Τελευταίες αναρτήσεις

27 Φεβρουαρίου 2017

“Προσπάθησε πάλι!” (ο χαρταετός, από ένα παλιό ΕΛΛΗΝΙΚΟ αναγνωστικό)

Ενα κείμενο για το πέταγμα του χαρταετού, αλλά και την αξία της προσπάθειας και της επιμονής…
αφιερωμένο στον Πατέρα μου, που πάντα μας διηγείται πώς έφτιαχναν και πετούσαν τους αετούς τους, κάθε χρόνο στο χωριό. Με πενιχρά μέσα, αλλά με πολύ μεράκι και λαχτάρα, τους ετοίμαζαν για την καθαρά Δευτέρα και κάνανε αγώνες. Αλεξία momyof6

– Βοήθησε με, Χαρούλα, νά πετάξω τον αετό  μου, είπε ο  Νίκος στην αδελφούλα του, άφού προσπάθησε νά τον πετάξη  μόνος του και δεν τό έκατάφερε.
Ο αετός έσερνόταν επάνω στη γη. 
Ή Χαρούλα έτρεξε με πολλή προθυμία, επήρε τον αετό,  υψηλά και τον άφησε νά πετάξη.
Άλλα αλλά ο Νίκος δέν έπρόλαβε νά τρέξη και ο αετός έπεσε πάλι καταγής. 
- Αδέξια πού είσαι, καημένη! είπε ό Νίκος. 
- Σε αυτό δεν πταίω εγώ,  αποκρίθηκε ή  Χαρούλα. Τό  σφάλμα είναι  δικό σου, πού δεν έτρεξες αμέσως, μόλις άφήσα τον αετό. 
Προσπαθήστε πάλι, παιδιά, είπε ό θειός τωνπαιδιών, πού έκαθόταν μπροστά  στη θύρα και παρακολουθούσε τό παιγνίδι των παιδιών.

Τή φορά όμως αυτή ό Νίκος έβιάσθηκε παρά πολύ. Έτρεξε τόσο έξαφνικά, πού έτράβηξε τον αετό απότομα άπό το χέρι της Χαρούλας. Και ό αετός έπεσε φαρδύς πλατύς κάτω, όπως και πρώτα.
— Και τώρα ποιος πταίει; ερώτησε ή Χαρούλα.
— Προσπαθήστε πάλι, ξανα είπε ο θείος των παιδιών.

Αύτη τή φορά και οι δυο ήσαν προσεκτικώτεροι. Άλλα ένας άνεμος δυνατός, πού έφύσηξε άπό το πλάι, άρπαξε τόν αετό και τον έρριξε επάνω σε κάτι θάμνους. Έκεί έμπλέχθηκε ή ουρά του και ό πτωχός αετός έμεινε κρεμασμένος μέ το κεφάλι προς τά κάτω.

— Τά  βλέπεις;  είπε ό  Νίκος.  Τόν  έρριξες λοξά και γι’ αυτό επήγε προς αύτη τή μεριά. 
—  Μά, Νίκο, ημπορώ εγώ νά κάμω τόν άνεμο νά φυσήξη κατ’ ευθείαν; αποκρίθηκε ή Χαρούλα.

Ό θείος των παιδιών, όταν είδε τόν αετό κρεμασμένο, έσηκώθηκε, έξέμπλεξε  τήν ουρά και τους είπε: 
— Ελάτε, παιδιά. Έδώ ό τόπος είναι γεμάτος άπό θάμνους. Ελάτε νά εύρωμε ένα μέρος πιο ανοικτό και τότε προσπαθήστε πάλι. 
Και ώδήγησε τά παιδιά σ’ ενα ομαλό τόπο, πού ήτο καταπράσινος άπό τή χλόη.

Έκεί, άφού ετοιμάσθηκαν, έκράτησε πάλι ή Χαρούλα τόν αετό και τόν άφήκε ακριβώς τή στιγμή, πού έκαμεν ό Νίκος νά τρέξη. Ό αετός ανέβηκε υψηλά, ωσάν μπαλόνι και έπετούσε μια χαρά. Μά ό Νίκος χαρούμενος, πού ένοιωθε τό σπάγγο νά τραβά, έστάθηκε γιά μιά στιγμή, γιά νά καμάρωση τόν αετό. Ό σπάγγος όμως έχαλαρώθηκε και επειδή ό άνεμος δεν ήτο αρκετά δυνατός, ό αετός έπεσε πάλι επάνω.

- Αχ, καημένε Νίκο, δέν έπρεπε νά σταματήσης, είπε ό θείος. Ας είναι όμως, προσπάθησε πάλι.
- Όχι, δέν θά προσπαθήσω πιά, είπε ό Νίκος στενοχωρημένος. Δέν είναι αετός αυτός! Τί νά κάθωμαι νά βασανίζωμαι μ’ έναν αετό, πού δέν πετά. Και ο θείος του λέγει: 
— Μπα, Νίκο, θα παρατήσης τό παιγνίδι σου, ύστερα άπό τόσους κόπους, πού έκάναμε; Τόσο εύκολα απελπίζεσαι, είπε , επειδή σου παρουσιάσθηκαν δυσκολίες; Ελα, τύλιξε τό σπάγγο σου και προσπάθησε πάλι. 

Αυτή τή φορά ό αετός ανέβηκε μέ τόν αέρα, ωσάν πτερό. Και όταν έτελείωσε όλος ό σπάγγος, ό Νίκος έστάθηκε, κρατώντας σφιγκτά στο χέρι του τό ξυλαράκι. Ολο χαρά έκοίταζε τόν αετό, πού έφαινόταν τώρα ωσάν μιά  μικρή κοκκίδα στο γαλάζιο ουρανό 

- Κοίτα, θείε, κοίτα, τί υψηλά πού πετά! Και μέ τί δύναμη τραβά! Θαρρείς και είναι άλογο, πού τραβά τό χαλινάρι. Και άλλο τόσο σπάγγο νά είχα, θά τόν άφηνα όλο. Θα έπήγαινε στά σύννεφα!

Άφού ό Νίκος διεσκέδασε αρκετά μέ τόν αετό, άρχισε νά τυλίγη σιγά σιγά τό σπάγγο’ και όταν έπεσε ό αετός, έτρεξε και τόν έσήκωσε. Ή χαρά του ήτο μεγάλη, όταν είδε, ότι ό αετός του δέν έπαθε τίποτε, άν και έπετούσε τόσην ώρα.

— Θά έλθωμε, θείε, και αύριο μετά τό μάθημα νά προσπάθήσωμε πάλι. 

από το Αναγνωστικόν Δ΄Δημοτικού, εν Αθήναις 1953
για την αντιγραφή: ιστολόγιο “Αντέχουμε…

ΣΧΟΛΙΟ
Από μια άλλη παλιά ελληνική εποχή...
Οταν η Παιδεία ήταν Εθνική και έβγαζε ελληνόπουλα...
Πριν η Παγκοσμιοποίηση και η Νέα Τάξη αλλοιώσουν τα πάντα...

Δυστυχώς σε μερικά χρόνια όχι μόνο τα παιδιά δεν θα αναγνωρίζουν αυτά τα έθιμα, αλλά πιθανότατα δεν θα μπορούν να διαβάσουν τα κείμενα αυτά...
Ακόμα και η ορθογραφία έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό που σχεδόν δεν είναι ελληνική....

Εχετε αναρωτηθείπόσα σημερινά παιδιά θα πετάξουν φέτος χαρταετό;
Δεν έχετε παρά να μετρήσετε τους αετούς στον ουρανό...
Και θυμηθείτε τι γινόταν όταν είμασταν εμείς οι άνω των 40, μικρά παιδιά....

Φυσικά είναι αστείο να διανοηθούμε έστω να πούμε σε ένα σημερινό παιδί ότι τον χαρταετό τον φτιάχναμε ....μόνοι μας!!!!
Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να αγοράσεις έναν έτοιμο χαρταετό από το να τον φτιάξεις μόνος σου...
Η χαρά είναι πολύ μεγαλύτερη όταν τον καμαρώνεις στα ύψη...
Γι αυτό καλοί μου φίλοι φτιάχνοντας και πετώντας έναν χαρταετό με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας, με τα ανήψια μας κρατάμε ζωντανή την παράδοσή μας... 
Κρατάμε ζωντανή την Ελλάδα μας...

Τα εισερχόμενα και τα... εξερχόμενα

Του Αγίου Λουκά Κριμαίας 

«Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κοινούντα τον άνθρωπον» (Μρ. 7, 15).

Αυτά τα λόγια του Χριστού οι άνθρωποι που δεν θέλουν να νηστεύουν τα ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο. Λένε πως δεν υπάρχουν φαγητά ακάθαρτα, γι' αυτό και δεν νηστεύουν. Είναι σωστό αυτό που λένε; 

Όχι, καθόλου δεν είναι σωστό. Λέγοντας αυτό η αγία μας Εκκλησία δεν εννοεί ότι υπάρχουν φαγητά που κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο, ότι υπάρχουν τρόφιμα ακάθαρτα. Τίποτα απ' αυτά που δημιούργησε ο Θεός δεν είναι ακάθαρτο, όλα είναι καθαρά και καλά λίαν», αν τα δεχόμαστε με ευχαρίστηση, και κανένα φαγητό που μπαίνει στο στόμα μας δεν μας κάνει ακάθαρτους, διότι τίποτα που μπαίνει στον άνθρωπο από έξω δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. 

Ποια είναι αυτά που μπαίνουν μέσα μας; Είναι οι επιδράσεις που δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι μας βρίζουν, μας προσβάλλουν, μας ταπεινώνουν αυτό δεν μας κάνει ακάθαρτους. Ας τους αφήσουμε να μας βρίζουν, να μας κακολογούν και να μας συκοφαντούν, δεν πρέπει αυτό να μας ενοχλεί και να μας κάνει ακάθαρτους.
Μας κάνουν ακάθαρτους εκείνα που βγαίνουν από μέσα μας.

Ποια είναι αυτά που βγαίνουν από μέσα μας; 

Πρώτα απ' όλα είναι τα λόγια μας. Αν τα λόγια αυτά είναι άσχημα, αν το στόμα μας, με το οποίο λαμβάνουμε το άχραντο Σώμα και το τίμιο Αίμα του Χριστού ανοίγει για να λέμε διάφορες βρισιές και αισχρολογίες, αυτό μας κάνει ακάθαρτους. Ο άνθρωπος που βρίζει, τον εαυτό του βρίζει, και αυτός που συκοφαντεί τον πλησίον του, τον εαυτό του συκοφαντεί και φανερώνει μ' αυτό τον τρόπο την ρυπαρότητα και την ακαθαρσία της ψυχής του. Αυτός που βρίζει, μιαίνει τον εαυτό του και όχι εκείνον που βρίζει. 

Μας κάνουν ακάθαρτους όλα εκείνα που βγαίνουν από μέσα μας. Και από μέσα μας βγαίνουν όχι μόνο τα λόγια αλλά και οι πράξεις και γενικά όλη η συμπεριφορά μας. Τα λόγια, τα έργα, ακόμα το βλέμμα μας φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται η ψυχή μας. Αν τα λόγια μας είναι γεμάτα κακίες και συκοφαντίες, αν τα έργα μας δεν είναι καθαρά και όλη η συμπεριφορά μας δείχνει την κακία, την υπερηφάνεια, τη μεγαλομανία και την τάση να προβάλλουμε τον εαυτό μας, αυτό μας κάνει ακάθαρτους. 

Γινόμαστε ακάθαρτοι όταν η ζωή μας μοιάζει με τη ζωή των ανθρώπων, για τους οποίους ο άγιος προφήτης Δαβίδ λέει στον 72ο ψαλμό του: «Διά τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία, περιεβάλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών, εξελεύσεται ως εκ στέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας· διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν· έθεντο εις ουρανόν το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης» (Ψα. 72, 6-9) 

Υπάρχουν άνθρωποι που η γλώσσα τους είναι τόσο μεγάλη που σαρώνει την γη. Αν λοιπόν είμαστε σαν τούς ανθρώπους που περιγράφει στον ψαλμό του ο προφήτης Δαβίδ, αν η γλώσσα μας σαρώνει την γη, αν οι πράξεις μας φανερώνουν την υπερηφάνια, την έπαρση και την αναισθησία, αν ο νους μας δεν είναι συγκεντρωμένος και γυρίζει παντού, αν όλους τους ανθρώπους τους ειρωνευόμαστε, τους συκοφαντούμε και τους κουτσομπολεύουμε, τότε κάνουμε τους εαυτούς μας ακάθαρτους. 

Οι πράξεις μας αυτές που βγαίνουν από μέσα μας, όχι μόνο από το στόμα μας βγαίνουν, αλλά μέσα από τον ίδιο τον εαυτό μας, από το πνεύμα μας και αποκαλύπτουν στους άλλους ανθρώπους την πνευματική μας υπόσταση. Την ακαθαρσία του πνεύματος μας την βλέπουν οι άνθρωποι. Αυτή μας κάνει ακάθαρτους. Οι άνθρωποι μας βλέπουν μέσα στο θολό φως, μέσα στο σκοτεινό φως της ψυχής μας. Αυτό το σκοτεινό φως μας μιαίνει. 

Αντίθετα πρέπει να ζούμε και να ενεργούμε έτσι ώστε να εκπέμπουμε το Φως του Χριστού, την ευωδία του και όχι την κακία, την υπερηφάνεια, την έπαρση, την συκοφαντία, που όλα αυτά είναι ακαθαρσία. Αυτό να θυμόμαστε. Τίποτα απ' αυτά που μπαίνουν μέσα μας από το στόμα μας δεν μπορούν να μας κάνουν ακάθαρτους. Μας κάνουν ακάθαρτους αυτά που βγαίνουν από το στόμα μας και κάνουν φανερό στους άλλους το εσωτερικό μας είναι. Να το θυμάστε, να είστε πράοι και ταπεινοί για να εκχέεται από μέσα σας το Φως και η ευωδία του Χριστού. Αμήν. 

Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας 
Λόγοι και Ομιλίες Τόμος Β' 
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη" 

το είδαμε ΕΔΩ

Καθαρά Δευτέρα

Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημάνει το τέλος των Απόκρεω. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονταν» πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο.

Την Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να τρώγεται λαγάνα (άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα), και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα, κυρίως λαχανικά, όπως και φασολάδα χωρίς λάδι. Επίσης συνηθίζεται το πέταγμα χαρταετού.

Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα.

Η κυρά Σαρακοστή

Ένα έθιμο που έχει σχεδόν χαθεί είναι αυτό της Κυρά Σαρακοστής. Πρόκειται για ένα ιδιόμορφο ημερολόγιο με το οποίο μετρούσαν τις εβδομάδες της νηστείας (Σαρακοστής).

Η κυρά Σαρακοστή στις περισσότερες περιοχές ήταν μια χάρτινη ζωγραφιά. Απεικόνιζε μια γυναίκα με σταυρωμένα χέρια, λόγω προσευχής, σαν καλόγρια, χωρίς στόμα, λόγω νηστείας, και με εφτά πόδια που αναπαριστούσαν τις επτά εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο έκοβαν ένα πόδι και έτσι ήξεραν πόσες βδομάδες νηστείας απέμεναν μέχρι το Πάσχα. Το Μεγάλο Σάββατο, έκοβαν και το τελευταίο πόδι.

Αυτό το κομμάτι χαρτί το δίπλωναν καλά και το έκρυβαν σε ένα ξερό σύκο. Τοποθετούσαν το σύκο αυτό μαζί με άλλα, και σε όποιον το έβρισκε θεωρούνταν ότι του έφερνε γούρι.

Σε άλλα μέρη της Ελλάδας η Κυρά Σαρακοστή δεν ήταν φτιαγμένη από χαρτί, αλλά από ζυμάρι. Το ζυμάρι φτιαχνόταν με αλεύρι, αλάτι και νερό. Η διαδικασία ήταν κι εδώ η ίδια όπως και με την χάρτινη. Μια παραλλαγή του εθίμου της Κυράς Σαρακοστής είναι φτιαγμένη από πανί και γεμισμένη με πούπουλα.

Για την Κυρά Σαρακοστή έχουν γραφτεί και οι εξής στίχοι:

Την Κυρά Σαρακοστή που ‘ναι έθιμο παλιό
οι γιαγιάδες μας την φτιάχναν με αλεύρι και νερό.

Για στολίδι της φορούσαν στο κεφάλι έναν σταυρό
μα το στόμα της ξεχνούσαν γιατί νήστευε καιρό.

Και τις μέρες της μετρούσαν με τα πόδια της τα επτά.
Έκοβαν ένα την βδομάδα μέχρι ‘νάρθει η Πασχαλιά.


πηγή

26 Φεβρουαρίου 2017

Τα «βρήκε» με τους Ρώσους για να εξουθενώσει τις προφητείες των ΑΓΙΩΝ μας.

Γράφει ο Δρ Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

«-Και όμως τελικά εξουθένωσε την ψυχοδυναμική του και συμπεριφέρεται με χαρακτηριστική ανισορροπία. 
- πιστεύει στο κισμέτ και το ¨παρακολουθεί με πολλούς τρόπους ¨ 
- όπως γνωρίζεις είναι τουρκολαζικής καταγωγής από την Ριζούντα του Πόντο έχοντας παιδιόθεν κατατρυφήσει στις Ελληνικές δοξασίες των κρυπτοχριστιανών  της περιοχής αυτής που μετοίκησαν στην ΠΟΛΗ  με τους οποίους μεγάλωσε μαζί στην ίδια γειτονιά . 

- Από τον Μάρτιο του 1994 που ανέλαβε επίσημη θέση ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης το πρώτο πράγμα που επιδίωξε ήταν να  συνάψει φιλικές σχέσεις με πρόσωπα της Ελληνικής Πολιτικής σκηνής αλλά  μέχρι και στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ έστελνε δικούς του ανθρώπους για να μάθει από κοντά τα προρρηθέντα των ΑΓΙΩΝ της Ορθοδοξίας ως αναφορά την πορεία της Τουρκίας. 

- αυτά που άκουγε από τους Πατέρες  δεν ταίριαζαν με όσα είχε στο μυαλό του και ταίριαζαν με το κατά παραγγελία κισμέτ του. 
- από τότε που άκουσε  τα προρρηθέντα των ΑΓΙΩΝ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ δεν μπορεί να αναπαυθεί, ούτε να ησυχάσει. 

- Τον απασχολούν τόσο όσο τον απασχολεί το Κουρδικό και όλα τα φλέγοντα θέματα της χώρα του. 
- όταν λόγω της Συρίας είδε την αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις μετά την πτώση του ρωσικού μαχητικού στην Συρία ανησύχησε και πίστεψε ότι ήρθε «η ώρα των Προφητειών των Ελλήνων». 
- Βλέποντας τον Ρώσο πρόεδρο τον περασμένο Μάιο στα τηλεοπτικά παράθυρα να προσκυνάει το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, του ήλθε κόλπος κάτι σαν κολπική μαρμαρυγή. 

- το αποκορύφωμα  ήταν όταν σε λίγες μέρες έζησε το καλοκαιρινό πραξικόπημα εναντίον του. 
- τότε  αποφάσισε  να ρίξει τον εγωισμό του με σκοπό να εξουθενώσει και να απαλείψει τον κίνδυνο της ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ που αισθανόταν ότι κρεμόταν πάνω στο κεφάλι του. 
- δούλεψε η τουρκική πονηριά βλ. διπλωματία, μπορεί και ο τουρκικός χρυσός για να δελεάσει τον Ρώσο και τον περασμένο Αύγουστο κίνησε για την μεγάλη συνάντηση στην Πετρούπολη. 

- ακόμα και μετά τα χαμόγελα της συνάντησης αυτής δεν μπόρεσε να ησυχάσει γιατί στα πρόσωπα των Ρώσων δεν είδε φίλους και συμμάχους αλλά εκμεταλλευτές της φοβερής  αδυναμίας του που δεν κρυβόταν κάτω από το κιτρινισμένο προσωπείο του. 
- τον είδες καθόλου  να ηρεμεί;
- χειρότερος έγινε και βγάζει τα απωθημένα του τσαλακωμένου εγωισμού του ειδικά αυτές τις μέρες στο ΑΙΓΑΙΟ απαιτώντας παράλογα πράγματα. 

- η συνείδηση  του παιδί μου και αυτό που έρχεται τον καίει σαν φωτιά ηφαιστείου. 
- η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ παιδί μου δεν εξουθενώνεται, ούτε απαξιώνετε, ούτε κατευθύνεται, ούτε παραποιείται γιατί ζεματάει ακόμα και πριν εκπληρωθεί. 

- η προφητεία παιδί μου είναι η ΩΡΑ του ΘΕΟΥ μέσα στον πεπερασμένο χωροχρόνο μας. 
- για να κατανοήσεις την προφητεία πρέπει να παρακολουθείς τα σημάδια των καιρών κάτω από το Ορθόδοξο πρίσμα της νήψης και της πνευματικής  εγρήγορσης και όχι μέσα από την γεωπολιτική των εφήμερων ανθρώπινων συμφερόντων που θα καούν σε 24 ώρες όταν θα έρθει η ΩΡΑ του ΟΥΡΑΝΟΥ. 

- ΑΥΤΑ… 
- Ούτε ο Ρώσος μπορεί να καταλάβει ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα ετοιμασίας  το ΣΧΕΔΙΟ του ΘΕΟΥ θα τον κάνει πύρινη λαίλαπα για τους υιούς της Άγαρ… 
- Ούτε ο τούρκος μπορεί να κατανοήσει πως μπορεί να βγει έξω και από αυτό το περιθώριο της ιστορίας… 

- η επαλήθευση και ο φόβος της πραγματοποίησης της προφητείας καίει μόνο τα σωθικά του νεοφερμένου σουλτάνου των ημερών μας… για αυτό όσο περνάει ο καιρός και δημιουργεί ρωγμές στην δήθεν ρωσοτουρκική φιλία η αδιαλλαξία του Ερντογάν θα στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. 

- ένα μεγάλο λάθος έκανε ο Ερντογάν, προσπάθησε επί των ημερών του να εξουθενώσει την ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ και την φέρνει μια ώρα αρχύτερα έξω από την πόρτα του.»

Προσπάθησα τον παραπάνω διάλογο με τον Λευίτη  υπερηλικιωμένο Γέροντα με Ποντιακές Ρίζες να τον αποτυπώσω όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Στην ερώτηση μου στο Γέροντα, αν παρακολουθεί διαδίκτυο ή αν τον πληροφορεί κάποιος για τα τεκταινόμενα, μου απήντησε ότι είναι χρήστης ενός άλλου «διαδικτύου». 

Πήρα την ΕΥΧΉ του και με συνέστησε να διαβάσω πρώτα το βιογραφικό του κ. Ερντογάν πριν γράψω για τα παραπάνω. 

Πράγματι σήμερα που άρχισα να γράφω τον γενόμενο διάλογο έμαθα μαζί με τα άλλα  βιογραφικά στοιχεία ότι ο Ερντογάν γεννήθηκε σαν σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 1954, στην περιοχή Κασίμπασα της Κωνσταντινούπολης. 

«Η οικογένειά του είχε τουρκική και λαζική καταγωγή και διέμενε αρχικά στην περιοχή της Ριζούντας, στην οποία επέστρεψαν όταν ο Ρετζέπ Ταϊγίπ Ερντογάν ήταν ακόμα μωρό.

Η καταγωγή της οικογένειας είναι από την τουρκική φυλή των Bağatlιoğlu ή Bakatoğlu, τους οποίους εγκατέστησε στην περιοχή ο Σουλτάνος Μεχμέτ Φάτιχ (Μωάμεθ ο Πορθητής) όταν κατέκτησε την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. 

Ο παππούς του Ερντογάν λεγόταν Τεγιούπ (Ταϊγίπ) Μεμίς Μπακάτογλου (και το Μπακάτογλου ήταν περισσότερο ένα εθνονύμιο/παρατσούκλι και όχι επίσημο επώνυμο).

Ο Τεγιούπ - που ήταν τουρκικής και λαζικής καταγωγής - είχε πολεμήσει εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, όταν είχαν καταλάβει τον ανατολικό Πόντο (μέχρι την Τραπεζούντα) και τραυματίστηκε στην περιοχή του Αρνταχάν. 

Γεωργιανής καταγωγής ήταν η Χαβουλί, η πρώτη σύζυγος του πατέρα του Ερντογάν.  
Η μητέρα του Ερντογάν και 2η σύζυγος του πατέρα του, ήταν Τουρκάλα και λεγόταν Τενζιλέ.  

Στα 13 του επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου παράλληλα με τα μαθήματα σε μια από τις θρησκευτικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολές İmam Hatip) αναγκαζόταν να δουλεύει στον δρόμο για να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα.

Τελικά το ΠΡΟΦΗΤΕΥΌΜΕΝΟΝ φυγείν αδύνατον μου διαμήνυσε ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ και συμπλήρωσε η πνευματοκίνητη Προφητεία των ΑΓΙΩΝ μας δεν έχει καμία σχέση με το τουρκικό κισμέτ. 

Με την ευκαιρία της αρθρογραφίας αυτής να ευχηθώ σε όλους τους αδελφούς ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Με πίστη και ελπίδα 
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Η ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο ΕΑΜίτης …Πάνος Καμμένος!! 

Αποτέλεσμα εικόνας για καμμενος τσιπρασ
Ο Πάνος Καμμένος των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” που έδωσε ελπίδα πως κάτι πατριωτικό γεννιόταν σε χιλιάδες Συνέλληνες που ψήφισαν το κόμμα του, αποδείχθηκε στην πορεία ότι ήταν ο πιο υποταγμένος από τους πλέον Συστημικούς ταγούς της Αριστεράς.

Ξεπούλησε τις πατριωτικές ιδέες του – αν είχε ποτέ – ωσάν ένας άλλος Καρατζαφέρης, ο οποίος ψήφισε το πρώτο Μνημόνιο, τάχατες για το καλό μας. Για να μας σώσει από την χρεοκοπία και τη δυστυχία. Που τελικά εκεί μας οδήγησε!

Ο Πάνος Καμμένος, ενώ ο Καρατζαφέρης συγκυβέρνησε με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, συγκυβερνά με το ΣΥΡΙΖΑ, των άθεων, των Μπολσεβίκων και έγινε το δεκανίκι της Εξουσίας για να ξεριζώσει την Ορθοδοξία, τα Ιερά και τα Όσια από τις ψυχές των Ελλήνων, διά μέσω των εγκληματικών αλλαγών στην Παιδεία!  

Ο ασυνείδητος Πάνος Καμμένος σήμερα εισπράττει το τίμημα των πράξεών του και οι πολίτες του γυρίζουν επιδεκτικά την πλάτη. Σε λίγο καιρό θα τον έχουν ξεχάσει οι πάντες.

Γι΄ αυτό εκλιπαρεί τον “σύντροφο” Αλέξη Τσίπρα για να κάνει κάτι γι΄ αυτόν.
Έτσι, η “Αυγή” προ ημερών αφιέρωσε ύμνους για τον καλό “σύντροφο” Πάνο Καμμένο, ο οποίος στα δύσκολα έβαλε πλάτη για τον Αλέξη Τσίπρα:
«Διαφωνούμε σε πολλά μαζί του, φυσικό και επόμενο. Αλλά, πριν τον πυροβολήσουμε επαναστατικά, δεν είναι κακό να σκεφτούμε και λίγο ΕΑΜίτιμα…»

«Και Μαξίμου θα έβλεπε ο Τσίπρας με το κιάλι, χωρίς τον Καμμένο, αφού χωρίς τον Καμμένο θα είχε η Ευρώπη των σκληρών δανειστών την ησυχία της με τον Σταύρο, τη Φώφη και τις οικουμενικές τους παπάρες…»

Ωστόσο, Πάνο, μπορεί να θέλεις να σώσεις μόνο το πολιτικό τομάρι σου, πουλώντας το υπόλοιπο κόμμα – όσο έχει απομείνει – μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μη ξεχνάς ότι στη γωνία σε περιμένει ο “χοντρός” Νίκος Φίλης, ο οποίος βγήκε πρώτος στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, και θα σε “πυροβολήσει” στην πρώτη ευκαιρία!

Και επειδή έχεις βαναύσως “πουλήσει” τους “δεξιούς”, αναλογίζεσαι πόσοι από δαύτους σε περιμένουν στην απέναντι γωνία για να σε ξεπουπουλιάσουν;;; 

Ο Καρατζαφέρης …πολιτεύεται!! 

Αποτέλεσμα εικόνας για karatzaf;erhw
Μαθαίνουμε ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης θα κόψει την πίτα του ΛΑΟΣ και προς τούτο έχει αρχίσει να τηλεφωνεί σε όλους που βρίσκονται σε λίστες του παρελθόντος και από τους οποίους εισπράττει τη χλεύη και την οργή!

Ωστόσο, ο “θείος” Γιώργος δεν το βάζει κάτω! Επιμένει, παρ΄ότι πολιτικά “νεκρός”, να προσπαθεί να σηκωθεί από τον πολιτικό του “τάφο”!

Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει, από τη στιγμή που “πουλήθηκε” στο Σύστημα προδίδοντας όλους εκείνους που τον είχαν θεοποιήσει και τον ψήφιζαν, θεωρώντας πως ήταν η Πατριωτική Ελπίδα του αύριο, ότι θα τον περιμένουμε πάντα επάνω από αυτόν τον πολιτικό του “τάφο”, οσάκις προσπαθεί να “αναστηθεί”, για να υπενθυμίζουμε στο λαό μας ποιος ακριβώς είναι!

Έτσι, σήμερα θα θυμηθούμε τη ρηχή συνθηματολογία με την οποία προσπάθησε να υφαρπάξει την ψήφο του λαού μας στις εκλογές του Ιουνίου 2012, όπου υποσχόταν:

1) Δημιουργία ευρωδραχμής!
2) Προϋποθέσεις για μία κατσίκα ή μία αγελάδα σε κάθε οικογένεια!
3) Ένα καλάσνικωφ σε κάθε ελληνικό σπίτι!

Με αυτές τις παπαρολογίες συνετρίβη στις επαναληπτικές εκλογές του 2012!
Παρά ταύτα θα του θυμίζουμε πάντα: Που είναι τα 35 – 40 εκατομμύρια ευρώ του ΛΑΟΣ;;;

Είναι σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος και εάν ναι σε ποιες τράπεζες;;; 

ΙΕΡΑΡΧΗΣ με όλα τα γράμματα κεφαλαία… 

Αποτέλεσμα εικόνας για αμβροσιος
Στους χαλεπούς καιρούς που περνάει η Ορθοδοξία και η Πατρίδα, υπάρχει μια φωτεινή ξεχωριστή μορφή της Εκκλησίας μας που διαφέρει! Που με την ταπεινότητά του μας δείχνει το σωστό Ορθόδοξο δρόμο. Μια ταπεινότητά που διέκρινε τους Αγίους της Πίστεώς μας! Που κατακεραυνώνει τα πρόσωπα της Εξουσίας για τα ατοπήματά τους,  όποια και αν είναι αυτά, όπου και αν ανήκουν πολιτικά, τα οποία βλάπτουν τα Ιερά και τα Όσιά μας! Όπως ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός κατακεραύνωνε τους δυνάστες του Ελληνικού λαού και τους εχθρούς της Πίστεώς μας, σε παρόμοιους δύσκολους καιρούς!

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος – περί αυτού ο λόγος – ξεσπάθωσε κατά του Προέδρου της ΝΔ και εν δυνάμει Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με μια μακροσκελή επιστολή του, μετά την εντολή που έλαβαν Βουλευτές του κόμματός του, προκειμένου να αποσύρουν την υπογραφή τους από την κατασκευή του “Τάματος του Έθνους”! Δηλαδή, την ανέγερση του Ιερού Ναού του Σωτήρος! 

«Παρακαλώ να γράψετε κάπου στο μυαλό Σας: Το θέμα “Τάμα του Έθνους” Θα είναι ή η ΔΟΞΑ Σας ή ο πολιτικός ΤΑΦΟΣ Σας! Οι γνήσιοι Έλληνες έχουν πολύ πληγωθεί από τη στάση Σας. Διότι άλλο πράγμα είναι να πείτε στους Βουλευτές σας «μη υπογράφετε» και άλλο να τους πείτε: «πάρετε πίσω την υπογραφή σας». Αυτό, δηλ. το δεύτερο, συνιστά πράξη προδοσίας!»!!

Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων, στην επιστολή του Μακαριωτάτου Αμβροσίου!!
Ν΄ αγιάσει το Στόμα Σου Δέσποτα, που λες τα πράγματα πάντα τσεκουράτα!!

Μακάρι να βρισκόταν κάποιος του Μεγάλου Αναστήματός Σου, που θα οδηγούσε την Ελλάδα μας προς τα εμπρός, διασχίζοντας για το λαό μας την “Ερυθρά Θάλασσα” και εξαφανίζοντας προς χάριν του, τους νέους “Αιγυπτίους”!!

Είστε όλοι ΠΡΟΔΟΤΕΣ!! 

Μιλάει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μπαλαούρας για τη μάχη που έδωσε το κόμμα του με τους θεσμούς για τα Μνημόνια και λέει: “....τι να κάνουμε ...χάσαμε τη μάχη”!! Χωρίς ίχνος ντροπής!! Ξέχασε να μας πει ο κ Μπαλαούρας και ο κάθε περαστικός Μπαλαούρας της υφιστάμενης αριστερής μαρξιστικής/ευρωπαϊκής κυβέρνησης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση από το 2010 έως τον Ιανουάριο του 2015 που κέρδισε τις εκλογές είχε όλη την ευχέρεια να αποδείξει την παράτυπη, παράνομη διόγκωση του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά δεν το έκανε!!! Γιατί δεν επίτρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ να υπολογιστεί ξανα το δημόσιο χρέος του 2009 όπως είχαν απαιτήσει τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ, ο κ. Λογοθέτης και η κ. Γεωργαντά που σύμφωνα με τα λεγόμενα τους θα ήταν κάτω από το 10% κι επομένως η χώρα δεν θα χρειαζόταν να μπει σε κανένα Μνημόνιο!!!!! Γιατί δεν έπραξε τα αυτονόητα;;;

Από την άλλη προσπάθησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την επιτροπή διερεύνησης του χρέους να κάνει την ανατροπή, αλλά ως δια μαγείας πριν παρουσιαστούν στην επιτροπή ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, καθαιρέθηκε η Ζωή και υπογράφηκε το 3ο Μνημόνιο!!

Αλήθεια γιατί ποτέ δεν συζητήθηκε από κανέναν βουλευτή το περιβόητο 80σέλιδο πόρισμα της έκθεσης της διεθνούς επιτροπής που είχε συστήσει η Κωνσταντοπούλου, όπου αναφέρονταν ότι το χρέος είναι παράτυπο κι επαχθές;;;

Γιατί κάνεις δεν αναλύει το ρόλο που έπαιξαν οι οίκοι αξιολόγησης στην  καταστροφή της χώρας;;; Γνωρίζουν οι βουλευτές ότι η Moodys, η Standard and Poor και η Fitch, συνέβαλαν με εντολές των τραπεζών την μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ώστε να μη μπορεί η Ελλάδα να εκδώσει με χαμηλά επιτόκια τα ομόλογά της;;;

Και αυτο είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από τις αγορές λόγω των υψηλών επιτοκίων δανεισμού της;;; Γνωρίζουν οι κυβερνώντες αλλά και οι άλλοι βουλευτές ότι το υπερβολικό δημόσιο χρέος το οποίο πλέον αγγίζει τα 326 δις ευρω δεν εξοφλείται αλλά και ούτε θα έπρεπε να δοθεί σ΄ αυτο υπερβολική σημασία;;;

Τι κάνουν δηλαδή οι χώρες με δημόσιο χρέος πάνω από 1 τρις;;; ΤΙΠΟΤΑ!! Συνεχίζουν να λειτουργούν με χαμηλά επιτόκια δανεισμού!  Έχουν πρόσβαση στις αγορές! Επενδύουν στις οικονομίες τους και δεν ξεσκίζουν τις σάρκες των πολιτών τους με υπέρμετρη, άμεση και έμμεση φορολογία! Με μειώσεις μισθών και συντάξεων και με απολύσεις εργατικού δυναμικού! Επίσης αν χρειαστεί στέλνουν φυλακή τους τραπεζίτες και τους πολιτικούς, όπως συνέβη στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Ν. Ζηλανδίας!

Εσείς οι κυβερνώντες και οι καλοπληρωμένοι βουλευτές βγείτε και πείτε στον ελληνικό λαό, ποια χώρα με το 12% του ενεργού εργατικού δυναμικού της μπορεί να στηρίξει και να ξεπληρώσει το παράτυπο στοιχειοθετημένο δημόσιο χρέος;;;

Λύσεις υπάρχουν, αλλά δε θέλετε να τις δώσετε! Γιατί;;; Γιατί τα κέντρα αποφάσεων στα οποία ανήκουν όλοι τους έχουν χειραγωγήσει και τους έχουν προσφέρει εσαεί ασυλία για τα εγκληματικά ατοπήματά τους!

Έτσι, αντί να υπογράφουν Μνημόνια, έπρεπε να απαιτήσουν από τους θεσμούς επενδύσεις ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας!

Έπρεπε να απαιτήσουν η χώρα να μπει σε ειδικό καθεστώς για μια 10ετια ώστε να μπορεί να αναπτύξει, να παράξει και να εξάγει προϊόντα και ορυκτό πλούτο που θα δώσει ώθηση, όχι μόνο στην ελληνική οικονομία!

Έπρεπε να απαιτήσουν το αυτονόητο και όχι να σκέφτονται πως θα γίνουν συνεργοί αφαίμαξης της ελληνικής κοινωνίας! Ώστε με τα παράνομα και αντισυνταγματικά μέτρα που έχουν πάρει να ξεπουλούν κάθε σπιθαμή ελληνικής γης μαζί με τον πλούτο της!

Φυσικά για να γίνουν όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να σκεφτούν και να πράξουν με γνώμονα την αγάπη προς την Πατρίδα, τον σεβασμό στην Ιστορία του Έθνους και την
Πίστη στο Θεό μας, που δυστυχώς δεν έχουν!!

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένα τσίρκο που το έλεγαν κυβέρνηση...

Ήταν ένα τσίρκο που το έλεγαν Μαξίμου. Ωραίο τσίρκο, με ακροβάτες, άγρια θηρία και κυρίως εξαιρετικούς κλόουν που θεωρούν μάλιστα εαυτόν υπουργό και ξαφνικά με τη (μη) συμφωνία στο Eurogroup είδαν το φως, τη θεραπεία δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν (με τη βιβλική έννοια βεβαίως-βεβαίως). 

«Ήρθε το τέλος των δεινών του ελληνικού λαού», για τα οποία σφοδρώς κόπτεται, διακηρύσσει εις εξ αυτών. «Λιτότητα τέλος», ανακράζει άλλος. Το μόνο που αυτές οι αναφορές όμως φέρνουν στο μυαλό όποιου διαθέτει στοιχειώδη μνήμη είναι το μοιραίο 2015 και οι αντίστοιχες αναφορές του κ. πρωθυπουργού μας ότι μνημόνιο πλέον δεν υπάρχει, ότι η τρόικα δεν υπάρχει επίσης πια – την πάτησε το τραίνο; Ναι, και αναγεννήθηκε εκ της τέφρας της ως «θεσμοί»

 Κι όμως η «φιλτάτη» τρόικα την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου θα είναι εδώ. Θα χτυπήσει την πόρτα και θα ζητήσει αυτά που ζητούσε και πριν την «εξαιρετική συμφωνία» που επετεύχθη στο Eurogroup, ως σα να μην υπήρξε ποτέ. 

Διότι οι «κουτόφραγκοι» δεν υποχώρησαν και σε πολλά. Η κυβέρνηση των ξεθωριασμένων κόκκινων γραμμών συμφώνησε σε όλα, απλώς και μόνο για να επιστρέψει η βαπτισμένη σε «θεσμούς», τρόικα και να ξαναρχίσει το γαϊτανάκι της… σκληρής διαπραγμάτευσης από την πτωχή πλην τίμια κόρη Κυβέρνηση. 

Τo Eurogroup ήταν επιτυχία μόνο κατά το γεγονός ότι η υπόθεση δεν τινάχθηκε από τώρα στον αέρα. Τίποτα όμως δεν προδιαθέτει ότι θα έχει τελικά ευτυχή για τη χώρα κατάληξη. 

Ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ήδη ψαλίδισε τα φτερά των ανόητων που τολμούν και μιλούν για πολιτική διαπραγμάτευση και τέλος της λιτότητας, δηλώνοντας πως τα δύσκολα είναι μπροστά και το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι ακόμα αβέβαιο. 

Ακόμα χειρότερα θα είναι δε τα πράγματα στην γ’ αξιολόγηση, αν φυσικά φτάσουμε ποτέ εκεί. Η τρόικα έρχεται, το ΔΝΤ εμμένει στις θέσεις του, και εδώ κάποιοι ονειρεύονται ξεσκέπαστοι πλάι στη γαλάζια θάλασσα σα να βρίσκονται σε σχολική εκδρομή μετά από επιτυχή σχολική κατάληψη. 

Η χώρα όμως δεν είναι σχολείο και ο ηγέτης δεν θα πρέπει, τουλάχιστον, να νιώθει ως πρόεδρος δεκαπενταμελούς που μπορεί να εκβιάζει τους καθηγητές κρατώντας τα κλειδιά. Διότι, αρέσει δεν αρέσει, στην προκειμένη, τα κλειδιά τα κρατούν άλλοι, οι οποίοι μπορούν να είναι όσο καλοί ή κακοί θέλουν, εφόσον αυτοί πληρώνουν. 

Και ούτε έχει λογική να αναμένουμε τα θαύματα εξ ουρανού να συμβούν και να βγει ο Μάρτιν στη Γερμανία. Γιατί ακόμα κι αν ο συμπαθής – σε ορισμένους, μέχρι να εκλεγεί, ως είθισται – Σουλτς βγει πρώτος δεν θα είναι αυτοδύναμος και μάλλον δεν θα είναι σε θέση να ρισκάρει πολλά για τα μαύρα μάτια του Αλέξη μας. 

Εκτός αν η κυβέρνηση ποντάρει σε νίκη της ακροδεξιάς στην Ολλανδία και ενδεχομένως και στη Γαλλία. Αν είναι έτσι καλό θα ήταν να το πει και να μη μιλά αόριστα περί αλλαγών συσχετισμών στην Ευρώπη. Διότι αν βγει ο μουρλός Βίλντερς στην Ολλανδία η πρώτη που θα χάσει θα είναι η Ελλάδα. Το ίδιο και αν βγει η εκλεκτή Πούτιν στη Γαλλία, η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν. 

Βέβαια υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η λαοπρόβλητος κυβέρνηση να καταφύγει σε ένα νέο καραγκιοζιλίκι τύπου δημοψηφίσματος όπου πλέον, ακόμα και συγκαλυμμένα, το ερώτημα θα είναι ευρώ ή δραχμή με ό,τι η κάθε επιλογή συνεπάγεται. Αν και κάποιοι λένε «δεν σας παίρνει» για λόγους άλλους, πέραν της επιβίωσης. Τι να εννοούν άραγε; 

Το κατενάτσιο που από το 2015 εφαρμόζει η κυβέρνηση διαπραγματευόμενη «σκληρά», είτε με Γιάνη, είτε με Ευκλείδη, απλά δεν ωφελεί τη χώρα. Της δίνει μόνο παρατάσεις χρόνου ανάπαυσης των τρυφερών τους – μεγαλωμένων όχι στο πηλοφόρι και το μυστρί που θα νόμιζε κανείς – οπισθίων επί του πρωθυπουργικού και των υπουργικών θρόνων. 

Η χώρα όμως την ίδια ώρα καταστρέφεται και οι εχθροί της καραδοκούν, ενώ αν κρίνει κανείς από τον ανεγκέφαλο Νίκο Φίλη που δεν ξέρει να ξεχωρίσει τις εξοπλσιτικές από τις αμυντικές δαπάνες (πίστεψε γνήσια το κορόιδο ότι θα δοθούν τα ποσά που λέει για τα F-35… αν τα δει να μας σφυρίξει) και πετάει τη μία μπούρδα πίσω από την άλλη, οι προβλέψεις δεν μπορούν παρά να είναι αρνητικές. 

Πηγή Defence-Point
το είδαμε ΕΔΩ

METANAΣΤΕΥΤΙΚΟ- η μάστιγα που θα μας αφανίσει! (βίντεο)

από τον χρήστη vasoula2908

Ο προγραμματισμός του ΟΗΕ για την παρα φύσιν σεξουαλική εκπαίδευση των μικρών παιδιών

Ο πόλεμος εναντίον των παιδιών 

Carol Richarda (youth Advocate Jamaika): «Αυτή είναι σίγουρα μια επίθεση, που θα επηρεάσει το μεγάλωμα των παιδιών σας και το εκπαιδευτικό σας σύστημα».

Αποκάλυψη για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Chris Bridgens ( Parents Rights in Education Oregon): Αυτές είναι οδηγίες για τον δάσκαλο, να ρωτήσει στην τάξη τα παιδιά: Πώς εκφράζουν οι άνθρωποι τα σεξουαλικά τους αισθήματα και τι είναι η εγκράτεια.

Και εδώ έχει τις απαντήσεις: «στοματικό σεξ, αυνανισμός, πρωκτικό σεξ, μασάζ, κράτημα χεριού, άγγιγμα γεν. οργάνων ο ένας του άλλου, το να λες «μ’ αρέσεις».

Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να εξισώνουν όλα αυτά: Το να λες «μ’ αρέσεις» εξισώνεται με το πρωκτικό σεξ!!!

Αυτό είναι πορνογραφία. Οι άνδρες κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν ήθελαν να το κοιτάξουν καν. Δεν μπορούμε να το δείξουμε στις ειδήσεις της τηλεόρασης αλλά θέλουμε παιδιά τετάρτης δημοτικού να το δουν.

Judith Reisman( Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law) : Στο όνομα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα παιδιά βλέπουν αισχρό υλικό που έχει νομοθετηθεί από το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο σαν ακατάλληλο για παιδιά.

Υπάρχει πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο διαδίκτυο για παιδιά από την Αφρική, που λέγεται, «ο κόσμος ξεκινάει από εμένα», λέει στα παιδιά ότι η σεξουαλικότητα συμπεριλαμβάνει στοματικό σεξ και αυνανισμό. Και μετά λέει πως είναι επιλογή τους αν θέλουν να χάσουν την παρθενικότητά τους και δείχνει στα παιδιά εικόνες γυμνών κοριτσιών κι αγοριών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και μετά τους ζητάει να δείξουν τις διαφορές στα γεννητικά όργανά τους. Οι γονείς μάλλον δεν θα το μάθουν ποτέ καθώς γίνεται εκτός σπιτιού, στο διαδίκτυο.

Axel Beteta, (Familia importa Guatemala): Έχουν παιδιά Δημοτικού 9 ετών, που τα διδάσκουν πώς να βάλουν προφυλακτικό κι έχουν πλαστικά ομοιώματα γεν. οργάνων, τα κοριτσάκια τα διδάσκουν πώς να βάλουν το προφυλακτικό στο ανδρικό ομοίωμα και τ’ αγόρια πώς να βάλουν προφυλακτικό σε γυναικείο ομοίωμα. Χωρίς οι γονείς να γνωρίζουν ή να συμφωνούν.

Kristine Swarts, (Power2Parent Nevada):Τους δίνουν φυλλάδια με οδηγίες για σεξουαλικές συναντήσεις με άλλους μαθητές. Για παράδειγμα υπάρχουν τέτοιες προτάσεις: «Μπορώ να σου βγάλω το πουκάμισο;» «Με ανάβει όταν μ’ ακουμπάς εδώ» «Πειράζει να βγάλω το παντελόνι μου;»

Katharina Rottweiler, (Director of International Relations and Stratege, Red Familla Mexico):Εμείς στην Λατινική Αμερική έχουμε πολύ φτώχια ακόμη, έχουμε κοινότητες που δεν έχουν τρεχούμενο νερό ούτε ηλεκτρικό και δεν εστιάζουν στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες αλλά κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς την έγκριση των γονιών, διαλύοντας την οικογένεια.

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα Ηνωμένα Έθνη 

Amelia, (Aids Orphan from Mozabique): Ο αδελφός μου Λουίς κι εγώ είχαμε την ευκαιρία να πάμε στα Ην. Έθνη και α δώσουμε μια ομιλία εκεί. Τους είπα πως η Planned Parenthood μοίραζαν βιβλιαράκι για νέους που ήταν θετικοί στον ιό HPV (aids) με τίτλο «Υγιής, ευτυχισμένος και καυτός» Αυτό είναι για παιδιά που έχουν aids. Διδάσκει σεξουαλική απόλαυση με αυνανισμό, σεξ με άτομα ιδίου φύλου, ακόμη κι αν είσαι μεθυσμένος.

Miriam Grossman, (MD, Author, “You’re Teaching My Child WHAT;») :Αυτό το φυλλάδιο που λέγεται «Υγιής, ευτυχισμένος και καυτός» λέει στους νέους ότι «έχετε το δικαίωμα να μην αποκαλύψετε την ασθένειά σας (aids) στον σεξουαλικό σας σύντροφο, αν αυτό δεν σας κάνει να νοιώθετε άνετα». Επίσης λέει στα οροθετικά άτομα ότι αν αποφασίσουν με τον σύντροφό τους να μην φορέσουν προφυλακτικό, είναι δικό τους θέμα!

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως θεμελιώδη της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη συστήνει για τα παιδιά ηλικίας 0-4 να πληροφορούνται για τον αυνανισμό και να τους δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσουν τη ταυτότητα του φύλου τους. Για ηλικίες 4-6 τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου, και να σέβονται διαφορετικές κατευθύνσεις σχετικές με την σεξουαλικότητα.

Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό 

Dr. Theresa Okafor, (Director of the Foundation for African Culrural Heritage): Το συμφέρον Οργανισμών όπως το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό, και της Planned Parenthood είναι να πάνε τους γονείς στην άκρη και να φανατίσουν και να σεξουαλοποιήσουν τα παιδιά.

Rennier Gadabu, Attache, Permanent UN Mission of Nauru ): Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό προσπάθησε να πείσει την κυβέρνησή μας ν’ αλλάξει τις θέσεις της σε θέματα όπως: Δικαιώματα αναπαραγωγής και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Κυρία Πρόεδρε, στο Ταμείο αυτό νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν αυτά επειδή το Ναούρου είναι το μικρότερο μέλος-κράτος των Ηνωμένων Εθνών;

Dr. Theresa Okafor, (Director of the Foundation for African Culrural Heritage : Η κυβέρνηση της Νιγηρίας προειδοποιήθηκε από τις Δυτικές χώρες, ότι αν δεν υποκύψουν, δεν θα πάρουν βοήθεια από το εξωτερικό.

UNICEF (Διεθνές Ταμείο Ην, Εθνών για το παιδί) 

Στη σελίδα 89 του βιβλίου οδηγιών για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία της UNICEF υπάρχει μία λίστα για το πώς κανείς μπορεί να ικανοποιηθεί σεξουαλικά που περιλάμβανε ανταπόκριση σεξουαλική προς: Άψυχα αντικείμενα, ζώα, ανήλικους και άτομα που δεν συναινούν!

Katharina Rottweiler, (Director of International Relations and Stratege, Red Familla Mexico):Στα πλαίσια των στόχων αειφόρου ανάπτυξης που καθορίζει τα προγραμματισμένα σχέδια για τα επόμενα 15 χρόνια. Η φωνή είναι πολύ μεροληπτική. Είναι η φωνή της Planned Parenthood και των θυγατρικών της. Έχουν άμεση επίδραση σ’ όλα τα έγγραφα με τις αποφάσεις σε οτιδήποτε διαπραγματεύεται στα Ην. Έθνη.

UNESCO = Οργανισμός των Ην. Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον πολιτισμό 

Κάποιοι από τους στόχους της UNESCO στις οδηγίες τους για την σεξουαλικότητα συμπεριλαμβάνουν: Την διδασκαλία σε παιδιά 9 ετών περί της ερωτικής διεγέρσεως και στην ηλικία των 15 ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να δεχτούν σεξουαλική ευχαρίστηση με σύντροφο του ιδίου ή αντίθετου φύλου.

Planned Parenthood= Οικογενειακός προγραμματισμός αλλιώς IPPF=Ιδιωτικά Ιατρεία αντισύλληψης και εκτρώσεων.

Το πρόγραμμα «Όλα είναι ένα» που επίσης προωθείται από την Planned Parenthood αποκαλύπτει τις χειριστικές τακτικές που χρησιμοποιούνται για να κάνουν πλύση εγκεφάλου για να σεξουαλοποιήσουν τα παιδιά με την σεξουαλική αγωγή.

Ψεύτικοι ισχυρισμοί της CSE 

Όπως άλλα προγράμματα της CSE το «Όλα είναι ένα» ισχυρίζεται ότι είναι εκπαίδευση γενική βασισμένη σε στοιχεία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ευαίσθητη στα φύλα και μορφωτικά κατάλληλη, που θα αυξήσει την υπευθυνότητα των αποφάσεων των νέων, θα μειώσει τα ποσοστά εγκυμοσύνης των εφήβων και τις αρρώστιες που μεταδίδονται με το σεξ συμπεριλαμβανομένου του Aids.Όμως το «Όλα είναι ένα» όπως τα περισσότερα προγράμματα της CSE (σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης), απλά είναι έξυπνα μεταμφιεσμένη σεξουαλική εκπαίδευση για το δικαίωμα της έκτρωσης, την σεξουαλική ηδονή μασκαρεμένη ως εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα φύλλα, την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Προωθείται η έκτρωση 

Προωθείται επιθετικά η έκτρωση, με 112 αναφορές στην έκτρωση. Το «Όλα είναι ένα» έχει εστιάσει στην σεξουαλική ευχαρίστηση αναφέροντας την 62 φορές. Προωθεί πολλές σεξουαλικές πράξεις και συμβουλεύει παιδιά πώς να ερεθίζουν τον εαυτό τους, τον σύντροφό τους μέχρι τον οργασμό. Για να δουν πόσο έτοιμοι είναι, τα παιδιά συμπληρώνουν ένα χαρτί που συμπεραίνει ότι τα παιδιά είναι έτοιμα για σεξ «όταν αισθανθείς να έλκεσαι σεξουαλικά από τον άλλον και όταν αισθάνεσαι άνετα να πεις στον άλλον τι σου αρέσει σεξουαλικά». Διδάσκει πως τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν τα σεξουαλικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων δήθεν δικαιωμάτων προς πάντες στην σεξουαλική έκφραση και το δικαίωμα της αναζήτησης σεξουαλικής ικανοποίησης.

Το να αγκιστρώνεις τα παιδιά στο σεξ είναι μπίζνες πολλών δισεκατομμυρίων για την Planned Parenthood και παρόμοιες οργανώσεις. Αυτό γίνεται επειδή τα παιδιά, ή οι προοπτικές, όταν σεξουαλοποιηθούν, γίνονται πελάτες της Planned Parenthood κι εξαρτώνται από τις υπηρεσίες τους. Τα προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης καμουφλάρονται με πολλά ονόματα.

Μπορεί να ονομάζονται:

«Το σεξ γενική ή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση»,
«Εκπαίδευση για την σεξουαλικότητα του ανθρώπου»,
«Εκπαίδευση για την αναπαραγωγική υγεία»,
«Πληροφορίες για την σεξουαλική/ αναπαραγωγική υγεία»,
«Εκπαίδευση για την οικογενειακή ζωή»,
«Πρόληψη εγκυμοσύνης εφήβων»,
«Πρόληψη βιασμών- Προγράμματα κατά του εκφοβισμού»,
«Πρόληψη κατά του Aids»,
ακόμη και «Εγκράτεια ή Εγκράτεια και εκπαίδευση».

Τα προγράμματα CSE (σεξ διαπαιδαγώγησης) συχνά ψευδώς ισχυρίζεται ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού, βασισμένη σε στοιχεία, ότι γίνεται εκπαίδευση υγειούς σεξουαλικότητας, που θα αποτρέψει την εγκυμοσύνη στις έφηβες, την σεξουαλική βία, τα σεξ. Μεταδιδόμενα νοσήματα και το Aids.

Μπέρδεμα των Φύλων 

Kristine Swarts, (Power2Parent Nevada): Ένα από τα φυλλάδια που με ανησύχησε περισσότερο λέγεται «το φυλο-αναθρεμμένο άτομο». Διδάσκουν ότι το φύλο έχει ευρύ φάσμα, ότι μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε σου αρέσει. Μια μέρα μπορείς να είσαι θηλυκή εξ ολοκλήρου, και την άλλη να μη αισθάνεσαι να ‘χεις φύλο, ούτε θηλυκό ούτε αρσενικό.

Lotri Porter, (Director Parents Rights in Education Oregon): Ειλικρινά είναι μπέρδεμα, είναι πνευματική κακοποίηση, να μπερδεύεις τα παιδιά σχετικά με τι φύλο είναι.

Miriam Grossman, (MD, Author, “You’re Teaching My Child WHAT;»): Από ιατρικής πλευράς, όταν η σεξουαλική ελευθερία είναι πρώτη προτεραιότητα, τότε η σεξουαλική υγεία θα υποφέρει.

Lotri Porter, (Director Parents Rights in Education (Oregon): Υπάρχουν νόμοι στο Όρεγκον, όπου νέοι 15 χρονών μπορούν να κάνουν εγχείρηση αλλαγής φύλου με λεφτά του Δημοσίου χωρίς να χρειάζεται γονική άδεια! Δεν μπορείς να πάρεις ασπιρίνη στο σχολείο χωρίς γονική άδεια, όμως ένας μαθητής μπορεί να πάρει αυτές τις μόνιμες αποφάσεις που αλλάζουν την ζωή του χωρίς καν να το γνωρίζουν οι γονείς ή να το εγκρίνουν.

Οι ρίζες του κινήματος των σεξουαλικών δικαιωμάτων 

Judith Reisman, (Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law): Τα κινήματα για τα σεξουαλικά δικαιώματα, την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, άρχισαν με τον γιατρό Άλφρεντ Κίνσι. Ο Κίνσι έβαζε τους παιδόφιλους να μετρούν πόσα παιδιά μπορούσαν να πετύχουν οργασμό μέσα σε 24 ώρες. Σήμερα η σεξουαλική εκπαίδευση βασίζεται σ’ αυτήν την φιλοσοφία, ότι τα παιδιά έχουν σεξουαλικότητα εκ γενετής, δημιούργημα του Κίνσι.

Πείτε όχι στην CDE (σεξουαλική Εκπαίδευση) 

Errol Naidoo, (President of the Family Policy Institute South Africa) Πρέπει να το σταματήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσον διαθέσιμο, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να σταματήσουμε αυτήν την επίθεση εναντίον των παιδιών μας.

Axel Beteta, (Familia importa Guatemala): Έχουν μεγάλη χρηματοδότηση και οργάνωση, αλλά αν ενωθούμε μπορούμε να κάνουμε κάτι για την οικογένεια και τα παιδιά.

Judith Reisman, (Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law): Σταματήσαμε το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης του Κίνσι στη Κροατία.

Patrick F.Fagan, (Ph.D., Director of the Marriage anh Religion Research Institute (MARRI): Είναι ώρα να που οι γονείς «Όχι». Η οικογένειά μου είναι δική μου! Η γυναίκα μου είναι δική μου και είμαι δικός της. Τα παιδιά μας είναι δικά μας!

Carol Richarda (youth Advocate Jamaika): Ενωθείτε και βρείτε τρόπους να το σταματήσετε να μην έρθει στην χώρα σας.

Patrick F.Fagan, (Ph.D., Director of the Marriage anh Religion Research Institute (MARRI): Οι άνδρες πρέπει να ξεσηκωθούν. Να υπερασπιστούν την οικογένειά τους. Σε θέματα σεξουαλικά οι άνδρες πρέπει να πουν «Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς για σεξουαλικότητα στα παιδιά μου». Θ’ αντισταθούμε σ’ αυτό ακόμη και με την ζωή μας. Πρόκειται περί ζητήματος ζωτικής σημασίας.

Judith Reisman, (Rh.d. Director Liberty Child Protection Center, Liberty Unibersity School of Law): Εμείς έχουμε την ευθύνη γι’ αυτό. Αν δεν κάνουμε κάτι, όλοι θα είμαστε ένοχοι…

Αντιγραφή/Απομαγητοφώνηση Μέλια. για το Αβέρωφ 
Πηγή: βίντεο στο youtube

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.