31 Ιουλίου 2021

Προσωπικός αριθμός Πολίτη: Έρχεται ο 12ψήφιος που θα αντικαταστήσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Τι φέρνει σε δύο χρόνια για τους πολίτες το «Ελλάδα 2.0» -με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης- και τα άλλα σχέδια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανακύκλωση, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επανακατάρτιση και την κυβερνοασφάλεια – Όλες οι κυβερνητικές, ψηφιακές πρωτοβουλίες στο ρεπορτάζ του newmoney.
 
Περισσότερα άλματα στον ψηφιακό «Χάρτη» προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ένας μοναδικός 12ψήφιος προσωπικός αριθμός (Π.Α.), που θα αποκτήσει ο κάθε πολίτης για τις συναλλαγές του στον δημόσιο τομέα.
 
Βάση εκκίνησης για μια σειρά θετικών «ανατροπών», όπως ο Π.Α, στην καθημερινή ζωή των πολιτών, είναι το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που αξιοποιώντας τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, στοχεύει μεταξύ άλλων στις «εύκολες συναλλαγές» με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω των ψηφιακών «εργαλείων».  
 
Ο ένας και μοναδικός αριθμός για κάθε πολίτη, αφορά το επικυρωμένο πλάνο που θα υλοποιηθεί σε δύο χρόνια. Πρόκειται για το μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα: το προϊόν του μοναδικού συνδυασμού του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας και του ΑΦΜ.  
 
Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα απλοποιήσει τις συναλλαγές με το κράτος, αυτοματοποιώντας διαδικασίες, δεδομένου ότι στο εγγύς μέλλον ο «Προσωπικός Αριθμός» θα είναι ο αποκλειστικός αριθμός που κάθε πολίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τον δημόσιο τομέα.  
 
Τα ίδια στελέχη εξηγούν ότι η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ορίζεται ως το κέντρο ψηφιακών υπηρεσιών για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών- και ειδικά για την παροχή ηλεκτρονικών εγγράφων, η πρόσβαση στα οποία μπορεί να παρέχεται υπό τους ίδιους όρους όπως τα μη ηλεκτρονικά έγγραφα.  
 
Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά -ταχύτερα μέσα στην πανδημία- βήματα στο ψηφιακό πεδίο, η κυβέρνηση και δη το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη, εστιάζει στην προετοιμασία νέων πρωτοβουλιών με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτές παραπέμπουν στην απλοποίηση διαδικασιών, όχι μόνο για τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, αλλά και στην ανακύκλωση, τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την επανακατάρτιση και τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
 
Κυβερνητικοί παράγοντες σπεύδουν να υπενθυμίσουν ότι κύριοι άξονες του σχεδίου έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, τη βελτίωση των υποδομών, τις αλλαγές στη φορολογία, τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων με την ψηφιακή κάρτα εργασίας κ.ά.  
 
«Όλα αυτά, μαζί φυσικά με την ανάπτυξη γενικά της οικονομίας και τη διαχείριση των κρίσεων, θα προσδιορίσουν και το πολιτικό πεδίο», τονίζει κυβερνητικός παράγοντας που έχει σαφή εικόνα για τον ευρύτερο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου.  
 
Πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δράσουν στην ψηφιακή εποχή  
 
Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι η «επόμενη μέρα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τον καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.  
 
Τούτο μπορεί να συμβεί με τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω χρηματοδότησης της προμήθειας και της εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και της ευαισθητοποίησης των στελεχών επιχειρήσεων.  
 
Όπως συμπληρώνουν, θα εισαχθούν νέες προβλέψεις σχετικά με την αύξηση της έκπτωσης των εξόδων έως και 200% συνολικά σχετικά με «όχημα» την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Ο δε τύπος των δαπανών που υπόκεινται σε έκπτωση, καθώς και οι όροι, οι διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υπερ-απόσβεσης θα καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.  
 
Ανακύκλωση  
 
Έμφαση δίνουν και στη συγκρότηση πλάνου για την ανακύκλωση, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό σημαίνει:  
 
– Καθορισμός της υποχρέωσης χωριστής συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας σε ξεχωριστούς χώρους από:
 
Τους Δήμους σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς και άλλους δημοτικούς δημόσιους χώρους.
 
Κινηματογράφους, θέατρα, χώρους συναυλιών, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, μεγάλα ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, επιβατηγά πλοία, τροφοδοσίες κ.ά. 
 
Υποχρεωτική ξεχωριστή συλλογή από νοικοκυριά για τουλάχιστον: μέταλλα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό, υφάσματα και άλλα, όπως στρώματα, έπιπλα, φάρμακα που έχουν λήξει και άλλα επικίνδυνα απόβλητα. 
 
Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα  
 
Η επαναφόρτιση και ο ανεφοδιασμός είναι τα «κλειδιά» για τις πράσινες μετακινήσεις με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στους σημερινούς και μελλοντικούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες μπορεί να είναι άτομα από το ευρύ κοινό, ιδιωτικές εταιρείες ή από δημόσιους οργανισμούς, όπως από τους Δήμους.  
 
Επανακατάρτιση  
 
Το «σκεπτικό» της κυβέρνησης για την επανακατάρτιση λέει ότι η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δια βίου Μάθησης θα συμβάλει στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του σχεδίου ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις ικανότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.  
 
Οι πάροχοι μάθησης στην αγορά -σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- θα εμπλακούν μέσω ενός σαφώς καθορισμένου συνόλου κριτηρίων και ενός δομημένου πλαισίου.  
 
Ταυτόχρονα, η ευρεία επένδυση στην αναβάθμιση -ειδικά κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022- θα βοηθήσει στην ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη μετά την πανδημία. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα οριζόντιας αναβάθμισης φτάνει το ένα δισ. ευρώ, ενώ οι αναμενόμενες δαπάνες για προγράμματα αναβάθμισης για την περίοδο 2021-2022 υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν τα 404 εκατομμύρια ευρώ.  
 
Κυβερνοασφάλεια  
 
Η μεταρρύθμιση περί κυβερνοασφάλειας αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ένα σύνολο πολιτικών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για να αυξήσουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συστημάτων του δημόσιου τομέα και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αλληλεπίδρασή τους με τον δημόσιο τομέα.  
 
Οι καλά γνωρίζοντες προϊδεάζουν για την ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την παρακολούθηση, την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.  
 
«Το Εθνικό Κέντρο Ασφαλείας θα αποτελέσει «ασπίδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο», μέσω της ταχύτερης ανίχνευσης και αντίδρασης σε συμβάντα και την προστασία περιουσιακών στοιχείων, πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιχειρηματικά συστήματα κα», υπογραμμίζει κυβερνητικό στέλεχος αναφερόμενος στις δυνατότητες αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείων Ανάκαμψης.
 Share

2 σχόλια:

ΔΑΝΑΟΣ είπε...

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ 3 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ !!!
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΑ ''ΠΡΟΝΟΜΙΑ''
............... ο «Προσωπικός Αριθμός» θα είναι ο αποκλειστικός αριθμός που κάθε πολίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τον δημόσιο τομέα.
ΟΥΦ !!! ΗΡΕΜΗΣΑ.

Dimitris D είπε...

Ο δρόμος της ΕΕ είναι ας πούμε λογική, πίστη στον εαυτό μας και λατρεία των ΜΜΕ, με 1000% χωρίς Θεό και μια εκκλησία ως ΜΚΟ.
Αυτός ο δρόμος όμως προκαλεί σταδιακά φτώχεια και ψυχολογικά προβλήματα, και αυτό το καταλαβαίνουμε από την προσφορά - ζήτηση ψυχολόγων και ψυχιάτρων, την ανεργία, τους πτωχευτικούς νόμους...
Αντίθετα ο δρόμος του Χριστού βασίζεται στην πίστη στον Χριστό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλό μόνοι μας, υπόσχεται ότι θα μας παρέχει τις βιοτικές ανάγκες, θα μας λύσει τα ψυχολογικά - πνευματικά προβλήματα, θα μας δώσει αγάπη, χαρά και την αιώνια ζωή. Αυτόν τον δρόμο των βάδισαν αυτοί που έχτισαν την σημερινή Ελλάδα, οι δρόμοι, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι πολυκατοικίες, κτλ φτιάχτηκαν από αγράμματους (του δημοτικού) ανθρώπους, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν οικογένειες, να σπουδάσουν παιδιά και να αφήσουν περιουσίες στα παιδιά. Και όλα αυτά έγιναν με πίστη στον Χριστό, χωρίς κατάρτιση, επανεκπαίδευση, διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση...
Θα πείτε "η ΕΕ έδωσε χρήματα για να γίνουν όλα αυτά", η ΕΕ έδωσε χρήματα μέχρι να απομακρυνθούμε από τον Χριστό, μόλις φύγαμε άρχισε να τα ζητάει πίσω. Μας υποσχέθηκαν καλή ζωή, αν έχεις πτυχία, και καταλήξαμε να μην μπορούμε να ζητήσουμε με τους μισθούς που δίνουν, άγχος, κατάθλιψη, ανεργία κτλ.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.