28 Φεβρουαρίου 2024

Μία ντροπή πού συνεχίζεται ἀμείωτη…

Γράφει ο Νεκτάριος Δαπέργολας
 
Ἔγραφα πρόσφατα περί συλλογικῆς εὐθύνης, μὲ ἀφορμὴ τὴν θεσμοθέτηση τοῦ σοδομιτικοῦ βδελύγματος - καὶ προφανῶς ἐμμένω σὲ αὐτό. Βλέποντας ὅμως τὰ πανηγύρια κάποιων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βουλῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξακολουθοῦσα ντροπιαστική σιωπὴ τῶν δύστυχων ποὺ - κρίμασιν οἰς οἶδεν Κύριος - παριστάνουν τοὺς πνευματικούς μας ποιμένες (μία σιωπή πού ὄχι μόνο δέν τήν σπᾶνε, ἀλλά τήν κάνουν ἀκόμη ἐξοργιστικότερη κάτι ἀστειότητες σάν τό νέο ἀχαρακτήριστης νυσταλέας φλυαρίας κειμενάκι πού μοιράστηκε στούς ναούς τήν περασμένη Κυριακή), προφανῶς δὲν μπορεῖ νὰ μὴν παρατηρήσει ὅτι ὅσα κι ἂν εἶναι τὰ χάλια μας καὶ ὅση εὐθύνη κι ἂν ἔχουμε ὅλοι μας (ὄχι τόσο γιὰ τὸ τρέχον βδέλυγμα καθ’ αὐτό, ὅσο γιὰ ὅλον τὸν πολυετῆ κατήφορο τῆς ἀποστασίας ποὺ μεταξὺ ἄλλων ὁδήγησε καὶ στὸ βδέλυγμα), τὶς τελευταῖες 4-5 ἑβδομάδες παρατηρήθηκαν ἀπίστευτα γεγονότα ποὺ ἐνοχοποιοῦν πρωτίστως κάποιους ὀφθαλμοφανεῖς ὑπαιτίους. Συλλογικὴ λοιπὸν ἡ εὐθύνη, ἀλλὰ φυσικὰ ὄχι καὶ ἰσομερής.
 
Καὶ ἀναφέρομαι ἀρχικὰ σὲ ὅσους ἔφεραν πρὸς ψήφιση τὸ ἀνοσιούργημα (τοὐτέστιν τὴν ἀντίχριστη κυβερνητικὴ σύναξη) καὶ ἀκολούθως σὲ ὅσους μποροῦσαν νὰ τὸ ἀποτρέψουν, ἀλλὰ ἐπέλεξαν νὰ μὴν τὸ κάνουν. Καὶ στὴ δεύτερη αὐτὴ κατηγορία δὲν μπαίνουν βεβαίως μόνο οἱ στιγματισμένοι ἐφεξῆς 224 βουλευτὲς ποὺ δὲν τὸ καταψήφισαν. Μπαίνει ξεκάθαρα καὶ ἡ διοικοῦσα Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Γιὰ τὴν ὁποία εἶναι βέβαιο πὼς ἂν τὸ ἤθελε πραγματικά, ὄχι ἀπὸ τὴ Βουλὴ δὲν θὰ περνοῦσε τὸ βδέλυγμα, ἀλλὰ δὲν θὰ φτάναμε οὔτε κἂν στὸ σημεῖο νὰ τὸ συζητᾶμε ἐδῶ καὶ δύο μῆνες. Ἂν θυμηθοῦμε τί συνέβη πρὸ ἐτῶν στὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μισθοδοσίας, τότε ποὺ ἡ κυβέρνηση ἔκανε πίσω μπροστὰ στήν ἀνένδοτη ἄρνηση τοῦ τραγικοῦ ἀρχιεπισκόπου, εὔκολα μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ὅτι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θὰ συνέβαινε καὶ ἐδῶ, γιὰ ἕνα μάλιστα πολὺ πιὸ τρομερὸ καὶ κραυγαλέο θέμα, ὅπου ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶχε καὶ πολὺ μεγαλύτερο λαϊκὸ ἔρεισμα. Ἂν συνεπῶς ὁ Ἱερώνυμος, στὶς μυστικὲς συναντήσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν ἀφορισμένο ἐπί κεφαλῆς τοῦ καθεστῶτος, τοῦ ξεκαθάριζε ὅτι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα θεωρεῖται ἐν οὐ παικτοῖς καὶ νὰ τὸ σταματήσει, γιατί θὰ γίνει ξεσηκωμός, ἐκεῖνος δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ συνεχίσει καὶ θὰ παρέπεμπε καὶ αὐτὸ τὸ θέμα στὶς καλένδες. Αὐτὸ θά πρέπει νά θεωρεῖται ἀπολύτως βέβαιο, ὅπως φυσικὰ καὶ τὸ ὅτι ὁ πρωθυπουργεύων ἐθνολετήρας προχώρησε τὸ θέμα ὡς τὴ Βουλὴ μόνο ἀφοῦ ἀπέσπασε τὴν ἔγκριση τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Ἡ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὴν ἀνοχή του καὶ τὴν διαβεβαίωση ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν δυναμικὲς ἀντιδράσεις. Ποὺ ἀμφότερα φυσικὰ ἰσοδυναμοῦν μὲ ἔγκριση. 
 
Τὶς ἴδιες εὐθύνες ὅμως ἔχουν καὶ οἱ λοιποὶ ἱεράρχες. Ποὺ ἀντὶ νὰ ἀντιδράσουν καὶ στὴν ἀπαράδεκτη μυστικὴ διπλωματία του Ἰερώνυμου καὶ κυρίως, ἀντὶ νὰ φωνάξουν συνοδικὰ πρὸς τὸ καθεστὼς ὅτι ξεσηκώνουμε τὸν κόσμο μέχρι νὰ ἀποσύρετε τὸ βδέλυγμα, ὅτι θὰ ἀφορίζεται ὅποιος δὲν τὸ καταφηφίσει καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ αἶσχος θὰ τὸ περάσετε μόνο πάνω ἀπὸ τὰ κορμιά μας, αὐτοὶ ἐπέλεξαν νὰ «ἀντιδράσουν» μὲ κουραφέξαλα. Ἤτοι μὲ ἀνούσια κείμενα, νανουριστικὰ κηρύγματα καὶ προβοκατόρικες καπελωμένες συστημικὲς συνάξεις. Τὴν ὥρα, ἐπαναλαμβάνω, ποὺ ἂν ἤθελαν, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτρέψουν τὸ ὄνειδος καὶ μάλιστα μὲ σχετικὴ εὐκολία. 
 
Ὑπὸ τὸ πρίσμα ὅμως αὐτὸ μποροῦμε τελικὰ νὰ ποῦμε καὶ κάτι ἀκόμη βαρύτερο: ὅτι αὐτοὶ θὰ πρέπει νὰ θεωροῦνται ἴσως πιὸ ὑπεύθυνοι καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἐν τέλει. Γιατί ἡ φερόμενη ὡς ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ἅπαντες οἱ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βουλῆς δορυφόροι της, εἶναι ἕνας ξεκάθαρος ἀντίχριστος καὶ ἑλληνοφοβικὸς συρφετός, μία ξεδιάντροπη νεοταξικὴ μαριονέτα, ποὺ βρίσκεται σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία μὲ στόχο τὸ οἰκονομικὸ καὶ κυρίως πνευματικὸ ξεχαρβάλωμα τοῦ τόπου μας. Τοὺς ξέραμε λοιπὸν καὶ δὲν ἀναμέναμε ἀπολύτως τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτούς, ἔξω ἀπὸ ὄλεθρο, διαστροφὴ καὶ ἀποδόμηση. Ἀπὸ ἀνθρώπους ὅμως ὑποτίθεται τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ πνευματικοὺς ποιμένες, ἀναμέναμε περισσότερα πράγματα. Ὅσο καὶ ἂν γνωρίζουμε βεβαίως τί γίνεται καὶ μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Ἀλλὰ ἔστω καὶ ἔτσι, περιμέναμε κάτι καλύτερο τοὐλάχιστον ἀπὸ κάποιους ἐπισκόπους καί εἰδικὰ γιὰ τὸ τρομακτικὸ αὐτὸ θέμα. Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους οἱ ποιμένες μας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ «ἐζυγίσθησαν, ἐμετρήθησαν καὶ εὑρέθησαν ἐλλιπεῖς». Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, μετὰ τὸ Κολυμπάρι, μετὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ φυσικὰ μετὰ τὴν ὅλη ἀνεκδιήγητη στάση τους στὴν τριετία τῆς ψευτοπανδημίας (ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ ἡ φωτογραφία - ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε), ὅπου καὶ πάλι εἶχαν τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ ὅσα πρωτοφανῆ καὶ βέβηλα εἶχαν ἀντικρύσει τὰ δύσμοιρα μάτια μας. Ἀνάλογα ἀνεκδιήγητη εἶναι ἡ στάση τους καὶ τώρα. Βαθύτατα ἀπογοητευτικὴ καὶ ἄκρως ἐξοργιστική. Καὶ πρωτίστως δική τους εἶναι καὶ ἐδῶ ἡ κύρια εὐθύνη γιὰ τὴν τελικὴ ὑπερψήφιση τοῦ βδελύγματος. 
 
Ἡ αἰδήμων σιωπή τους ἀπὸ τὸ ζοφερὸ βράδυ ἐκείνης τῆς ἀποφράδας Πέμπτης τὸ ἀποδεικνύει ἐκ νέου. Καὶ ἂν ὅμως πεῖ κάποιος ὅτι δὲν σιωποῦν ὅλοι καί ἐντελῶς, ἐπικαλούμενος μερικὰ κροκοδείλια δάκρυα 3-4 ἐπισκόπων, ποὺ βγῆκαν αὐτὲς τὶς τελευταῖες μέρες νὰ μυξοκλάψουν πάνω ἀπὸ τὸ χυμένο γάλα ἤ κάποιες ἀστειότητες σάν τό νέο «Πρός τόν Λαό» πού μᾶς διάβασαν στούς ναούς τήν περασμένη Κυριακή, χωρὶς ὅμως καὶ πάλι νὰ ἀναλαμβάνουν τὴν παραμικρὴ εὐθύνη καὶ ἐπίσης χωρὶς καὶ πάλι νὰ λένε τὸ παραμικρὸ περὶ τοῦ τί πραγματικὰ δραστικὸ θὰ πράξουν ἔστω καὶ τώρα, πέρα ἀπὸ νέες θεολογικὲς διαπιστώσεις γιὰ τὰ αὐτονόητα καὶ τὰ πασιφανῆ καὶ πέρα ἀπὸ φοβικὰ καὶ συμβιβασμένα ἡμίμετρα κάποιων (τύπου Πειραιῶς), θὰ τοὺς ἀπαντήσουμε ὅτι αὐτά δὲν εἶναι πραγματικὴ ἀντίδραση - ἔστω καὶ κατόπιν ἑορτῆς. Εἶναι μόνο ἡ εἰκόνα συνειδητῶν ἀποδομητῶν καί συνοδοιπόρων τοῦ καθεστῶτος (στή χειρότερη περίπτωση) ἤ ἀπλῶς φοβικῶν ποιμενίσκων (στήν καλύτερη), ποὺ παραμένουν ἀνίκανοι ἢ ἀπρόθυμοι νὰ κάνουν ὁτιδήποτε ἀνώτερο ἀπὸ τὸ νὰ ρίξουν ἁπλῶς στάχτη στὰ μάτια τῶν τελευταίων ἀφελῶν. Καὶ ποὺ ἀκόμη καὶ τώρα ἁπλῶς συνεχίζουν τά κουραφέξαλα...Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.