα αργότερα, ενώ οι ως τότε διεφθαρμένοι “πωλητικοί” (δεν είναι ανορθογραφία) της χώρας πρόδιδαν την χώρα και τους Έλληνες και παρότι τους υπακούαμε σαν σκυλάκια, προδίδοντας τον Χριστόν, Αυτός φρόντισε να διπλασιάσει την χώρα. Ποιοί νομίζομεν ότι ξεκίνησε τον Μακεδονικόν αγώνα; Οι πωλητικοί της χώρας, οι προπαπούδες των σημερινών βρωμερών καθαρμάτων που διαφεντεύουν τη χώρα; Ας μην υπήρχαν κάποιοι αγνοί πατριώτες όπως ο Παύλος Μελάς, ο επίσκοπος Γερμανός Καραβαγγέλης, η ηρωίδα Βελίκα Τράϊκου, ο Ίων Δραγούμης, οι ένδοξοι Κρήτες αγωνιστές (που ήρθαν από εκτός Ελλάδος να απελευθερώσουν τα αδέλφια τους στην άλλη άκρη της χώρας) και πόσοι ακόμα ανώνυμοι αγωνιστές και θα βλέπαμε αν υπήρχε η χώρα σήμερα. Όλα αυτά με Χάριν Χριστού και οι περισσότεροι ιστορικοί βλέπουν μόνον υλικά και αγνοούν έως αποσιωπούν τα υπέρτερα πνευματικά. 
 
Σήμερα πού είμαστε Έλληνες; στην αγκαλιά του διαβόλου κι έχουμε το θράσος να περιμένουμε βοήθεια Άνωθεν; Για να προδώσομε πάλιν πριν καλά καλά σωθούμε; Λησμονούμε ότι “το Ωσανά από το σταύρωσον απέχει λιγότερο από μία εβδομάδα”; 
 
ΑΚΟΥΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ: 
 
Θα χαθούν τα πάντα και θα ψοφήσουμε στην πείνα. Θα είμαστε γυμνοί και ξεσπίτωτοι, αφημένοι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Κάποιοι θα είναι και πολύ άρρωστοι από τα δολοφονικά ιατρικά σκευάσματα και τις δολοφονικές ιατρικές πρακτικές. Θα είμαστε κατάχαμα, μέσα στη λάσπη, με τη μούρη χωμένη μέσα και ενώ δεν θα φαίνεται καμμιά σωτηρία από πουθενά, αν βρούμε το κουράγιο να σηκώσουμε το βλέμμα σου προς τα πάνω λέγοντας και εννοώντας «Κύριε ελέησον», θα βοηθήσει λόγω της απείρου Αγάπης Του, που αγνοούμε προκλητικώς! 
 
Αν βοηθούσε νωρίτερα θα το ξεχνούσαμε, όπως τόσες άλλες φορές. 
Αφήνει δε να νοιώσουμε στο πετσί μας τα έργα του Σατανά, ώστε να είμαστε γνώστες εν όψει εσχάτων χρόνων. 
 
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΜΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ. 
 
Παντοδυναμία σημαίνει να κάνεις κάτι αδύνατον για τους άλλους. Παντοδυναμία είναι να ανατρέψεις μία κατάστασιν, που όλοι θεωρούν τελειωμένη. Ο Χριστός δεν απαντάει στο πατά δέκα, στο παρά πέντε ή έστω στο παρά μισό. 
 
Ο Χριστός απαντά στο και τρία, μάλλον στο “και τρείς ημέρες”, όταν αναστήθηκε. 
Απαντά στο “και χιλιάδες χρόνια”, ανασταίνων τους κεκοιμημένους χιλιάδων ετών (εις Άδου κατάβασιις). 
Αλλά τελικώς μπορεί η αμορφωσιά μας να είναι μεγαλυτέρα από την Παντοδυναμία Του και να το αγνοούμε; 
 
Εκεί λοιπόν στο αδύνατον, που η τροφή θα είναι μολυσμένη ή ραδιενεργός, θα την σταυρώνεις όπως δίδαξεν ο όσιος Παϊσιος και θα την τρως ΑΦΟΒΩΣ. Αλλά και εκεί που δεν θα έχεις τροφή, θα προσευχηθείς και θα βρεις μάνα εξ ουρανού, όπως σαράντα έτη έτρεφε τους εβραίους ο Θεός. Αλλά και εκεί, που θα είναι πολλοί του θανατά, θα περπατήσουν οι Άγιοι του Θεού στην γη και θα γιατρεύσουν πολλούς, όπως κάποτε με την σκιά τους οι Απόστολοι. Γιατί ο Χριστός τους ενέτειλε : «προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. … πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των οὐρανών. ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ.ι,1,7-8). 
 
Γιατί οι σημερινοί επίσκοποι δεν το ακολουθούν, ρωτήστε τους για να μην ασχημονήσω εξηγώντας το. 
Κάποιοι δεν βλέπουν την βοήθειά του Χριστού. Λυπάμαι. Ας δούμε τι είπε ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, όταν ερωτήθη: 
– Πως εσείς ένας τόσο μεγάλος χειρουργός πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε; και απαντά: 
– Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη; 
– Ναι. 
– Πιστεύετε ότι υπάρχει ο νους; 
– Ναι. 
– Είδατε ποτέ το νου; 
– Όχι. 
– Κι εγώ δεν είδα ποτέ τον Θεό αλλά πιστεύω ότι υπάρχει. 
 
Σε ένα άλλο συνέδριο, όταν του τέθηκε παρόμοιο ερώτημα είπε στους ιατρούς: 
– Πολλές φορές αγαπητοί μου συνάδελφοι ακούτε αυτά τα λόγια: «Η καρδιά μου έχει πολλή αγάπη, ή η καρδιά μου έχει πολύ μίσος». Όμως ανοίγετε την καρδιά και δεν βλέπετε τίποτα από αυτά παρά μόνο μύες και αίμα. Ή ανοίγετε το κρανίο και δεν βλέπετε σε αυτό ούτε νου ούτε ανοησία. Έτσι κι εγώ, δεν είδα τον Θεό. Όμως πιστεύω σε Αυτόν. Με την πίστη στο Θεό η ζωή μας αποκτάει νόημα, σκοπό, στήριγμα. Η ψυχή είναι γεμάτη από έναν ανεκτίμητο θησαυρό. 
 
Τα σατανικά έργα θα αυτοκαταστραφούν από μόνα τους διότι βασίζονται στον “μή όντα” (www.triklopodia.gr/κυανούς-ουρανός-μεταξύ-υπάρξεως-και-α/ ). 
Θα καταστραφούν διότι «Πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο Πατήρ Μου ο Ουράνιος θα εκριζωθεί» (Ματθ.ιε’13) 
 
Θα καταστραφούν τα πάντα, για να αναστηθεί η ανθρωπότης, όπως ο Φοίνιξ εκ της στάχτης, προτυπώνοντας την καταστροφή του κακού με την Δευτέρα Παρουσία και την Τελική Κρίσιν 
 
Ας μετανοήσομε διότι «όπου Θεός γαρ βούλεται, νικάται φύσεως τάξις». Κάποιος ρώτησε τον Χριστόν: 
«γιατί με πας μέσα στην τρικυμία;» και Εκείνος απήντησε:
«επειδή οι εχθροί σου δεν ξέρουν κολύμπι ενώ εσύ με την Χάριν μου μπορείς τα πάντα!»… 
για να καταλάβουμε πόσον ζωωδώς φερόμεθα αν και υιοί Θεού (κατά Χάριν). 
ΑΛΛΑ ΠΟΣΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ; 
 
Καλή μετάνοια διότι «ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε» (Λουκ.ιγ’5) 
 
Αδέλφια, το Ευαγγέλιο είναι για μελέτην, όχι για ειρωνεία ή να το αγνοούμε. Γι αυτό : «μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ἄρχοντας, (…πολιτικούς τε καὶ θρησκευτικοὺς) ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψάλμ.ΡΜΕ΄3) 
Οι άρχοντες θα σας πάρουν στα βάθη των Σοδόμων, όπου οδεύουν αμετανόητοι. 
 
Η νίκη θα είναι όσων είναι με τον Χριστόν, διότι θα τους αξιώσει να περάσουν δια πυρός και σιδήρου, να δουν θαύματα, να θαυματοποιήσουν οι ίδιοι, να δουν τρομακτικές ανατροπές και να ζήσουν την πλέον ταραχώδη εποχή επί γης από εποχής Νώε. 
 Share

1 σχόλιο:

ΔΑΝΑΟΣ είπε...

ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΕΙΜΕΝΟ .
ΜΠΡΑΒΟ .

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.