16 Απριλίου 2021

5.365 ΘΑΝΑΤΟΙ, 238.949 Τραυματισμοί: Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων αναφορών πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Φαρμάκων και Εμβολίων για τα "εμβόλια" COVID-19

9 Απριλίου 2021 
Δείτε το άρθρο του Brian Shilhavy Συντάκτη του Health Impact News εδώ: https://tinyl.io/3vHc [1]
 
Γράφει ο Brian Shilhavy
Μετάφραση Απολλόδωρος
 
Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων φαρμακευτικών αντιδράσεων είναι η EudraVigilance, η οποία παρακολουθεί επίσης τις αναφορές τραυματισμών και θανάτων μετά τα πειραματικά "εμβόλια" COVID-19. 
 
Ακολουθεί τι δηλώνει η EudraVigilance σχετικά με τη βάση δεδομένων της: 
 
Αυτός ο δικτυακός τόπος ξεκίνησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2012 για να παρέχει δημόσια πρόσβαση σε αναφορές ύποπτων παρενεργειών (επίσης γνωστές ως ύποπτες ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων). Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον EudraVigilance από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και από τις φαρμακευτικές εταιρείες που κατέχουν άδειες κυκλοφορίας (άδειες) για τα φάρμακα. 
 
Το EudraVigilance είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή αναφορών σχετικά με πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και την παρακολούθηση της ασφάλειάς τους μετά την αδειοδότησή τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Το EudraVigilance χρησιμοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2001. 
 
Ο παρών δικτυακός τόπος εγκαινιάστηκε για να συμμορφωθεί με την πολιτική πρόσβασης EudraVigilance, η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της υποστήριξης της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων και την αύξηση της διαφάνειας για τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινού. 
 
Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ενέκρινε για πρώτη φορά την πολιτική πρόσβασης στην EudraVigilance τον Δεκέμβριο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεώρηση τον Δεκέμβριο του 2015 με βάση τη νομοθεσία του 2010 για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Στόχος της πολιτικής είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων στον ΕΟΧ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι ασθενείς και οι καταναλωτές, καθώς και η φαρμακοβιομηχανία και οι ερευνητικοί οργανισμοί, πρόσβαση σε αναφορές σχετικά με ύποπτες παρενέργειες. 
 
Η διαφάνεια αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή του Οργανισμού και έχει καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη ρυθμιστική διαδικασία. Με την αύξηση της διαφάνειας, ο Οργανισμός είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στην αυξανόμενη ανάγκη των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, για πρόσβαση σε πληροφορίες. (Πηγή:) 
 
Η έκθεσή τους μέχρι τις 27 Μαρτίου 2021 απαριθμεί 5.365 θανάτους και 238.949 τραυματισμούς μετά από ενέσεις τεσσάρων πειραματικών ενέσεων COVID-19: 
 
 
Ένας συνδρομητής του Health Impact News στην Ευρώπη έτρεξε τις αναφορές για καθένα από τα τέσσερα εμβόλια COVID-19 που συμπεριλαμβάνουμε εδώ. Αυτός ο συνδρομητής προσφέρθηκε να το κάνει εθελοντικά και είναι πολλή δουλειά να καταγράψει σε πίνακες κάθε αντίδραση με τραυματισμούς και θανάτους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος στο σύστημα EudraVigilance που βρήκαμε που να καταγράφει σε πίνακες όλα τα αποτελέσματα. 
 
Ως εκ τούτου, μέχρι τη στιγμή που θα δημοσιεύσουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία είναι ήδη μιας εβδομάδας παλιά και τα νέα στατιστικά στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα. 
 
Ακολουθούν τα συνοπτικά στοιχεία μέχρι τις 27 Μαρτίου 2021. 
 
Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA Tozinameran (κωδικός BNT162b2, Comirnaty) από την BioNTech/ Pfizer: 3.268 θάνατοι και 121.514 τραυματισμοί έως τις 27/03/2021. 
 
8,979 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 21 θανάτων 
5,641 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 368 θανάτων 
35 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
3.203 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
73 Ενδοκρινικές διαταραχές 1 θάνατος 
3,548 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων 
27,477 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 172 θανάτων 
85,398 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 1,147 θανάτων 
138 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής, συμπεριλαμβανομένων 14 θανάτων 
2,426 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων 
7,321 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 332 θανάτων 
2.690 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 49 θανάτων 
5,759 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 137 θανάτων 
1,926 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 69 θανάτων 
44,434 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 33 θανάτων 
80 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων 
53,597 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 267 θανάτων 
120 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 4 θανάτων 
62 Θέματα προϊόντων 
4.580 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 47 θανάτων 
685 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος 50 θάνατοι 
680 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
10.717 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 381 θανάτων 
12,769 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 26 θανάτων 
305 Κοινωνικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 6 θανάτων 
86 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 5 θάνατοι 
6.039 Αγγειακές διαταραχές 115 θάνατοι 
 
Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA-1273 (CX-024414) από τη Moderna: 1.256 θάνατοι και 9.625 τραυματισμοί έως τις 27/03/2021 
 
447 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 10 θανάτων 
696 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 124 θανάτων 
2 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές 
168 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου 
12 Ενδοκρινικές διαταραχές 
277 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
2.152 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 43 θανάτων 
7.029 Γενικές διαταραχές και παθήσεις στο χώρο χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 548 θανάτων 
37 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
287 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
743 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 69 θανάτων 
344 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και διαδικαστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων 21 θανάτων 
628 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 40 θανάτων 
253 Διαταραχές του μεταβολισμού και της διατροφής 22 θάνατοι 
3.255 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 25 θανάτων 
28 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων 
4,053 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 138 θανάτων 
23 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις 
4 Θέματα προϊόντων 
421 Ψυχιατρικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 16 θανάτων 
131 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων 
46 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
1.140 Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 111 θανάτων 
1,130 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων 
76 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων 
53 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 5 θάνατοι 
578 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 46 θανάτων 
 
Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) της Oxford/ AstraZeneca: 837 θάνατοι και 107.733 τραυματισμοί έως τις 27/03/2021 
 
2.506 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 33 θανάτων 
4.161 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 104 θανάτων 
30 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, εκ των οποίων 1 θάνατος 
2,569 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου 
68 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
3,936 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
34,024 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 34 θανάτων 
84,445 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 307 θανάτων 
103 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής 3 θάνατοι 
1,068 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
6,057 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 67 θανάτων 
1.870 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων 
5,338 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων 
4,579 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων 
48,535 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων 
44 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
65,380 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 105 θανάτων 
52 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις 
34 Θέματα προϊόντων 
5,478 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 4 θανάτων 
984 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων 
723 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού 
8.541 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 79 θανάτων 
12,726 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 6 θανάτων 
189 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
238 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων 
3,921 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 37 θανάτων 
 
Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) της Johnson & Johnson: 4 θάνατοι και 77 τραυματισμοί έως τις 27/03/2021 
 
(Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα για την παραγωγή γραφήματος) 
9 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων  
3 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου 
7 Διαταραχές των ματιών 
18 Γαστρεντερικές διαταραχές 
49 Γενικές διαταραχές και παθήσεις στο χώρο χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
2 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος 
6 Λοιμώξεις και μολύνσεις 
3 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία 
16 Έρευνες 
2 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής 
11 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού 
42 Διαταραχές του νευρικού συστήματος 
5 Ψυχιατρικές διαταραχές 
1 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος 
2 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού 
16 Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές 
7 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
1 Κοινωνικές συνθήκες 
7 Αγγειακές διαταραχές 
 
Πρόκειται για δημόσιες πληροφορίες που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα EudraVigilance και να επαληθεύσει τα δεδομένα αυτά. 
 
Πρόκειται για κάποιους σοβαρούς αριθμούς, και παρόλα αυτά δεν γνωρίζουμε ούτε έναν ειδησεογραφικό οργανισμό, είτε πρόκειται για συστημικά μέσα ενημέρωσης είτε για εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, που να έχει δημοσιεύσει κάτι σχετικά με αυτό, εκτός από το Health Impact News. 
 
Παρακαλούμε να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες ευρέως, και μη διστάσετε να αντιγράψετε και να αναδημοσιεύσετε τα πάντα σε αυτή την έκθεση. 
 
Δικτυογραφία: 
 
1.--5,365 DEAD 238,949 Injuries: European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 “Vaccines” Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.