30 Μαρτίου 2021

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης
 
Ο πόλεμος σαν κοινωνικό φαινόμενο, αποτελεί έργο και ενδιαφέρον της κοινωνιολογίας και συγκεκριμένα της δυναμικής κοινωνιολογίας, εδώ θα περιοριστούμε στο φαινόμενο του πολέμου, ανατρέχοντας ιστορικά και πολύ περιληπτικά στις θέσεις ορισμένων θρησκειών, εις ότι αφορά τον πόλεμο. Το θέμα αυτό παρουσιάζει και κάποια επικαιρότητα την περίοδο αυτή.
 
Στην μυθολογία βλέπουμε τους κυριότερους θεούς να κατέχουν την πρώτη θέση ή να διατηρουνται σ' αυτήν χάριν των μυθικών μαχών, στους οποίους ήταν νικητές.
 
Εις την Βίβλον ο προφήτης Δαυίδ ηγείται αυτοπροσώπως των στρατευμάτων του κατά των μαχών. Μεταξύ των Εβραίων και του Θεού των υπάρχει ένα είδος σύμβασης, με την οποίαν ανταλλάσσουν την προστασία των έναντι της λατρείας. 
 
Εναντίον των ειδωλολατρών ο πόλεμος είναι πάντοτε ιερός: "Θα καταβροχθίσεις όλους τους λαούς τους οποίους μέλλει να σου παραδώση ο Αιώνιος, ο Θεός σου, δεν θα ρίψης επ' αυτών ούτε εν βλέμμα οίκτου και δεν θα υπηρετήσεις τον Θεόν των, διότι τούτο θα αποτελεί δ' εσέ μία παγίδα... (Δευτερονόμον 66-7). 
 
Η Νέα Διαθήκη είναι ατομιστική, αποκρούει την μεγαλομανή ιδέα της φυλής μέχρις ότου καταλήξει στον πνευματικό οικουμενισμό του Αγίου Παύλου αποστόλου των Λαών. Η Εδραιωθείσα πίστη για την μέλλουσα ζωή και η σχετική περιφρόνηση των εγκοσμίων, έχουν ως αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρεται το Ευαγγέλιο, για το πήγαινε - έλα των επιγείων ζηλοφθονιών, εκδικήσεων και εξαγνισμών, τις οποίες η Βίβλος καταχράστηκε στο έπακρο. 
 
Η Νέα Διαθήκη: παρακάμπτει με φρίκη τον πόλεμο. Γι' αυτήν, το ουσιώδες είναι, η πνευματική συνέχεια, και ο Πνευματικός Δεσμός, μεταξύ των πιστών (Λουκάς κεφ. 8).  
 
Ο αρχικός χριστιανισμός κράτησε έναντι του πολέμου μια στάση ιδιότυπο. Τον καταράστηκε και τον απέρριψε χωρίς καν να τον εξετάσει. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Αγ. Αμβροσίου το 381 μ.Χ. που αρνείται την είσοδο εις την Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του Θεοδοσίου, εξ' αιτίας των Σφαγών της Θεσ/νίκης, καίτοι ο Αυτοκράτωρ εθεωρείτο αρχηγός της Εκκλησίας. 
 
Αργότερα υποχρεώνεται η Εκκλησία να έλθη σε συνεννόηση με το Κράτος και να διδάξει ότι οφείλεται υπακοή στις διαταγές επιστρατεύσεως.  
 
Ο Άγιος Αυγουστίνος, από τους πλέον θαρραλέους από τους εκκλησιαστικούς στοχαστές, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: Λυπάται διότι υπάρχουν άνθρωποι αρκετά άδικοι για να υποχρεωθούν άλλοι να τους κάνουν ένα πόλεμο δίκαιο. 
 
Η Εκκλησία κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα πολλές φορές πήρε σαφή θέση εναντίον του πολέμου. Πλην όμως οι Στοχαστές της Δυτικής Εκκλησίας μετά το Σχίσμα, υποχρεώθηκαν να αναθεωρήσουν τις θέσεις των όταν ήλθε η εποχή των Σταυροφοριών. 
 
Σποραδικά σας μεταφέρω από αυτά που έγραφε και ύμνησε ο Άγιος Βερνάρδος της Δυτικής Εκκλησίας: "... ο Ιππότης του Χριστού φονεύει ευσυνειδήτως και αποθνήσκει ήσυχος.... φονεύων εργάζεται δια τον Χριστόν...". Σε άλλο σημείο της υμνικής θέσης του, γράφει: "...υπάρχουν καλλίτεροι, σας ερωτώ, από τους χριστιανούς αυτούς των οποίων η ισχυρά χειρ στηρίζει την Σιών... οι παραβάτες του Θείου νόμου πρέπει παραδειγματικά να τιμωρηθούν....". 
 
Μια από τις κορυφαίες ωμότητες θρησκευτικού φανατισμού περιγράφεται από τον Raymond D' Agil διάκονο της Μητροπόλεως του Duy, με την ευκαιρία της Αλώσεως της Ιερουσαλήμ: "...Έβλεπαν μέσα στους δρόμους και τις πλατείες της πόλεως σωρούς κεφαλών, χειρών, ποδών. Οι Ιππότες μέσα στο Ναό εκινούντο έφιπποι βουτηγμένοι μέσα στο αίμα μέχρι των γονάτων των ιππέων των ....". 
 
Επίσης είναι γνωστή η εντολή του Λεγάτου του Πάπα προς τους σφαγείς της πόλεως Beziers: "φονεύσατε τους όλους, ο Θεός θα ανανγωρίσει τους δικούς του..." έτσι με την έναρξη των Σταυροφοριών και των θρησκευτικών αυτών πολέμων, η Δυτική εκκλησία απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον Χριστιανικό Ειρηνισμό.  
 
Ο Χριστιανικός Ειρηνισμός ιστορικά και θεολογικά παρέμεινε μόνο στην Ορθόδοξο Χριστιανική Ανατολική Εκκλησία, ως εκφράστρια της θρησκείας της αγάπης της διδασκαλίας του Χριστού και των αποστόλων του. 
 
- Και! κάτι για το ΚΟΡΑΝΙΟ, η δια των όπλων διάδοση του Ισλάμ είναι εν θρησκευτικό καθήκον. "Λίγο έλειψε μάλιστα ο ιερός πόλεμος να γίνει ένα από τα θεμελιώδη καθήκοντα του Ισλάμ γράφει: "Κάμετε τον πόλεμο εις όσους δεν πιστεύουν στο Θεό...". "Όταν θα συναντάτε τους απίστους να τους φονεύετε...", "... μέχρις ότου θα υπάρχει μόνο η λατρεία του Ισλάμ... δεν φονεύετε εσείς, ο Θεός φονεύει... κ.λ.π."  
 
Υπάρχουν μάλιστα στο ΚΟΡΑΝΙΟ και κανόνες του Ιερού πολέμου. Είναι υποχρεωτικός εναντίον των απίστων γειτόνων του εδάφους του ΙΣΛΑΜ...  
 
Προβλέπει ακόμη και ένα είδος νομίμου διανομής της λείας. Για τους Μουσουλμάνους θεολόγους το ξίφος είναι : "Το κλειδί του ουρανού και του Άδου". 
 
Αργότερα, άλλοι Μουσουλμάνοι Θεολόγοι, προέβησαν σε άλλες ερμηνευτικές θεωρήσεις, οι οποίες τείνουν ν' απομακρυνθούν από μία τόσο ευθεία οδό. Έτσι, οι Φονταμενταλιστές, μη αποδίδοντες στο θεό, ειμή μόνο την επιτυχία, θα πουν: "Ο θεός δεν δύναται να προκαθορίσει τις ανθρώπινες πράξεις, διότι είναι εν ηθικόν όν υποχρεωμένο να πράττει ότι είναι δίκαιο".  
 
Μετά την στοιχειώδη περιγραφή ιστορικών γεγονότων, για το περί ού ο λόγος θέμα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του: 
 
Δεν μπορεί ο ΕΝΑΣ, ο Δημιουργός του Κόσμου όπως και αν ονομάζεται, ΘΕΟΣ ή ΑΛΑΧ ή όπως αλλιώς να είναι κακός και άδικος. 
 
- Η Βία η προερχόμενη από φανατισμούς θρησκευτικούς, εθνικούς ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου, έχει μοναδικό υπεύθυνο τον κακό και εγκληματικής ιδιοσυγκρασίας Ηγήτορα των λαών. Αυτοί! Ευδοκιμούν και αποδίδουν εγκληματικό έργο εκεί όπου υπάρχουν υποανάπτυκτοι λαοί και βρώμικο χρήμα. 
 
- Όπου πίστη εκεί αγάπη, 
- Όπου αγάπη εκεί ειρήνη, 
- Όπου ειρήνη εκεί ευλογία, 
- Όπου ευλογία εκεί ο Θεός, 
Και! Όπου ο Θεός ουδεμία ανάγκη. 
 
Μόνο όταν..”Την ημέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της Δύναμης, τελικά ο Κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.-(Μαχάτμα Κάντι). 
 
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 
Αντιστράτηγος ε.α. 
Επίτιμος Δκτης Της Σ. Σ. Ε.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.