Τελευταίες αναρτήσεις

29 Αυγούστου 2014

Η αλήθεια -ο Ιδιωτικός Τομέας είναι ο εργοδότης του Δημοσίου-

Γράφει ο Γεώργιος Δημητράκης 

Όσο περισσότερο βαθαίνει η κρίση εις την Ελλάδα, τόσο περισσότερο γίνεται δυσοίωνο το μέλλον των Ελλήνων. Διότι ως Λαός αδυνατούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε  γιατί η οικονομική κρίση προκαλεί απειράριθμες ανατροπές σε όλα αυτά που επί δεκαετίες εθεωρούντο δεδομένα, όπως π.χ. εις την κρατική κυριαρχία, τα ατομικά δικαιώματα, την κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση, τον δημόσιο χαρακτήρα βασικών αγαθών κ.λ.π. Εδώ, δυστυχώς, κυριαρχεί η εσφαλμένη έννοια του «φορέα του δημοσίου συμφέροντος», ότι μόνο οι πολιτικοί και τα αρμόδια όργανα του κράτους μπορούν να αποφασίζουν για όλα και όχι ουδείς άλλος, με συνέπεια να περιττεύουν οι διαμαρτυρίες των πολιτών. 

Η κατάντια της χώρας μας ως συνέπεια της κρίσης οφείλεται εις την παρερμηνεία του ορισμού και της έννοιας του Κράτους. Κράτος εις τα αρχαία ελληνικά σημαίνει «δύναμη», η οποία στηρίζεται εις την οργάνωση των πολιτών, με κοινό τόπο διαμονής. Η δύναμη και η θέληση των πολιτών  προσδιορίζει όχι μόνον την ουσιώδη έννοια του Κράτους, αλλά  παράλληλα επιλέγει την θέσπιση των Οργάνων του όπως π.χ. Κυβέρνηση και την ψήφιση Νόμων και Κανόνων για την διατήρηση και λειτουργία της οργανωμένης πολιτικής οντότητας, για την  άμβλυνση των αντιθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των πολιτών. Οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να απολαμβάνουν τα  αγαθά και δικαιώματα της ισοτιμίας και ισονομίας. Ως εκ τούτου το Κράτος, με την βαθιά του έννοια,  είναι η αναγνωρισμένη κυριαρχία όλων των πολιτών. 

Το Κράτος δημιουργήθηκε από την στιγμή εκείνη που ο άνθρωπος άρχισε να συγκροτεί τις πρώτες πρωτόγονες αγροτικές κοινωνίες, να παράγει πλεονάσματα των αγαθών και να δημιουργεί το εμπόριο για να πουλά αυτά τα αγαθά. Από την οργανωμένη αυτή δραστηριότητα του ανθρώπου π.χ. τώρα του πολίτη και κοινωνίας, με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της ανθρωπότητας έχουμε  την ανάπτυξη της οικονομίας, ως μοναδικό και  βασικό κυριαρχικό πυλώνα του Κράτους.

Όπως προαναφέρθηκε, το Κράτος είναι προϊόν της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου μπερδεύτηκε σε μία αξεδιάλυτη αντίφαση με τον ίδιο τον εαυτόν της, διασπάστηκε σε ασυμφιλίωτες αντιθέσεις που τώρα είναι ανήμπορη να παραμερίσει.. Και για να μη φθείρουν αυτές οι αντιθέσεις, οι τάξεις και τα αντιμαχόμενα οικονομικά συμφέροντα τον εαυτό τους και την κοινωνία σε έναν άκαρπο αγώνα, έγινε αναγκαία μια δύναμη που φαινομενικά στέκεται πάνω από την κοινωνία, για να μετριάζει τη σύγκρουση, για να την κρατάει μέσα στα όρια της «τάξης». Και η δύναμη αυτή που βγήκε από την κοινωνία, αλλά που τοποθετήθηκε πάνω από αυτήν, που όλο και περισσότερο αποξενώνεται από αυτήν, είναι ο κρατισμός του Ελληνικού Δημοσίου. Το οποίο ταχύτατα κατέστη Κράτος εν Κράτει και αντίπαλος και εχθρός της κοινωνίας δηλαδή του αποκαλούμενου εξ ορισμού «Ιδιωτικού Τομέα» που παράγει όλο τον πλούτο και όλα τα πλεονάσματα της Εθνικής Οικονομίας.

Ο Καθηγητής Χάρης Παμπούκης (Κράτος και κρατισμός…) πριν γίνει Υπουργός, είχε πει συνοπτικά ποιος είναι ο «κρατισμός»: «Ο κρατισμός στηρίζεται στη φοβία, περιορίζει την αυτονομία του ατόμου, ρημάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών εις τους Θεσμούς, υποσκάπτει τους κανόνες και τις αξίες, υποθηκεύει την αξιοκρατία, δεν στηρίζει την κοινωνική αναδιανομή εισοδημάτων και την ισότητα δικαιωμάτων και δυνατοτήτων. Το κυριότερο όμως αποτέλεσμα της κοινωνικά εγκληματικής του δράσης είναι ότι οργανώνει την φαυλότητα και αποστερεί από το Έθνος την αυτοπεποίθησή του.

Συγκροτεί πολιτισμικά μια αντικοινωνική νοοτροπία, μια νοοτροπία περί μη τηρήσεως κανόνων που υποθάλπει τη διαφθορά. Συντηρεί κανόνες δύο ταχυτήτων και πλήττει καίρια την ισονομία και την ισοπολιτεία». Είναι αυτός τελικά; Ναι είναι αυτός, είναι ο Ελληνικός κρατισμός. 

Το δημόσιο φαντάζει στην λαϊκή φαντασία σαν δυνάστης, αλλά συνάμα και σαν απελευθερωτής. Η σχέση πολίτη με το Κράτος συνθέτει το περισσότερο, ίσως, αντιπροσωπευτικό στοιχείο της νεοελληνικής αντιφατικότητας. Διότι, ενώ ως παγκοσμίως γνωστόν, ο Ιδιωτικός Τομέας είναι ο βασικός και κυρίαρχος  πυλώνας της Παγκόσμιας Οικονομίας, ο οποίος παράγει πλούτο, ο Δημόσιος Τομέας της χώρας μας, αντί να διαχειρίζεται με ευσυνειδησία και φειδώ τον παραγόμενο πλούτο και φόρους του Ιδιωτικού Τομέα, αυτής της ίδιας της κοινωνίας, εις την οποία οφείλει την ύπαρξη του, κατασπαταλά και καταβροχθίζει αφειδώς και ασυνείδητα τους πόρους του Έθνους. Διότι εις την χώρα μας έχει παρερμηνευθεί ο όρος και ο σκοπός του Δημοσίου Τομέα. Εις την ουσία ως ένα Οργανισμό και Διαχειριστή των πόρων του Ιδιωτικού Τομέα, αυτής δηλαδή της Ελληνικής Κοινωνίας. Να διατηρεί και να συντηρεί τις απαραίτητες κοινωνικές λειτουργίες του Κράτους, ως όφειλε,  προς όφελος των πολιτών. Και παράλληλα να διαθέτει το πλεόνασμα των εσόδων, με την επιστροφή αυτών, σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ιδιωτικού Τομέα , την διασφάλιση και αύξηση της παραγωγικότητας και των θέσεων εργασίας.

Δυστυχώς αντί αυτού έχουμε την δυσανάλογη και τεράστια διόγκωση του Δημόσιου Τομέα, στενού και ευρύτερου, ο οποίος πριν από την κρίση βάσει εκτιμήσεων υπερέβαινε το 1.2 εκατ. υπαλλήλων, αν και ως ήδη γνωστόν εδώ και 25 χρόνια είχε επέλθει ο εξοπλισμός του με εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ένα τεράστιο αντιπαραγωγικό, πλουσιοπάροχα υπεραμειβόμενο, -σε αντίθεση με τον Ιδιωτικό Τομέα!-,  και με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις υδροκέφαλο τέρας. Το οποίο επί δεκαετίες όχι μόνον  απομυζούσε και καταβρόχθιζε  τους πόρους του Έθνους, όχι μόνον  αποστερούσε από τον Ιδιωτικό Τομέα κεφάλαια και επενδύσεις, οι οποίες με μία  χρηστή διαχείριση έπρεπε να επιστρέφουν εις αυτόν, αλλά φρόντιζε μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και δανεισμών δισεκατομμυρίων Ευρώ να διασφαλίζει την εγκληματική και τόσο επώδυνη για το Έθνος ύπαρξη του.

Αυτή η απίστευτη εχθρότητα του Δημόσιου Τομέα εις το τέλος κατέστρεψε και τον Ιδιωτικό Τομέα ή έστρεψε αυτόν σε φυγή εις το εξωτερικό, αλλά χρεοκόπησε και την Ελλάδα.

Βάσει εκτιμήσεων, και σε σύγκριση με άλλες χώρες, ακόμη και αυτής της Ε.Ε., ο Δημόσιος Τομέας εις την χώρα μας, με το ΑΕΠ του έτους 2008, το οποίο ήταν μόλις 250 δις ευρώ, και με το ΑΕΠ του 2014, το οποίο ανέρχεται μόλις εις το 182 δις Ευρώ, δεν έπρεπε να απασχολεί περισσότερους από 200 χιλιάδες και 150 χιλιάδες αντιστοίχως. Για τον λόγο αυτόν αυτή η αντιφατικότητα εις την χώρα μας, για την σημασία της διατήρησης του κρατισμού όχι μόνον πρέπει να εξαλειφθεί, για να εξέλθει και να σωθεί η Πατρίδα μας από την κρίση, αλλά παράλληλα να αποκατασταθεί και να αναβαθμισθεί σε νέες βάσεις ο ρόλος και η θέση του Ιδιωτικού Τομέα. Ο οποίος με την δημιουργία ενός Φορέα π.χ. «Οργανισμός Διαχείρισης Εθνικών Εσόδων» να διαχειρίζεται τους καταβαλλόμενους φόρους, να προωθεί ένα μέρος αυτών εις εκείνο μόνο το τμήμα του Δημοσίου Τομέα το οποίο είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Κράτους, των Θεσμικών Οργάνων, την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Εκπαίδευση και Υγεία, το δε υπόλοιπο υπό την μορφή των επενδύσεων να επιστρέφεται εις την παραγωγή και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, δηλαδή εις την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. 

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης 

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά στην Αθήνα. Διετέλεσε επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας.

ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ «ΚΟΜΜΑΤΟΛΟΓΟΙ»!!!

Του Μιχάλη Τζανάκη 

Πληροφορήθηκα με έκπληξη πως οι Ρεθεμνιώτες φίλοι κάλεσαν ειδικό «ερπετολόγο» προκειμένου να συλλάβει το «Σήφη»!!! Με όλη τη συμπάθεια και την αγάπη που τους έχω νομίζω ότι πρότρεξαν. Δηλαδή γιατί να συλλάβουν το «κροκοδειλάκι»; Τι τους έκανε; Απειλεί-λέει την πανίδα- της περιοχής. Άντε λέω εγώ να «κοπάνησε» καμιά πάπια, καμιά χήνα, κανένα αμνοερίφιο δηλαδή τι έγινε; Αποτελεί κίνδυνο για τους κατοίκους –λέει- τις περιοχής των Ποταμών. Υπερβολές, υπερβολές…

Γιατί πριν τον «ερπετολόγο», δε φώναξαν κάποιον «κομματολόγο» ή εξειδικευμένο «νουδουλόγο» ή «πασοκολόγο», να συλλάβει πάραυτα τα πραγματικά επικίνδυνα «ερπετά», που απειλούν με εξαφάνιση το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, μηδέ της χλωρίδας εξαιρουμένης!!! Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος απ’ το να περιφέρονται «ελεύθεροι» οι Σαμαροβενιζέλοι κι οι Στουρναροχαρδούβελοι;

Δεν υπάρχουν κατάλληλα «κλουβιά» να παγιδεύσουν τα τεράστια σαρκοβόρα-Ελλαδοβόρα «ερπετά» μπας και γλιτώσουν οι υπόλοιποι; Υπάρχουν θα μου πείτε, αλλά τώρα είναι γεμάτα με χρυσαυγόπουλα και δεν επιτρέπεται η «συγκατοίκηση»!!! Βέβαια εδώ που τα λέμε υπάρχει κι ένα πρακτικότερο πρόβλημα!!! Ας πούμε ότι έρχεται ο «κομματολόγος»-«πασοκολόγος»-«νουδουλόγος» με τα απαραίτητα κλουβιά. Πώς θα χωρέσουν τόσοι εκεί μέσα; Γιατί στην περίπτωση του «Σήφη», έχουμε ένα, άντε δύο κροκόδειλους, στην περίπτωση των «ερπετών που απειλούν τα έντεκα εκατομμύρια Έλληνες θα χρειαστούν σίγουρα περισσότερα!!!

Κάποιος άλλος θα ισχυριστεί: καλά έντεκα εκατομμύρια απειλούνται από μια ομάδα ΠΑΣΟΚοειδών και ΝΔοειδών ερπετών, όσο «παχύδερμα» και να είναι, όσο κοφτερά δόντια και να έχουν; Γιατί δεν επιχειρούμε να τους βάλουμε εμείς ειδικές «παγίδες», ώστε να γλιτώσουμε; Καλή ερώτηση σίγουρα. Αν προσπαθούμε, βέβαια να πιάσουμε αυτά τα «ερπετά», όπως οι … πυροσβέστες(!!!) και οι … αγροφύλακες(!!!) στο Ρέθυμνο, δε θα γίνει ποτέ. Αντί να τους «ταΐζουμε» λοιπόν με εκατομμύρια ευρώ ξεπουλώντας ό,τι έχουμε και δεν έχουμε καλό θα ήταν ν’ αφήσουμε αυτά τα τεράστια «ερπετά» να πεθάνουν από «ασιτία»!!! Είναι ο μόνος τρόπος να τα εξαφανίσουμε άπαξ δια παντός από τη χώρα.

Istor.tzanakis@gmail.com

πηγή 

"Χρυσός" στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο ο Ηλιάδης.

Στον τελικό της Παρασκευής ο χρυσός ολυμπιονίκης στην Αθήνα και χάλκινος στο Λονδίνο νίκησε με ippon τον Ούγγρο Κρίστιαν Τοτ.

Για τον Ηλιάδη είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά τις αντίστοιχες επιτυχίες στο Τόκιο το 2010 και στο Παρίσι το 2011. Έχει επίσης δύο αργυρά σε Κάιρο (2005) και Ρίο (2007) και ένα χάλκινο στο Ρίο (2013).

Μετά τη νέα επιτυχία του δήλωσε: "Νοιώθω εκστασιασμένος. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω εάν φάνηκε με την ολοκλήρωση του τελικού, όμως πετάω στα ουράνια.

Ήμουν τόσο καλά προετοιμασμένος που ένοιωθα έτοιμος γι' αυτή τη στιγμή. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζα, αφού αυτή τη στιγμή νοιώθω όπως τότε που κατέκτησα το πρώτο μου μετάλλιο σε διεθνές τουρνουά. Νοιώθω καλά που έκανα υπερήφανους τους Έλληνες.

Τους ανθρώπους που με αγαπούν και τους αγαπώ. Την οικογένειά μου. Τον προπονητή μου και όλους τους ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού.

Μπορεί η Πολιτεία να μη μου έχει δώσει το πριμ από το παγκόσμιο μετάλλιο του 2011, όμως αυτό δεν πέρασε ούτε λεπτό από το μυαλό μου στη διάρκεια των αγώνων. Γιατί η δουλειά μου ήταν να έρθω στην Ρωσία για να κατακτήσω το χρυσό. Κι αυτό ακριβώς έκανα. Ευχαριστώ όλους εκείνους που βρίσκονται διαρκώς δίπλα μου. Όταν χειρουργήθηκα πριν από μερικούς μήνες και βρίσκονταν στο πλευρό μου. Τους θέλω κοντά μου και στη συνέχεια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο είναι τόσο κοντά". 

"Γεννημένος για την κορυφή" 

"Είναι από τις στιγμές που τα λόγια είναι περιττά. Είναι ο κορυφαίος τζουντόκα του κόσμου και εδώ στη Ρωσία έκανε αυτό ακριβώς για το οποίο είναι γεννημένος: να βρίσκεται στην κορυφή. Τη στιγμή που οι τρεις πρώτοι της παγκόσμιας κατάταξης, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές έμεναν εκτός εκτός ημιτελικών και κάποιοι ακόμη και εκτός μεταλλίων, ο Ηλίας ήταν ασταμάτητος. Είχε έναν στόχο από την στιγμή που πρωτοπάτησε στο τατάμι, τον οποίο και έφερε εις πέρας και μάλιστα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Την έπιασε από τον λαιμό και την αξιοποίησε χαρίζοντας στην Ελλάδα μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας. Για να φτάσει βέβαια μέχρι εδώ, δούλεψε σκληρά. Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε", τόνισε από την πλευρά του ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης.

πηγή

Θριάμβευσαν τα παιδιά μας στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας στο Αμστερνταμ. Χρυσό κι ασημένιο.

Τεράστια επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, καθώς οι Λευτέρης και Γιώργος Κόνσολας, ο Σπύρος Γιάνναρος και ο Παναγιώτης Μαγδανής κατάκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών. «Ασημένια» η Νικολαΐδου στο σκιφ ελαφρών βαρών.

Στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών οι Λευτέρης Κόνσολας, Γιώργος Κόνσολας, Σπύρος Γιάνναρος και Παναγιώτης Μαγδανής μετά από συγκλονιστικό αγώνα πήραν το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο χρόνος τους 5: 42.75 αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

«Τα πήγαμε πολύ καλά σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε ευτυχισμένοι γιατί καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε παγκόσμιο ρεκόρ», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάνναρος στην ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

«Πιστή» στο ραντεβού της με το βάθρο σε μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση αποδείχθηκε η Κατερίνα Νικολαΐδου. Η Ελληνίδα κωληπάτρια πανηγύρισε το τρίτο εφετινό της μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών, αυτή την φορά ασημένιο χάνοντας στο νήμα την πρώτη θέση και το χρυσό από τη βελγίδα, Εβελιν Πέλεμαν.

«Ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος, ήμουν πολύ αργή στην εκκίνηση, αλλά κωπηλάτησα με δύναμη και πήρα ένα μετάλλιο. Είμαι απόλυτα ευτυχισμένη», τόνισε η Νικολαΐδου.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει αύριο (15:30) το τρίτο μετάλλιο στο Παγκόσμιο με τους Ολυμπιονίκες Γιάννη Τσίλη, Γιώργο Τζιάλλα, Γιάννη Χρήστου και τον Διονύση Αγγελόπουλο να αγωνίζονται στην τετράκωπο άνευ.

πηγή

Οι κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στους ομίλους του Europa League.

Η ολλανδική Αϊντχόφεν, η πορτογαλική Εστορίλ και η ρωσική Ντιναμό Μόσχας θα είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον 5ο όμιλο του Europa League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που έγινε σήμερα στο Μονακό. 

Οι αναμετρήσεις αρχίζουν στις 18 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 11 Δεκεμβρίου, με τις πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ να προκρίνονται στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Η ιταλική Φιορεντίνα, η γαλλική Γκινγκάμπ και η Ντιναμό Μινσκ από τη Λευκορωσία θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον 11ο όμιλο.

Η αγγλική Τότεναμ, η τουρκική Μπεσίκτας και η Παρτιζάν Βελιγραδίου από τη Σερβία θα είναι οι αντίπαλοι του Αστέρα Τρίπολης στον 3ο όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι σε ομίλους που τους αφήνουν αρκετά περιθώρια πρόκρισης. Αντίθετα, πολύ δύσκολο έργο θα έχει ο Αστέρας  στην παρθενική του συμμετοχή στη φάση των ομίλων του Europa League.

Ο Απόλλων Λεμεσού κληρώθηκε στον 1ο όμιλο με αντιπάλους την ισπανική Βιγιαρεάλ, την γερμανική Γκλάντμπαχ και την ελβετική Ζυρίχη.

Οι 12 όμιλοι του Europa League 2014-2015  

1ος όμιλος
Βιγιαρεάλ
Γκλάντμπαχ
Ζυρίχη
Απόλλων Λεμεσού 


2ος όμιλος
Κοπεγχάγη
Μπριζ
Τορίνο
Ελσίνκι 


3ος όμιλος
Τότεναμ
Μπεσίκτας
Παρτιζάν
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 


4ος όμιλος
Σάλτσμπουργκ
Σέλτικ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
'Αστρα Πλοϊέστι 


5ος όμιλος
Αϊντχόφεν
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Εστορίλ
Ντιναμό Μόσχας 


6ος όμιλος
Ίντερ
Ντνίπρο
Σεντ Ετιέν
Καραμπάκ 


7ος όμιλος
Σεβίλλη
Σταντάρ Λιέγης
Φέγενορντ
Ριέκα 


8ος όμιλος
Λιλ
Βόλφσμπουργκ
Έβερτον
Κράσνονταρ 


9ος όμιλος
Νάπολι
Σπάρτα Πράγας
Γιούνγκ Μπόις
Σλόβαν Μπρατισλάβας 


10ος όμιλος
Ντιναμό Κιέβου
Στεάουα Βουκουρεστίου
Ρίο 'Αβε
'Ααλμποργκ 


11ος όμιλος
Φιορεντίνα
ΠΑΟΚ
Γκινγκάμπ
Ντιναμό Μινσκ 


12ος όμιλος
Μέταλιστ
Τραμπζονσπορ
Λέγκια Βαρσοβίας
Λόκερεν 


Οι ημερομηνίες των αγώνων:

1η αγωνιστική: 18 Σεπτεμβρίου 2014
2η αγωνιστική:  2 Οκτωβρίου 2014
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2014
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2014
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2014
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2014 


πηγή

ΟΙ «ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ» ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης 

Λοβέρδος: «Η Εκκλησία και η Πολιτεία πορεύονται μαζί και συνεργάζονται για το καλό όλων»!!!

Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του τόσο ταλαιπωρημένου τόπου είναι καταπληκτική η σύμπνοια και η ταύτιση απόψεων διαφορετικών, ακόμα και αντιπάλων πολιτικών παρατάξεων για το αντιρατσιστικό και για την απόορθοδοξοποίηση του ελληνικού λαού.

Αλλά το πιο καταπληκτικό είναι πως μαζί τους, αγκαλιασμένοι χέρι χέρι, βρίσκεται στην συντριπτική της πλειοψηφία και η εκκλησιαστική ιεραρχία, η οποία έχει συνταυτιστεί με τους πολιτικούς ταγούς που αδίστακτοι προχωρούν στην πορεία αποκαθήλωσης των ελληνοχριστιανικών συμβόλων και της ριζικής αποταύτισης του πολιτών αυτής της χώρας.

Αριστεροί, κεντροαριστεροί, κεντρώοι, κεντροδεξιοί, δεξιοί, κλπ όλοι στο πολιτικό θέατρο της υποκρισίας, ρασοφόροι και κληρικοί, όλοι μαζί υπέρ της καταστροφής των παραδοσιακών προτύπων, υπέρ της ανάδειξης του Ισλάμ και της πάσης φύσεως διαστροφής για την «πρόοδο» και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων, (ποιων Ελλήνων;). Όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν με οργή και… μίσος όσους καλλιεργούν υποτίθεται το «μίσος» του ρατσισμού. Ανελέητος ρατσισμός εναντίον αυτών που αντιτίθενται στο αντιρατσιστικό. Αποβολή από την δημόσια ζωή και ακόμα χειρότερα διώξεις και φυλακίσεις απο εδώ και πέρα σε όσους προσπαθούν ακόμα να υψώσουν κάποια φωνή σε όλη αυτή την νεοταξική λαίλαπα που υποσκάπτει εκ θεμελίων τις βάσεις με τις οποίες έζησε επί αιώνες ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. 

Η προδοσία δεν έχει όρια και όταν αρχίζει δεν ξέρει κανείς πότε τελειώνει. Άλλωστε η αμοιβή των προδοτών είναι πλουσιοπάροχη και έρχεται από πολύ ψηλά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από το σκοτεινό και αιματοβαμμένο ευρωπαϊκό κέντρο που δεν γνωρίζει ούτε θρησκεία, ούτε ανόητες «συναισθηματικές παρεκκλίσεις», αλλά όπως ο μεγάλος πρόγονος του που αιματοκύλισε όλη την Ευρώπη, βαδίζει σταθερά στην απόλυτη υποδούλωση αυτού που κάποτε το έλεγαν Ενωμένη Ευρώπη.

Το παιχνίδι είχε στηθεί με πολύ όμορφο και κομψό τρόπο έτσι ώστε ο χαμένος να μην έχει καμία δυνατότητα ούτε να ανασάνει. Όσοι είναι αντίθετοι με το κατεστημένο, πολιτικό και εκκλησιαστικό, είναι ρατσιστές, είναι φασίστες, είναι οπισθοδρομικοί, είναι εγκληματίες, είναι αποβράσματα που θα πρέπει να εξοντωθούν, θα πρέπει εξολοθρευτούν.

Όσοι είναι αντίθετοι με όλες τις διαστροφές της ανθρώπινης φύσης, με την καθημερινή εισβολή χιλιάδων μουσουλμάνων, με την διάλυση της κοινωνίας, με την αφαίρεση του σταυρού από την σημαία, με την κατάργηση όλων των ελληνορθόδοξων δημόσιων προτύπων, με την αποκαθήλωση των ιερών εικόνων από τα δημόσια ιδρύματα, με την οικουμενιστική πανθρησκεία, την κατάργηση του άβατου του Αγίου Όρους, είναι αισχρά εμπόδια στην «πρόοδο» και θα πρέπει να αποβληθούν με κάθε μέσο. 

Όσοι προσπαθούν να αρθρώσουν διαφορετικό λόγο, καλλιεργούν την χωρητικότητα, είναι τυφλοί και δεν βλέπουν πως ο κόσμος εξελίσσεται, (προς τα πού ;), είναι εχθροί της ομαλότητας, είναι ανώμαλοι που διαταράζουν την ηρεμία, (του θανάτου), των πολιτών και θα πρέπει να εξοντωθούν με όλα τα μέσα που διαθέτει το σύστημα Αυτό το σύστημα  στηρίζεται εκτός από τα πολιτικά ανδρείκελα και σε  διατεταγμένους ρασοφόρους που βρίσκονται στην ίδια γραμμή κατεδάφισης των πάντων, ευτελισμού όλων των ορθόδοξων συμβόλων και απαξίωσης κάθε φωνής που ακόμα προσπαθεί μέσα στους κόλπους της εκκλησίας και της  ιεροσύνης να αντισταθεί στην πορεία εκρίζωσης της Ορθοδοξίας από την χώρα, στην οποία ο ίδιος ο Παντοδύναμος είχε δώσει την ευλογία Του να αναδεχτεί σαν η  νέα κληρονομιά Του μετά την προδοσία των Ιουδαίων.

Η εικόνα είναι ζοφερή αλλά δεν έσβησαν οι εστίες αντίστασης   σε όλο αυτό το σύγχρονο ολοκαύτωμα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ακόμα και οι λίγοι είναι μεγάλη και σωτήρια ελπίδα. Αυτοί το ξέρουν πως είναι μια θλιβερή και παράνομη μειοψηφία και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως εκτραχύνονται όλο και περισσότερο. Αλλά μέσα από τα αδιέξοδα τους που συνεχώς θα πληθαίνουν, έσσεται η αποκατάσταση και η αναστύλωση, κόντρα σε όλο αυτό το συνονθύλευμα και στους συνοδοιπόρους της καταστροφής.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Συμμόρφωση & ευσυνειδησία οδηγούν σε ΥΠΟΤΑΓΗ!... Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος.

Θα σας κουράσω λίγο σήμερα με την αναφορά μου στα πειράματα «υπακοής σε πρόσωπα Εξουσίας» που έκανε στο Πανεπιστήμιο Yale αρχές της δεκαετίας του 1960 ο καθηγητής Ψυχολογίας Dr Stanley Milgram για τα οποία ίσως κάποιοι αναγνώστες να έχουν διαβάσει κάτι σχετικό καθώς επαναλήφτηκαν πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές χώρες. 

Εκείνα τα πειράματα κοινωνικής ψυχολογίας αποκάλυψαν πόσο εύκολο είναι για άτομα που διαθέτουν κύρος και εξουσία να επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων, που συμμετείχαν σε έρευνα συμμόρφωσης με εντολές και διαταγές για παροχή ισχυρών ηλεκτροσόκ σε αγνώστους. 

Περιληπτικά θα αναφέρω ότι στα πειράματα Milgram ένα άτομο ο «δάσκαλος» κάθεται μπροστά σε μια κονσόλα από την οποία μπορεί να κάνει σε άλλο άτομο (μαθητή) που βρίσκεται σε διπλανό δωμάτιο «ηλεκτροσόκ» κάθε φορά που ο «μαθητής» απαντά λάθος σε κάποια ερώτηση. 

Στο δωμάτιο παροχής των ηλεκτροσόκ, δίπλα στον «δάσκαλο» βρίσκεται το πρόσωπο ΚΥΡΟΥΣ & ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ο επικεφαλής του πειράματος επιστήμων. 

Στην εξέλιξη του πειράματος, με την παρότρυνση του «επιστήμονα» ο «δάσκαλος» αυξάνει τα βολτ του ηλεκτροσόκ μολονότι ακούει (αλλά δεν βλέπει) τον «μαθητή» που κάνει λάθη και δέχεται την ηλεκτρο-τιμωρία… 

Σημειώνω ότι τα πειράματα του καθηγητή Milgram συνέπεσαν (από πρόθεση και όχι τυχαία) με τη δίκη του συλληφθέντα από πράκτορες του Ισραήλ Ναζί «εγκληματία πολέμου» Adolph Eichman. 

Το ερώτημα ήταν «εάν και κατά πόσο οι δήμιοι Εβραίων και άλλων εκατομμυρίων ανθρώπων ήταν απλά πειθήνια-υπάκουα όργανα στις εντολές των Αρχηγών τους, δηλαδή προσώπων που διέθεταν Κύρος και Εξουσία.» 

Στα πειράματα Milgram, όπως ανέφερα έχουν επαναληφτεί σε πολλές χώρες του Πλανήτη μας επιβεβαιώνοντας τις αρχικές θέσεις του δημιουργού τους αλλά όχι πάντα και παντού με τα ίδια ποσοστά. 

Τα αρχικά πειράματα και οι επαναλήψεις τους μέτρησαν και μετρούν την προθυμία των συμμετεχόντων στη μελέτη να υπακούσουν και να εφαρμόσουν τις εντολές που τους δίνει ένα πρόσωπο κύρους και εξουσίας έστω και εάν αυτές έρχονται σε αντίθεση με την προσωπική τους συνείδηση

Με άλλα λόγια ο «δάσκαλος» θύτης προξενεί πόνο στο «μαθητή» θύμα και συνεχίζει να το κάνει παρά τις κραυγές πόνου που ακούγονται από το διπλανό δωμάτιο! 

Να διευκρινίσω εδώ ότι τα ηλεκτροσόκ ΔΕΝ είναι πραγματικά όπως δεν είναι και οι κραυγές πόνου του θύματος! 

Τόσο ο ίδιος ο καθηγητής Milgram όσο και άλλοι συνάδελφοι που επανέλαβαν τα πειράματα αυτού του τύπου σημειώνουν ότι διαπίστωσαν δυσκολία στην παροχή ηλεκτροσόκ και πόνου στα θύματά τους όταν τα δύο δωμάτια δεν τα χώριζε κάποιος τοίχος από τούβλα αλλά ένας γυάλινος. 

Με άλλα λόγια, ήταν δύσκολο για τον θύτη να προξενήσει πόνο στο θύμα παρά τις επιτακτικές παραινέσεις του προσώπου Εξουσίας και Κύρους και μάλιστα πολλοί θύτες απέφευγαν την διασταύρωση των βλεμμάτων τους με τα θύματά τους!... 

Πρόσωπα που παίρνουν αποφάσεις επώδυνες για άλλα άτομα συνήθως κρατούν αποστάσεις από αυτά καθώς η άμεση επαφή, πρόσωπο-με-πρόσωπο κάνει την επιβολή τους πιο δύσκολη… 

Το αναδεικνύουν σε πολύ πρόσφατη εργασία τους ο συνάδελφος καθηγητής Ψυχολογίας στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Grenoble Dr Laurent Bègue και οι συνεργάτες του που αναρτήθηκε στην διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Journal of Personality με τίτλο «Προβλέποντας την υπακοή βάσει της προσωπικότητας στο παράδειγμα του Milgram». ΕΔΩ 

Η συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε ένα πείραμα-παραλλαγή των πειραμάτων του  Μίλγκραμ, όπου οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας κάνουν κάποιους περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν εντολές και διαταγές - όταν οι εντολές βλάπτουν έναν άλλο άνθρωπο. 

Σε αυτήν 66 άτομα (που κυμαίνονται στην ηλικία 26-54) κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια παρωδία τηλεοπτικού τηλεπαιχνιδιού όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες, στο πλαίσιο των κανόνων του παιχνιδιού, να κάνουν ένα ηλεκτροσόκ στους συμπαίκτες τους ως ποινή για την κάθε λάθος απάντηση. Η ένταση του σοκ θα αυξανόταν μετά από κάθε λάθος απάντηση.

Οκτώ μήνες αργότερα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο (που θεωρήθηκε ότι ήταν άσχετο με το αρχικό πείραμα), για να βοηθήσει τους ερευνητές να αξιολογήσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως τάση για συμμόρφωση, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, νεύρωση, και διαφάνεια. 

Οι ερευνητές έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με τάσεις για συμμόρφωση και ευσυνειδησία ήταν πιο πρόθυμοι να υπακούσουν στις διαταγές και ως εκ τούτου, ήταν πρόθυμοι να αυξήσουν την ένταση του ηλεκτροσόκ στους συμπαίκτες τους στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. 

Ποιοί ήταν πιο πιθανό να αρνηθούν να ακολουθήσουν τις εντολές για αύξηση της ένταση του ηλεκτροσόκ; 

Άτομα με αριστερές πολιτικές ιδεολογίες, άτομα που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις επιταγές του «συστήματος» και ιδιαίτερα γυναίκες που είχαν ιστορικό συμμετοχής σε απεργίες και διαδηλώσεις. 

«Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η τάση για συμμόρφωση και η ευσυνειδησία είναι ευρέως σχετιζόμενες με θετικά αποτελέσματα, όπως βελτίωση της ψυχικής υγείας, της μακροζωίας, τις σχολικές επιδόσεις, τη μειωμένη επιθετικότητα, και θετική κοινωνική συμπεριφορά», εξηγεί ο επικεφαλής συγγραφέας Laurent Begue. 

«Ωστόσο, σε ορισμένες ειδικές καταστάσεις, τα ίδια χαρακτηριστικά προσωπικότητας μπορούν επίσης να έχουν πιο σκοτεινές πλευρές, υπό την έννοια ότι μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφική και ανήθικη υπακοή». 

Εξηγώντας το θέμα της «απόστασης» μεταξύ του «θύτη» και του «θύματος» χρειάζεται να υπογραμμισθεί ότι όταν κάποιος υποφέρει από τις επιλογές μας και είναι απομακρυσμένος από εμάς, η ταλαιπωρία που προξενούμε παραμένει αφηρημένη και έχει μια ορισμένη εξωπραγματική ποιότητα. Αυτή την εννοιολογική πραγματικότητα είναι πιο δύσκολο να την βιώσουμε συναισθηματικά

Ο Milgram είχε δώσει το παράδειγμα ενός βομβαρδιστικού όπου ο πιλότος γνωρίζει πως οι βόμβες του θα έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τους τραυματισμούς, όμως η απόσταση και η έλλειψη οπτικής επαφής με τα αποτελέσματα της πράξης του μειώνουν την συναισθηματική φόρτιση από τα δεινά που προκαλεί ο ίδιος!..  

Σε όλες τις επαναλήψεις των πειραμάτων υπακοής σε προσταγές της Εξουσίας επιβεβαιώθηκε αυτή η σχέση μεταξύ της απόστασης και της καταστροφής. Όταν τα θύματα ήταν «απομακρυσμένα» και μη-ορατά ήταν «ξένοι» που δεν συνδέονταν ψυχολογικά με τους «δασκάλους - θύτες» οι οποίοι εμφανώς (και αυτό σοκάρει) ήταν πρόθυμοι να προκαλούν μεγάλο πόνο ίσως και βλάβη στους «μαθητές -θύματα».

Οι πράξεις και η φαινομενολογία τους ήταν διαχωρισμένες καθώς σε άλλο δωμάτιο βρισκόταν ο «δάσκαλος» και ο μοχλός επιβολής ηλεκτροσόκ και σε άλλο ο διαμαρτυρόμενος «μαθητής» που υπέφερε. Αλλά πολλοί «θύτες» έγιναν λιγότερο πρόθυμοι να πατήσουν το μοχλό όταν τα «θύματα» μεταφέρθηκαν σταδιακά πιο κοντά τους.

Επιμύθιον; 

ΗΓΕΤΕΣ που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το Λαό, μπορεί να μην  είναι ανάλγητοι, αλλά σίγουρα δεν συνειδητοποιούν τα δεινά που προξενούν! 

Εάν οι ΗΓΕΤΕΣ μας ενδιαφέρονται για την υστεροφημία τους και εάν εμείς θέλουμε να κληροδοτήσουμε μια καλή Πατρίδα στις μελλοντικές γενιές, θα χρειαστεί να ξεφύγουμε ΟΛΟΙ  από την Αριστερά έως την Δεξιά από  συνήθειες και συμπεριφορές απόρροιες της σύγχρονης οικονομίας και του ξενόφερτου πολιτισμού που έχουν εκμηδενίσει ελληνικές Αρχές και Αξίες. 

Οι καταστροφικές συνήθειες που υπαγορεύθηκαν από Κλίκες και εφαρμόσθηκαν από πολιτικές μαριονέτες με τη βοήθεια της συστηματικής πλύσης εγκεφάλου από καθεστωτικά ΜΜΕ, ο εφησυχασμός που μας χαρακτηρίζει, μας έχουν οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση, σε πολιτική αδράνεια, και έλλειψη του απαιτούμενου σθένους για αντίσταση σε εντολές και πρακτικές κόντρα στις συνειδήσεις μας!… 

Μήπως, τελικά, χρειαζόμαστε τους «επαναστατημένους» τύπους που το ΣΥΣΤΗΜΑ , για να τους απαξιώσει βαφτίζει «αντικοινωνικούς», ώστε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές… 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Milgram, Stanley (1963). "Behavioral Study of Obedience". Journal of Abnormal and Social Psychology 67 (4): 371–8. doi:10.1037/h0040525. PMID 14049516as PDF.

Milgram, Stanley (1974). Obedience to Authority; An Experimental View. Harpercollins. ISBN 0-06-131983-X.
Laurent Bègue, JeanLéon Beauvois, Didier Courbet, Dominique Oberlé, Johan Lepage, Aaron A. Duke - Journal of Personality  05/2014; DOI: 10.1111/jopy.12104

Ν.Νικολόπουλος για τον "γάμο" του gay πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου: "Ευρώπη των... πουστ@ριών!!!"

Απηύδησε ο Νίκος Νικολόπουλος από τις διατάξεις του αντιρατσιστικού που έρχεται να γίνει νόμος του κράτους και έτσι ανέρτησε στο Twitter με αφορμή την είδηση της πρότασης γάμου που δέχθηκε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Σαβιέ Μπετέλ από τον αγαπημένο του Ντεστενέ Γκοτιέ, ένα tweet που έφθασε ως τα... αυτιά του Λουξεμβούργιου πρωθυπουργού ο οποίος και απάντησε στον Ελληνα βουλευτή. 
«Από την Ευρώπη των εθνών-κρατών,στην Ευρώπη των... π@@@ιών!!! Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο του», έγραψε στο Twitter πριν μερικές ώρες ο Νίκος Νικολόπουλος.
Το tweet όπως φαίνεται έφθασε ως τον Σαβιέ Μπετέλ ο οποιός μάλιστα απάντησε στον Ελληνα βουλευτή. «Γεια, άκουσα ότι θέλεις κάτι να μου πεις, αλλά δεν μιλάω ελληνικά. Συγνώμη», έγραψε χαρακτηριστικά στον κ. Νικολόπουλο.
Πριν από μερικές ημέρες ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αποκάλυψε πως ο αγαπημένος του, του έκανε πρόταση γάμου και εκείνος δέχτηκε με μεγάλη χαρά να τον παντρευτεί! 
ΣΧΟΛΙΟ
Η Ευρώπη της ανωμαλίας και της διαστροφής....
Εχει καταντήσει ένα τεράστιο gay pride.....
Δεν είχαμε και δεν έχουμε τίποτα κοινό....
Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να κατρακυλήσει η πατρίδα μας μαζί με τα ευρωπαϊκά σιχάματα...
Πρέπει να κρατήσουμε ψηλά την σημαία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας για να διασφαλίσουμε κοινωνική αξιοπρέπειας και εθνική ανεξαρτησία... και πάνω από όλα τον κυρίαρχο θεσμό της ελληνικής οικογένειας που αποτελεί το κύτταρο της πατρίδας μας.
Και θα μου πει κάποιος "και εσένα τι σε νοιάζει, δικός σου πρωθυπουργός είναι; Στο Λουξεμβούργο ζει ο άνθρωπος...." 
Και πραγματικά δεν θα με ενοιαζει πέρα από το να πω ότι απλά δεν αισθάνομαι με όλα αυτά τα αίσχη τίποτα να με συνδέει με την σύγχρονη Δυτική Ευρώπη... Ομως δεν είναι μόνο αυτό και δεν είναι τόσο απλό...
Τα συγκεκριμένα ανδρείκελα στέλνουν συνεχώς διαταγές κι αποφασίζουν για την δική μας ζωή καθημερινά, χάρη στους προδότες που μας κυβερνούν...
Στέλνουν νόμους, αποφάσεις και δίνουν εντολές που ορίζουν την ζωή μας και βυθίζουν στην δυστυχία εκατομμύρια Ελληνες συμπολίτες μας...
Οπότε μόνο ένα έχω να πω:
"Πάρτε το μπλέ κουρελόπανο σας με τα κίτρινα αστεράκια και το ευρώ σας και ξεκουμπιστείτε νεοφασιστικές, παγκοσμιοποιημένες λούγκρες."
ΥΓ. Μπράβο κ Νικολόπουλε... Και μιας και δεν ξέρει την γλώσσα μας η λουξεμβουργιανή καρακαηδόνα δώστου κι άλλες ατάκες και να δεις στο τέλος που θα μάθει ελληνικά... τα οποία μην πιστεύεις ότι δεν καταλαβαίνει αφού σπούδασε Ναυτικό κι Εκκλησιαστικό (!) Δίκαιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο...
(συγνώμη για την κακή μου γλώσσα αλλά μερικές φορές κι ο άνθρωπος έχει τα όριά του...)

Δύσκολες κληρώσεις για Ολυμπιακό και ΑΠΟΕΛ στο Champions League.


Η κλήρωση των ομίλων του Champions League 2014-15 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στο Μονακό και ο Ολυμπιακός θα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στην προσπάθεια του να προκριθεί στους "16" της διοργάνωσης.

Οι "ερυθρόλευκοι" κληρώθηκαν σε όμιλο Πρωταθλητών, καθώς στο group A θα αντιμετωπίσει τις Ατλέτικο Μαδρίτης (επικεφαλής), Γιουβέντους (από το 2ο γκρουπ δυναμικότητας) αλλά και Μάλμε (απέκλεισε την Ζάλτσμπουργκ στα play offs), με τις τρεις ομάδες να έχουν κατακτήσει το εθνικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, όπως άλλωστε και ο Ολυμπιακός.

Σε κανέναν άλλο όμιλο δεν είναι πρωταθλήτριες και οι τέσσερις ομάδες που θα παλέψουν για τα δύο εισιτήρια της επόμενης φάσης.

Αναμφισβήτητα το group E, είναι ο όμιλος - φωτιά της φετινής διοργάνωσης, καθώς θα συγκρουστούν μεταξύ τους οι Μπάγερν Μονάχου (επικεφαλής), Μάντσεστερ Σίτι (2ο γκρουπ δυναμικότητας), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (3ο γκρουπ δυναμικότητας) και η πιο δυνατή ομάδα του 4ου γκρουπ δυναμικότητας, η ιταλική Ρόμα. 

Αναλυτικά η κλήρωση των ομίλων: 

Group A 
1. Ατλέτικο Μαδρίτης
2. Γιουβέντους
3. Ολυμπιακός
4. Μάλμε 

Group B
1. Ρεάλ Μαδρίτης
2. Βασιλεία
3. Λίβερπουλ
4. Λουντογκόρετς 

Group C 
1. Μπενφίκα
2. Ζενίτ
3. Λεβερκούζεν
4. Μονακό 

Group D 
1. Άρσεναλ
2. Μπορούσια Ντόρτμουντ
3. Γαλατάσαράι
4. Άντερλεχτ 

Group E 
1. Μπάγερν Μονάχου
2. Μάντσεστερ Σίτι
3. ΤΣΣΚΑ Μόσχας
4. Ρόμα 

Group F 
1. Μπαρτσελόνα
2. Παρί Σεν-Ζερμέν
3. Άγιαξ
4. ΑΠΟΕΛ 

Group G 
1. Τσέλσι
2. Σάλκε
3. Σπόρτινγκ Λισσαβώνας
4. Μάριμπορ 

Group H 
1. Πόρτο
2. Σαχτάρ Ντόνετσκ
3. Αθλέτικ Μπιλμπάο
4. ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ

πηγή

ΤΟ ΠΑΝΙΣΛΑΜΙΚΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Η πρώτη χαρακτηριστική κίνηση του νέου προέδρου της Τουρκίας, του ισλαμιστή Ταΐπ Ερντογάν, ήταν να αποκλείσει από την καθημερινή ενημέρωση των ΜΜΕ τον Emre Soncan, εκπρόσωπο της Zaman, της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία τουρκικής εφημερίδας, με το αιτιολογικό ότι εκπροσωπεί  μια εφημερίδα που αντιπολιτεύεται συκοφαντικά εδώ και καιρό τον Ερντογάν και την προηγούμενη κυβέρνηση του. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε σαν ένα πρώτο δείγμα του τύπου της αλαζονικής προεδρικής εξουσίας που προτίθεται να ασκήσει ο νέος «Σουλτάνος» της Τουρκίας, όπως το έχουν αποκαλέσει και πολλά ξένα έντυπα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως  οι περισσότεροι ξένοι ανταποκριτές   επέκριναν έντονα τις μεγαλοπρεπείς τελετές ορκωμοσίας του Ερντογάν σαν ένα επιδεικτικό σόου που έδειξε για άλλη μια φορά την μεγαλομανία του νέου προέδρου της Νέας Τουρκικής Δημοκρατίας.

Αλλά το πιο ενδιαφέρον και συνάμα το πιο επικίνδυνο στοιχείο αυτής  της Νέας Τουρκίας των Ερντογάν-Νταβούτογλου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις τελευταίες αλλαγές, είναι το πως αυτή η νεοοθωμανική πολιτική θα εκφραστεί στον ευρύτερο περίγυρο της Τουρκίας και φυσικά σε σχέση με την δική μας χώρα. Σύμφωνα με ένα τελευταίο πολύ αποκαλυπτικό  βιβλίο του Ολλανδού συγγραφέα, John Arhur EMERSON VERMAAT, με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Al-Qaeda's deadly planning and Crime, Migration and culture» ο νέος «σουλτάνος» της Τουρκίας, Tayyip Erdoğan,  έχει σαν σκοπό, βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου, να  αυξήσει και να επεκτείνει  την διεθνή επιρροή της Τουρκίας μέσω των Τούρκων αλλά και των άλλων μουσουλμάνων που ζούνε στο εξωτερικό, με όλες τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης κυρίως στις χώρες όπου υπάρχει και διαβιεί ένα σημαντικό τουρκικό και μουσουλμανικό στοιχείο. 

Όπως ανέφερε ο Ολλανδός συγγραφέας, ο Erdoğan σε μια πολύ ενδεικτική και ενδιαφέρουσα ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ακροατήριο από 15.000 Τούρκους του εξωτερικού, (μεταξύ των οποίων και από την ελληνική Δυτική Θράκη), τόνισε πως, «η αφομοίωση είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Ο Tayyip Erdoğan  εννοούσε ότι οι Τούρκοι αλλά και οι μουσουλμάνοι της Ευρώπης όπως και της Ελλάδας δεν πρέπει να αφομοιωθούν με κανένα τρόπο αλλά να κρατήσουν την δική τους ταυτότητα. Η ευφυΐα του Τούρκου πολιτικού ήταν ότι πάντα επικαλούνταν τα δημοκρατικά δικαιώματα για να αποκρούσει κάθε σκέψη της αφομοίωσης του τουρκικοισλαμικού  στοιχειού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.  Η ομιλία του αυτή ήταν και μια προειδοποίηση προς τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών που πρεσβεύουν την ενσωμάτωση του μουσουλμανικού στοιχείου στις κοινωνίες τους, αγνοώντας όμως την   πραγματικότητα όπως αυτή εκφράστηκε από τον ίδιο τον Ισλαμιστή Τούρκο πρωθυπουργό, (καλή ώρα και στην Ελλάδα).

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αγνοούμε εδώ στην Ελλάδα, είναι η οργάνωση, κυρίως όμως η ιδεολογία της Milli Göruş που πρωτοστατεί τελευταία στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Είναι σημαντικό να τονίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Erdoğan στην πραγματικότητα συνέχισε το έργο του Erbakan  και έδωσε σε νέα ώθηση  στις δραστηριότητες της Milli Görüs. Τέσσερα χρόνια μετά την καθαίρεση από την πρωθυπουργία του Erbakan από ένα αναίμακτο στρατιωτικό πραξικόπημα, το καλοκαίρι του 1997, εμφανίστηκε  το νέο κόμμα διάδοχος με την ονομασία, «Adalet  Kalkinma Partisi», (AKP), δηλαδή, «Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης». Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για όσους παρακολουθούν από κοντά τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία ότι υπήρχαν πάντα στενοί δεσμοί μεταξύ  του ΑΚΡ, δηλαδή του κόμματος του  Erdoğan και της ισλαμιστικής οργάνωσης Milli Görüs. 

Επίσημα ο Ερντογάν υποτίθεται ότι εκπροσωπεί  τον  μετριοπαθή ισλαμισμό  ενώ το κόμμα του  παρουσιάστηκε ότι  ενστερνίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες υποστηρίζοντας ότι  η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατόν, (άλλωστε αυτό θα τους έδινε ένα ισχυρό όπλο με την ελεύθερη πλέον διακίνηση για την περεταίρω εξάπλωση του τουρκικού και ισλαμικού στοιχείου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες).  Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά είναι προσχήματα για τις πραγματικές του νεοοθωμανικές πολιτικές επιδιώξεις. Μια σημαντική ένδειξη πως αυτές οι επιδιώξεις μπήκαν σε «νέα φάση» τα τελευταία χρόνια, είναι η εμφανίσιμη των οργανώσεων των Τζιχαντιστών, οι μαχητές των οποίων αν και ήταν προϊόν made by USA, οργανωθήκαν και εκπαιδεύτηκαν σε τουρκικά στρατόπεδα στην περιοχή της Αττάλειας και του Χατάϋ.

Από εδώ και περά η Νέα Τουρκιά, δηλαδή η νεοοθωμανική Τουρκία, η Τουρκία που συνέβαλε αποφασιστικά στην αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής με την στήριξη στα εξτρεμιστικά ισλαμικά και αιματοβαμμένα κινήματα, θα είναι μια πραγματικότητα. Αυτή η Νέα Τουρκία διαθέτει μια τερατώδη στρατοκρατική μηχανή που συνεχώς ενισχύεται, αλλά από την άλλη δημιουργεί με την αλαζονεία που την διακρίνει συνεχώς και νέους εχθρούς από πολλές πλευρές. Η επικίνδυνη ακροβασία ανάμεσα στα μεγαλοιδεατικά οράματα των Ερτογάν- Νταβούτογλου- Φιντάν για ένα ηγεμονικό πανισλαμισμό και από την άλλη στην προοπτική ακόμα και μια εκρηκτικής διάλυσης, θα απασχολήσει το ενδιαφέρων μας θέλουμε δεν θέλουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Άραγε είμαστε;;;

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Με το άστρο του Δαυίδ ορκίστηκε ο Μπουτάρης δήμαρχος!!!

Βλέποντας αυτήν την φωτογραφία από την πολιτική ορκωμοσία του Μπουτάρη, θεωρείτε ότι ο άνθρωπος αυτός εκπροσωπεί την Ελληνική Ορθόδοξη Θεσσαλονίκη; Την ένδοξη πόλη του Αγίου Δημητρίου;

Ο τύπος αρνήθηκε τον Ορθόδοξο θρησκευτικό όρκο, αλλά φόρεσε στο πέτο του "τεράστιο" εβραϊκό αστέρι ...και καλά για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί...
Φυσικά τις Γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου και της Μ. Ασίας από τον αιμοσταγή Μουσταφά Κεμάλ τον οποίο δεν χάνει ευκαιρία να τιμά, δεν τις θυμάται και δεν τις αναφέρει ποτέ....

Το ξεπούλημα της πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας από τον Μπουτάρη συνεχίζεται... με τα γνωστά του καραγκιοζιλίκια....

Αφού έγλυψε τους Αλβανούς μετανομάζοντας πλατεία, τους Τούρκους με τον Κεμάλ, τώρα γλύφει και τους Εβραίους....

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν "Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού" οπότε πλέον μπορούμε να αντιληφθούμε την αλήθεια του ρητού στους Θεσσαλονικείς ή για να είμαι ακριβέστερος σε ένα μεγάλο ποσοστό των Θεσσαλονικέων, οι οποίοι έχουν ξεπουληθεί στον βωμό του προσωπικού συμφέροντος (αφού όπως μαθαίνουμε ο Μπουτάρης δεν έχει απολύσει κανέναν εργαζόμενο του Δήμου από την αρχή της κρίσης).... θυσιάζοντας ιερά και όσια της φυλής μας.... για 30 αργύρια!!!!

Είναι εξαιρετικά λυπηρό να βλέπεις το κατάντημα της Θεσσαλονίκης μας που υπήρξε ανέκαθεν η πραγματική πρωτεύουσα του πατριωτισμού των Ελλήνων.
Ο Μπουτάρης και ο συρφετός του θα μείνουν να μολύνουν τα άγια χώματά της για μια ακόμα πενταετία εκτός αν ο Θεός κι ο Αγιος Δημήτριος έχουν αποφασίσει αλλοιώς....

Οπως και να έχει εύχομαι σε όσους Ελληνες πατριώτες δεν ψήφισαν τον Μπουτάρη καλό κουράγιο.

Και σε εκπομπές τύπου "Ράδιο Αρβύλα", ετοιμάστε τις κάμερες γιατί αρχίζει το πενταετές ριάλιτυ του δημάρχου...

Καταγγελίες για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από τον Ποροσένκο...

ΤΗΣ ΝΤΙΑΣ ΖΑΒΡΑ

Ραγδαίες εξελίξεις σε στρατιωτικό και διπλωματικό μέτωπο πυροδοτούν οι καταγγελίες για εισβολή ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, λίγες μόλις ημέρες μετά την ελπιδοφόρα (;) συνάντηση των Βλαντιμίρ Πούτιν και Πέτρο Ποροσένκο στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ακύρωσε την επίσκεψή του στην Τουρκία και συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας, η Ε.Ε. εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις, ο ΟΑΣΕ συνεδρίασε εκτάκτως, ενώ Λιθουανία και Λετονία ζήτησαν την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη «ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

«Έλαβα την απόφαση να ακυρώσω μια επίσκεψη εργασίας στη Δημοκρατία της Τουρκίας λόγω της ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης στην περιοχή του Ντονέτσκ, ειδικά στην Αμβροσιγίβκα και τη Σταρομπέσεβε, καθώς ρωσικές δυνάμεις εισήχθησαν στην Ουκρανία», ανέφερε ο Ποροσένκο, σε μια ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας. Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι «ρωσικά στρατεύματα» κατέλαβαν την στρατηγικής σημασίας πόλη Νοβοαζόφσκ, κοντά στα σύνορα των δύο κρατών, περίπου 100 χλμ. του Ντονέτσκ, προπυργίου των φιλορώσων αυτονομιστών, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες τις τελευταίες ημέρες, ενώ αρχηγός των φιλορώσων ενόπλων στο Ντονέτσκ δήλωσε ότι στο πλευρό των αυτονομιστών «πολεμούν εθελοντικά Ρώσοι στρατιώτες».

Περισσότεροι από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες πολεμούν αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό έδαφος και κυρίως στην περιοχή της πόλης Νοβοαζόφσκ, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους «πολύ ανησυχητική».

«Από τη Δευτέρα παρατηρήσαμε νέες επιδρομές κοντά στην Νοβοαζόφσκ», γεγονός που ανοίγει «ένα νέο μέτωπο για τις ουκρανικές δυνάμεις», που τις βάζει «σε μια τραγική κατάσταση», επισήμανε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ. Με ανησυχία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ανατολική Ουκρανία η διεθνής κοινότητα, καθώς ο Ουκρανός πρωθυπουργός Αρσένι Γιατσενιούκ ζητά την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 

Αρνηση Ρωσίας

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του ΟΑΣΕ πάντως ο Ρώσος πρεσβευτής Αντρέι Κέλιν δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν Ρώσοι στρατιώτες» στην Ουκρανία, μετά το πέρας μιας έκτακτης συνεδρίασης του οργανισμού. «Δεν υπάρχει παρά μία μονάδα» με «περίπου δέκα Ρώσους στρατιώτες που πέρασε από λάθος τα σύνορα πριν από δύο ημέρες», συνέχισε ο διπλωμάτης αναφερόμενος στους Ρώσους στρατιώτες που συνέλαβε το Κίεβο την Τρίτη.

Την έντονη ανησυχία της εξέφρασε η Ε.Ε., ενώ Γερμανοί βουλευτές ζήτησαν την επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. «Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως για τις πληροφορίες από το πεδίο», δήλωσε η Μάγια Κοτσίγιαντσιτς, εκπρόσωπος της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον.

πηγή

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος (του Φώτη Κόντογλου)

298_ApotomiKefalisProdromou_2
“Ἕναν τέτοιον ἅγιο δέν ἔχουμε καιρό νά γιορτάσουμε. Ἔχουμε ὅμως καιρό νά γιορτάζουμε καί νά κάνουμε φαγοπότια ὅπως ἔκανε ὁ Ἡρώδης, σέ καιρό πού πεινᾶνε χιλιάδες ἀδέλφια μας.” (ένα καταπληκτικό κείμενου του Φ.Κόντογλου, όπου περιγράφεται ολόκληρος ο βίος του Τιμίου Προδρόμου καθώς και άγνωστα στοιχεία σχετικά με τον Ηρώδη και την εποχή του.) 

Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.

Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε». 

Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.

Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: πώς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι «ὁ ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων» δηλ. «ὁ πιό μεγάλος ἀπ’ ὅσους γεννηθήκανε ἀπό γυναίκα» κατά τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό κ’ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὥρισε νά μπαίνει τό εἰκόνισμά του πλάγι στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στό εἰκονοστάσιο τῆς κάθε ὀρθόδοξης ἐκκλησιᾶς.

Ὁ ἱερός Λουκᾶς ἀρχίζει τό Εὐαγγέλιό του μέ τήν ἱστορία τοῦ Προδρόμου καί λέγει «Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιᾶ»: «Στίς μέρες τοῦ Ἡρώδη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἰουδαίας ἤτανε ἕνας ἱερέας Ζαχαρίας ἀπό τήν ἐφημερία τοῦ Ἀβιᾶ, κι’ ἡ γυναίκα του ἤτανε ἀπό τίς θυγατέρες τοῦ Ἀαρών, καί τή λέγανε Ἐλισσάβετ κ’ ἤτανε δίκαιοι κ’ οἱ δύο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, γιατί πορευόνταν μέ ὅλες τίς ἐντολές καί μέ τά δικαιώματα τοῦ Κυρίου, ἀψεγάδιαστοι. Καί δέν εἴχανε παιδί, γιατί ἡ Ἐλισσάβετ ἤτανε στείρα, κι’ ἤτανε κι’ οἱ δύο περασμένοι στήν ἡλικία. Καί ᾽κεῖ πού λειτουργοῦσε τή μέρα πού ἤτανε ἡ σειρά του νά λειτουργήσει ὁ Ζαχαρίας, μπῆκε στό ἱερό νά θυμιάσει, κι’ ὁ κόσμος προσευχότανε ἔξω κατά τήν ὥρα πού θυμίαζε.
Καί φανερώθηκε στόν Ζαχαρία ἕνας ἄγγελος Κυρίου καί στεκότανε δεξιά ἀπό τό θυσιαστήριο.

Καί ταράχθηκε ὁ Ζαχαρίας σάν τόν εἶδε, κι’ ἔπεσε φόβος ἀπάνω του. Καί τοῦ εἶπε ὁ Ἄγγελος: Μή φοβᾶσαι, Ζαχαρία, γιατί ἀκούσθηκε ἡ δέησή σου, κι’ ἡ γυναίκα σου θά γεννήσει γυιό καί θά βγάλεις τόνομά του Ἰωάννη, καί θά ᾽ναι γιά σένα χαρά κι’ ἀγαλλίαση, καί πολλοί θά χαροῦνε γιά τή γέννησή του, γιατί θά ᾽ναι μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

Νά μήν πιεῖ κρασί κι’ ἄλλα πιοτά, καί θά εἶναι γεμάτος ἀπό ἅγιο Πνεῦμα ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητέρας του, καί θά γυρίσει πολλούς ἀπό τούς γυιούς τοῦ Ἰσραήλ στήν πίστη τοῦ Θεοῦ τους. Κι’ αὐτός θά ἔλθει μπροστά ἀπ’ αὐτόν μέ τό πνεῦμα καί μέ τή δύναμη τοῦ Ἠλία, γιά νά γυρίσει τίς καρδιές τῶν πατέρων στά παιδιά τους, κι’ ἀνθρώπους ἀνυπάκουους στή φρονιμάδα, καί γιά νά ἑτοιμάσει γιά τόν Κύριο λαό διαλεγμένον.

Κι’ εἶπε ὁ Ζαχαρίας στόν ἄγγελο: Ἀπό τί θά καταλάβω πώς θά γίνουνε αὐτά πού λές; γιατί ἐγώ εἶμαι γέρος κ’ ἡ γυναίκα μου περασμένη. Καί τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Ἄγγελος καί τοῦ εἶπε: Ἐγώ εἶμαι ὁ Γαβριήλ πού παραστέκουμαι μπροστά στό Θεό, καί στάλθηκα νά σοῦ μιλήσω καί νά σοῦ φέρω τήν καλή εἴδηση.

Καί νά, θά πιασθεῖ ἡ λαλιά σου καί δέν θά μπορεῖς νά μιλήσεις, ὡς τή μέρα πού θά γίνουν ὅλα αὐτά, ἐπειδή δέν πίστεψες στά λόγια μου πού θά γίνουνε στόν καιρό τους. Κι’ ὁ λαός περίμενε νά βγεῖ ἀπό τό ἱερό. Καί σάν ἐβγῆκε, δέν μποροῦσε νά μιλήσει, καί καταλάβανε πώς εἶδε κάποια ὀπτασία μέσα στό ἱερό. Κι’ ἐκεῖνος τούς ἔγνεφε κ’ ἤτανε κουφός».

Κι’ ἀληθινά γενήκανε ὅλα ὅπως τά εἶχε πεῖ ὁ ἄγγελος στόν Ζαχαρία, κι’ ἔνοιωσε πώς ἀπόμεινε βαρεμένη ἡ Ἐλισσάβετ, κι’ ἔκρυβε τόν ἑαυτό της πέντε μῆνες.

Καί σάν ἦρθε ὁ καιρός νά γεννήσει, γέννησε ἀρσενικό. Καί σάν τ’ ἀκούσανε οἱ γειτόνοι κι’ οἱ συγγενεῖς της, πήγανε καί τή συγχαρήκανε. Κι’ ὕστερα ἀπό ὀχτώ μέρες, πήγανε οἱ συγγενεῖς γιά νά κάνουνε τήν περιτομή τοῦ παιδιοῦ καί τό φωνάξανε μέ τόνομα τοῦ πατέρα του Ζαχαρία.

Κι’ ἡ μητέρα τοῦ εἶπε: Ὄχι, θά τό βγάλουμε Ἰωάννη. Κι’ οἱ ἄλλοι τῆς εἴπανε πώς κανένας στό σόγι σας δέν ἔχει αὐτό τόνομα. Ρωτούσανε καί τόν πατέρα του μέ νοήματα τί θέλει νά τό βγάλουνε τό παιδί. Καί ᾽κεῖνος ζήτησε πινακίδι κι’ ἔγραψε: Ἰωάννης εἶναι τόνομά του. Κι’ ὅλοι θαυμάσανε.

Τότες ἄνοιξε μονομιᾶς τό στόμα του κι’ ἡ γλώσσα του σάλεψε καί μιλοῦσε καί φχαριστοῦσε τό Θεό.
Κι’ ὅσοι βρεθήκανε στό σπίτι φοβηθήκανε καί διαλαληθήκανε ὅσα γινήκανε σ’ ὅλα τά βουνά τῆς Ἰουδαίας.

Κι’ ὁ Ζαχαρίας φωτίσθηκε ἀπό τό ἅγιον Πνεῦμα καί προφήτεψε κι’ εἶπε: «Βλογημένος νά ᾽ναι ὁ Κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ, γιατί θυμήθηκε κι’ ἔστειλε λύτρωση στό λαό του, καί σήκωσε ἀπάνω κι’ ἔσωσε τό σπίτι τοῦ Δαυίδ τοῦ παιδιοῦ του, καί δέν ξέχασε τόν ὅρκο πού ἔδωσε στόν Ἀβραάμ τόν πατέρα μας. Κι’ ἐσύ, παιδί μου, θά γίνεις προφήτης τοῦ Ὑψίστου, καί θά περπατήξεις μπροστά ἀπό τόν Κύριο γιά νά ἑτοιμάσεις τό δρόμο του καί νά δώσεις στό λαό του γνώση καί σωτηρία, ἐπειδή τόν σπλαχνίσθηκε ὁ Θεός μας καί συγχώρησε τίς ἁμαρτίες του, κι’ ἦρθε ἀπάνω μας ἀνατολή ἀπό ψηλά, γιά νά φωτίσει ἐκείνους πού κάθουνται στό σκοτάδι καί στόν ἴσκιο τοῦ θανάτου, καί νά ὁδηγήσει τά πόδια μας σέ δρόμο εἰρήνης». Καί τό παιδί μεγάλωνε καί δυνάμωνε τό πνεῦμα του, καί ζοῦσε στίς ἐρημιές, ὡς τή μέρα πού φανερώθηκε καί κήρυχνε στούς Ἰσραηλίτες (Λουκ. α΄, 5 κ.ἑξ.).

αρχείο λήψης (51)
Στά δεκαπέντε χρόνια ἀπό τή μέρα πού βασίλεψε στή Ρώμη ὁ Τιβέριος, τόν καιρό πού ἤτανε ἡγεμόνας τῆς Ἰουδαίας ὁ Πόντιος Πιλάτος, κι’ ἤτανε τετράρχης τῆς Γαλιλαίας ὁ Ἡρώδης, γίνηκε λόγος τοῦ Θεοῦ στόν Ἰωάννη τό γυιό τοῦ Ζαχαρία, πού ζοῦσε στήν ἔρημο, καί πῆγε στά περίχωρα τοῦ Ἰορδάνη, κηρύχνοντας νά μετανοοῦνε καί νά βαφτίζουνται γιά νά συγχωρηθοῦνε οἱ ἁμαρτίες τους.

Κι’ ἔλεγε σέ κείνους πού πηγαίνανε νά βαφτισθοῦνε: «Γεννήματα τῆς ὀχιᾶς, ποιός σᾶς ἔδειξε νά φύγετε ἀπό τήν ὀργή πού ἔρχεται καταπάνω σας; Κάνετε λοιπόν καρπούς ἄξιους τῆς μετάνοιας, καί μήν πιάνετε καί λέτε: ἐμεῖς ἔχουμε πατέρα τόν Ἀβραάμ. Γιατί σᾶς λέγω πώς ὁ Θεός μπορεῖ ἀπό τοῦτα τά λιθάρια νά ἀναστήσει παιδιά τοῦ Ἀβραάμ. Καί τό τσεκούρι εἶναι κιόλας κοντά στή ρίζα τῶν δέντρων  κάθε δέντρο πού δέν κάνει καρπό καλό, κόβεται, καί ρίχνεται στή φωτιά».

Μία μέρα καθότανε ὁ Ἰωάννης μέ τούς μαθητάδες του, Ἀνδρέα κι’ Ἰωάννη, κι’ εἴδανε τόν Χριστό ἀπό μακριά. Τότε γύρισε ὁ Πρόδρομος καί τούς λέγει: «Νά τό ἀρνί τοῦ Θεοῦ, πού σηκώνει ἀπάνω του τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου». Κι’ οἱ δύο μαθητές του ἀκολουθήσανε τόν Χριστό.

Μετά καιρό, ἔστειλε ὁ Πρόδρομος δύο μαθητές του νά ρωτήσουνε τόν Χριστό: «Ἐσύ εἶσαι αὐτός πού θάρθει, ἤ ἄλλον περιμένουμε;» Καί τόκανε αὐτό γιά νά φανεῖ πώς ὁ Χριστός ἤτανε ὁ Μεσσίας. Τήν ὥρα πού πήγανε, ὁ Χριστός εἶχε γιατρέψει πολλούς ἀρρώστους. Καί σάν τόν ρωτήσανε ἄν εἶναι αὐτός ὁ Μεσσίας ἤ περιμένουνε ἄλλον, τούς ἀποκρίθηκε: «Πηγαίνετε καί πέστε στόν Ἰωάννη ὅσα εἴδατε κι’ ὅσα ἀκούσατε  τυφλοί βλέπουνε, κουτσοί περπατοῦνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ἀκοῦνε, νεκροί ἀναστήνουνται, φτωχοί παίρνουνε ἐλπίδα. Κι’ εἶναι καλότυχος ὅποιος δέν θά σκανδαλισθεῖ γιά μένα καί θά μέ πιστέψει». Σάν φύγανε οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννη, ὁ Χριστός γύρισε κι’ εἶπε στούς Ἰουδαίους γιά τόν Ἰωάννη: «Τί βγήκατε νά δῆτε στήν ἔρημο; Κανένα καλάμι πού νά τό σαλεύει ὁ ἄνεμος;

Τί βγήκατε νά δῆτε; Κανέναν ἄνθρωπο ντυμένον μέ μαλακά ροῦχα; Νά, ὅσοι εἶναι ντυμένοι μ’ ἀκριβά καί μαλακά ροῦχα, κάθουνται στά παλάτια.

Τί βγήκατε λοιπόν νά δῆτε; Κανέναν προφήτη; Ναί, σᾶς λέγω, καί περισσότερο ἀπό προφήτη. Γι’ αὐτόν εἶναι γραμμένο: ‘Νά, ἐγώ στέλνω τόν ἄγγελό μου πρίν ἀπό τό πρόσωπό σου πού θά ἑτοιμάσει τό δρόμο σου μπροστά σου’. Λοιπόν σᾶς λέγω, κανένας προφήτης ἀπ’ ὅσους γεννήσανε γυναῖκες δέν εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή» (Λουκ. γ΄, 1-9 καί ζ΄, 18-28). 

Ἕναν τέτοιον ἅγιο δέν ἔχουμε καιρό νά γιορτάσουμε. Ἔχουμε ὅμως καιρό νά γιορτάζουμε καί νά κάνουμε φαγοπότια ὅπως ἔκανε ὁ Ἡρώδης, σέ καιρό πού πεινᾶνε χιλιάδες ἀδέλφια μας. Ἀπάνω σ’ ἕνα τέτοιο φαγοπότι μαρτύρησε ὁ Πρόδρομος, κι’ αὐτή τήν ἱστορία τήν ξέρουνε ὅλοι. Αὐτός ὁ τύραννος, γιά νά γίνει τετράρχης τῆς Ἰουδαίας, σκότωσε πολλούς ἐχθρούς του.

Στόν καιρό του ὁ κόσμος εἶχε γεμίσει ἀπό σκοτωμό καί σκληροκάρδια. Οἱ λεγεῶνες τῆς Ρώμης σφαζόντανε μεταξύ τους. Ὁ Καίσαρας, ὁ Πομπήιος, ὁ Ἀντώνιος, ὁ Ὀκτάβιος, ὁ Βροῦτος, ὁ Κάσσιος πολεμούσανε ὁ ἕνας καταπάνω στόν ἄλλον γιά τό ποιός θά ἐξουσιάζει τήν οἰκουμένη.

Οἱ πιό μικροί σατράπες, σάν τόν Ἡρώδη, τρωγόντανε κι’ αὐτοί μεταξύ τους καί κολλούσανε σ’ ἕνα δυνατόν ὁ καθένας. Ὁ Ἡρώδης ἤτανε φίλος μέ τόν Ἀντώνιο πού πῆρε στήν ἐξουσία τοῦ τήν Ἀσία ὕστερα ἀπό τή μάχη πού ἔγινε στούς Φιλίππους.

Σάν σκότωσε ὅλους τούς ἐχθρούς του, ἀπόμεινε ἕνας μοναχός πού τόν λέγανε Ὑρκανό, κ’ ἤτανε ἀρχιερέας, μά ἔκρυβε πονηρά τήν ἔχθρητά του ὡς νά μπορέσει νά τόν ξαποστείλει κι’ αὐτόν στόν ἄλλον κόσμο. Στήν πονηριά ἤτανε τέτοιος, πού ὁ Χριστός τόν ἔλεγε πονηρή ἀλεποῦ.

Μά ἡ πεθερά τοῦ Ἡρώδη Ἀλεξάνδρα, πού ἤτανε κόρη τοῦ Ὑρκανοῦ, κατάλαβε τόν κακό σκοπό του, κ’ ἔγραψε στή βασίλισσα τῆς Αἰγύπτου τήν Κλεοπάτρα καί τήν παρακαλοῦσε νά μιλήσει στόν Ἀντώνιο, τόν ἐραστή της, γιά τό γυιό της τόν Ἀριστόβουλο.

Κεῖνες τίς μέρες πῆγε στήν Ἱερουσαλήμ ἕνας φίλος τοῦ Ἀντωνίου λεγόμενος Δήλιος. Καί σάν εἶδε τόν Ἀριστόβουλο καί τήν ἀδελφή του Μαριάμη, ἀπόμεινε σαστισμένος ἀπ’ τήν ἐμορφιά τους, κι’ εἶπε στήν Ἀλεξάνδρα νά στείλει στό μασκαρά τόν Ἀντώνιο τίς ζωγραφιές τους. Σάν τίς εἶδε ὁ Ἀντώνιος, πολύ εὐχαριστήθηκε κι’ ἔγραψε νά τοῦ στείλουνε τόν Ἀριστόβουλο.

Μά ὁ Ἡρώδης, πού εἶχε μυρισθεῖ τά σχέδια τῆς Ἀλεξάνδρας, ἔγραψε στόν Ἀντώνιο πώς ἄν ἔφευγε ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ ὁ Ἀριστόβουλος, θά γινόντανε ταραχές κι’ ἀκαταστασίες. Τήν Ἀλεξάνδρα τήν πρόσταξε νά κάθεται στήν Ἱερουσαλήμ, γιά νά βλέπει τί κάνει, γι’ αὐτό καί ᾽κείνη ἔγραψε καί παραπονιότανε στήν Κλεοπάτρα, πού τῆς μήνυσε νά πάρει τόν Ἀριστόβουλο καί νά πάγει στήν Αἴγυπτο.

Γιά νά ξεφύγει λοιπόν ἀπό τά νύχια τοῦ Ἡρώδη, εἶπε καί φτιάξανε δύο σεντούκια καί στόνα μπῆκε αὐτή καί στ’ ἄλλο ὁ Ἀριστόβουλος. Ἀλλά τούς πρόδωσε στόν τύραννο ἕνας ὑπηρέτης του, καί τούς πιάσανε καί τούς πήγανε στήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Ἡρώδης ἔκανε πώς τούς συγχώρησε, μά σέ λίγον καιρό βρῆκε εὐκαιρία νά ἐκδικηθεῖ.

Μία βραδιά ἡ Ἀλεξάνδρα τόν προσκάλεσε σ’ ἕνα συμπόσιο πού ἔκανε στήν Ἱεριχώ, κι’ αὐτός προσκάλεσε τούς φίλους του νά κολυμπήσουνε στίς θαυμαστές γοῦρνες πού εἶχε κανωμένες γιά νά διασκεδάζει. Ἔτσι, ἐκεῖ πού κολυμπούσανε καί παίζανε μεταξύ τους, πνίξανε τόν δυστυχισμένο τόν Ἀριστόβουλο. Ὁ Ἡρώδης ἔκανε πώς πικράθηκε πολύ κι’ ἔθαψε τόν Ἀριστόβουλο μέ μεγάλη πομπή, μά ὁ κόσμος ἤξερε πώς αὐτός τόν σκότωσε.

Ὅλη ἡ ζωή του στάθηκε γεμάτη ἀπό φονικά καί ραδιουργίες. Στό τέλος ἀρρώστησε καί σκουλήκιασε τό κορμί του, καί πέθανε ὕστερα ἀπό μεγάλη ἀγωνία στό 2 μ.Χ. Ἀνάμεσα λοιπόν στά τερατουργήματα πού ἔκανε ἤτανε κ’ ἡ σφαγή τῶν 14.000 νηπίων κατά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, κι’ ὁ ἀποκεφαλισμός τοῦ Προδρόμου, σ’ ἕνα συμπόσιο πού ἔκανε, ὅπου ἡ γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου, Ἡρωδιάδα, ἔβαλε τήν κόρη της Σαλώμη καί χόρεψε μπροστά του γυμνή. Καί τόσο ἐνθουσιάσθηκε ὁ τύραννος ἀπό τό χορό, πού ἔταξε στή Σαλώμη νά τῆς δώσει τό μισό βασίλειό του.

Μά ἐκείνη, δασκαλεμένη ἀπό τή μάνα της, πού ἐχθρευότανε τόν Ἰωάννη ἐπειδή τή μάλωνε γιατί ζοῦσε μέ τόν ἀδελφό τοῦ ἀνδρός της, τοῦ ζήτησε τό κεφάλι τοῦ Προδρόμου. Ὁ Ἡρώδης στεναχωρήθηκε, γιατί κατά βάθος κι’ αὐτό τό θηρίο σεβότανε τόν Ἰωάννη γιά ἅγιο, καί μαζί μ’ αὐτό φοβότανε καί τόν κόσμο πού τιμοῦσε τόν Ἰωάννη σάν προφήτη.

Ἐπειδή ὅμως εἶχε πάρει ὅρκο, ἔστειλε ἕνα στρατιώτη καί τόν ἀποκεφάλισε μέσα στή φυλακή, κι’ ἡ Σαλώμη ἔφερε τό κεφάλι καί τόβαλε ἀπάνω στό τραπέζι, σ’ ἕνα ματωμένο δίσκο. Καί τότε, ἐκείνη ἡ φρενιασμένη τίγρη εὐχαριστήθηκε καί τρύπησε τή γλώσσα του μέ μία βελόνα γιά νά τήν ἐκδικηθεῖ, ἐπειδή ὁλοένα ἔλεγε: «Μετανοεῖτε!». Καί, ὤ τοῦ θαύματος, μόλις τρύπησε τή γλώσσα του ἡ πόρνη, μίλησε κ’ εἶπε πάλι: «Μετανοεῖτε!» 

Αὐτά γινήκανε μέσα σ’ ἕνα ἀσβολερό φρούριο πού τό λέγανε Μαχαιρούντα, στά βουνά τῆς Περαίας.
Τό ἁγιασμένο λείψανο πρόσταξε ὁ Ἡρώδης νά τό θάψουνε μαζί μέ τό κεφάλι, μά ἡ Ἡρωδιάδα ζήτησε νά θάψουνε τήν κεφαλή χωριστά, ἀπό τό φόβο της μήν κολλήσει μέ τό κορμί καί ζωντανέψει καί σηκωθεῖ ἀπάνω.

Οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννου πήγανε νύχτα καί κλέψανε τό σῶμα του καί τό θάψανε σ’ ἄλλο μέρος. Αὐτό τό μακάριο τέλος ἔλαβε γιά τήν ἀλήθεια ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, τό χελιδόνι πού ἔφερε τήν ἄνοιξη στόν ἁμαρτωλό τόν κόσμο ὁπού τόν ἔδερνε χειμώνας βαρύς.

Ἀπό τούς μαθητάδες του, δύο πήγανε μέ τόν Χριστό, κι’ ἄλλοι ἀπομείνανε χωρισμένοι ἀπό τόν Χριστό, καί κάνανε μίαν αἵρεση πού λεγότανε Προδρομίτες, κι’ ἀπό τόν Ἰορδάνη ἔφταξε ὡς τό Χουσιστᾶν τῆς Περσίας, καί βρίσκονται ἀκόμα.

Οἱ ἴδιοι λένε τούς ἑαυτούς τούς Ναζωραίους, ἐνῶ οἱ μωχαμετάνοι τούς λένε Σαβί. Πιστεύουνε πώς ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ πιό μεγάλος προφήτης, καί πώς ὁ Θεός θά στείλει ἕνα θεάνθρωπο πού τόν λένε Μαντάι Ἰαχία, πού θά πεῖ ‘Λόγος τῆς ζωῆς’ γιά τοῦτο τούς λένε καί Μανταίους. Γι’ αὐτόν τόν θεάνθρωπο διδάσκουνε πώς βαφτίσθηκε ἀπό τόν Πρόδρομο καί πώς ἔζησε λίγον καιρό στόν κόσμο καί πώς ἔκανε θαύματα, καί πώς σταυρώθηκε, ὡστόσο δέν παραδέχουνται πώς αὐτός εἶναι ὁ Χριστός.

αρχείο λήψης (52)
Ἔχουνε κάποια ἱερά βιβλία μέ τ’ ὄνομα Λόγοι τῆς ζωῆς, τούς Ψαλμούς, ἕνα ἄλλο βιβλίο πού τό λένε Ζεβούρ, πού λένε πώς εἶναι πολύ ἀρχαῖο, γραμμένο ἀπό τόν Ἀδάμ, σέ γλώσσα χαλδαϊκή, κι’ ἀκόμα ἕνα πού τό λένε Διβᾶν. Συμπαθοῦνε τούς χριστιανούς, μά ἐχθρεύουνται τούς μωχαμετάνους. 

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, Γίγαντες ταπεινοί,
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000

πηγή
το είδαμε στο Αντέχουμε
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.