25 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ ἐπανάστασις πού σοκάρει: Δέν θέλουμε παιδιά γι’ αὐτόν τόν κόσμο!

8 στούς 10 νέους ἀμφισβητοῦν ἐάν ἡ γενιά τους πρέπει νά τεκνοποιεῖ, ὄχι γιατί δέν τό ἐπιθυμοῦν, ἀλλά γιατί θεωροῦν ὅτι οἱ κοινωνίες θά γίνουν λιγώτερο βιώσιμες τά ἑπόμενα χρόνια – Βαθειά καχυποψία γιά τούς πολιτικούς καί τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως – Ἔρευνα τῆς Next Generation ἀπό τήν Allianz Foundation – Ποῦ προηγοῦνται οἱ νέοι Ἕλληνες τῶν Εὐρωπαίων συνομηλίκων τους
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ πού χρήζουν ἰδιαιτέρας προσοχῆς, λεπτομεροῦς ἀναλύσεως καί σκεπτικισμοῦ, δημιουργεῖ μεγάλη ἔρευνα τῆς Next Generation πού διενεργήθηκε ἀπό τήν Allianz Generation καί ἀφορᾶ στό μέλλον τῆς Εὐρώπης μέσα ἀπό τά μάτια τῆς νεολαίας της. Τό δημογραφικό πρόβλημα μαστίζει σχεδόν ὅλες τίς χῶρες τῆς ΕΕ, εἰδικῶς αὐτές τοῦ Νότου, καί ἔστω μέ καθυστέρηση οἱ κυβερνήσεως προσπαθοῦν νά λάβουν μέτρα γιά νά τό περιορίσουν.
 
Ὡστόσο τό πρόβλημα φαίνεται νά ἔχει βαθειές ρίζες, καί πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά ἀλλάξει ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο οἱ νέοι ἡλικίας 18-39 ἐτῶν βλέπουν γενικώτερα τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας. Οἱ νέοι ἀπό τήν Ἑλλάδα, Πολωνία, Βρεταννία, Ἰταλία καί Γερμανία ἀμφισβητοῦν –οἱ ὀκτώ στούς δέκα– ἐάν πρέπει ἡ γενιά τους νά τεκνοποιεῖ! Καί αὐτήν τήν ἄποψη τήν ἐκφράζουν, ὅχι γιατί δέν ἐπιθυμοῦν νά γίνουν γονεῖς, ἀλλά γιατί θεωροῦν ὅτι οἱ κοινωνίες θά γίνουν λιγώτερο βιώσιμες τά ἑπόμενα χρόνια.
 
Ἐν ἀντιθέσει, στίς μουσουλμανικές χῶρες, ὅπου οἱ κοινωνίες εἶναι γνωστό ὅτι ὄχι μόνο δέν εἶναι βιώσιμες ἀλλά καί δέν καλύπτουν τίς βασικές ἀνάγκες τῶν λαῶν, οἱ οἰκογένειες ἀποκτοῦν μεγάλο ἀριθμό τέκνων, προκαλῶντας ἀνισορροπία πού ἐπηρεάζει –μέσῳ τῆς μεταναστεύσεως– τήν ταυτότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν. Οἱ νεαροί Ἕλληνες προβληματίζονται γιά τό μέλλον τῆς χώρας τους, μέ τό 66% νά εἶναι ἀπαισιόδοξοι καί νά δείχνουν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στό κατεστημένο καί τούς θεσμούς συνολικῶς. Τό 38% συμφωνεῖ ἀπολύτως μέ τήν ἄποψη, ὅτι «οἱ πολιτικοί εἶναι μαριονέττες τῶν ἰσχυρῶν ἐλίτ» (ἔναντι 20% κατά μέσον ὅρον καί στίς πέντε χῶρες) καί ἕνα ἐντυπωσιακό 58% συμφωνεῖ ὅτι τά Μέσα Ἐνημερώσεως προωθοῦν τά δικά τους συμφέροντα ἀντί νά παρουσιάζουν τά γεγονότα (ἔναντι 28% κατά μέσον ὅρον). Κατά συνέπεια, δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει ὅτι μόλις τό ἕνα τρίτο τῶν ἐνήλικων νέων στήν Ἑλλάδα πιστεύει ὅτι ἡ Κυβέρνησίς τους θά ἀναλάβει ἡγετικό ρόλο στήν ἐπίλυση κοινωνικῶν καί περιβαλλοντικῶν προβλημάτων (ἔναντι 45% κατά μέσον ὅρον), μέ τό 16% νά ἐκφέρει τήν ἴδια ἄποψη καί γιά τά ΜΜΕ (ἔναντι 26% κατά μέσον ὅρον).
 
Ἐπίσης, στήν χώρα μας, καταγράφεται τό ὑψηλότερο ποσοστό στήν ἀνησυχία τῶν νέων πρός τίς ἀπειλές πού δέχονται δημοκρατικοί θεσμοί, ὅπως γιά παράδειγμα οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις καί ἡ χειραγώγησις τῶν ΜΜΕ (67% ἔναντι 41% κατά μέσον ὅρον) καί ἡ διάβρωσις τοῦ δικαστικοῦ συστήματος (59% ἔναντι 36%). Ἐπίσης οἱ νέοι στήν Ἑλλάδα πιστεύουν ὅτι εἶναι πολύ πιθανό τήν ἑπόμενη δεκαετία ἡ διακυβέρνησις τῆς χώρας νά εἶναι χειρότερη ἀπό τήν σημερινή (46% ἔναντι 25%). Αὐτή ἡ διαδεδομένη ἔλλειψις πίστεως στούς καθιερωμένους θεσμούς φαίνεται ὅτι ὁδηγεῖ τούς νέους Ἕλληνες σέ ἐναλλακτικούς διαύλους πολιτικῆς ἐκφράσεως. Στήν Ἑλλάδα καταγράφεται τό ὑψηλότερο ποσοστό συμμετοχῆς τῶν νέων σέ διαδηλώσεις (38% ἔναντι 28% κατά μέσον ὅρον). Μαζί μέ τούς νέους Πολωνούς, οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐκεῖνοι πού θεωροῦν ὅτι ἔχουν κίνητρα νά ἀρχίσουν νά ἀσχολοῦνται κοινωνικά μέ τήν συμμετοχή σέ διαδήλωση ἤ διαμαρτυρία.
 
Γενικότερα, οἱ νέοι ἐνήλικες στήν Ἑλλάδα θέλουν μία ἀσφαλῆ, οἰκονομικῶς προσιτή, φιλική πρός τό περιβάλλον καί δίκαιη κοινωνία. Ὡς γενικώτερη τάση ἐκφράζουν πιό οὐσιαστικές προτεραιότητες ἐν συγκρίσει μέ τούς νεαρούς τῶν ἄλλων χωρῶν πού συμμετεῖχαν στήν ἔρευνα. Δίδουν ἰδιαίτερη ἔμφαση σέ παράγοντες πού σχετίζονται μέ τήν καθημερινή βιωσιμότητα καί τήν οἰκονομική ἐπιβίωση: φιλικότητα πρός τά παιδιά (80% ἔναντι 56% κατά μέσον ὅρον), ὑψηλές ἀμειβόμενες θέσεις ἐργασίας (78% ἔναντι 54%) καί ὑψηλή οἰκονομική ἀνάπτυξη (69% ἔναντι 47%).
 
Αὐτό πού προκαλεῖ ἐντύπωση, ὅπως συμβαίνει καί στίς ἄλλες χῶρες, μόνον ἕνας στούς δέκα δίδει προτεραιότητα στήν προσωπική εὐημερία.
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.