22 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΙΧΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ...

Προδημοσίευση ἀπό τό βιβλίο «ΕΙΧΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ... "Συζητήσεις" τοῦ ΗΛΙΑ ΛΙΑΜΗ μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλο, γιά νέους καί γονεῖς».
 
Τό νέο βιβλίο τῶν εκδόσεων ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ Best Seller «ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ».
 
Προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. 
 
ΗΛ. ΛΙΑΜΗΣ: Γέροντα, ξέρετε τί ἄλλο παρατηρῶ κάθε χρόνο μέ τή Γ΄ Λυκείου; Μία μελαγχολία γιά τόν χρόνο πού φεύγει. Μαζί μέ τή χαρά τῆς εἰσόδου τους στό Πανεπιστήμιο, διακρίνω καί μία λύπη πού κάτι παιδικό, κάτι ὄμορφο, ἔστω καί πολλές φορές πληκτικό, τελείωσε. 
 
ΜΗΤΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ: Ἐγώ τό βλέπω ἰδιαίτερα σέ νέες κοπέλες. Ἔχουν ἔγνοια τήν ἐμφάνισή τους... ἀρχίζουν καί οἱ σκέψεις γιά οἰκογένεια... Πάντως, ὁ χρόνος εἶναι ὁ πανταχοῦ παρών μεγάλος δυνάστης καί τό μεγάλο ἀγκάθι. Κάθε φορά πού ἀλλάζει ὁ ἀριθμός στή χρονολογία, κάτι μᾶς χτυπάει τήν πόρτα κι ὅλο τό διώχνουμε. Γιορτάζουμε τίς Πρωτοχρονιές, ὅμως δέν ξέρω ἄν θά χαιρόμαστε γιατί ἔφυγε ὁ παλιός χρόνος, ἐάν κάποιος μᾶς διαβεβαίωνε, ὅτι τοῦ χρόνου θά εἶναι τό τέλος τῆς ζωῆς μας! 
 
ΗΛ. ΛΙΑΜΗΣ: Εἶναι ὅμως καί κουρασμένα! Κάθε χρόνο τά βλέπω καί πιό βαριεστημένα! Παρά τήν ἡλικία τους, ἀντιλαμβάνονται πώς τά πράγματα ἐπαναλαμβάνονται. Γι’ αὐτό πλήττουν καί γι’ αὐτό ἀναζητοῦν ἀκραῖες ἐμπειρίες, ἀρκεῖ νά εἶναι πρωτόγνωρες.
 
ΜΗΤΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ: Μά κι ἐγώ, μία ἀκραία, μία πρωτόγνωρη ἐμπειρία τούς προτείνω: Τήν ἐμπειρία τοῦ Χριστοῦ! Γιατί, ὁ Χριστός εἶναι τό μόνο ἀληθινά καινούργιο μέσα στόν χρόνο. Τό μόνο ἀληθινά καινούργιο εἶναι, ὅτι ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί καί αὐτή ἡ ἐν σαρκί φανέρωση τοῦ Θεοῦ, αὐτή ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή γῆ, αὐτό τό μπόλιασμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης μέ τό μπόλι τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό πραγματικά νέο μέσα στόν χρόνο γενικά, ἀλλά καί εἰδικά μέσα στόν χρόνο τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς. Ἡ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ μέσα στόν χρόνο εἶναι ἐκείνη πού δίνει νόημα στόν χρόνο. Ἄν ἀφαιρέσεις τόν Χριστό ἀπό τόν χρόνο, ὁ χρόνος γίνεται ἕνα ποτάμι πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν θάνατο, πού ὁδηγεῖ, ἀντί στή ζωή, στό ἀνόητο καί στό παράλογο. Ἄν ὅμως, μέσα στόν χρόνο, βάλεις τόν Χριστό, τότε ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει τόν χρόνο, ὑπερβαίνει τόν θάνατο καί ἐκβάλλει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δέν ὁδηγεῖται σέ ἕνα μηδέν, σέ ἕνα «πουθενά», ἀλλά στή θέωσή του καί στόν δοξασμό του μέσα στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ! 
 
ΗΛ. ΛΙΑΜΗΣ: Θά βροῦν ἄραγε τά παιδιά μας τόν Χριστό; 
 
ΜΗΤΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ: Μπορεῖ νά ἀποτύχουν, μπορεῖ νά «φᾶνε τά μοῦτρα τους, μπορεῖ νά διαψευστοῦν, ἀλλά θά Τόν βροῦν! Ποῦ ἀλλοῦ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά οἰκοδομήσει τή ζωή του; Ποιός ἄλλος μπορεῖ νά σταθεῖ στό μέτρο τῆς ἀξίας του; Ἄν ἀφαιρέσουμε τόν Χριστό ἀπό τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τί μένει; Τά ἐρωτήματα αὐτά εἶναι φωλιασμένα στήν καρδιά τῶν παιδιῶν. Ἡ ψυχή τους, ἄν καί δέν τήν ἀκοῦν πάντα, συνεχῶς ρωτᾶ: Καί τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Εἶναι ἄραγε ἕνα ἄτομο μέ ὁρισμένη χρονική περίοδο, ἕνα ἄτομο πού ἡ ζωή του κινεῖται ἀνάμεσα σέ δύο χρονολογίες, τήν ἡμερομηνία τῆς γέννησης καί αὐτή τῆς ταφῆς, καί ἄγνωστο τό μεταξύ τους διάστημα; Καί ὁ ἄνθρωπος, ὅταν βλέπει τόν θάνατο νά ἔρχεται, γιατί ταράζεται, γιατί ὀδύρεται, γιατί ἀγανακτεῖ; Νομίζεις πώς δέν ρωτοῦν διαρκῶς τά παιδιά ἄν θά προλάβουν νά ζήσουν; 
 
Τό ἐρώτημα δέν εἶναι ἄν θά προλάβουμε. Εἶναι τό τί εἶναι θάνατος καί ποιά ἡ σχέση του μέ τή δική μας τή ζωή. Εἶναι ὁ θάνατος τό τέρμα τῆς ζωῆς μας; Εἶναι ὁ ἀφανισμός τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης; Ἄν εἶναι ἔτσι, τότε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἀνόητοι καί παράλογοι. Τότε, στή ζωή τῆς κάθε μέρας, τό ἄσκοπο συναγωνίζεται μέ τό ἀνώριμο καί στό τέλος, μόνον τό τραγικό μένει μέσα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί νά προσπαθήσει ἕνας ἄνθρωπος, γιατί νά ἀγωνιστεῖ, ἀφοῦ, ὄντως, ὁ θάνατος τόν περιμένει στή γωνία; Ἀφοῦ ὑπάρχει αὐτός πού σαρκάζει τά ὁποιαδήποτε ἐπιτεύγματά του καί περιμένει αὐτήν τή μία στιγμή, κατά τήν ὁποία τά πάντα ἀκυρώνονται; Σέ ὅλα αὐτά νά ἀναζητήσεις τήν ἀντίδραση τῶν παιδιῶν. Μᾶς παίρνουν χαμπάρι πώς τούς προτείνουμε μία ζωή κακομοίρικη, μία ζωή περαστική, μία φτηνή ζωή.
 
Εἶναι πάρα πολλά τά παιδιά σήμερα πού παραπονιοῦνται καί πού οἱ γονεῖς τους δέν τούς μιλᾶνε. Ποῦ νά ξέρουν τά καημένα τά παιδιά, γιατί δέν τούς μιλᾶνε. Ποῦ νά ξέρουν πώς δέν ἔχουν τίποτα νά τούς ποῦν, πώς δέν ἔχουν κανένα οὐσιαστικό λόγο νά τά στηρίξουν. Μέ σανό μόνο τά ταΐζουν. Καί ὅταν τά παιδιά διαμαρτύρονται ζητώντας οὐσιαστικότερα πράγματα, τότε διερωτῶνται ἀφελῶς: «Μά τί ἐπιτέλους τούς λείπει;». Ἡ ἀλήθεια τούς λείπει! Ἡ ζωή τούς λείπει! Τό θεμέλιο τό ὀντολογικό τῆς ὕπαρξής τους, αὐτό πού θά δώσει νόημα στή ζωή τους, αὐτό τούς λείπει!Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.