17 Μαΐου 2021

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (Β΄ Μέρος) Ο πολιτικός που εισήγαγε στην Ελλάδα την «ρεάλ πολιτίκ»

(Διαβάστε το Α μέρος ΕΔΩ)
 
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
 
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν ο πολιτικός που εισήγαγε στην Ελλάδα την «ρεάλ πολιτίκ», όπως την δίδαξε ο Μακιαβέλι. Πρόκειται για την πολιτική που στηρίζεται στον κυνισμό και στον αμοραλισμό για την αντιμετώπιση ανθρώπων, θεσμών και κρατών. Όποιος την εφαρμόζει είναι αδίστακτος μπρος στην πραγματοποίηση των σχεδίων του. Η «ρεάλ πολιτίκ» αποτελεί κανόνα στην κρατικές και διεθνείς σχέσεις και εφαρμόζεται πάντοτε και παγκοσμίως. Το ιδεολογικό ρεύμα του «πολιτικού ρεαλισμού» περιλαμβάνει τον συμβιβασμό έναντι του θεωρούμενου ισχυροτέρου εχθρού και την υποταγή στη θεωρούμενη προστάτιδα δύναμη. 
 
Ο Μαυροκορδάτος ενώ βρισκόταν στην Πίζα της Ιταλίας μυείται στην Φιλική Εταιρεία από τον Τσακάλωφ, ο οποίος «παρέλαβε Μέλος της Αρχής τον Αλεξ. Μαυροκορδάτο. Εις την περίστασιν ταύτην επρότεινεν ο Μαυροκορδάτος γενικήν μεταρρύθμισιν της Εταιρείας, αλλά δεν εστάθη δεκτή η πρότασίς του». Αυτά γράφονται μόνον από τον Φιλήμονα στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας» (Εν Ναυπλία, εκ της τυπογραφίας Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη, 1834, σελ. 260, σημ. α). Ουδείς άλλος επαληθεύει το γεγονός, ούτε είχε τη δυνατότητα μόνος ο Τσακάλωφ να διορίσει μέλος της Αρχής οποιονδήποτε, χωρίς την έγκριση του Αλεξ. Υψηλάντη και των άλλων μελών της Αρχής. Αντιθέτως ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του αναφέρει τον Μαυροκορδάτο ως «απλό μέλος της Εταιρίας» («Απομνημονεύματα της Φιλικής Εταιρίας», υπό Εμμ. Ξάνθου, Αθήναι, εκ του Τυπογρ. Α. Γκαρπόλα, Εκδ. «Καθημερινής», σελ. 47).  
 
Με την έκρηξη της Επαναστάσεως αποφασίζει να έλθει στην Ελλάδα, για να αναλάβει την εξουσία. Μάλιστα μοίρασε και τις θέσεις: Ο θείος του Ιωάννης Καρατζάς ηγεμόνας, ο ίδιος πρωθυπουργός και αρχηγός της Εκκλησίας ο Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος. Έλαβε χρήματα από τον θείο του και με πολεμοφόδια από συνεισφορές ομογενών έφτασε στην Πάτρα στις 21 Ιουλίου 1821, συνοδευόμενος από τον γιό του Ιωάννη Καρατζά Κωνσταντίνο και άλλους ενθουσιώδεις Έλληνες, που θέλησαν να πάρουν μέρος στην Επανάσταση. Ήταν επίσης εφοδιασμένος με συστατική επιστολή του διαμένοντος στην Πίζα Ιγνατίου, προς τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. (Βλ. σχ. Νικολάου Σπηλιάδου «Απομνημονεύματα», Τόμο Α΄, Αθήναι – 1972, σελ. 223).  
 
Στην Ελλάδα ήλθε τότε για πρώτη φορά. Στην αρχή επέβαλε να τον ονομάζουν «πρίγκιπα» για να δείχνει την υπεροχή του και μετά προσπάθησε να καταστεί ο ηγέτης στην Πελοπόννησο. Απέτυχε, λόγω της αναμφισβήτητης ηγεσίας του Δημ. Υψηλάντη και της δημοτικότητας του Θεοδ. Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης «δεν άργησε να κατανοήση τον υποκριτικό και σατανικό χαρακτήρα του Μαυροκορδάτου και δεν έδειχνε κανένα σεβασμό στη βελάδα που φορούσε ο νεοφερμένος αυτός ψευτοπρίγκιπας, ενώ ο Δημ. Υψηλάντης ξεγελάστηκε από τα υποκριτικά του φερσίματα» (Χρήστου Α. Στασινόπουλου «Λεξικό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821», Εκδ. Δεδεμάδη, Γ΄ Τόμος, σελ. 302). 
 
Μετά την αποτυχία να καταστεί ο ηγέτης της Πελοποννήσου εφάρμοσε το εναλλακτικό του σχέδιο. Μετέβη στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου υπήρχε κενό εξουσίας και εύκολα εκεί έγινε ο ηγέτης της. Ενδεικτική της αποδοχής της τακτικής του Μακιαβέλι ήταν πως κατά την Α΄ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου και ενώ οι Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης απουσίαζαν πολεμώντας τους Τούρκους στον Ακροκόρινθο, ο Μαυροκορδάτος βρήκε την ευκαιρία και πέτυχε να εκλεγεί πρόεδρος του Εκτελεστικού (κυβέρνησης) όλης της Επαναστατημένης Ελλάδας και έτσι παραμέρισε τον Υψηλάντη. Στη Δεύτερη Εθνική Συνέλευση του Άστρους είχε σχηματίσει ομάδα, που τον αποθέωνε, ως «τον άλλο Ουασιγκτώνα» (Αυτ. Χρ. Στασινόπουλου, σελ. 303).  
 
Παρά τη μεθόδευσή του αποτυγχάνει να εκλεγεί πάλι Πρόεδρος του Εκτελεστικού και τα πράγματα γίνονται χειρότερα γι’ αυτόν όταν ο Κολοκοτρώνης εκλέγεται αντιπρόεδρος του. Τότε μετακινείται στην προεδρία του Βουλευτικού Σώματος... Ο Κολοκοτρώνης τον καλεί στο σπίτι του. Εκεί υπήρξε ο εξής διάλογος, όπως καταγράφεται από τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη: «Είπα στον Μαυροκορδάτο διατί να κάμης αυτό; αυτός αρχήνησε να μου απολογιέται με τα γέλια τα συνηθισμένα, και μου λέγει ότι είναι συμφερώτερον δια το έθνος το Βουλευτικό παρά το Εκτελεστικό.... Σου λέγω τούτο κύριε Μαυροκορδάτε, ότι εσυναναστράφημεν σαράντα ημέρας εις το Εκτελεστικό, και σου λέγω μη καθίσης Πρόεδρος, διότι έρχομαι και σε διώχνω με τα λεμόνια, με τη βελάδα που ήλθες – και εβγήκα εις σουλάτσο. Ο Κυρ Αναγνώστης, που ήταν παρών και που έμεινε πίσω, του είπε: έντεσα εγώ και εγλύτωσες, ειμή θα σε σκότωνε – και έριξε το φαρμάκι του και αυτός. Την ίδια νύκτα επήρε τα πλυμένα του ο Μαυροκορδάτος και πέρασε στο Κρανίδι και έπειτα εις την Ύδραν» (Θεοδώρου Κων. Κολοκοτρώνη «Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής από τα 1770 έως τα 1836», Αθήνησιν, Τύποις Φιλαδελφέως, 1846, σελ. 136-137). Στην Ύδρα αντάμωσε τους Κουντουριώτηδες και τους έπεισε να ξεκινήσουν τον εμφύλιο για να εξουδετερωθούν οι αντίπαλοί του, που τους έπεισε ότι είναι και αντίπαλοί τους... 
 
Με το αγγλικό δάνειο, που πήρε το Εκτελεστικό των Κουντουριώτη – Μαυροκορδάτου, πλήρωνε τους μισούς Έλληνες να πολεμάνε τους άλλους μισούς... ( Χρ. Στασινόπουλου, τόμος 3, σελ. 304). Στο σχέδιό του αυτό επιχείρησε να εξοντώσει όσους θεωρούσε εχθρούς του, επειδή τον αντιμετώπιζαν ως ίσο προς ίσους. Με τις ενέργειές του καταδίωξε ως προδότη τον Καραϊσκάκη. Γράφει ο Δημήτριος Αινιάν: «Ο Μαυροκορδάτος και η παρ’ αυτού διορισθείσα επιτροπή ομού με άλλους τινάς των αξιωματικών του στρατιωτικού διεκήρυξαν προδότην τον Καραϊσκάκην, του αφήρεσαν τον βαθμόν και τον διέταξαν να αναχωρήση από την Δυτικήν Ελλάδα» ( «Άπαντα – Απομνημονεύματα Καραϊσκάκη και άλλων αγωνιστών», Εκδ. Άτλας, Αθήνα, 1962, σελ. 172). 
 
Επίσης συνήργησε στη δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου, αν και περισσότερο φάνηκε ως ηθικός αυτουργός ο Κωλέττης. Ενδεικτικό της συμμετοχής των Κουντουριώτη – Μαυροκορδάτου στην εκτέλεση του Ανδρούτσου είναι το πώς χειρίστηκε το θέμα δημοσιογραφικά η εφημερίδα «Ο Φίλος του Νόμου», που ήταν το προσωπικό όργανο τους και έλαβε από αυτούς το χρίσμα της επίσημης «Εφημερίδος της Διοικήσεως». Στις 17 Απριλίου 1825 τον κατηγόρησε ως «προδότη» και δικαιολόγησε την σύλληψή του από το πρώην πρωτοπαλίκαρό του, τον Γκούρα... 
 
Ο Μαυροκορδάτος επίσης πρωτοστάτησε στη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη στην Ύδρα, εξώθησε τον Μιαούλη να κάψει τον ελληνικό στόλο, ήταν μεταξύ εκείνων που συνέβαλαν στη δολοφονία του Κυβερνήτη Καποδίστρια. Γράφει σχετικά ο Αλέξανδρος Ι. Δεσποτόπουλος ότι της αντιπολίτευσης κατά του Καποδίστρια «ηγούντο οι πρόκριτοι της Ύδρας και μετ’ αυτών ως σύμβουλος ο Μαυροκορδάτος». Και πάρα κάτω: « Επί πλέον ο εν Ελλάδι Αντιπρέσβυς της Γαλλίας ήρχισε να ενθαρρύνη εντονώτερον, όπως και ο Αντιπρέσβυς της Αγγλίας, τους πολιτικούς αντιπάλους του Κυβερνήτου (Σημ.γρ. Ένας ήταν ο Μαυροκορδάτος) προς ενεργωτέραν δράσιν εναντίον αυτού». (Αλεξ. Δεσποτόπουλου «Ο κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος» ΜΙΕΤ, σελ. 255).-Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.