28 Δεκεμβρίου 2016

Αριστερός φασισμός με εφαρμογή στον περιορισμό μετρητών.

Σχόλιο ιστολογίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 

Οι φασίστες του ΣΥΡΙΖΑ δεν τους έφταναν τα Capital Controls, επιβάλουν νέους περιορισμούς, με την χρήση των ιδιωτικών τραπεζών.

Όλα για τους τραπεζίτες, με νόμους που τους δίνουν την απόλυτη κυριαρχία αλλά και την διάλυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Μια εύλογη απορία, όταν πληρώσεις αντί με μετρητά για μια αγορά π.χ. τηλεόρασης 600 € με κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ποιος θα έχει όφελος; ο καταναλωτής; ο έμπορος; το κράτος ή οι τράπεζες; Φυσικά οι τράπεζες που αποδίδουν τα χρήματα μετά από μέρες, τοκίζοντας τα κατάλληλα ακόμα και για μερικές ώρες, κερδίζοντας αφορολόγητα τεράστια ποσά.  

Ακόμα και η αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί δεν πείθει κανέναν. 

Τέλος τα μετρητά - Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε στο εξής τις αγορές σας

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 και πλέον από 22.12.2015 (πρακτικά από 23.12.2016, αφού το ΦΕΚ αναρτήθηκε αργά χθες το βράδυ) μειώθηκε το όριο των συναλλαγών από 1.500 σε 500 ευρώ, πάνω από το οποίο θα πρέπει οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων (για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) να γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 69 - Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών Καθορίζεται το πλαίσιο για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών. Αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κλπ.). Δεν επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ. 

Διάταξη νόμου 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά."

3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πε­ντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώ­ληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλού­νται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστω­τικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επι­ταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζι­κούς λογαριασμούς.

Συνεπώς, η εξόφληση όλων των συναλλαγών άνω των 500 ευρώ (σ.σ. τελική τιμή με φ.π.α.) μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (π.χ. όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. 

Επισημάνσεις σύμφωνα και με την παλαιότερη ΠΟΛ.1027/9.2.2011 (προφανώς όσα αναφέρει η εν λόγω απόφαση θα ισχύουν και σήμερα μετά τη μείωση του ορίου συναλλαγών, όμως ενδέχεται να υπάρξει και νέα εγκύκλιος που θα δίνει νέες διευκρινίσεις) 

Ας παραθέσουμε μερικά από τα σημεία της ανωτέρω απόφασης: 

- Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

- Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. 

- Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη 'με ανταλλαγή', εξοφλείται από τον ιδιώτη - αγοραστή, με ηλεκτρονικό μέσο, η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο.  

- Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Ομοίως τα προαναφερόμενα ισχύουν και στην περίπτωση επιστροφής αγαθών, εφόσον μεταγενέστερα η απαίτηση του ιδιώτη συμψηφισθεί με επόμενη αγορά αγαθών. 

- Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με εκχώρηση από τον ιδιώτη προϊόντος δανείου που βαρύνει αυτόν, με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή – επιτηδευματία, οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο.  

- Δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της περίπτωσης αυτής οι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, που το αντίτιμο της αξίας καλύπτεται με επί μέρους διαδοχικές καταβολές (προκαταβολές), διαφορετικών προσώπων από τον τελικό καταναλωτή. Το τυχόν επιπλέον, μη καλυπτόμενο κατά τα ως άνω ποσό, εξοφλείται με βάση τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον όριο (π.χ. αγορά αγαθών από ιδιώτη μέσω 'λίστας γάμου' κ.λπ.). 

Κυρώσεις 

Βάσει των νέων διατάξεων —εν αναμονή έκδοσης νέας εγκυκλίου— αλλά σε συνδυασμό και με όσα είχαν γίνει δεκτά με την ανωτέρω εγκύκλιο, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα —με επιφύλαξη πάντα— ότι, για πράξεις ή παραλείψεις που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. 

Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και ιδιωτών* Ποσό Συναλλαγής Κυρώσεις εάν η συναλλαγή δεν γίνει με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού 

Έως 500,00 ευρώ Δεν υπάρχουν κυρώσεις
Πάνω από 500,00 Επιβάλλεται στον επαγγελματία το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. 

* Όπως σημειώσαμε και ανωτέρω αναφερόμαστε στις συναλλαγές που έχουν οι ιδιώτες με επιχειρήσεις (αγορές ιδιωτών από τα εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, κ.λπ.).


ΣΧΟΛΙΟ

Να συμπληρώσω και κάτι επιπλέον...
Οι ανεγκέφαλοι αλήτες στις κατηγορίες των υπόχρεων για χρήση πλαστικού χρήματος, έβαλαν και τους ανηλίκους που έχουν υποχρεώση υποβολής φορολογικής δήλωσης αλλά και τους ανέργους....
Με απλά λόγια ας φέρουμε δύο παραδείγματα. 

Παράδειγμα 1.
Εστω ότι είναι ένας μαθητής που έχει στο όνομα του ένα ακίνητο από τον παππού του...
Ο μαθητής ως ανήλικος, δεν έχει δικαίωμα να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό με τα capital control οπότε δεν μπορεί να έχει και πιστωτική ή χρεωστική κάρτα...
Επίσης δεν έχει εισόδημα μιας και δεν εργάζεται...
Ομως επειδή υποβάλλει Φορολογική δήλωση τον πιάνει το τεκμήριο!!!!
Το τεκμήριο λοιπόν είναι 2500 ευρώ για τον ίδιο ως τεκμήριο διαβίωσης και ας υποθέσουμε και άλλα 3000 από το σπίτι...
Συνεπώς έχει τεκμήρια 5.500 ευρώ...
Είναι λοιπόν υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδείξεις με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ύψους 550 ευρώ... (το 10% που προβλέπει ο αντισυνταγματικός νόμος)
Φυσικά δεν μπορεί να το πράξει αφού δεν έχει κάρτα αλλά και αν είχε και πάλι δεν θα μπορούσε αφού δεν έχει εισόδημα μιας και δεν εργάζεται...
Συνεπώς θα φάει το πρόστιμο... 

Παράδειγμα 2
Εστω ένας άνεργος νέος που έχει στο όνομά του ένα σπίτι, αλλά δεν έχει φυσικά εισόδημα...
Ας υποθέσουμε ότι και αυτός έχει τα ίδια τεκμήρια με τον προηγούμενο μαθητή... Δηλαδή 5500 ευρώ...
Αυτός μιας και εργαζόταν τα προηγούμενα χρόνια είχε βγάλει μια χρεωστική κάρτα...
Ομως λόγω ανυπαρξίας εισοδήματος δεν είναι σε θέση να κάνει καμία άγορά με την κάρτα, ώστε να γλυτώσει το πρόστιμο...
Συνεπώς του δανείζει ο συνταξιούχος πατέρας του το συγκεκριμένο ποσό των 550 ευρώ που χρειάζεται ώστε να παρουσιάσει τις απαιτούμενες συναλλαγές με πλαστικό χρήμα...
Αφού λοιπόν κάνει την δήλωσή του, ο έφορος θα τον φωνάξει για έλεγχο και θα του πεί που βρήκε τα χρήματα αυτά αφού δεν είχε ως άνεργος εισόδημα...
Κι όταν ο άνεργος κάνει το λάθος να πει ότι του τα έκανε δωρεά ο πατέρας του... την πάτησε...
Ο έφορος θα καλέσει τον πατέρα του να δηλώσει την δωρεά και να φορολογηθεί...

Δηλαδή με λίγα λόγια καταλαβαίνουμε το πόσο αντισυνταγματική απάτη έχουν κάνει τα καθάρματα...

Αγαπητοί μου φίλοι είναι αληθινά ανήκουστο να τιμωρείται ο πολίτης που επιλέγει να κάνει τις αγορές του με το απολύτως νόμιμο κρατικό μετρητό χρήμα..

Δηλαδή μπαίνει ένας πολίτης σε ένα κατάστημα και θέλει να αγοράσει ένα αντικείμενο μεγάλης αξίας 2000 ευρώ... Και επιθυμεί να πληρώσει με μετρητά....

Ο επιχειρηματίας του κόβει την νόμιμη απόδειξη... και ο πολίτης πληρώνει το αντίτιμο από το οποίο ο επιχειρηματίας πρέπει να αποδώσει στο κράτος τον ΦΠΑ κλπ...
Αυτή η καθόλα νόμιμη και ηθική συναλλαγή με τον νέο νόμο είναι παράνομη!!!!
Ο πολίτης-καταναλωτής και ο επιχειρηματίας κινδυνεύουν με μεγάλες ποινές...

Επίσης αν οι αγορές ενός πολίτη για έναν ολόκληρο χρόνο, είναι με ποσά κάτω από 500 ευρώ, αλλά με νόμιμες αποδείξεις πληρωμένες όμως αποκλειστικά με νόμιμα κρατικά χρήματα μετρητά.... αυτός ο πολίτης θα τιμωρείται στο εξής...

Εσείς τα βλέπετε όλα αυτά νόμιμα και συνταγματικά;
Ο αντισυνταγματικές νεοταξίτικες βουλές βγάζουν συνεχώς αντισυνταγματικούς νόμους και η δικαιοσύνη κοιμάται κάνοντας πλάτες....
Ταυτόχρονα η ανθελληνικές αντισυνταγματικές και εν πολλοίς και ανόρκιστες κυβερνήσεις, με φασιστικό τρόπο απειλούν τους πολίτες... πατώντας πάνω στους αντισυνταγματικούς νόμους.

Η υποθετική επιθυμία των ανδρείκελων των Βρυξελλών που μας κυβερνάνε είναι ο έλεγχος της φοροδιαφυγής...
Οι δύο όμως σκοποί που επιδιώκουν είναι διαφορετικοί...
Ο πρώτος εχει να κάνει με την νεοταξίτικη εντολή της καταγραφής των καταναλωτικών συνηθειών και της εν γένει παρακολούθησης των πολιτών μέσω του πλαστικού χρήματος...

Και ο δεύτερος είναι η προώθηση της φοροδιαφυγής μέσω του μαύρου χρήματος... και της παραοικονομίας...

Μην σας ξενίζει ή σας φαίνεται παράδοξο...
Ασχετα από αυτά που λένε δημοσίως οι αρχιψεύτες αυτό ακριβώς επιδιώκουν...
Να υπάρχει μαύρο χρήμα στην αγορά, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ξέρουν ότι η αγορά θα αντιδράσει στα αντισυνταγματικά μέτρα...
Και μην αναρωτηθείτε το γιατί το θέλουν οι απατεώνες της κυβέρνησης αυτό.... διότι θα ήταν μια βλακώδης σκέψη...
Θα την απαντήσω όμως.... καθότι και οι χαζές απορίες οφείλουν να απαντιούνται....

Από ποιους παίρνουν εντολές οι προδότες πολιτικοί που μας κυβερνάνε σήμερα;
Από τις Βρυξέλλες. Την Ευρωπαϊκή Ενωση...
Και οι Βρυξέλλες ποια οικονομικά συμφέροντα προωθούν και ευνοούν; Των φτωχών η των πλουσίων;
Και εντέλλει ποιος έχει όφελος από το μαύρο χρήμα ο πλούσιος ή ο φτωχός;
Μέσα από τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα καταλάβετε γιατί αυτή η σιχαμερή προδοτική και μνημονιακή κυβέρνηση φτιάχνει νόμους υπέρ της προώθησης του μαύρου χρήματος και των παρανόμων συναλλαγών...

Θα μπορούσε κάλιστα αντί του πλαστικού χρήματος να δημιουργήσει πανίσχυρους ελεγκτικούς μηχανισμούς...
Αλλά μην το ξεχνάτε, αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη μαζί διέλυσαν το ΣΔΟΕ....
Και χιλιάδες φάκελλοι με σοβαρότατες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος των πλουσίων μπήκαν στα ντουλάπια κι εξαφανίστηκαν...

ΘΑΝΟΣShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.