31 Μαρτίου 2021

Παρέα με τον… υπερκοριό της ΕΥΠ

Από τον Γιάννη Παναγιωτακόπουλο
 
24 Μαρτίου 2021, πρωί. Κτυπάει τό κουδούνι τοῦ διαμερίσματός μου…
«Ποιός εἶναι;» ρωτάω. 
«Ὁ κύριος Παναγιωτακόπουλος;» ἀκούγεται ἀπό τό θυροτηλέφωνο μία φωνή. 
«Μάλιστα» ἀπαντάω. 
«Εἴμαστε ἀπό τό ἀστυνομικό τμῆμα. Ἔχουμε νά σᾶς ἐπιδώσουμε μία ἀπόφαση τοῦ διευθυντή τῆς Διεύθυνσης Ἀστυνομίας Ἀθηνῶν». 
«Οκ, κατεβαίνω»… 
 
Πῆγα στήν εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας, ὅπου μέ περίμενε ἕνας νεαρός ἀστυνομικός. Πιό πίσω, στό περιπολικό, ἄλλος ἕνας συνάδελφός του. Δυό τρεῖς γείτονες παρακολουθοῦσαν τήν σκηνή μέ περιέργεια. Ὁ νεαρός, εὐγενικός, μοῦ ἐπέδωσε τήν ἀπόφαση τοῦ διευθυντή τῆς ΓΑΔΑ περί τῆς ἀπαγόρευσης τῆς ἐκδήλωσης τοῦ Συντονιστικοῦ Φορέων ’21, πού εἶχε προγραμματιστεῖ γιά την 25η Μαρτίου τό μεσημέρι, στό ἄγαλμα τοῦ Μακρυγιάννη, στήν Ἀκρόπολη. Ἀφοῦ ὑπέγραψα καί τόν εὐχαρίστησα, τήν στιγμή πού τακτοποιοῦσε τά χαρτιά του τόν ρωτάω: 
«Πού γνωρίζατε τό κουδούνι τοῦ διαμερίσματός μου;» 
«Εεε, τί ἐνοεῖτε;» μοῦ κάνει. 
«Τό κουδούνι δέν γράφει τό ἐπώνυμό μου, ἀλλά τῆς προηγούμενης ἱδιοκτήτριας»… 
«Ἐδῶ ἔγραφε νά κτυπήσουμε τό κουδούνι Θ…» μοῦ λέει δείχνοντάς μου ἀόριστα τόν φάκελο πού κρατοῦσε. «Εἶναι λάθος;» 
«Ὄχι, πολύ σωστό εἶναι, γι’ αὐτό παραξενεύτηκα»… Κι ἐνῶ ἑτοιμαζόταν ἀμήχανα νά μοῦ ἀπαντήσει κάτι, τόν χαιρέτησα εὐγενικά κι ἀνέβηκα τά σκαλιά διαβάζοντας τήν ἀπόφαση τοῦ ταξίαρχου τῆς ΓΑΔΑ. 
 
Εἶχε ἐκδοθεῖ μόλις λίγες ὧρες πρίν… Μπορεῖ ὅταν βγαίνει μία ἀπόφαση δικαστηρίου νά περιμένουμε μῆνες γιά νά καθαρογραφεῖ, ἀλλά ὅταν τό κράτος θέλει, εἶναι ταχύτατο! Ἐδῶ μπορεῖ νά χρειάστηκε ἡ σύμφωνη γνώμη τοῦ προέδρου Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, καθώς καί τοῦ δημάρχου Ἀθηναῖων (τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ ντέ!…), ἀλλά καθαρογραφήκαν ὅλα τάχιστα καί μοῦ έπιδώθηκαν μέ πᾶσα ἐπισημότητα! 
 
Ἡ πρόφαση τοῦ Covid-19 στήν περίπτωσή μας ἦταν ἀχρείαστη. Ἡ ἀπόφαση ἦταν στεγνή καί ξεκάθαρη: Λόγῳ τῆς παρουσίας ξένων ἡγετῶν στήν παρέλαση (αὐτῶν τῶν δευτερότριτων πού μᾶς ἔστειλαν 3-4 ἀπό τούς προστάτες τοῦ προτεκτοράτου γιά νά βγάλουν τήν ὑποχρέωση), ἀπαγορευόταν κάθε ἐκδήλωση Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἀκόμα κι ἄν γινόταν 2,5 ὧρες μετά τήν παρέλαση καί τρία χιλιόμετρα μακριά, ὄπως ἡ δική μας. 
 
Κρατοῦσα λοιπόν στά χέρια μου τήν δεύτερη, κατά σειρά, ἀπόφαση ἀπαγόρευσης ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου ἀπό πολῖτες, πού ἔχει ἐκδόσει αὐτό τό κράτος, κατά τούς δύο αἰῶνες τῆς παράξενης ζωῆς του. Ἡ πρώτη εἶχε ἐκδοθεῖ ἀπό τήν κατοχική κυβέρνηση τοῦ 1943. Τότε οἱ Ἕλληνες ἀγνόησαν τήν ἀπαγόρευση τῶν κατακτητῶν κατεβαίνοντας σέ πορεῖες, ἑνωμένοι κάτω ἀπό τήν ἑλληνική σημαία, καί ἀπέναντι στά πολυβόλα τῶν ναζί καί τῶν φασιστῶν. 
 
Κάποιοι ἔπεσαν νεκροί προσπαθῶντας νά καταθέσουν ἕνα στεφάνι στόν Ἄγνωστο Στρατιώτη. Τώρα, κι ἔχοντας αὐτή τήν ἐνοχλητική ἐμμονή πῶς οἱ παπποῦδες μας μέ κάποιον τρόπο μᾶς κοιτοῦν, θά ἦταν μεγάλη ντροπή νά φοβηθοῦμε ἐμεῖς τά μπλοκάκια τῶν ἀστυνομικῶν καί τό Αὐτόφωρο, ὅταν ἐκεῖνοι δέν φοβήθηκαν τίς σφαῖρες. 
 
Ἔτσι ἀποφασίσαμε μέ τούς συντρόφους καί τούς συναγωνιστές μου νά μήν κάνουμε πίσω. Δέν μπορούσαμε πλέον νά ἔχουμε μικροφωνικές, ἠχεῖα, τραγούδια καί χορευτικά, ὄπως σχεδιάζαμε, ἀλλά ἕνα λουλούδι κι ἕνα στεφάνι στό ἄγαλμα τοῦ Μακρυγιάννη θά τό καταθέταμε…Ἀρχίσαμε λοιπόν νά σχεδιάζουμε αὐτή τήν τόσο ἐπικίνδυνη διά «τή δημόσια ἀσφάλεια καί την κοινωνικοοικονομική ζωή τῆς οἰκείας περιοχῆς» ἐνέργεια, λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλες τίς παραμέτρους. Ἐκεῖ πληροφορήθηκα καί τά περί τοῦ ἀγαπητοῦ ὑπερκοριοῦ, πού παρακολουθοῦσε τηλέφωνα, ὑπολογιστές καί σόσιαλ μίντια, γιά νά μοῦ λυθεῖ καί ἡ ἀπορία πῶς ἡ Ἀστυνομία εἶχε γνώση ἀκόμα καί τοῦ ἐταιρώνυμου κουδουνιοῦ μου. Οἱ ἴδιες οἱ Ἀρχές ἀσφαλείας τοῦ κράτους εἶχαν ὑπερηφάνως ἀνακοινώσει πῶς ὁ ὑπερκοριός τῆς ΕΥΠ παρακολουθοῦσε κάθε σχεδιασμό ἐκδηλώσεων γιά τήν 25η Μαρτίου, ἀπὸ τούς πολῖτες. Ἡ περιστολή τῶν συνταγματικῶν μας δικαιωμάτων ἀνακοινώνεται πλέον ξεκάθαρα καί θριαμβευτικά, πρός παραδειγματισμό καί συμμόρφωση… Αἰσθάνθηκα κι ἐγώ ὑπερήφανος πού πράγματι οἱ διεθνεῖς προβολεῖς ἔχουν στραφεῖ πάνω μας, ὄπως εὔστοχα ἀνέγραφε τό ἱστορικό ἐξώφυλλο τοῦ «Βηmagazino», πού ἔντυσε τόν Μητσοτάκη Κολοκοτρώνη καί τήν Γιάννα Ἀγγελοπούλου Μπουμπουλίνα!
 
25η Μαρτίου 2021, πρωί. Οἱ ὁμάδες μας εἶχαν ξεχωριστά σημεῖα συνάντησης, σέ διάφορα στενά. Τά συνθηματικά γιά την τηλεφωνική μας ἐπικοινωνία εἶχαν καθοριστεῖ γιά νά μήν ἀνησυχήσουμε καί τούς συμπαθεῖς ἠχολῆπτες τοῦ ὑπερκοριοῦ, πού ἔπιναν τόν καφέ τους πρωινιάτικα. Τό ἄγαλμα τοῦ Μακυγιάννη ἐπονομάστηκε «παπποῦς». «Ὁ παπποῦς εἶναι ἄρρωστος» ἦταν τό συνθηματικό, ἄν ὑπῆρχαν ἀστυνομικοί στό σημεῖο. Ὁ «παπποῦς» πράγματι ἀπό νωρίς τό πρωί ἦταν πολύ ἄρρωστος… Ἀκόμα ὅμως καί μιάμιση ὥρα μετά τήν λήξη τῆς παρέλασης, οἱ ἀστυνομικοί ἔδιωχναν ὅποιον ἐμφανιζόταν μέ ἑλληνική σημαία μπροστά στό ἄγαλμα. 
 
Ἡ δική μου ὁμάδα βρέθηκε κάπου στά στενά τοῦ Κουκακίου. Σύντομα γύρω μας βρέθηκαν καμιά δεκαριά ἀσφαλῖτες, πού ἀδέξια προσπαθοῦσαν νά εἶναι διακριτικοί. Κάποια δεδομένη στιγμή χωριστήκαμε γιά νά προσεγγίσουμε τόν «παπποῦ». Δίπλα μου σχεδόν βρισκόταν ἕνας ἀσφαλίτης πού μέ εἶχε χρεωθεῖ man to man. Τόν εἴχαμε βγάλει συνθηματικά «ἕτερον ἥμισυ». Μέ ρωτοῦσαν κάθε τόσο οἱ ἄλλοι ἀπό τό τηλέφωνο ἄν τό «ἕτερόν μου ἥμισυ» εἶναι μαζί μου. Δέν ἔχω παράπονο. Με ἀκολουθοῦσε πιστά, με συγκινητική ἀγάπη καί ἀφοσίωση, μέχρι το τελευταῖο λεπτό… 
 
Αἰσθανόμουν λίγο σάν τον Βέγγο στήν ταινία «Ὁ Θανάσης στήν χώρα τῆς σφαλιάρας», ὅμως ὅταν δόθηκε τό συνθηματικό γιά νά μαζευτοῦμε ὅλοι οἱ σκόρπιοι ἀπό καφετέριες, στενά, παγκάκια κ.ο.κ. μπροστά στό ἄγαλμα τοῦ Μακρυγιάννη, αἰσθάνθηκα ὅτι δέν ἤμουν τόσο μόνος ὅσο ὁ Θανάσης… Πάνω ἀπό τριακόσιοι θαρραλέοι Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες σταθήκαμε μπροστά στόν «παπποῦ». 
 
Οἱ δικηγόροι μας προσπαθοῦσαν συνεχῶς νά συνεννοηθοῦν μέ τούς ἀστυνομικούς, πού μᾶς καλοῦσαν νά διαλυθοῦμε. Κερδίζοντας τέταρτο τό τέταρτο, ὑπό τήν ἀπειλή τῆς ἐπέμβασης τῶν ΜΑΤ, διαπράξαμε τίς τόσο ἐπικίνδυνες γιά τό κράτος ἐνέργειες: Καταθέσαμε τά λουλούδια μας καί τό στεφάνι μας, ἕνας ψυχωμένος παπάς ἔκανε ἕνα σύντομο τρισάγιο, ψάλαμε τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ» καί τόν Ἐθνικό Ὕμνο, καί χορέψαμε, ὄπως οἱ προπαπποῦδες μας τό ’21, ἀκριβῶς στό σημεῖο ὅπου κάποιοι νόμισαν ὅτι θά πατήσουν τήν Ἐλευθερία μας… 
 
Φύγαμε ἥσυχα γιά τά σπίτια μας, μέ μία γλυκιά ἱκανοποίηση τῆς ἐνοχλητικῆς μας ἐμμονῆς. 
Μία αἴσθηση πῶς κι ἐκεῖνοι ἀπό ψηλά κάπως τό χαρήκανε. Ὁ μπρούντζινος «παπποῦς» ἔμεινε πίσω, κάτω ἀπό τήν ἡλιόλουστη Ἀκρόπολη, λουσμένος κι ὁ ἴδιος στά λουλούδια. Θαρρῶ πώς κάπως κρυφά κι αὐτός χαμογελοῦσε… 
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.