22 Φεβρουαρίου 2024

Βδελυροῦ τερατουργήματος ἑπόμενα

Γράφει ὁ Ἰωάννης Πελίτης Θεολόγος
 
Τὸ πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία μας νομοσχέδιο τοῦ αἴσχους εἶναι προχωρημένο ὁρόσημο, πολιτιστικό, κοινωνικό, ἐκπαιδευτικὸ ἀλλὰ κυρίως πνευματικό. Ἡ πνευματικὴ καθαρότητα στὸ ἑξῆς, θὰ ζυγίζῃ πολλὰ πλαίσια στὴ ζυγαριὰ τῆς Κρίσεως, ἰδίως γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴ στρεβλωτικὴ ἐκπαίδευση ποὺ θὰ ὑποστοῦν ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ τῆς αἰώνιας ζωῆς τους τὸν ἀλλόκοτο Πρωθυπουργό-παθητικὰ ἐνεργούμενο ἀοράτων ἀφεντικῶν καὶ ὁρατῶν παθῶν, μὲ διακριτὸ τὸ μῖσος του γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα ποὺ τὴν καταστρέφουν συστηματικά. Μὲ ἔμμεσο συντελεστὴ τὴν χλιαρότητα τῆς ἱεραρχίας -δυναμικὴ στάση θὰ ἦταν ὁ σύσσωμος ἀφορισμὸς ὅσων συνήργησαν στὴ ψήφιση τοῦ νόμου- μικρὰ παιδιὰ ἀφήνονται ἀνυπεράσπιστα στὴν προπαγάνδα ποὺ θὰ ἐπιβληθῇ ὁλοκληρωτικὰ στὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ τὰ προσαρμόσουν στὸν ἀνεκδιήγητο προσανατολισμό τους. Θὰ τὸ ἐπιτρέψουν οἱ γονεῖς;
 
Τὸ εὐτύχημα εἶναι ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ὅπως καὶ οἱ Κανόνες, ἀντιμετωπίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς παρὰ φύσιν κατάσταση ποὺ ὁ φορέας της χρειάζεται νὰ γιατρευτῇ, ἂν θέλει μὲ τὴν αὐτονόητη δέσμευση νὰ μὴν προβάλλῃ καὶ νὰ μὴν ἐπιδιώκῃ νὰ μεταδώσει ἤ (τὸ ἀδιανόητο) νὰ ἐπιβάλλῃ καὶ μάλιστα σὲ νήπια τὴν πάθησή του ποὺ ἐπὶ χιλιετίες προκαλεῖ ἀποστροφὴ στοὺς φυσιολογικοὺς καὶ ἐπισύρει ὀργὴ Θεοῦ καὶ σὲ ὅσους δὲν τὴν ἀποκηρύσσουν, μὲ βαρύτατη ζημιὰ στὴν αἰωνιότητα τους. Νόμιμη δυνατότητα ἀνατροφῆς μικρῶν παιδιῶν δὲν εἶχαν οἱ ὁμοφυλόφιλοι οὔτε στὰ Σόδομα. 
 
Εἶναι κι αὐτό -μαζὶ μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τοὺς Ναούς, τὴν διήμερη Ἀνάσταση, τὰ ἐμβόλια καὶ τὶς ταυτότητες - καρπὸς τῆς προδοτικῆς Συνόδου Κρήτης ποὺ ἐξίσωσε τὰ εἴδωλα τῶν αἱρέσεων μὲ τὸ Θεό, μὲ ἀρχιεπίσκοπο πάντα τὸν Ἱερώνυμο, ποὺ γιὰ αὐτὸ δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ παραιτηθῇ, ἂν δὲν βρεθῇ χειρότερος, ὅπως καὶ τοῦ Μητσοτάκη (Ἀλλοίωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας διὰ τῶν κεφαλῶν της.) Ξέρουμε καὶ τὰ ἄλλα βήματα τῆς βλασφημίας τους, ποὺ ἐλπίζουμε πὼς δὲν θὰ προλάβουν στὴν παροῦσα φάση. 
 
Δὲν κρίνουμε ἀπὸ ἔξω ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Κανεὶς δὲν εἶναι ἀνεύθυνος γιὰ ὅσα ἔγιναν καὶ θὰ κριθοῦμε ἀνάλογα. Ποιός θὰ στηρίξῃ ὅμως τοὺς ἱερωμένους ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ βεβηλώσουν τὰ Ἅγια καὶ νὰ μεταλάβουν ἀμετανόητους τοὺς βουλευτὲς ποὺ ψήφισαν αὐτὸν τὸν νόμο; ἀμετανόητους φανεροὺς ὁμοφυλόφιλους; Ποιός φορέας θὰ τιμήσῃ ὅσους ἀντιστάθηκαν; ἰδίως τοὺς κυβερνητικούς - σατανολάτρες μὲ παγκόσμια ἰσχύ; Ποιός θὰ συμπαρασταθῇ στοὺς ἀγρότες ποὺ ἐξοντώνονται συστηματικὰ μὲ σκοπὸ τὸν διὰ τῆς πείνας ἀποπληθυσμό; Ὅταν πεινάει αὐτὸς ποὺ θρέφει ὅλους ,δὲν πρέπει ἡ κοινωνία (καὶ ὁ κλῆρος) νὰ τοῦ συμπαρασταθοῦν;
 
Μήπως ἐκτὸς ἀπ᾿ τὴ δικαίωσή τους γκρεμίσουν καὶ τὴ σαπίλα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀνακληθῇ ἡ ψῆφος σὲ διεφθαρμένους, ποὺ στὸ μέλλον ἂς ψηφίζονται μόνο ἀπ᾿ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ποιός θὰ ὀργανώσῃ τοὺς γονεῖς νὰ ἀντισταθοῦν; Ποιός θὰ κηρύξῃ ὡς πνευματικὴ ἀντίσταση τὸν ἀγῶνα νὰ εἰσαγάγουμε ἄκτιστη ἐνέργεια στὸ χῶρο καὶ στὸ χρόνο ἐνάντια στὶς βρωμερὲς ἐνέργειες ὅσων ἑνώνονται ὑπὸ πνευμάτων ἀκάθαρτων, δαιμονίζοντας καὶ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε; Αὐτὴ ἡ δυνατότητα δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ καμία κατευθυνόμενη περιστασιακὴ πλειοψηφία, οὔτε ἀπὸ ψευτοηγέτες κληρικοὺς ἡ πολιτικούς. Ἐνῶ ἡ ἀποδοχὴ δαιμονικῶν Θεῶν, συμβόλων ἡ ἐνεργειῶν, συνιστᾷ πνευματικὴ ταυτότητα ποὺ ὁδηγεῖ σὲ αἰώνιο φέρετρο. Πρῶτος σταυρώνεται πάλι Ὁ Χριστός. Ὅποιος συσταυρώνεται στὶς πιέσεις ποὺ ἐπέρχονται -ὡριμάζοντας τὸ καλὸ ἐνάντια στὸ κακὸ ποὺ κορυφώνεται-θὰ συναναστηθῇ. Πάντα αὐτὸ εἶναι τὸ πεδίο στὸ ὁποῖο κρίνονται τὰ πάντα στὸν καθένα, γιὰ λογαριασμὸ τῆς αἰωνιότητας του.
_______
 
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.