31 Μαρτίου 2021

Στην εξορία

Τῆς Μαρίας Κορνάρου
 
Δὲν ὑπάρχει φάρμακο ποὺ νὰ μὴν ἔχει δοκιμάσει ὁ φτωχὸς κόσμος μας γιὰ τὰ προβλήματά του ποὺ ὁλοένα τὸν χτυποῦν, πότε ὁρμητικὰ καὶ πότε ἀδύναμα, ἀσταμάτητα σὰν τὰ κύμματα ποὺ σκᾶνε στὴν ἀκτή. Καὶ ὅμως, δὲν ἔχει βρεῖ οὔτε τὴν λύση τους, οὔτε πῶς νὰ τὰ σταματήσει ἔχει μάθει. Ὅποτε λύνει ἕνα πρόβλημα, έμφανίζεται κάποιο ποὺ δὲν τὸ εἶχε ὡς τώρα ἀντιμετωπίσει. Θεράπευσε τὴν λέπρα, χτυπήθηκε ἀπὸ τὸν καρκίνο. Μείωσε τὴν παιδικὴ θνησιμότητα, καὶ ἀντιμετωπίζει τὴν ὑπογεννητικότητα. Γέμισε τὴ ζωὴ μὲ ἀνέσεις καὶ κάθε εἴδους χαρές, καὶ δὲν προλαβαίνει νὰ συμπαρασταθεῖ σὲ τόσους ψυχασθενεῖς, τόσους αὐτόχειρες, τόσους τοξικομανεῖς ποὺ δὲν μπόρεσαν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ νὰ τοὺς βοηθήσουν σὲ τίποτα οὐσιαστικό. Ἐσχάτως, παιδεύεται μὲ τὸν κορωνοϊό, κι ὅταν τελειώσει ὁ κορωνοϊὀς θὰ βρεθεῖ κάποια οἰκονομική κρίση, κάποια περιβαλλοντικὴ κρίση, ἢ καὶ μονάχα ἡ κρίση νοήματος ποὺ ἐπὶ δεκαετίες, σὰν ἀργόσυρτο μαρτύριο, τυραννᾶ τὸν ἀνίατο ἄρρωστο, τὸν κόσμο.
 
Μπορεῖ νὰ μὴ λύνει τὰ προβλήματά της ἡ παρούσα γενεά, ἔχει ὅμως μιὰ ἐμμονὴ νὰ προσπαθεῖ. Ἐφευρίσκει συνεχῶς καινούριες μεθόδους καὶ υιοθετεῖ κάθε εἴδους παράξενες ἰδέες γιὰ νὰ τὴ βοηθήσουν. Κάθε λύση εἶναι εὐπρόδεκτη ἐκτὸς ἀπὸ μία: τὴν χριστιανικὴ πίστη. Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι μία ἀπαγορευμένη ἰδέα. Ἀπαγορευμένη, ὄχι ἐπειδὴ καῖνε τὰ βιβλία της ἢ σκοτώνουν τοὺς πιστούς της, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ παρουσιαστεῖ ὡς πρόταση ζωῆς.
 
Τὸ πολὺ νὰ ἀναγνωριστεῖ τυπικά, ὡς κομμάτι τοῦ παρελθόντος. Ἡ ἀπαγόρευση διαποτίζει κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς. Δὲ θὰ μποροῦσε νὰ βγεῖ κάποιος σοβαρὰ καὶ νὰ προτείνει τὸν ἐκκλησιασμὸ ὡς ἐμπειρία ποὺ φέρνει ἀνάταση ψυχῆς, οὔτε σὲ τηλεοπτικὸ πάνελ, οὔτε σὲ κυβερνητικὴ ἐγκύκλιο, οὔτε σὲ ἐπιστημονικὸ σύγγραμα. Παρόλα αὐτά, στὰ ἴδια αὐτὰ πάνελ εἶναι εὐπρόσδεκτος ὁ βελονισμός, στὶς ἴδιες ἐγκυκλίους μπορεῖ νὰ παρουσιάζεται ἡ «φαρμακευτικὴ» κάνναβη, κάθε θεωρητικὸς ἐπιστήμονας μπορεῖ νὰ ἀφιερώσει ὁλόκληρους τόμους στὴν σημασία τῶν νεκρομαντικῶν τελετῶν γιὰ τὴν κοινὴ ζωὴ τῆς ἀφρικανικῆς κοινότητας. Ὅλες αὐτὲς οἱ προτάσεις, ποὺ σήμερα μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ μινιμαλισμός, ἐχθὲς μπορεῖ νὰ ἦταν ἡ ἀρωματοθεραπεία, καὶ αὔριο θὰ εἶναι ἡ νομαδικὴ ζωή, ἔχουν ἕνα κοινό: δὲν εἶναι ὁ χριστιανισμός. Εἶναι πάντοτε κάτι πρωτότυπο, ἐξωτικό, καὶ ἐπιφανειακό. Γιὰ αὐτὸ μποροῦν ὁλοένα νὰ ἐναλάσσονται, χωρὶς ποτὲ νὰ λύνουν τὰ προβλήματα, πάντοτε ὅμως διατηρώντας τὸ στίγμα τῆς γνήσιας πρότασης ζωῆς.  
 
Συχνά, ὅσοι δὲν ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία εἰρωνεύονται τοὺς χριστιανούς ποὺ παραπονιοῦνται ὅτι βρίσκονται σὲ διωγμό, ἐνὼ ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ καὶ κατέχουν κάποιες θέσεις ἐξουσίας στὴν κοινωνία. Ὅμως ὁ διωγμός γιὰ τὸν ὁποῖο μιλοῦμε δὲν μοιάζει μὲ τοὺς διωγμοὺς ἄλλων ἐποχῶν, καὶ πράγματι ἐξελίσσεται σὲ κατ’ ὄνομα χριστιανικὲς κοινωνίες. Ὁ σύγχρονος κόσμος δὲν ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν χριστιανὸ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου του, ἀλλὰ κάνει κάτι ἀκόμη χειρότερο: ἀφαιρεῖ τὸ ἀντίκρυσμα τῶν λόγων του. Εἶναι λόγοι ἀδιάφοροι, ποὺ ἀνήκουν σὲ μία ἄλλη ἐποχή, μία νεκρὴ γλώσσα ποὺ κανεὶς ἀπ’ὅσους τὴν ἀκοῦν δὲν τὴν καταλαβαίνει. Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται. Περνοῦν οἱ ἐποχές, περνᾶ τὸ Πάσχα καὶ τὰ Χριστούγεννα, περνοῦν τὰ ἐπετειακὰ κηρύγματα καὶ οἱ πανήγυρεις καὶ οἱ ἀρτοκλασίες καὶ οἱ Μεγάλοι Ἐσπερινοί. Τὶ ἀπὸ αὐτὰ ἀκούγεται; Οἱ τηλεοράσεις μεταδίδουν ἀπὸ ὑποχρέωση, οἱ κυβερνῆτες ἀπευθύνουν ἐορταστικὰ μηνύματα ἀπὸ ψηφοθηρία, οἱ μεγάλοι προσέχουν ἀπὸ φόβο θανάτου καὶ οἱ μικροὶ ἀπὸ εἰρωνικὴ διάθεση. Ἡ Ἐκκλησία δὲν σπρώχνεται στὴν ἀπαγόρευση, ἀλλὰ στὴν ἀσημαντότητα. Εἶναι ἡ ἀσημαντότητα στὴν ὁποία εἴχαμε ἀφεθεῖ γιὰ χρόνια νὰ σπρωχθοῦμε, ποὺ άνοιξε τὸ δρόμο γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ στὴν πίστη μας σήμερα καὶ μία κανονική, μακροχρόνια ἀπαγόρευση.  
 
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσήμαντη ἡ Ἐκκλησία; Ποτέ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς Χάριτος, εἶναι ἡ χώρα τῶν ζώντων στὴν ἔρημο τοῦ κόσμου τούτου, ἀκόμη καὶ ἂν ἔχει μέσα ἕναν μόνο πιστό. Μπορεῖ νὰ ἀπαγορευτεῖ ἡ Ἐκκλησία; Ποτέ. Ἀφοῦ μέσα τῆς ἐνεργεῖ τὸ Πνεύμα Ἐκείνου ποὺ ἐξουσιάζει τὰ σύμπαντα. Ἡ σύγχρονη ἀδιαφορία ποὺ βλέπουμε νὰ θεριεύει στὴν κοινωνία μας, ἂς κάνει νὰ ἀντηχήσει στὰ αὐτιά μας ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου: «Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων» (Μτθ ε’14). 
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.