3 Ιουνίου 2023

Α.Ι Ο δούρειος ίππος του χξς …

Χαίρετε
 
Λουκ. 22,32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου·
 
Τι ήταν αυτό το κρίσιμο που κινδύνευε να χάσει μέσα στον πειρασμό, ο πρωτοκορυφαίος απόστολος Πέτρος;
 
Τι ήταν αυτό που μετά τον πειρασμό έγινε δυνατότερο και του έδωσε την δύναμη ώστε να του πει, όταν νικήσει τον πειρασμό και επιστρέψει δυνατότερος … στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου. 
 
Τι είναι αυτό που σε αυτό και για αυτό, ο Θεός μέσω των πειρασμών μας δοκιμάζει και ή δυναμώνει ή το χάνουμε και χανόμαστε στο τέλος.  
 
Εβρ. 11,1 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.
 
ΠΙΣΤΗ είναι μια εσωτερική κατάσταση, δίνεται από τον Θεό, όμως δεν μένει, δεν μπορεί να μείνει στάσιμη, είτε υπό την Θεία πρόνοια και παιδαγωγία αυξάνει, είτε λιγοστεύει και χάνεται λόγω της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ της στροφής πρός το πονηρό. 
 
Κανένας δεν γεννιέται πονηρός, κακός, αλλά ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν.
Πονηρή κακή είναι η προαίρεση που κινείται πρός το πονηρό και όχι το πλάσμα του Θεού, έτσι δίνεται η δυνατότητα της στροφής της προαίρεσης προς το Θείο Θέλημα, λέγεται ΜΕΤΑΝΟΙΑ.  
 
Αποκ. 22,11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι. 
 
Ένας μέρος της ανθρωπότητας κάλπαζε, καλπάζει και θα καλπάζει πρός την καταστροφή της, χάνοντας την ενεργή ΠΙΣΤΗ της στον Θεό. 
 
Ενώ ένα άλλο μέρος της, το υπόλοιπο θα έχει αντίστροφη πορεία θα πιστεύει όλο και περισσότερο ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
 
Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, κάτι μισό μισό, υπάρχει η δικαιοσύνη και η αδικία και ο δρόμος της τελείωσης πρός ένα από αυτά, με μόνο όπλο την ενεργή και έμπρακτη ΠΙΣΤΗ. 
 
Λουκ. 18,8 πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
 
Αυτό γίνεται και θα γίνεται έως να εκλείψει η ΠΙΣΤΗ έλθει αυτός που στην Αποκάλυψη προλέγει την άφιξη του Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.
 
Ρητορικά ρωτάει, εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; γιατί όταν θα έλθει ο λόγος που θα τελειώσει αυτος ο κόσμος, είναι γιατί δεν θα υπάρχει πλέον ενεργή και έμπρακτη ΠΙΣΤΗ εις το όνομα του. 
 
Πραξ. 14,22 παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
Το επίπεδο, το μέτρο της ΠΙΣΤΗΣ, η ΠΙΣΤΗ, που είναι ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων είναι το στοιχείο που όσο δυναμώνει, κατανικάει την κάθε Θλίψη που ασκεί η έλξη του κόσμου τούτου και οδηγεί εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
Το μόνο όπλο που έχει ο μαθητής, ο πολεμιστής του ΦΩΤΟΣ είναι η ΠΙΣΤΗ για αυτά που δεν βλέπει, αλλά πιστεύει για αυτά που δεν ζει αλλά προσμένει να τα ζήσει, για αυτά που προσμένει. 
 
Λουκ. 8,50 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται.
 
Η ΠΙΣΤΗ αρχικά είναι διανοητική, ξεκινάει από το μυαλό, από τον εγκέφαλο, από την διάνοια, ως ακτίνα φωτός.
 
Έπειτα κυλάει σιγά, σιγά με την πνευματική εργασία, με την ΠΡΟΣΕΥΧΗ, κατεβαίνει σταδιακά μέσα στη καρδιά, το νού, το κέντρο της ΨΥΧΗΣ φωτίζει και θωρακίζει τον άνθρωπο.
 
Ο άνθρωπος τηρεί τις εντολές, μένει κοντά στον Θεό και η ΠΙΣΤΗ ως κόκκος σινάπεως βλαστάνει και αυξάνεται συνεχώς παράγοντας έργα. 
Η ΠΙΣΤΗ ενώνει δια της προσευχής τον άνθρωπο πνευματικά με τον Θεό, με τον δημιουργό με την πηγή της ζωής, με το ΦΩΣ και ζωογονεί τον άνθρωπο.  
 
Αποκ. 13,18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Τότε αυτή θα είναι η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ή εκ του Αγίου Πνεύματος σοφία, που θα φωτίζει την καρδία, τον νούν, το κέντρο της ΨΥΧΗΣ κάθε ανθρώπου.
 
Ανθρώπου που θα παραμείνει σταθερός στην ΠΙΣΤΗ, δια των θλίψεων, στον μόνο αληθινό Θεό, τον τριαδικό Θεό θα λαμβάνει την πληροφορία στην ΚΑΡΔΙΑ ότι αυτός ο αριθμός που θα μοιάζει ἀριθμὸς ἀνθρώπου, θα είναι το διακριτικό ο ἀριθμὸς τοῦ θηρίου.
 
Το μυαλό, η διάνοια που θα είναι σκοτισμένη, δεν θα μπορεί να διακρίνει το ΦΩΣ από το σκοτάδι, θα ζει μέσα στην διαστροφή, στον δρόμο πρός την καταστροφή. 
 
ὁ ἔχων νοῦν και ο μή ἔχων νοῦν …
 
Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ είναι ο δούρειος ίππος του σατανά, που σκοπό έχει την κατάληψη της διάνοιας, του εγκεφάλου ανθρώπου, έτσι να ελέγχει το σκεπτικό του ανθρώπου. 
Από εκεί που ότι σπαρθεί πέφτει και καταλήγει στο νουν, στην καρδιά, στο κέντρο της ψυχής του ανθρώπου. 
 
Αφού καταλάβει την διάνοια, αφού σπείρει σκοτεινούς, πονηρούς λογισμούς, θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης, θα αποκτήσει τον έλεγχο του ανθρώπου, φτάνοντας στην ΚΑΡΔΙΑ, τον νουν, γεμίζοντας τον διαστροφή, σκοτάδι, ψέμα, που ο άνθρωπος αδυνατεί να αντιμετωπίσει χωρίς ΠΙΣΤΗ.
 
Όλα αυτά θα γίνουν με υποτιθέμενες καλές προθέσεις, να διευκολύνουν την ζωή μας, αλλά θα έχουν σκοπό την ΚΑΡΔΙΑ, την ΨΥΧΗ.
 
Α.Ι …φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν  
 
Αυτά θα μας κάνει να πιστέψουμε η Α.Ι … 
 
Για την Α.Ι ο Χριστός υπάρχει, αλλά δεν είναι ΘΕΟΣ, δεν είναι ο μοναδικός τέλειος άνθρωπος που αναστήθηκε και αναλήφθηκε και έτσι θα αρπάξει και εμάς κατά την δευτέρα του παρουσία, όσους τον πίστεψαν.
 
Αλλά ένας σπουδαίος πεθαμένος άνθρωπος, διδάσκαλος που πέθανε όπως όλοι οι άλλοι, δεν βρήκαμε ποτέ το πτώμα του, το έκρυψαν οι πονηροί χριστιανοί, δεν αναστήθηκε ποτέ, δεν πήγε δεξιά του πατέρα, άρα εμείς δεν θα αναστηθούμε ποτέ.
 
Αλλά θα μας χαρίσει μία τέλεια επίγεια ζωή, γιατί μετά δεν υπάρχει τίποτα, θα μας σώσει η επιστήμη, η Α.Ι, ο αντίχριστος, θα φάμε με χρυσά κουτάλια.
 
Έτσι θα χάσουμε την ΠΙΣΤΗ στον Χριστό στο λυτρωτή και θα οδηγηθούμε στα πόδια του αντιχρίστου, για να μας σφραγίσει με έναν μοναδικό θαυματουργό αριθμό. 
 
Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν·
 
Θα έχουμε σε βάθος χρόνου την απώλεια της ΠΙΣΤΗΣ στον Θεό, γιατί ο άνθρωπος θα σκέφτεται ότι του υποδεικνύει η τεχνητή, δαιμονική σοφία, ως σίγουρη τεχνητά επιλογή 
 
Έτσι θα σκέφτεται ότι θέλει η Α Ι να σκέφτεται και δεν περιλαμβάνεται η ΠΙΣΤΗ στον Θεάνθρωπο Χριστό, αλλά ο Χριστός θα δίνεται ως άλλος ένας μεγάλος πεθαμένος διδάσκαλος.
 
Όλο αυτό θα οδηγήσει στην στροφή προς την ανθρώπινη, τεχνητή, επιστημονική σοφία, θα οδηγήσει στην πίστη στις επιλογές που πίσω από το σχήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗ θα κρύβεται ο διάβολος, η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς, σε βάθος χρόνου στην αποστασία, στην ΑΠΙΣΤΙΑ. 
 
 
ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Στην ψηφιακή εποχή, την εποχή της ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ σκοπός είναι κάθε άνθρωπος να συνδεθεί ψηφιακά, να παραδοθεί και να συνδεθεί με το Θηρίο, όπως οι πιστοί εντός Εκκλησίας συνδέονται με την κεφαλή τον Χριστό.
 
Έτσι και ο Αντίχριστος θα ζητήσει και θα τα φέρει έτσι ώστε να συνδεθούμε ψηφιακά μαζί του, κάτω από τον δικό του γενικό αριθμό τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Τα τρία πρώτα ψηφία θα είναι 666 και τα υπόλοιπα θα είναι ο μοναδικός Προσωπικός Αριθμός που θα είναι συνδεδεμένος με το Θηρίο. 
 
Λουκ. 8,50 μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται.
 
Πρίν γίνουν όλα αυτά, εμείς οι Ρωμιοί στο σχέδιο του Θεού είναι να προειδοποιήσουμε τον κόσμο θα αναλάβουμε την αποστολή της διάδοσης της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Θα δώσουμε την εκ Θεού τελευταία ευκαιρία στον κόσμο, να διαλέξει το ΦΩΣ ή το σκότος, να πάρει τις ορθές αποφάσεις και μετά θα ήξει το τέλος. 
 
Μέχρι τότε ο δούρειος ίππος της ψευτοαλήθειας, που λέγεται Α.Ι, μπορεί να περιμένει ….  
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας  
 
Γ.Μ 
 Share

3 σχόλια:

Χρήστος είπε...

Άλλο ένα φανταστικό άρθρο.
Έχει άμεση σχέση με την Πεντηκοστή που είναι αύριο, και είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας.
Πρώτα ο Θεός, αύριο θα τονίσω πολλά πάνω σε αυτό το καταπληκτικό άρθρο.

Χρήστος είπε...

Θα κάνω ένα πρόλογο πριν μπω στο σημερινό μας θέμα που είναι η Πεντηκοστή.

Μας λέει ο αρθρογράφος:
Λουκ. 18,8 πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

Αυτό γίνεται και θα γίνεται έως να εκλείψει η ΠΙΣΤΗ έλθει αυτός που στην Αποκάλυψη προλέγει την άφιξη του Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.

Ρητορικά ρωτάει, εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
γιατί όταν θα έλθει ο λόγος που θα τελειώσει αυτος ο κόσμος, είναι γιατί δεν θα υπάρχει πλέον ενεργή και έμπρακτη ΠΙΣΤΗ εις το όνομα του.

Πράγματι Αδέρφια μου, ο αντίχριστος θα εμφανιστεί όταν θα σταματήσουν οι άνθρωποι να προσεύχονται. Τότε θα γίνει και η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Για αυτό και αναρωτιέται ο Κύριος μας όταν θα ξαναέρθει επί της γης, ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν;

Και πότε σταματάει ένας άνθρωπος να προσεύχεται;
Όταν σταματάει να πιστεύει στον Θεό. Δηλαδή δεν έχει Πίστη.
Άμα δεν πιστεύεις, σε Ποιον να προσεύχεσαι;

Σταματάω εδώ τον πρόλογο και όσο για τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς. (Το βδέλυγμα της ερημώσεως)
Πρώτα ο Θεός θα αναφερθώ άλλη φορά.

Θα συνεχίσω με το σημερινό μας θέμα την Πεντηκοστή στο επόμενο σχόλιο.

Χρήστος είπε...

Μας λέει ο αρθρογράφος στην αρχή του άρθρο του για τον Πρώτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο:

Τι ήταν αυτό το κρίσιμο που κινδύνευε να χάσει μέσα στον πειρασμό, ο πρωτοκορυφαίος απόστολος Πέτρος;

Ο Απόστολος Πέτρος είδε τόσα θαύματα να κάνει ο Κύριος μας, ακόμα και νεκρούς να ανασταίνει, και ο Ίδιος με τους υπόλοιπους Μαθητές τελούσαν θαύματα.

Πάνω σε αυτήν την πέτρα της Πίστεως του (δηλαδή του Αποστόλου Πέτρου, για αυτό και ονομάστηκε Πέτρος, οικοδομήθηκε η Εκκλησία μας).

Τώρα μπροστά σε μία παιδούλα, σε μία υπηρέτρια μικρή, αρνείται τον Κύριον του και μάλιστα με όρκο;
Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε εκεί;

Η υπερηφάνεια.

Υπερηφανεύτηκε ο Απόστολος Παύλος, έναντι των υπολοίπων Μαθητών.
Είπε στον Κύριο μας, ακόμα και αν σε αρνηθούν Αυτοί, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σε αρνηθώ.
Εκείνη τη στιγμή έφυγε η Χάρις του Θεού από επάνω του.

Όμως βλέπουμε και όλους τους Μαθητές να κρύβονται στο υπερώον δϊά των φόβο των Ιουδαίων.
Η πίκρα και η απογοήτευση που ένιωθαν ήταν πολύ μεγάλη, ενώ τους το τόνισε ο Κύριος μας ότι το πάθος Του θα είναι εκούσιο (δηλαδή με την δική Του θέληση), οι Ίδιοι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, πώς συνέλαβαν τόσο εύκολα Τον Διδάσκαλο τους.

Όμως σε 50 μέρες από την Ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, την Πεντηκοστή οι Απόστολοι δέχθηκαν την κάθοδό του Αγίου Πνεύματος.
Ήρθε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους ως Πύρινες γλώσσες επάνω στα κεφάλια τους.

Και τότε αυτοί οι τρομαγμένοι Απόστολοι έγιναν Λέοντες πυρ πνέοντες.

Αυτό θέλει να μας δείξει Αδέρφια μου, ότι τίποτα απολύτως δεν είναι κατόρθωμα δικό μας.
Όλα τα κάνει η Χάρις του Αγίου Πνεύματος.

Και μετέπειτα όλοι οι Μάρτυρες έχουν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Γιατί χωρίς την Χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορείς να φορέσεις σιδερένια πυρωμένα παπούτσια και παπούτσια με σιδερένια καρφιά από μέσα, να ριχτείς σε παγωμένες λίμνες, να μπεις σε βαρέλια με καυτή πίσσα, να δεθείς σε τροχούς, να κρεμαστείς από τα στήθη κ.λπ.

Όλα αυτά δηλαδή που πέρασαν με τη θέλησή τους οι Άγιοι Μάρτυρες, που πολλές φορές ήταν παιδιά δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε χρόνων. Στο άνθος της ηλικίας τους.

Το μεγαλύτερο Δώρο που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο είναι το Μαρτύριο, και αυτό το δίνει μόνο στους Εκλεκτούς.

Σε πολλούς θα φανεί περίεργο αυτό εδώ, όμως κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για το θέμα του Μαρτυρίου για να το καταλάβουμε.

Αύριο πρώτα ο Θεός να πάμε όλοι στην Εκκλησία για να τιμήσουμε το Πανάγιο Πνεύμα:

Τη αύτη ήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιόν και παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεόν, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υίω.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.