27 Οκτωβρίου 2014

«ΑΚΡΙΒΟΙ ΣΤΑ ΠΙΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΟΙ ΣΤΟ ΣΤΑΡΙ».

Μὲ κουλτουριάρικα λόγια καὶ γλυκανάλατες θεωρίες γιὰ ἀνοχὴ καὶ ἀνοιχτὲς κοινωνίες, γίναμε ἕνα ἰδεολογικὸ ξέφραγο ἀμπέλι. 

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ» 

Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940 εἶναι τὸ νεώτερο θαῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Πόσο ὑπέροχος ἀλήθεια εἶναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ!!! Ὁ λαός μας! Πόσα θαύματα μπορεῖ νὰ κάνει ἡ πίστη καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ λαοῦ μας!! Ὄχι, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ξεχάσουμε αὐτὰ ποὺ ὁ Θεὸς μὲ τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους ἔγραψε πάνω στὴν Πίνδο. Τὰ μνήματα τῶν σκοτωμένων φωνάζουν καὶ ζητοῦν δικαίωση.

Τί θαῦμα ἦταν ὅλο αὐτὸ μέσα στὰ χιόνια, χωρὶς ἐφοδιασμὸ καὶ πολεμοφόδια, λιγότεροι ἀριθμητικὰ καὶ ὁπλικὰ ὑποδεέστεροι!
Νὰ δοξάσουμε τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία μας.

Ἀνθρωπίνως δὲν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα –καμιὰ πιθανότητα– νὰ νικήσουμε τοὺς Ἰταλούς. Εἶχαν ὀκτὼ ἑκατομμύρια στρατό, ἐπίλεκτες μονάδες, πλῆθος πυρομαχικῶν, πολυπληθέστερα μέσα καὶ σύγχρονα ὁπλικὰ συστήματα. Ἐμεῖς κυριολεκτικὰ πηγαίναμε «ξυπόλυτοι στ᾽ ἀγκάθια».

Κι ὅμως αὐτὸ τὸ θαῦμα τὸ ἔχουμε κάνει τραῦμα στὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους. Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἐγείρουμε πόλεμο γιὰ κάτι ψιλολόγια ποὺ ἦρθαν σὰ φίδια στὸν κόρφο μας τελευταία, ἔχουμε λόγο καὶ ἄποψη γιὰ παγκόσμιες ἡμέρες καὶ γιὰ τοὺς ὅπου γῆς ἀντάρτες καὶ ἐπαναστάτες, πανηγυρίζουμε γιὰ ἐγκληματίες πολέμου καὶ συγχαίρουμε σφαγεῖς τῆς οἰκουμένης, κι ὅμως γιὰ τὸ 1940 μασᾶμε τὰ λόγια μας. 

Εἴμαστε, ὅπως λέγει ὁ λαός μας «ἀκριβοὶ στὰ πίτουρα καὶ φτηνοὶ στὸ στάρι»! 

Ἂς δοῦμε ὅμως τὸ θαῦμα… 

Ἀλήθεια πῶς νικήσαμε καὶ ξεμπερδέψαμε μὲ δαύτους;
Ἡ ἀνδρεία εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ λαοῦ μας, ὅταν μάλιστα συνδυάζεται μὲ τὴν αἴσθηση καὶ τὴν ἀπαίτηση τοῦ δικαίου καὶ τὴν φιλοπατρία. Στὴν ἐποχὴ δηλ. ἐκείνη ὁ λαός μας ἐπέδειξε: ἀνδρεία, φιλοπατρία καὶ ὑψίστη αἴσθηση τοῦ καθήκοντος πρὸς τὴν πατρίδα.

Ἐπίσης οἱ Ἕλληνες τότε διεκρίθησαν γιὰ τὸ ἀκατάβλητο θάρρος, τὸ πνεῦμα τῆς ἑνότητος καὶ τὸ ἡρωϊκὸ φρόνημα τῆς αὐτοθυσίας. Ἔπεσαν μέσα στὴ φωτιὰ τοῦ πολέμου. Δὲν λογαρίασαν τίποτε. Δὲν λυπήθηκαν τὸν ἑαυτό τους. Θυμήθηκαν τὴν ἱστορία τους καὶ εἶπαν: «Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών».

Ὑπῆρξε καὶ κάτι ἄλλο: ὁ λαός μας ἐκεῖνο τὸν δύσκολο καιρὸ ἀνέβηκε στὰ ὕψη τῆς Πίστεως καὶ τῆς προσευχῆς. Πίστεψε στὴν Παναγία μας καὶ τό ᾽βαλε πεῖσμα νὰ ξεπλύνει τὴν ντροπὴ τῆς Τήνου καὶ τῆς Ἕλλης. Ἀπὸ τὴν πίστη δυναμώθηκε, φωτίστηκε, ἑνώθηκε, ἔγινε ἐφευρετικὸς καὶ ἀεικίνητος καὶ «ἔθραυσεν ἐχθρούς». Ὅλοι τότε ξεπέρασαν τὸν ἑαυτό τους. Οἱ γυναῖκες τῆς Πίνδου, ποὺ ἀνέβαζαν στὰ 2500 μέτρα πυρομαχικὰ καὶ κατέβαζαν τραυματίες. Οἱ ξεπαγιασμένοι στρατιῶτες, ποὺ συνέχιζαν νὰ πολεμοῦν ὁλόκληρα εἰκοσιτετράωρα. Πίσω στὰ μετόπισθεν ἕνα ἀπέραντο στρατόπεδο τῆς προσευχῆς καὶ μετὰ ἀπὸ κάθε προέλαση τῶν παιδιῶν μας ὁ φρενήρης ἐνθουσιασμὸς τῆς νίκης. 

Εὐτυχήσαμε τότε νὰ ἔχουμε καὶ ἀξίους ἡγέτες σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ἐξουσίας.
Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Χρύσανθο, τὸ παλληκάρι τοῦ Πόντου. Τὸν Κυβερνήτη Ἰωάννη Μεταξᾶ, τὸν ἀρχιστράτηγο Παπάγο, τὸν Δαβάκη, τὸν Κατσιμῆτρο… Τότε ἦταν ποὺ ἀκούστηκαν οἱ φοβερὲς ἰαχές: ΑΕΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ. Τί σημασία ἔχουν ὅλα αὐτὰ γιὰ μᾶς σήμερα; Τί πρέπει νὰ κάνουμε; 

Α] Νὰ μαθητεύσουμε στὸ ἱστορικό μας παρελθὸν 

Ὅλες οἱ μεγάλες στιγμὲς τοῦ ἔθνους μας εἶναι γεμάτες ἀπὸ ἠρωϊσμὸ καὶ αὐτοθυσία. Δὲν ὑπάρχει στιγμὴ χωρὶς τιμὴ καὶ δόξα. Εἴμαστε Ἕλληνες. Μᾶλλον ἤμασταν Ἕλληνες. Τώρα γίναμε ἁπλὰ φιλέλληνες. Ὅμως ὁ Λεωνίδας στὶς Θερμοπύλες, ὁ Μιλτιάδης στὸ Μαραθώνα, ὁ Θεμιστοκλῆς στὴ Σαλαμίνα, ὁ Παλαιολόγος στὴν Πόλη τῶν Ὀνείρων μας, ὁ Παπαφλέσσας στὸ Μανιάκι, ὁ Διάκος στὴν Ἀλαμάνα, ὁ Παῦλος Μελᾶς, οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Πίνδου καὶ τοῦ Ροῦπελ, τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Κύπρου… συνεχίζουν ἀπὸ τὸν τάφο τους νὰ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν κατάντιά μας. Ὅλη ἡ Ἱστορία μας βροντοφωνάζει στὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς μας καὶ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου τὸ ΟΧΙ, τὸ ΑΕΡΑ, τὸ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, καὶ διδάσκει τοὺς λαοὺς πὼς οἱ Ἥρωες πολεμᾶνε σὰν τοὺς Ἕλληνες. 

Ζητᾶνε οἱ πεθαμένοι ἀπὸ τοὺς ζωντανούς, ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, νὰ ἀνεβοῦν στὸ πάνθεο τῶν προγόνων τους καὶ ὄχι νὰ σέρνονται σὰν τὰ σαλιγκάρια καὶ τὰ σκουλήκια στὶς αὐλὲς τῆς Εὐρώπης, τὴν ἐλευθερία καὶ ἀκεραιότητα τῆς ὁποίας ἐμεῖς τῆς ἐξασφαλίσαμε μὲ τὸ αἷμα μας. 

Β] Νὰ μὴ ἐπιτρέψουμε στὴν ἀχαριστία καὶ τὴ λήθη καὶ τὴν ἁμαρτία νὰ κάνουν παρέλαση στὶς πόλεις μας 

Καθημερινὰ πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦμε, γιατί οἱ ἐξωτερικοὶ ἐχθροί μας καὶ ἡ ἐντὸς τῶν τειχῶν Πέμπτη προδοτικὴ φάλαγγα ἑτοιμάζουν διάφορα σκοτεινὰ σχέδια σὲ βάρος τῆς φυλῆς καὶ τῆς ἐθνικῆς μας αὐτογνωσίας. Μὲ κουλτουριάρικα λόγια καὶ γλυκανάλατες θεωρίες γιὰ ἀνοχὴ καὶ ἀνοιχτὲς κοινωνίες, γίναμε ἕνα ἰδεολογικὸ ξέφραγο ἀμπέλι, ὅπου ἔρχεται ὁ καθένας καὶ ἡ καθεμιὰ καὶ πετοῦν τὰ σκουπίδια τους στὴν Πατρίδα.

Ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν τὶς ἐθνικές τους ἐπετείους, κάνουν παρελάσεις, ἀναρτοῦν τὶς σημαῖες, μιλοῦν ἱστορικοὶ καὶ παλαίμαχοι, ὑψώνουν μνημεῖα, παρασημοφοροῦν τοὺς ἐπιζήσαντες ἥρωές τους καὶ διδάσκουν τὰ παιδιά τους τὰ πεπρωμένα τῆς φυλῆς τους. Ἐμεῖς ἐδῶ μὲ μία τεράστια ἱστορία θὰ ἐγκαταλείψουμε κάθε τί ποὺ θυμίζει Ἑλλάδα χάριν τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας;

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν νὰ ὑψώνουμε τὴ σημαία μας, νὰ φορᾶμε ἐνδύματα μὲ κάποιο ἐθνικὸ σύμβολο, νὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν Πατρίδα, τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀμερικανικὴ ταινία χωρὶς τὴν ἀστερόεσσα; Τὴ στιγμὴ ποὺ ἰσλαμιστὲς αὐτομαστιγώνονται τελετουργικὰ μέσα στὶς πόλεις μας, κυκλοφοροῦν μὲ τὶς κελεμπίες τους καὶ τὶς μαντῆλες τους, τὶς σημαῖες καὶ τὰ λάβαρά τους! 

Γιατί πάντα ἐμεῖς θὰ περιοριζόμαστε αὐτοκαταστροφικά; Ἀντίσταση τώρα εἶναι νὰ συμμετέχουμε πρόθυμα στὴν Ἐκκλησία μας ποὺ εἶναι ἡ Κιβωτὸς τοῦ Ἔθνους μας. Νὰ πηγαίνουμε ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνδρες Πνευματικοὶ ἡγέτες, ποὺ δὲ γονάτισαν δουλικὰ στὸν Βάαλ τῆς ξενομανίας, νὰ παίρνουμε στὸ σπίτι μας τὰ ὀρθόδοξα περιοδικὰ καὶ ἐνδιάμεσα τῆς ἑβδομάδας νὰ τὰ διαβάζουμε, γιατί μαζὶ μὲ τὰ χρυσὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, αὐτὰ τὰ κείμενα μιλᾶνε καὶ γιὰ τὴν Ἱστορία μας. 

Νὰ διαδίδουμε παντοῦ τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας. Νὰ διαμαρτυρόμαστε γιὰ κάθε στραβὸ ποὺ ἀκούγεται. Καὶ νὰ μὴ φοβόμαστε νὰ σηκώνουμε στὸν ἐλεύθερο εἰσέτι ἑλληνικὸ ἀέρα σημαῖες καὶ λάβαρα κρατώντας ψηλὰ τὸ ἐθνικὸ φρόνημα. Καὶ κυρίως νὰ προσευχόμαστε.
Μόνο ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία σώζουν καὶ θὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα. Νῦν καὶ ἀεί!!! 

πηγή
Ποσειδώνας Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.