26 Ιουλίου 2017

«Λεξιλαγνεῖες Πολιτικῶν: Ἐμεῖς οἱ Πολιτικοί!»

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα και Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος 

Ὅποτε ἀκούω, συνήθως σέ συνεντεύξεις ἤ δηλὠσεις, τό «ἐμεῖς οἱ πολιτικοί» ἀπό τούς πολιτικούς, μέ πιάνει ἕνα κάτι περίεργο. Κοκκινίζει τό ὀπτικό πεδίο, γύρω μου, χειρότερα κι ἀπὸ τὶς παρελάσεις τῆς μαρξιστικῆς Σοβιετίας. Τό νευρικό μου σύστημα ἀρχίζει νὰ τινάζεται σάν σέ κομπρεσέρ καί τά χέρια μου ἀποκτοῦν μιὰ ἐπικίνδυνη ἀνεξαρτησία ἐκτινασσόμενα πρός τὸ μέρος τους.

Εὐτυχῶς (ἤ  δυστυχῶς) ποὺ τὰ ἐρτζιανά καί ἡ τηλοψία καθορίζουν, αὐτόματα, ἀπόστάσεις ἀσφαλείας, μέ συνήθη θύματα μόνο τίς συσκευὲς τηλεόρασης καί τὴν νευρική μας κατάσταση. Ἄ, καὶ τὴν Δημοκρατία, βεβαίως, βεβαίως,  γιά νὰ λέμε τὰ πράγματα μέ τ’ ὄνομά τους.

Διότι, ἀντιλαμβάνεσθε τὸ παιχνιδάκι τοῦ συρφετοῦ αὐτοῦ; Μέ αὐτὴν τὴν ἁπλῆ, ἀθῶα φρασούλα, χτίζουν ἕνα ἀδιαπέραστο τοῖχος, μεταξύ πολιτῶν καὶ ἐξουσίας. Καί ἔχουμε τό παράδοξο, οἱ Πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας νὰ δέχωνται νὰ ὑποβιβάζονται σέ ἁπλούς παῖκτες ξυστοῦ, ποὺ βγάζουν κάθε τόσα χρόνια, κάποιους ἀντιπροσώπους, στούς ὁποίους ἐκχωροῦν ἐν λευκῷ, ἀνεκκλήτως καί πλήρως, τήν πολιτική διακυβέρνηση. Καί μάλιστα μέ ἀκαταδίωκτο καί ἰσόβια ἀσυλία, γιὰ ἀποφάσεις ἤ παραλείψεις των διά τῆς ψήφου των..

Οὶ Ἕλληνες πρόγονοὶ μας, ἀπέρριπταν πολιτικούς καί κόμματα ὄχι γιατὶ ἦταν λιγώτερο ‘δημοκρᾶτες’, ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἐδέχοντο τὴν ‘ἀντιπροσώπευση’ ἑνὸς πολίτη. Ἡ δημοκρατία λειτουργοῦσε μὲ τὴν «ἐννόμως βουλευομένη Ἐκκλησία τοῦ Δήμου..» (Βλ. Θ.Ζίακα: ‘Πατριδεγωφάγος, Ἁρμὸς, 2012) καὶ ὄχι μὲσῳ χορήγησης ἀντιπροσωπευτικότητος, ἀπὸ τὸν –καταστᾶντα ἰδιώτη, πολίτη.

Ὡς ἐκ τούτου ἡ «ἀντιπροσώπευση» ἀντιδιαστέλλεται πρός τὴν Δημοκρατία καί εἶναι ἀπολύτως ἀσύμβατη μέ τήν πολιτική ἐλευθερία. Σήμερα τό Σῶμα τῶν Πολιτῶν παύει νὰ εἶναι φορέας καί νομέας τῆς πολιτικῆς. Τὸν ρόλο αὐτό ὑφαρπάζουν οἱ «πολιτικοί». Καὶ ἀπὸ ἁπλοί ὑπηρέτες τοῦ κοινωνικοῦ σώματος μετατρέπονται σὲ διῶκτες του καί ἀπομάκρυνσής του ἀπό τήν ἄσκηση πολιτικῆς.

Τὸ σημερινὸ εἶδος τῆς δῆθεν δημοκρατίας, «διαφωτιστικῆς» κοπῆς, άχνᾶ προσεγγίζει στὴν ἀρχαία ‘αἰσυμνητεία’, μιὰ ἐξουσιοδότηση ἐκτάκτου ἀνἀγκης γιὰ μικρὸ διάστημα, ποὺ, ἀκόμη καὶ αὐτὴν,  ὁ Ἀριστοτέλης ὠνόμαζε «αἱρετὴ τυρρανίδα». Καί ποὺ βέβαια  ἄν δὲν πετύχαινε ὀ Αἱσυμνήτης τὴν εἶχε βάψει. Ὅπως ἄλλωστε καί κάθε ἡγέτης, κυβερνήτης, στρατηγός τους κτλ. Γιὰ νὰ ξέρουμε τί λέμε.

Αὐτὸ ποὺ προεῖδε ὁ Σταγειρήτης, τὴν ἄμεση διολὶσθηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος σὲ συστημικὴ τυρρανίδα, οἱ δικοὶ μας πολιτικοὶ καμώνονται πῶς δὲν βλέπουν. Μάλιστα προβάλλουν τὸ θέμα τῶν ἰδεολογικῶν διαφορῶν.  Ἡ ‘ἰδεολογία’ τῶν πολιτικῶν αὐτῶν δὲν εἶναι παρὰ ἡ ὑπὸ τῆς κομματικῆς τεχνοδομῆς, συγκάλυψη, ἀπὸ τὴν ἐκλογικὴ ἀγέλη, τῆς προσπάθειας ἐξυπηρέτησης τοῦ ‘μερικοῦ’ (ἐξ ἀντικειμένου) συμφέροντος, μὲ ἤ μὴ κατάληψη τῆς ἐξουσίας. Τὸ μερικὸ συμφέρον ὁρίζεται, φυσικά, μόνον ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ καὶ ὁτι περισσέψει ὁρίζεται ἀπὸ τὴν κομματικὴ διανόηση, εὶς βάρος τῶν μελῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ αὐτῶν εὶς βὰρος τῶν πολιτῶν κ.ο.κ.

Αὐτὰ τὰ συμφέροντα, ἐπειδὴ σπανίως ταυτίζονται μὲ τὸ γενικὸ συμφέρον, ἀπαιτοῦν μὲ τὴν σειρὰ τους, τὴν ὑπαρξη κρατικῆς μηχανῆς, ὄχι μόνο πυραμιδοειδῶς ὀργανωμένης, ἀλλὰ κυρίως, ἄνευ δικαιὠματος ἀποφάσεων, παρὰ μόνο ‘εἰσηγήσεων’. Δεδομένου ὅτι ἡ ἑκάστοτε κορυφὴ τῆς ἱεραρχίας θέτει ἑαυτὴν στὸ ἀπυρόβλητο, οὶ δὲ σκοπιμότητες θάβονται μέσα στοὺς σκοτεινοὺς δαιδάλους, οἱ λεονταρισμοὶ τῶν συστημικῶν πολιτικῶν, περὶ ἀκεραιότητός τους, μόνο θυμηδία προκαλοῦν.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.