8 Ιουλίου 2021

Εξώδικη διαμαρτυρία του ΑΚΚΕΛ κατά του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη για τον εμβολιαστικό φασισμό που επιβάλλει. (αρνήθηκε να την παραλάβει το Μαξίμου)

6/7/2021 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Εξώδικη διαμαρτυρία του ΑΚΚΕΛ κατά του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη για τον εμβολιαστικό φασισμό που επιβάλλει.
 
Το ΑΚΚΕΛ απέστειλε κατεπείγον εξώδικο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντάς τον προ των ευθυνών του (επιπέδου Νυρεμβέργης) για την ασύλληπτα φασιστικά αντιδημοκρατική εμμονή του στην επιβολή υποχρέωσης εμβολιασμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες.  
 
Το πλήρες κείμενο του εξωδίκου είναι το ακόλουθο:
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ  
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ  
 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του ελληνικού λαού  
 
Του Ευαγγέλου (Βάκη) Τσιομπανίδη του Γεωργίου προέδρου του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΚΚΕΛ), Σάκκος Ορεστιάδας,  
 
ΑΦΜ: xxxxxxxxx  
 
ΠΡΟΣ: Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Μέγαρο Μαξίμου.  
 
Κύριε πρωθυπουργέ, το τελευταίο διάστημα ενώ γνωρίζετε ότι ο περιορισμός ελευθεριών των Ελλήνων πολιτών είναι αντισυνταγματικός, παράνομος και καταπατά θεμελιώδη δικαιώματα που απορρέουν από την παγκόσμια διακήρυξη βιοηθικής και δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς παραβιάζει Ευρωπαϊκά και διεθνή Σύμφωνα, τα οποία θα σας αναλύσουμε παρακάτω, εσείς παρανόμως προβήκατε ή τουλάχιστον ανακοινώσατε ότι θα προβείτε σε σωρεία στερήσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους μη εμβολιασμένους Έλληνες πολίτες και δίνετε προνόμια στους εμβολιασμένους καταπατώντας βάναυσα το άρθρο 4 του Συντάγματος. Γνωρίζετε φυσικά πως κανένας νόμος, κανένα ΦΕΚ, καμία ΚΥΑ δεν είναι υπεράνω του Συντάγματος καθώς και των διεθνών και ευρωπαϊκών Συνθηκών ή Συμφώνων.  
 
Άρθρο 4 Συντάγματος  
 
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.  
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 
 
7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.  
Όπως επίσης καταπατάτε εξίσου βάναυσα και το άρθρο 5 του Συντάγματος:  
 
Άρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
 
4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.  
 
5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.  
 
Επίσης παραβιάζετε τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, στον οποίο αναφέρεται ρητά (άρθρο 11 και 12) ότι κάθε διενέργεια ιατρικής πράξης προϋποθέτει τη συναίνεση του πολίτη ύστερα από ενημέρωση του. Να προστατεύονται και να διαφυλάττονται τα ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα των πολιτών. Ειδεμή οδηγούμαστε σε μία στοχοποίηση πολιτών και σε έναν εξαναγκασμό ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  
 
Ο διαχωρισμός των πολιτών σε εμβολιασμένους και μη αντίκειται στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
 
Άρθρο 6 – Συναίνεση
 
 
3. Σε κατάλληλες περιπτώσεις έρευνας που διεξάγεται σε μια ομάδα ατόμων ή σε μια κοινότητα, μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη συμφωνία των νομικών εκπροσώπων της συγκεκριμένης ομάδας ή κοινότητας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει μια συλλογική κοινοτική συμφωνία ή η συγκατάθεση ενός ηγέτη της κοινότητας ή άλλης αρχής να αντικαταστήσει τη συγκατάθεση ενός ενημερωμένου ατόμου.
 
ΣΥΝΕΠΩΣ: Ο καθένας αποφασίζει ΜΟΝΟ για τον εαυτό του και ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος ΔΕΝ μπορεί να αποφασίσει για λογαριασμό άλλου, είτε είναι ηγέτης, είτε είναι άλλη αρχή.  
 
Κύριε πρωθυπουργέ, παραβιάζετε ακόμη:  
 
Την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική, το οποίο και η ΝΔ υπερψήφισε, γνωστή και ως Σύμβαση του Οβιέδο. Ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέταση του υπό κρίση θέματος είναι το άρθρο 5 της Σύμβασης, το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:  
 
 
5. Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση του.  
 
Προκύπτει αναντίρρητα η διαπίστωση ότι ο εμβολιασμός υπόκειται απαραιτήτως στην εξασφάλιση προηγούμενης ρητής και ελεύθερης συναίνεσης, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης για κάθε πτυχή της διαδικασίας, όπως τον σκοπό και τις πιθανές συνέπειες αυτής. Ειδικά σήμερα ενόψει της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, η Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, με δήλωσή της που δημοσιεύθηκε στις 14 Απριλίου 2020, υπενθυμίζει τις θεμελιώδεις αρχές, στη βάση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες πρέπει να διέπουν τη λήψη ιατρικών αποφάσεων και πρακτικών για την αντιμετώπισης της παρούσας κρίσης. Υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση του Οβιέδο αποτελεί το μοναδικό νομικά δεσμευτικό εργαλείο σε διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό και παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου διαχείρισης κρίσεων έκτακτης ανάγκης και υγείας, σε κλινικούς και ερευνητικούς τομείς. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται η ισχύς του κανόνα του προαναφερθέντος άρθρου.  
 
Εξίσου καθοδηγητική ως προς το καθεστώς εφαρμογής του εμβολιασμού κρίνεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μέσω συγκεκριμένων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης προσφέρει σημαντική βοήθεια. Έχει ξεχωριστή αρχιτεκτονική δομή καθώς στην πρώτη παράγραφό του προστατεύονται τέσσερα έννομα συμφέροντα: η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, η κατοικία και αλληλογραφία. Κοινή συνισταμένη όλων των συμφερόντων είναι η προστασίας της ιδιωτικότητας, η οποία αποτελεί μια έννοια με ευρύτατο περιεχόμενο και περιλαμβάνει πολλαπλές εκφάνσεις της σωματικής και κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου, όπως το όνομα, την εικόνα, την σωματική και ψυχική ακεραιότητα όπως και την γενικότερη ανάπτυξη της προσωπικότητας].  
 
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου προβλέπει εξαντλητικά τις προϋποθέσεις περιορισμού απόλαυσης του προστατευόμενου δικαιώματος, οι οποίες εφαρμόζονται σωρευτικά και είναι οι ακόλουθες: α) η ύπαρξη προηγούμενης νομοθετικής πρόβλεψης (αρχή νομιμότητας), β) η επιδίωξη συγκεκριμένου νόμιμου σκοπού, όπως αυτός ορίζεται σχετικά (αρχή του σκοπού) και γ) η εξέταση του κριτηρίου της αναγκαιότητας περιορισμού του δικαιώματος σε μια δημοκρατική κοινωνία (αρχή αναλογικότητας).  
 
Ειδικά ως προς τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα του ατόμου αυτή συνίσταται στην υποχρέωση οικοδόμησης από το κράτος ενός ικανοποιητικού νομοθετικού πλαισίου προστασίας από πράξεις βίας τρίτων προσώπων. Έχει κριθεί ότι η υποβολή ατόμου σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση χωρίς τη συναίνεσή του συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής του ζωής. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η άρνηση της ιατρικής περίθαλψης ενώ ως προς τα ανήλικα τέκνα το αντίστοιχο δικαίωμα ασκείται από τους κηδεμόνες. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ισοδυναμεί με συνακόλουθη επέμβαση στο προστατευόμενο δικαίωμα.  
 
Το «πειραματικό» εμβόλιο παραβιάζει το άρθρο 32 της Σύμβασης της Γενεύης.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης IV της Γενεύης του 1949, απαγορεύεται ο «ακρωτηριασμός και τα ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα που δεν απαιτούνται από την ιατρική περίθαλψη ενός προστατευόμενου ατόμου»  
 
Κύριε πρωθυπουργέ, για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλώ στη νομιμότητα. Ουδείς και για κανένα λόγο δεν μπορεί να παρανομεί, να ποδοπατά το Σύνταγμα του κράτους καθώς και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές Συνθήκες και φυσικά ο σωστός τρόπος διακυβέρνησης είναι δια του παραδείγματος. Παρακαλώ να αρθεί κάθε διαχωρισμός των Ελλήνων πολιτών σε εμβολιασμένους και μη και όσο αφορά τα προνόμια των εμβολιασμένων σας ξανά θυμίζω το άρθρο 4 του Συντάγματος "τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται, ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες".  
 
Κύριε πρωθυπουργέ, ως πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας εκτός της Ελληνικής δικαιοσύνης είμαι διατεθειμένος να προσφύγω σε κάθε ευρωπαϊκή και διεθνή αρχή αν δεν άρετε κάθε παράνομο, αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό μέτρο καθώς και κάθε μελλοντική σας απειλή προς το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων που αποφάσισε να μην εμβολιαστεί. 
 
Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας – ΑΚΚΕΛ 
Agriculture and Livestock Party of Greece – AKKEL 
Σάκκoς 60, 68200 Ορεστιάδα, 6943077470, 6984581480 
Sakkos 60, 68200 Orestiada, Greece, +30 6943077470, 6984581480 akkel.president@gmail.com, akkel.press@gmail.com  
https://akkelparty.blogspot.com/ Twitter: @AkkelParty  
 
Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου με την άρνηση του Πρωθυπουργού να την παραλάβει.
 
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/7/2021 
 
Δικαστική επιμελήτρια πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου να επιδώσει το εξώδικο του ΑΚΚΕΛ στον Μητσοτάκη (σχετικά με τα τύπου Γιόζεφ Μέγκελε μέτρα επιβολής πειραματικών εμβολίων) και στο Μέγαρο Μαξίμου αρνήθηκαν να το παραλάβουν με την δικαιολογία ότι δεν έχουν εξουσιοδότηση από τον πρωθυπουργό (κοινώς έχουν τρομοκρατηθεί). 
 
Γίνεται προσπάθεια να επιδοθεί στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη στην Βουλή, αν δεν γίνει και αυτό το ΑΚΚΕΛ έχει δώσει εντολή να θυροκολληθεί, αν χρειαστεί και με παρέμβαση της Αστυνομίας.
 
Αν δηλαδή έρθει δικαστικός επιμελητής να επιδώσει οτιδήποτε σε κάποιον-αν, ο/η σύζυγος ή άλλος συγγενής θα επικαλεστεί ότι δεν έχει εξουσιοδότηση και θα αρνηθεί να παραλάβει δικόγραφο; Ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός πότε θα μάθει επιτέλους ότι πρέπει να είναι ο πρώτος Έλληνας πολίτης που πρέπει να τηρεί και να σέβεται τους νόμους; Στο Χάρβαρντ απ’ ότι φαίνεται δεν έμαθαν ποτέ ότι ο καλύτερος τρόπος διακυβέρνησης είναι το «διοικείν δια του παραδείγματος». 
 
(ευχαριστούμε για την ενημέρωση το ιστολόγιο ΕΓΕΡΣΙΣ)Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.