25 Ιουλίου 2021

“Αλλοίμονον … δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον”

Χαίρεται 
 
δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Από τις “πέτρες “, αμαρτωλούς, πωρωμένους, πετρωμένους στην “καρδιά”, μπορεί να “καθαρίσει ” και να φτιάξει δικούς του ο Θεός, δεν έχει ανάγκη κανέναν..
 
Λίθους ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες … 
Κατέβηκε και τράβηξε ψαράδες, πόρνες, αμαρτωλούς τελώνες κ.α “λίθους” τους καθάρισε, τους μαλάκωσε, έκτισε την εκκλησία του με “Λίθους ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες “ και τους έκανε “αδελφούς “του, φίλους ..  
 
Ενώ οι ταγμένοι στην διδασκαλία και υπηρεσία του “χάθηκαν” και τότε, αλλά μήπως και τώρα είμαστε στον ίδιο κύκλο θεατές ..  “χαριστικώς” δέχεται την βοήθεια μου.. 
 
Από την εποχή των φαρισαίων μέχρι σήμερα, ο κληρικός, ο ρασοφόρος, ο ιερέας αυτοβούλως προσέρχεται για να υπηρετήσει τον Θεό και να συνδράμει “χαριστικώς” στην σωτηρία των “εκλεκτών ”.  
 
Ο Θεός αυτούς που “προόρισε” θα τους σώσει, κανείς δεν τους παίρνει από χέρια του και ουσιαστικά δεν χρειάζεται την βοήθεια κανενός ανθρώπου, καμίας “σάρκας “για να οδηγήσει στην σωτηρία τον κάθε άνθρωπο, που ελεύθερα θα επιλέξει να σωθεί.  
 
Κάνει “χάρη” όταν δέχεται κάποιον να τον βοηθήσει, αλλά και τον “δοξάζει” ως ανταπόδοση της θυσίας από την άπειρη πηγή της δόξας του .  
Ο κάθε “κληρικός” που αφιερώνεται στον Θεό, για να κάνει το Θέλημα του Θεού και όχι το δικό του, στο τέλος παίρνει αυτό που του “αξίζει“. 
 
“ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ” 
 
Ο “ανόητος” Σατανάς..  
Είναι δαιμονική άκρως ΕΓΩΙΣΤΙΚΗ “ανοησία” να πιστεύει κάποιος ότι τον έχει ανάγκη ο Θεός ή μπορεί να “πλανήσει“ με οποιαδήποτε ενέργεια, όποιον ο Θεός “προόρισε”.  
 
Είναι το αντίθετο της σοφίας, δηλαδή “μωρία” και “ανοησία” να νομίζεις ότι θα ξεγελάσεις τον Θεό και θα του πάρεις κάποιο “προβατάκι ” και να μην “μετανοείς” μπροστά στην ΑΓΑΠΗ του και την κλήση για μετάνοια όποιος και αν είσαι.  
 
Ρωμ. 8,30 οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε. 
 
Επιτιμά σοι Κύριος, Διάβολε… 
Αν ο “κληρικός” σε οποιαδήποτε βαθμίδα βρίσκεται, επέλεξε με άλλα “ελατήρια“ φαινομενικά να αφιερωθεί στον Θεό αλλά υπηρετεί άλλον “Κύριο ” θα τον κρίνει ο Θεός  
 
Ο Θεός το “βλέπει” και το γνωρίζει όποια “εικόνα” και αν φαίνεται εξωτερικά.  
 
ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος·  
 
Δεν είναι δική μου δουλειά να τον κρίνω και να τον δικάσω και να τον καταδικάσω. Ασπάζομαι την ιεροσύνη που του δόθηκε, και όχι το “πρόσωπο” του.  
Ας επικεντρωθώ στην δική μου κατάσταση και όχι στην κριτική του άλλου, όποιος και αν είναι αυτός, ειδικά κληρικός.  
 
Αυτοδικαίωση  
Υπάρχει “κίνδυνος ” να “διασκεδάσω” την προσοχή μου, έξω από τα δικά μου χάλια και ανάγκη για ΜΕΤΑΝΟΙΑ κουνώντας το δάχτυλο στους άλλους και ειδικά σε αυτούς που όρισε ο Θεός να τελούν τα “Μυστήρια” του.  
 
Να μπω σε σύγκριση με τον “‘άλλον” και έτσι να “αυτοδικαιώνομαι” στην κόλαση.. …  
 
Λουκ. 17,1 Έλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται.  
 
Λουκ. 17,1 Ελεγε δε προς τους μαθητάς του ο Κυριος· “είναι αδύνατον μέσα στον διεφθαρμένον και πονηρόν αυτόν κόσμον, να μην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί.  
 
Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον και σκοντάπτει ο αδύνατος στον δρόμον του.  
 
“οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται.”  
 
Η προτροπή του εμβολιασμού από την διοικούσα εκκλησία, για καθαρά λόγους “συμφερόντων” είναι το “σκάνδαλο“ που προσπαθεί να βάλει εμπόδιο, να “ρίξει“ τον αδύνατο αδελφό.  
Ο Θεός θα τον σηκώσει, θα τον στηρίξει και στο τέλος θα τον “δικαιώσει” και θα τον “δοξάσει“  
Ακόμα και η “αυτοκτονία” είναι καλύτερη λύση, απο το να “σκανδαλίσεις” κάποιον και να τον οδηγήσεις στο εμβόλιο.
 
Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον, το εμπόδιο που θα προκαλέσει την “πτώση” ενός “μικρῶν τούτων” στην θλίψη, στην οδύνη, στην “κόλαση” ..Ο Θεός θα τον βγάλει, αλλά … 
 
Λουκ. 17,2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔῤῥιπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων.
 
Λουκ. 17,2 Είναι προτιμότερον δι’ αυτόν να κρεμασθή γύρω από τον λαιμόν του μυλόπετρα και να έχη ριφθή εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίση ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλοϊκούς που πιστεύουν εις εμέ. 
 
Ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι.
 
Ας ελπίσουμε, ας προσευχόμαστε, με όση δύναμη έχουμε να δώσει σε όλους μας “Μετάνοια” λαό και κλήρο ο Θεός. 
Ας προσπαθούμε να μην κρίνουμε να μην κατακρίνουμε, ο “ληστής“ σώθηκε λίγο πριν το τέλος… απλά να μας φωτίσει ο Θεός να “ανακρίνουμε” τα σκάνδαλα, να τα αποφεύγουμε, να βοηθάμε όπου και όποτε μπορούμε και όπου μας ζητηθεί.
Τα υπόλοιπα είναι εργασία του Θεού.
 
Το ”ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι.” δεν το είπε ο Κύριος μόνο για εκείνον, αλλά για τον καθένα μας.
 
Ας κοιτάξουμε να κάνουμε την δική μας “εργασία” στο μέτρο των δυνατοτήτων μας πρώτα και “ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν.” γιατί στο τέλος με το μέτρο που έκρινα θα κριθώ
Αλλά ας προσέξω και αν είμαι ασύνετος, αντί σώφρων και συνετός και ακολουθώ “μισθωτούς”, αλλά και το μόνο που κάνω είναι να “κατακρίνω” αντί να αποφεύγω απλά τους σκανδαλοποιούς και τα σκάνδαλα ..
Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί” 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
 
Γ.Μ 
 Share

1 σχόλιο:

ΔΑΝΑΟΣ είπε...

ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ Κ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ..ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΜΠΑΛΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΕΙΣ.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ Κ ΤΗΝ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΝΟΥΝ, ΣΤΟΝ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.