Τελευταίες αναρτήσεις

15 Ιουνίου 2017

Ὀντάριο: Νόμος ἀφαιρεῖ τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν ἀπὸ γονεῖς πού ἀντιτίθενται στὴν «ἐπιλογὴ τοῦ φύλου τους»!

Φωτο: Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ στὸ gay pride τοῦ Vancouver 

Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό 
Ἡ ἐπαρχία Ὀντάριο τοῦ Καναδά ἔχει ἐγκρίνει νομοθεσία ποὺ ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση νὰ «κατάσχει» παιδιὰ ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὴν ἐπιλεγόμενη "ταυτότητα φύλου" ἢ "ἔκφραση φύλου" τοῦ παιδιοῦ τους. Ὁ λεγόμενος «Νόμος γιὰ τὴ
στήριξη τῶν παιδιῶν, τῶν νέων καὶ τῶν οἰκογενειῶν» τοῦ 2017 ἐγκρίθηκε μὲ ψηφοφορία 63 ἔναντι 23, σύμφωνα μὲ τὸ The Christian Times.


Ἀπαιτεῖ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τοὺς βοηθούς, τοὺς παροχεῖς ὑπηρεσιῶν υἱοθεσίας καὶ τοὺς δικαστὲς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη καὶ νὰ σέβονται τὴν "φυλή, καταγωγή, τόπο καταγωγῆς, χρῶμα, ἐθνοτικὴ καταγωγή, ἰθαγένεια, οἰκογενειακὴ ποικιλομορφία, ἀναπηρία, πίστη, φύλο, σεξουαλικὸ προσανατολισμό, φύλο Ταυτότητα καὶ ἔκφραση φύλου. "

"Θὰ τὸ θεωροῦσα μιὰ μορφὴ κακοποίησης, ὅταν ἕνα παιδὶ ἀναγνωρίζει ἕναν τρόπο καὶ ἕνας φροντιστὴς λέει ὄχι, πρέπει νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ διαφορετικά", ἀνέφερε ὁ ὑπουργὸς παιδικῶν καὶ οἰκογενειακῶν ὑπηρεσιῶν Michael Coteau, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ νομοσχέδιο. "Ἐὰν πρόκειται γιὰ κακοποίηση καὶ ἂν εἶναι ἐντός του ὁρισμοῦ, ἕνα παιδὶ μπορεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιβάλλον καὶ νὰ τεθεῖ σὲ προστασία ὅπου ἡ κατάχρηση σταματᾶ."

Τὸ νομοσχέδιο ἀντικαθιστᾶ τὸν νόμο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες παιδιῶν καὶ οἰκογενειῶν ἢ τὸν νόμο 28, ὁ ὁποῖος διέπει τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, τὶς ὑπηρεσίες φροντίδας καὶ υἱοθεσίας.Τὸ νομοσχέδιο 28 ἀνέφερε ὅτι ὁ γονέας ἑνὸς παιδιοῦ στὴν περίθαλψη διατηρεῖ τὸ δικαίωμα "νὰ κατευθύνει τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴ θρησκευτικὴ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ". Ὡστόσο, ὁ νέος νόμος τὸ τροποποιεῖ ὡς ἑξῆς: "νὰ κατευθύνει τὴν παιδεία καὶ τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ ἢ τοῦ νέου, σύμφωνα μὲ τὴν πίστη τοῦ παιδιοῦ, τὴν ταυτότητα τῆς κοινότητας καὶ τὴν πολιτιστικὴ ταυτότητα".

Ο Irwin Elman, ἐπαρχιακὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ Ὀντάριο γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὴ νεολαία, δήλωσε: "Πιστεύω ὅτι ὁ νέος αὐτὸς νόμος, στὶς ἀρχές του, ἀντιπροσωπεύει μιὰ μεταβολὴ τῆς πρότασης γιὰ τὴν ἐπαρχία μὲ τὴ δέσμευσή της γιὰ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων σὲ κάθε ἀπόφαση ποὺ τοὺς ἐπηρεάζει, τὴ δημιουργία ἑνὸς συστήματος ἐξυπηρέτησης μὲ ἐπίκεντρό το παιδὶ καὶ τὴ δέσμευση γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν ». Ο Jack Fonseca, ἀνώτερος πολιτικὸς στρατηγὸς γιὰ τὸ συνασπισμὸ τῆς ἐκστρατείας ζωῆς, διαφωνεῖ καὶ ἀναφέρθηκε ὡς ἑξῆς: «Μὲ τὸ πέρασμα τοῦ Νόμου 89, ἔχουμε εἰσέλθει σὲ μιὰ ἐποχὴ ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸ κράτος, ὅπως ποτὲ δὲν εἶχε γίνει πρὶν στὴν ἱστορία τοῦ Καναδᾶ. Χωρὶς ἀμφιβολία, ὁ Νόμος 89 ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἀπειλὴ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ὅλους τους ἀνθρώπους τῆς πίστης ποὺ ἔχουν παιδιὰ ἢ ποὺ ἐλπίζουν νὰ μεγαλώσουν τὴν οἰκογένειά τους μὲ υἱοθεσία».

Τὸν Ἀπρίλιο, ἕνα χριστιανικὸ ζευγάρι κατέθεσε ἀγωγὴ κατὰ τῆς Ἑταιρείας Παιδικῆς Βοήθειας Hamilton γιὰ τὴν ἀφαίρεση δύο παιδιῶν ἀνατροφῆς ἀπὸ τὸ σπίτι τοὺς ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ ποῦνε ψέματα στὰ παιδιά, λέγοντάς τους δηλαδὴ ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα εἶναι πραγματικό.

"Ἔχουμε τὴν τακτικὴ νὰ μὴ λέμε ψέματα", δήλωσε τότε ὁ Derek Baars, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀναδόχους, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἕνας ἐργαζόμενος ὑποστήριξης παιδιῶν ἐπέμεινε ὅτι αὐτὸς καὶ ἡ σύζυγός του,  Frances Baars, εἶπαν στὰ δύο κορίτσια τοὺς 3 καὶ 4 ἐτῶν, ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα εἶναι πραγματικό.

"Ἐξηγήσαμε στὸν ὀργανισμὸ ὅτι δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ ποῦμε στὰ παιδιὰ ψέματα. Ἂν τὰ παιδιὰ ρωτοῦν δὲ θὰ λέμε ψέματα, ἀλλὰ θὰ τοὺς λέμε πάντα τὴν ἀλήθεια.

Ἡ θέση τῆς οἰκογένειας Baar, μελῶν τῆς Μεταρρυθμισμένης Πρεσβυτεριανῆς Ἐκκλησίας τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς, ἀκυρώθηκε καὶ τὰ παιδιὰ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ὁ ἐργαζόμενος τοῦ CAS, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι οἱ Baars δίδασκαν στὰ παιδιὰ ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα εἶναι γνήσιο, εἶπε πλέον στὰ δυὸ κορίτσια ὅτι τὸ λαγουδάκι τοῦ Πάσχα ἦταν ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ καναδικοῦ πολιτισμοῦ. 

christianpost

πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr
το είδαμε ΕΔΩShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.