26 Αυγούστου 2017

Ἀντορθόδοξος Παιδεία! Λύσεις;

Ὑπάρχουν πολλὲς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ὀρθόδοξες οἰκογένειες, ποὺ βλέποντας τὶς εἰς βάρος τῆς Παιδείας ἀντιεκκλησιαστικὲς καὶ ἀντεθνικὲς ἐνέργειες τῶν χλιαρῶν ἢ ἀθέων κυβερνητῶν τῶν τελευταίων δεκαετιῶν (μὲ ἀποκορύφωμα τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις), τὸ φθοροποιὸ σχολικὸ περιβάλλον καὶ τὰ προβληματικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια – μὲ ἕνα λόγο τὴν οὐσιαστικῶς ἀντορθόδοξο Παιδεία στὴν χώρα μας σήμερα – θὰ προτιμοῦσαν νὰ μὴ στείλουν τὰ παιδιά τους στὰ σχολεῖα. Ὅμως, τί ἐναλλακτικὲς λύσεις ὑπάρχουν;

Παρακάτω θὰ παραθέσουμε μία σειρὰ λύσεων, ἡ ὁποία εἶναι πιθανὸν ὅτι καλύπτη τὶς περισσότερες γνῶμες γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ προβλήματος. Ἀπὸ τὶς συζητήσεις μας μὲ πολλοὺς κατενοήσαμε ὅτι ὁ καθένας μας ἔχει διαφορετικὴ προσέγγισι στὴν λύσι τῶν προβλήματος, διαφορετικὴ ἀγωνιστικὴ διάθεσι, ἄλλο τρόπο ζωῆς καὶ ποικίλου βαθμοῦ ἀποφασιστικότητα. Εὐλογημένο θὰ ἦταν νὰ φρονούσαμε ὅλοι τὸ ἴδιο. Ἐφ’ ὅσον ὅμως τοῦτο εἶναι λίγο ἕως πολὺ ἀδύνατον, καλὸ θὰ ἦταν, πιστεύουμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις (ποὺ προτείνονται κάτωθι) ὥστε νὰ καλυφθοῦν ὅλοι, ὅποιο βαθμὸ ἀποφασιστικότητος καὶ νὰ ἔχουν. 

Προτεινόμενες λύσεις: 

α. Ἰδιωτικὰ σχολεῖα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ἀπὸ Μητροπόλεις, ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς ἢ ἀπὸ πρωτοβουλία εὐσεβῶν χριστιανῶν. Νομίζουμε, πρωταρχικὸς στόχος εἶναι νὰ ἱδρυθοῦν τέτοια σχολεῖα τοὐλάχιστον σὲ ὅλες τὶς πόλεις. Ἀρχικῶς νὰ ἱδρυθοῦν Νηπιαγωγεῖα καὶ Δημοτικὰ, καὶ ἔπειτα (Θεοῦ θέλοντος καὶ ἐφόσον κατανοήσουμε καλλίτερα τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια ἀπὸ αὐτὴν τὴν προσπάθεια) Γυμνάσια καὶ Λύκεια. Ἐννοεῖται ὅτι ὁ στόχος θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι νὰ παρέχεται δωρεάν φοίτησι στὰ παιδιά (ἢ ἔστω τὰ δίδακτρα νὰ εἶναι πολὺ χαμηλά), διότι ἕνα σχολεῖο μὲ χριστιανικὲς ἀρχὲς δὲν ἁρμόζει νὰ ἀπευθύνεται μόνον σὲ πλουσίους. 

β. Συσπείρωσι καὶ ἀγὼν ὥστε νὰ ψηφισθῇ καὶ ἐν Ἑλλάδι ἡ «κατ’ οἶκον ἐκπαίδευσι», ὅπως συμβαίνει σὲ πολλὰ κράτη τοῦ κόσμου. [Ἐνετοπίσθη ἐσχάτως στὸ διαδίκτυο ἕνα blog, ὀνόματι «Πολύθυρον», τοῦ ὁποίου ὁ διαχειριστὴς προτείνει μία ἐναλλακτικὴ λύσι, μέχρι καὶ ἐὰν ψηφισθῇ τέτοιος νόμος.] 

γ. Ὀργάνωσις καλῶν κατηχητικῶν στὶς ἐνορίες μας, ὅπου, καὶ καθημερινῶς ἀκόμη εἰ δυνατόν, θὰ διδάσκωνται τὰ παιδιὰ τὴν Πίστι μας καὶ τὴν Ἱστορία μας καί, σὺν τοῖς ἄλλοις, θὰ ἀνασκευάζωνται τὰ κακῶς κείμενα τῶν δημοσίων σχολείων. 

δ. Τὰ παιδιὰ νὰ στέλλωνται ἀδιάβαστα στὸ δημόσιο σχολεῖο (ἢ καὶ νὰ ζητοῦν ἀπαλλαγή, ἐὰν ἐπιτρέπεται) στὰ μαθήματα ποὺ προσβάλλεται-ἀλλοιώνεται ἡ Πίστι μας καὶ ἡ Ἱστορία μας, καὶ νὰ διδάσκωνται αὐτὰ ποὺ πρέπει στὸ καλῶς ὠργανωμένο κατηχητικό. Ἔχει γραφῆ ὅτι ἀκολουθοῦν αὐτὸ τὸ «σύστημα» κάποιοι Μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης. Δὲν διαβάζουν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο καὶ διδάσκονται τὰ ἀπογεύματα στὰ τζαμιά τους τὴν πίστι καὶ ἱστορία τους. Ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε τὸν Χριστό, τὴν Ἀλήθεια, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιδροῦμε μὲ κάθε δυνατὸ (χριστιανοπρεπῆ) τρόπο; 

ε. Κρυφὰ σχολεῖα εἴτε στοὺς τόπους κατοικίας τοῦ καθενὸς εἴτε σὲ ὀργανωμένες κοινότητες. Καὶ ἐννοοῦμε, νὰ σταματήσουν τὰ παιδιά μας νὰ πηγαίνουν στὰ ἄθεα σχολεῖα τῆς σήμερον, καὶ νὰ ὀργανώσουμε μόνοι μας τὴν Παιδεία τους. Λύσις πού, ἀσφαλῶς, ἐνδείκνυται σὲ ὅσους εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ζοῦν ἐκτὸς «συστήματος» [ἢ παραλλήλως πρὸς αὐτὸ: στοὺς συμμετέχοντες, δηλαδή, σὲ αὐτὰ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἐνδεχόμενος κίνδυνος γιὰ τὴν Πίστι καὶ τὸ ἀυτεξούσιό μας. Π.χ. κάποιος ἐργάζεται νομίμως, ἀλλὰ ἔχει κατορθῶσῃ νὰ μὴ δεχθῇ τὸν Α.Μ.Κ.Α. Ἂς μὴ λησμονοῦμε τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔδωσε ὁ π. Σαράντης Σαράντος καὶ ἄλλοι πατέρες καὶ ἀδελφοὶ γιὰ αὐτὰ τὰ ζητήματα]. 

Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς ἀναγνῶστες νὰ προτείνουν μὲ τὴν σειρά τους καὶ ἄλλες ἰδέες. Ὁ γράφων καὶ πολλοὶ ἄλλοι θεωροῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἰσῆλθε γιὰ τὰ καλὰ σὲ περίοδο διωγμοῦ. Δὲν θὰ ἔπρεπε, λοιπόν, νὰ ἀναζητοῦμε τρόπους νὰ ἀντισταθοῦμε γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε πνευματικῶς; Εὔχεσθε καὶ καλοὺς ἀγῶνες! 

Β. Ν. 
το είδαμε ΕΔΩShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.