2 Μαρτίου 2021

Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει ελευθερία...

Γράφει ο Αρχιμ. Γεώργιος Αλευράς στην Romfea.gr 
 
“ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός με·” (Ιω. 6,45)
Ο Χριστός ήλθε να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, τον διάβολο.  
 
Ήλθε να σώσει ολόκληρο τον άνθρωπο, όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα.  
Ήλθε για να δώσει στον άνθρωπο την ευκαιρία να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, όπου ζούσε εντός του παραδείσου γευόμενος την αθανασία ψυχής και σώματος.  
 
Άλλωστε και το ανθρώπινο σώμα όταν η ψυχή αμάρτησε, νόσησε, άρχισε και εκείνο να γεύεται τη φθορά και ο άνθρωπος της αμαρτίας να γνωρίζει τον θάνατο για αιώνες.  
 
Οι αιώνες κόπηκαν στη μέση με τον ερχομό του Χριστού που ήρθε να απαλλάξει τον κόσμο από το βάρος της αμαρτίας, φυσικά σε εκείνους που θα τον ακολουθήσουν και πιστέψουν ότι Εκείνος είναι η Αλήθεια και Εκείνος ήλθε ως ελευθερωτής για να σπάσει τα δεσμά του θανάτου και του διαβόλου.  
 
“Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. ὁ δέ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν” (Ιω. 8,31-37)  
 
Πριν 2.000 χρόνια ο Χριστός μας λέγει ότι αν Τον γνωρίσουμε πραγματικά διότι Εκείνος είναι η Αλήθεια και μείνουμε σε Αυτόν, τότε θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι.  
 
Σήμερα στην Ελλάδα του 2021 οι Έλληνες βρίσκονται σε άτυπη φυλακή στα σπίτια τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η Επιχείρηση "Ελευθερία", δηλαδή το πρόγραμμα εμβολιασμού με σκοπό την σωματική ελευθερία των πολιτών να επιστρέψουν σε μία φυσιολογική ζωή.  
 
Αυτό σύμφωνα με τον λόγο του Ευαγγελίου, αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.  
 
Σήμερα κάποιοι έχουν βαλθεί να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να γκρεμίσουν τη Χριστιανική Θεολογία ότι ο Χριστός είναι η Αλήθεια και ο Σωτήρας του ανθρωπίνου γένους.  
 
Ο Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ θα γράψει για τους επιστήμονες και του σύγχρονους φιλοσόφους που θεωρούν τους Χριστιανούς ως ονειροπόλους, ως ψεκασμένους ότι: “Δὲν καταλαβαίνουν πὼς ἡ Ἀλήθεια, ἡ συγκεκριμένη, ἡ ἀπόλυτη, μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο «τὶς» καὶ σὲ καμμία περίπτωση «τί». Γιατί ἡ Ἀλήθεια δὲν εἶναι ἕνας θεωρητικὸς τύπος ἢ μία ἀφηρημένη ἰδέα, ἀλλὰ ἡ Αὐτοζωή, τὸ «Ἐγώ εἰμί» (Ἰωάν. η' 58)”  
 
Αυτή η Αλήθεια ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο και αυτό θέλουν να καταρρίψουν στις ημέρες μας.  
 
Αλλά ο Χριστός όχι απλά σώζει τον άνθρωπο από την απώλεια αλλά έρχεται να αποκαταστήσει και το καθ΄ ομοίωσιν, να επαναφέρει τον πεπτωκότα άνθρωπο στην πρωταρχική του κατάσταση, κατ’ εικόνα και καθ΄ομοίωσιν με τον Θεό.  
 
Οι αληθινοί Χριστιανοί σέβονται το έργο και τη συνεισφορά της επιστήμης, αλλά τίποτα δεν υποκαθιστά το Σωτηριολογικό έργο της Εκκλησίας.  
 
Ο Λόγος του Θεού μέσα στις Γραφές εμπεριέχει με ακρίβεια τον τρόπο που μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος στην ολότητα του.  
 
Και αυτό κάποιοι προσπαθούν να το αντικαταστήσουν "θεοποιώντας" τον άνθρωπο. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία.  
 
Ζούμε στους έσχατους χρόνους . Η Γραφή μας περιγράφει ανάγλυφα αυτό ακριβώς που ζούμε. 
 
"Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι,ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου". (Β Τιμ. 3, 1-5)  
 
Ο Χριστός μας λέει ξεκάθαρα ότι όποιος δεν γνωρίζει τις Γραφές είναι σε πλάνη. "ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ". (Ματθ. 22,29)  
 
Ας αναλογιστούμε ποιοί από εκείνους που κυβερνούν και άρχουν γνωρίζουν τις Γραφές; Είναι ξεκάθαρα σε πλάνη!  
 
Και ακόμη χειρότερα προτρέπουν τον λαό να ακούσει τις οδηγίες τους, τις προτροπές τους.  
Έφθασαν πριν χρόνια, οι ηγέτες αυτού του τόπου και ανεξαρτήτως ιδεολογίας να πουν ότι θα συμμαχήσουν και με τον διάβολο για τη σωτηρία της πατρίδας μας.  
 
Είναι δυνατόν να ακολουθήσεις κάποιον που συμμαχεί με τον διάβολο για να σωθείς, είναι δυνατόν να περιμένεις σωτηρία από τον διάβολο;  
 
Η χώρα που επικαλείται την Αγία Τριάδα στο προοίμιον του Συντάγματός της να έχει ανθρώπους που υποτίθεται το “υπηρετούν” και επικαλούνται τον διάβολο. Και ακόμη χειρότερα, οι Χριστιανοί να μένουν απαθείς και να βγάζουν νέες θεωρίες και ερμηνείες για τον Λόγο του Θεού.  
 
“ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον”. (Β Τιμ. 4, 3-5)  
 
Ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε για λύκους βαρείς ΜΕΣΑ στην Εκκλησία “ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου·” (Πραξ. 20,29)  
 
Εάν αυτά συνέβαιναν στην πρώτη Εκκλησία, σήμερα που βρισκόμαστε; Γιατί ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι είναι να παίρνουμε τις σπηλιές και τα βουνά και να κλαίμε να σώσει ο Θεός τον κόσμο; Προφανώς γιατί ζούμε αυτή την εποχή.  
 
Ο Άγιος Παΐσιος την χαρακτήριζε ως πρόβα αντιχρίστου, μία πρόδρομη κατάσταση που πολλά πράγματα της εποχής μας είναι μικρογραφίες του τελικού αντιχρίστου.  
 
“Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾿ ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν.καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα.οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾿ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι. τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει. Ὑμεῖς οὖν ὃ ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε”. (Α Ιω. 2,18-24)  
 
Ο Άγιος Πορφύριος είχε πει ότι στην εποχή μας ο διάβολος θα λατρεύεται φανερά. Αυτό εκπληρώνεται στις ημέρες μας. Οι άρχοντες αυτού του κόσμου έχουν επιλέξει τον δρόμο που ακολουθούν.  
 
Και αν όλη η ανθρωπότητα έχει επιλέξει τον ίδιο δρόμο της άγνοιας που οδηγεί στο σκοτάδι, τότε ένα είναι βέβαιο. Ότι θα δούμε το χάος ολοζώντανο μπροστά μας όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος.  
 
“..Μπορεί όμως, με το σχέδιο τού Θεού, να έρθει, να έρθει ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν μία επίγνωση, να ιδούνε το χάος ολόφωτο, ολοζώντανο μπροστά τους, να πούνε: Έεε! Πέφτουμε στο χάος, χανόμαστε. Όλοι πίσω, όλοι πίσω, γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε…”  
 
Το αναστάσιμο μήνυμα του Χριστού είναι για όλο τον κόσμο. Αρκεί ο άνθρωπος να πιστέψει αληθινά σε Αυτόν.  
 
“εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος”. (Ιω. 11,25-27)  
 
Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο μετά από τέσσερις ημέρες. Όλοι είδαν το θαύμα. Οι αρχιερείς, αφού είδαν ότι πλήθος λαού είδε με τα μάτια του ότι ο Υιός του Θεού έχει την εξουσία και νικά τον θάνατο, αποφάσισαν να σκοτώσουν και Αυτόν και τον Λάζαρο.  
 
"ἀπ᾿ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν" (Ιω. 11,53)  
"ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν" (Ιω. 12,10)  
 
Ο διάβολος 2000 χρόνια πολεμά με τους δικούς του ανθρώπους και μέσα από το χρήμα, αφού δεν έχει άλλο τρόπο να πείσει, αυτό το κοσμοστορικό γεγονός της Ανάστασης και του Λαζάρου και του ίδιου του Χριστού.  
 
"οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον" (28,15)  
 
Ο Άγιος Πορφύριος χαρακτήρισε την εποχή μας σαν την εποχή του Χριστού. Άρα και σήμερα μέσα από αυτή την αναστάτωση σε όλη την ανθρωπότητα, προσπαθούν και πάλι να συκοφαντήσουν την Παντοδυναμία του Θεού που νικά την αμαρτία και τον θάνατο και επιχειρούν να σκλαβώσουν τον άνθρωπο υπό καθεστώς τρόμου.  
 
Όμως ο άνθρωπος άν θέλει σκλαβώνεται στις αμαρτίες και στα πάθη του. Αν θέλει επιλέγει την ελευθερία που του δίνει η πίστη στην Αλήθεια που είναι ο Χριστός.  
 
Το Ισραήλ πλήρωσε βαρύ τίμημα για τη Σταύρωση του Θεανθρώπου. Έμειναν οι Ισραηλινοί χωρίς πατρίδα για σχεδόν 2000 χρόνια.  
 
Οι Έλληνες έχασαν το 1453 μια πατρίδα, μια Αυτοκρατορία που ζούσε για 1123 χρόνια. Φέτος εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα για να ανακτήσουμε τη χαμένη μας πατρίδα.  
 
Το 2022 θα θυμηθούμε τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Πρέπει να αναλογιστουμε κι εμείς ως νέος Ισραήλ γιατί πληρώνουμε κι εμείς βαρύτατο τίμημα αν θέλουμε να αποφύγουμε μια νέα καταστροφή.  
 
Ο πραγματικός Έλληνας και άξιος θαυμασμού κ. Ιάκωβος Τσούνης, απόγονος ηρώων της επανάστασης του 1821 και συνεχιστής της παράδοσης των μεγάλων ευεργετών του Ελληνισμού, πραγματοποίησε μια μεγάλη δωρεά στις "Αγιες" ένοπλες δυνάμεις, όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού έδωσε τα πάντα ως μια ύστατη πράξη αγάπης για την πατρίδα.  
 
Με αυτή την πράξη έδειξε ότι είναι αληθινά Χριστιανός πατριώτης και πραγματικά ελεύθερος.
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.