26 Ιουνίου 2017

«Γιατί τά βάζουν μὲ τὴν Ἐκκλησία»

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα και Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος 

Διαχρονικό μυστήριο μ’ὅλες ἐτοῦτες τὶς μνημονιακές κυβερνήσεις καὶ τὸν ἑσμὸ τῶν βουλευτάδων ποὺ τὶς στηρίζουν. Ἔχουν πάντα, σὰν κοινό χαρακτηριστικό τους, τὴν ἀποστροφὴ καὶ μῖσος πρὸς τὴν Ἐκκλησία καί ὅ,τι αὐτὴ συμβολίζει ἤ πράττει. Ἀπὸ Νουδοῦλες μέχρι Σύριζαίους καὶ ψευδοαντιεξουσιαστές τῆς βόλεψης. Τό ἴδιο καί οἱ σαλοκοσμῖτες τοῦ Περισσοῦ. Προσέξτε: ὄχι γενικῶς γιὰ κάθε «ἐκκλησία» ἤ θρησκεία, ἀλλά εἰδικῶς γιὰ τὴν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Καθολική καὶ Ἀποστολική Ἐκκλησία καὶ ἰδιαίτατα γιὰ τὴν Αὐτοκέφαλη, Ἀρχιεπισκοπὴ ἤ Ἑκκλησία, τῆς Ἑλλάδος.

Ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικό τους, εἶναι ἡ βαθυτάτη ἀποστροφή τους στὴν Ἑλληνική γλῶσσα καί τὸν πολιτισμό, δηλαδή τὴν Ἐκκλησία τοῦ Δήμου, ποὺ ἐξεπήγασε ἀπὸ αὐτήν. Καί γιατί αὐτό; Διότι ὁ συνδυασμός Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας εἶναι κυριολεκτικά πυρηνικός. Ἀφοῦ μπολιάζει, λογικό καί θυμικό τοῦ ἀνθρώπου, τό ἐνδότερο Εἶναι τῆς ὕπαρξης, μέ πυρηνικὰ ἀντισώματα ἐλευθερίας (ἀτομικῆς, κοινωνικῆς, πολιτικῆς) καὶ ἀποστροφῆς κάθε ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ἄν δὲν διακονῇ.

Ἡ Ἑλληνικὴ Σκέψη ἐπετέθη στὴν μυθολογικὴ αἱματοσυγγενικὴ πυραμίδα, εἰσάγοντας τὴν ἰδιότητα τοῦ πολίτη, ποὺ αὐτομάτως καθιερώνει τὴν ἰσότητα ἀπέναντι στοὺς Νόμους καὶ τὴν Πολιτεία. Ἡ Ὀρθοδοξία διέλυσε κάθε ὑπολειπόμενη διάκριση σὲ προνομιούχους καὶ μή. Παράλληλα ἀμφότερες εἰσήγαγαν την ἔννοια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος καὶ τήν, ὑπ’ αὐτοῦ, ἀναζήτηση τοῦ «ἀληθεύειν». Ἀπορρίπτουν κάθε ἱεραρχία καὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι, χωρίς ἀνατροπή τοῦ ἐξουσιαστικοῦ φαινομένου, δὲν ὑπάρχει ἐκκλησιαστικό γεγονός. Ἰδιαίτερα ἡ Ὀρθοδοξία «..δὲν γνωρίζει τὴν ὑποταγὴ τῆς ζωῆς στὴν ‘ὀρθολογική’ ἀρχή τῆς πλειοψηφίας ἤ στὴν τυρρανικὴ αὐθαιρεσία τῆς μειοψηφίας»

Κι’ ἐνῷ ὅλοι μαζί οἱ προπάτορές μας, καταδικάζουν τὴν ἐξουσία νὰ ἔχῃ νομιμότητα, μόνον ἐφ’ ὅσον διακονεῖ, δεκάδες, ‘νομπελίστες’ καὶ μή, ‘οἰκονομολόγοι’ παλαιο- νεο- ταξικῆς ὑφῆς  καὶ Βρυξελλιώτικα ἱερατεῖα, καθώρισαν ἑαυτούς ὡς ‘δικαιούχους’ τῆς ‘ἐπιχείρησης ἐκμετάλλευσης’, τρώγοντας ἐνσυνείδητα τὴν ‘υπεραξία’ ἑκατομμυρίων ἀνθρωπίνων Ὅντων. Χωρίς κανένα προβληματισμό, προσπαθοῦν μὲ νύχια καὶ δόντια, νὰ ἀπογυμνώσουν τὴν πολιτικὴ οἰκονομία, δηλαδὴ τὴν δικαιοσύνη νομῆς ἥγουν διανομῆς, ἀπό ὁντολογικά περιεχόμενα καὶ ἄλλα τέτοια πατερικά ‘ἐνοχλητικά’, γιὰ τὴν ‘σκέψη’ τοῦ μεταλλαχθέντος, ἀπό τὴν Δυτικὴ ὁντολογία τῆς ‘ἀτομικότητος’, πολίτη. Ποὺ ἀποδέχεται φεουδαλικοῦ τύπου, πολιτικά καὶ θρησκευτικά καθεστῶτα κι’ὄχι Ἑκκλησίες. Τὰ ὁποῖα ἀπαξιοῦν τό Πρόσωπο.

Πῶς νὰ συνυπάρξουν, μέ τό «Διό δεῖ ἔπεσθαι τῶ κοινῷ, ὅπου πἀντες συνομολογοῦσι καὶ ἕκαστος προσεπιμαρτυρεῖ» ὅπως βροντοφωνάζει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ἤ μέ τὸ «Τιμῆς ἡγοράσθητε, ὥστε μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Κορινθ.Α’7,23). Γι’αὐτὸ καὶ προσπαθοῦν, μέ τούς τοποτηρητές τους, νὰ σβήσουν ἀπὸ προσώπου γῆς, τὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ὀρθόδοξη Σκέψη. Διότι δημιουργεῖ αὐτεξούσιους, ἐλευθέρους, ἐκκλησιαζόμενους πολιτικά καὶ θρησκευτικά, ἀνθρώπους.

Γι’αὐτὸ καὶ δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ διέξοδος ἀπό τὴν μόνιμη κρίση, ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει ἐπαναφορά τοῦ ἑλληνικοῦ ὑποδείγματος. Ὡς μόνου ἀντίβαρου ἔναντι τῆς νεωτερικῆς Δύσης, στὴν ὁποία προσεύχονται οἱ ντόπιοι ‘ἐκσυγχρονιστές’ καὶ ἡρακληδεῖς τῆς Εὐρωπαίας κενολογίας, χωρίς κἄν νὰ διερωτῶνται γιὰ τὴν θεμελιώδη διαφορὰ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Λόγου, καθ’ ὅλην τὴν ‘ἀργόσυρτη διάρκειά του’, ἀπό τοὺς Κρητο Μηκυναϊκούς Χρόνους μέχρι τὶς παρυφὲς τοῦ 21ου Αἰῶνος. Τέσσερις χιλιάδες χρόνια τώρα.

Ἀλλά, «μεταξύ μας, θὰ ἤθελα νὰ φωνάξῳ, ἀλίμονο στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια τῆς Ἑσπερίας, ποὺ τὰ τρωκτικά της ροκανίζουν κιόλας τὰ βάθρα της» ἀφηγεῖται ὁ Ὁδυσσέας Ἐλύτης ἀπὸ τό “Χρονικό μιᾶς δεκαετίας”.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.