27 Νοεμβρίου 2020

Ἀσυμπτωματικοί ἀπάτριδες

Σκανδάλισε τούς «κοσμοπολῖτες» ἡ Σημαία, ἡ Παναγία καί τά τάνκς στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς γιά τόν ἑορτασμό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ πού οἱ Τοῦρκοι ἀνανέωσαν προκλητικῶς τήν Navtex τους γιά τίς σεισμογραφικές ἔρευνες τοῦ «Ὀρούτς Ρέις» στό ὅριο τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, στά 6 μίλια ἀπό τό Καστελλόριζο, καί ἐνῶ προετοιμάζονται πυρετωδῶς γιά τήν τελική ἀναμέτρηση (τήν ἀποστολή γεωτρυπάνου στήν περιοχή μετά τίς 11 Δεκεμβρίου), τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης μέ ἀπόφαση τοῦ ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου (μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου καί τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς Κώστα Τασούλα) προέβη τό Σάββατο σέ μία στοχευμένη προειδοποίηση: Ἀξιοποίησε τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου γιά νά ἀποστείλει ἕνα ἠχηρό μήνυμα ἀποφασιστικότητος στήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Αἰγαίου. Ἀλλά καί γιά νά προετοιμάσει ψυχολογικῶς τόν ἑλληνικό λαό καί νά τόν ἀνορθώσει ἠθικῶς γι’ αὐτά πού, ἐν μέσω κορωνοϊοῦ, ἔρχονται.
 
Προέβαλε λοιπόν ἕνα ἐντυπωσιακό βίντεο στήν πρόσοψη τοῦ κτιρίου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων στό ὁποῖο ἀπεικονίζοντο ἡ Σημαία καί ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός Παναγία καθώς καί εἰκόνες ἀπό ὅλες τίς ἐθνικές μάχες, ἀπό τήν Μάχη τοῦ Μαραθῶνος, τίς Θερμοπύλες καί τήν Σαλαμῖνα ἕως τούς Βαλκανικούς Πολέμους, τό 1940 καί τίς ἡμέρες μας. Μάχες πού ἐδόθησαν σῶμα-σῶμα ἤ μέ τά ὁπλικά μέσα πού διαθέταμε ὡς Ἔθνος, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἅρματα. Ταυτοχρόνως ὁ ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος προειδοποίησε τούς Τούρκους: «Ὅποιος κάνει τό μοιραῖο λάθος, θά τό πληρώσει».  
 
Ἀπό τήν λήξη τῆς προβολῆς τοῦ βίντεο στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς ξέσπασε «θύελλα ἀντιδράσεων» στά περίφημα κοινωνικά δίκτυα πού ἀπεκάλεσαν «θέαμα στά ὅρια τοῦ κίτς τό συγκεκριμένο βίντεο». Πολιτικό κόμμα ἐξέδωσε ἀνακοίνωση στήν ὁποία ὁμιλεῖ γιά «ΥΕΝΕΔοποίηση τῆς δημόσιας ζωῆς». Ἀνιστόρητοι χρῆστες ἐξηγέρθησαν ἐπίσης καί παρομοίασαν τήν Ἀθήνα μέ τήν Τεχεράνη. «Ἔγκυρα» σάιτ διεμαρτυρήθησαν γιά «τήν μίξη πολιτικῆς ἱστορίας καί θρησκείας». Στήν πραγματικότητα τό κίτς καί ἡ παρακμή δέν εἶναι οὔτε ἡ Σημαία, οὔτε τά ἅρματα, οὔτε ἡ Παναγία. Κίτς καί παρακμή εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ ἀσυμπτωματικοί ἀπάτριδες. Οἱ ὁποῖοι φέρουν τήν ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνος πολίτου, ἀλλά δέν γνωρίζουν τί σημαίνει ὁ τίτλος «Ἕλλην Πολίτης».  
 
Οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τόν ἐθνικισμό, ἀλλά δέν ἀγνοοῦν τί σημαίνει πατριωτισμός. Οἱ ὁποῖοι δοξάζουν ὡς προοδευτική ἐπιλογή νά ντύνεται ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων στά χρώματα τῆς σημαίας τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος τῶν gay κάθε Ἰούνιο, ἀλλά ἔχουν ἀλλεργία ὅταν συμβαίνει τό ἴδιο μέ τήν ἑλληνική Σημαία. Οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν ἀπό τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις νά ὑπερασπίζονται μέ σθένος καί 1.200 εὐρώ μισθό τό πολύ τά σύνορα, ἀλλά «εὐχαριστῶ» καί χειροκρότημα στά μπαλκόνια ἤ ἀπό τό twitter ἔχουν μόνο γιά τούς ἄξιους βεβαίως ἰατρούς, νοσηλευτές, καί ἐθελοντές μας. Οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται μέ σθένος τό δικαίωμα τῶν μουσουλμάνων νά ἔχουν δημόσιο τέμενος πού πληρώνει τό Ἑλληνικό Δημόσιο στήν Ἀθήνα (καί ἐδῶ κράτος καί θρησκεία πᾶνε μαζί), ἀλλά δέν ἀντέχουν νά δοῦν γιά τέσσερα δευτερόλεπτα, μετρημένα, στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς, τήν εἰκόνα τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ Παναγίας μας. Οἱ ὁποῖοι ἐνοχλοῦνται ἀπό τά ἅρματα μάχης στήν πρόσοψη τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλά ἀγνοοῦν παντελῶς –πλήν τῆς περιόδου 1967-1974, βεβαίως– τήν συνεισφορά τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στήν ἐμπέδωση τῆς Δημοκρατίας σέ αὐτήν τήν χώρα καί πώς αὐτές σέ συγκεκριμένες περιόδους ἔδρασαν ὡς καταλύτες γιά τήν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.  
 
Οἱ ὁποῖοι ὅταν πλήττονται ταυτόχρονα ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία ἀπό μιά φυσική καταστροφή, εὔχονται μόνο στούς γείτονες κουράγιο ἀλλά ὄχι στούς Ἕλληνες. Ἐκείνους οἱ Σάξονες μέ τά ἑλληνικά ἐπώνυμα ἀσυμπτωματικά τούς ξεχνοῦν. Ἀγνοοῦν οἱ ἀνιστόρητοι πώς ὁ Πατριάρχης Σέργιος διέτρεχε τά τείχη τῆς Πόλεως μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βλαχερνίτισσας τό ἔτος 626 καί πώς μέ τήν ἐπίνευσή της ἐσώθη ἡ Κωνσταντινούπολις ἀπό τούς κατακτητές Ἀβάρους. Ἀγνοοῦν ὅτι ἡ Παναγία εἶναι μέρος τῆς ἱστορίας μας καί ὄχι ἁπλῶς πρόσωπο συνδεδεμένο μέ τήν θρησκεία μας. 
 
Ἀγνοοῦν οἱ ἀνιστόρητοι τί σημαίνει γιά τήν Θεσσαλονίκη ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ ἐλευθερωτής πού ἔζησε στήν πόλη καί θεωρεῖται ἐλευθερωτής της. Ἡ δοξολογία πού ἔγινε στήν χάρη του στήν πυρά, ἀλλά τό ντέρτι τους νά κάνουν πορεία συνωστισμοῦ στό Πολυτεχνεῖο, ἡρωική πρᾶξις. Ἀγνοοῦν, οἱ ἀνιστόρητοι, τί ἔπραξε ὁ στρατιωτικός Σύνδεσμος «Νικόλαος Ζορμπᾶς» ὑπέρ τῆς Δημοκρατίας τό 1909. 
 
Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά Ἕλληνες πού ἐνῶ ζοῦν στήν Ἑλλάδα, στήν πραγματικότητα ζοῦν ἀλλοῦ. Μόνο τό σῶμα τους ὑπάρχει ἐδῶ. Γνωρίζουν ἄριστα τί συμβαίνει στό τελευταῖο προάστιο τοῦ Λονδίνου καί στήν τελευταία πολιτεία τῶν ΗΠΑ, ἀλλά ἀγνοοῦν τί σημαίνει κάθε τι στό ἔδαφος τῆς χώρας πού ζοῦν, ἐργάζονται, ζητοῦν ψῆφο, ἀποδοκιμάζονται, ἐκλέγονται. Δυστυχῶς, ὅπως ἐπισημάναμε καί τίς προηγούμενες ἡμέρες μέ ἀφορμή δημοσκοπήσεις, ἐκτός ἀπό δύο Αμερικές ὑπάρχουν καί δύο Ελλάδες. Μία γηγενής καί μία εἰσαγόμενη. Μία πού θέλει νά ξέρει καί νά θυμᾶται ἀπό ποιούς παραλαμβάνει τήν σκυτάλη καί μία «οὐδέτερη», «ἀντικειμενική», «σνόμπ» πού ὄχι μόνο δέν τῆς ἀρέσει ἡ καταγωγή της ἀλλά τήν διαπομπεύει κιόλας.  
 
Δέν θά τήν ἀφήσουμε σέ χλωρό κλαρί αὐτή τήν «Ἑλλάδα». Θά τήν ἀποκαλύπτουμε κάθε μέρα. Ἡ διάβρωσις τοῦ Ἔθνους δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐπιλογή.  
 
το είδαμε ΕΔΩShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.