8 Δεκεμβρίου 2022

Σύγχρονος διωγμός

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση 
 
Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ βλέπουν ὅτι καὶ στὴν ἐποχὴ μας ὑπάρχει διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται νὰ ἀκολουθήσουν τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ πολλοὶ τὸ δηλώνουν χωρὶς κανένα δισταγμό, δείχνει τὶς διαθέσεις τους. Δὲν θέλουν τὴν Ἐκκλησία καὶ προσ­παθοῦν νὰ τὴν ἐμποδίσουν σὲ κάθε δραστηριότητά της ποὺ ἐπηρεάζει τὸ λαό. Χρησιμοποιοῦν πολλοὺς τρόπους.
 
Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἐνεργοῦν συγκαλυμμένα. Δὲν θέλουν νὰ φανοῦν ὅτι κάνουν διωγμό. Χρησιμοποιοῦν καὶ τὴν ὑποκρισία. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ μιλοῦν ἐπαινετικὰ γιὰ τὸ κοινωνικό της ἔργο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ζοῦν χωρὶς ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ νὰ περιφρονοῦν τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἡ κοινωνία μας ἔγινε ζούγκλα, ὄχι γιατί ὑπάρχουν ἄγρια ζῷα ἀνάμεσά μας, ἀλλὰ γιατί οἱ ἄνθρωποι εἶναι εὔκολοι στὶς ἀδικίες, στὰ πάθη, στὰ ἐγκλήματα καὶ πολλὰ ἄλλα! 
 
Καὶ ἔρχονται καὶ οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες νὰ ἐξηγήσουν ὅλα ὅσα συμβαίνουν, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἀναφέρουν τὴ μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι «δίχως Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται». Νομίζουν ὅτι οἱ νόμοι καὶ τὰ κατασταλτικὰ μέτρα μποροῦν νὰ ἀντιμεωπίσουν τὴν φρικτὴ κατάσταση τῆς κοινωνίας καὶ νὰ διορθώσουν τὰ ὅσα συμβαίνουν. Συγχρόνως οἱ κυβερνήσεις ἀναθέτουν σὲ ἀκατάλληλα πρόσωπα νὰ ρυθμίσουν τὶς διάφορες περιπτώσεις μὲ τήν ψεύτικη ἐλπίδα ὅτι σύντομα ἡ κοινωνία θὰ γίνει ἕνας κόσμος ἀγγελικός! 
 
Ὁ Ρῶσος ἅγιος Σεραφεὶμ τῆς Βίριτσα ἔλεγε: «Θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ ὄχι οἱ διωγμοὶ, ἀλλὰ τὰ χρήματα καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου θὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ θὰ χαθοῦν ψυχὲς πολὺ περισσότερες ἀπὸ ὅ,τι τὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν. Ἀπὸ τὴ μία θὰ χρυσώνουν τοὺς τρούλλους καὶ θὰ βάζουν πάνω τους τοὺς σταυροὺς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη παντοῦ θὰ βασιλεύει κακία καὶ ψεῦδος. Ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία πάντα θὰ διώκεται. Αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ σωθοῦν, θὰ σῴζονται μὲ τὶς ἀσθένειες καὶ τὶς θλίψεις. Ὁ τρόπος ποὺ θὰ γίνονται οἱ διωγμοὶ θὰ εἶναι πολὺ πονηρὸς καὶ θὰ εἶναι πολὺ δύσκολο κανεὶς νὰ προβλέψει τοὺς διωγμούς. Φοβερὸς θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ καιρός. Λυπᾶμαι αὐτοὺς ποὺ θὰ ζοῦνε τότε».  
 
Ὁ περιορισμὸς τῆς δράσης τῆς Ἐκκλησίας, τὰ πικρὰ σχόλια τῶν ἀθέων, οἱ ἀντιχριστιανικοὶ νόμοι, ἡ καταπάτηση τῶν θείων ἐντολῶν, ἡ ἀδιαφορία ἀπέναντι στὴν ἠθικὴ καὶ ἡ ἐνοχλητικὴ προβολὴ ἀνθρώπων μὲ ἀκατανόμαστες ἀδυναμίες καὶ πράξεις αἰσχύνης καὶ πολλὰ ἄλλα συνιστοῦν διωγμὸ καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν οἱ πιστοὶ καὶ νὰ εἶναι ἕτοιμοι καὶ γιὰ χειρότερα μέτρα ποὺ θὰ σοφιστοῦν οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἄθεοι.  
 
Βρισκόμαστε στὴ μεγάλη κατηφόρα τῆς ἀποστασίας, ὅπου καταστρέφονται ψυχὲς καὶ δὲν ξέρουμε πότε θὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τὴν πορεία αὐτή, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στὴ μετάνοια καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία.  
 
Ὅσοι ἀντιστέκονται ἀκόμα στὴν ἄθλια πορεία τῆς κοινωνίας, πρέπει νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους, ἀλλὰ καὶ τὸν πνευματικό τους ἀγώνα. Νὰ συνεχίσουν νὰ διαδίδουν τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας, ἀψηφώντας κάθε ἀπειλή καὶ κίνδυνο, καὶ νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 
 Share

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Aναδημοσίευση σχολίου από παρόμοιο άρθρο.

Οι σημερινοί διωγμοί των Χριστιανών παντού, τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν από τους προ αιώνων καταδιώξεις και γενοκτονίες των πιστών Χριστιανών.

. Η διαπρεπής συγγραφέας και πολιτικός Αnna Eshoo γράφει... Ο Χριστιανισμός είναι υπό υπαρξιακή απειλή.

Τουρκία, εξαφανίσθηκαν όλες οι Χριστιανικές μειονότητες, Αίγυπτος σφαγιασθέντες Χριστιανοί Κόπτες, 42 εκκλησίες τα τελευταία λίγα χρόνια καταστράφηκαν από φανατικούς Μουσουλμάνους,Λιβύη, Πακιστάν, Ιράκ, Νιγηρία, Νεπάλ κ.ά.π Ισλαμικές χώρες τα ίδια απεχθή θρησκευτικά εγκλήματα.... κ.ά.π.

Στη Μ. Ανατολή πριν λίγες δεκαετίες οι Χριστιανικές μειονότητες αριθμούσαν περί το 15% του συνολικού πληθυσμού. Σήμερα είναι κάτω του 4%.

Το ISIS όταν ήταν κραταιό στις περιοχές ευθύνης του εξαφάνισε όλους τους Χριστιανούς. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που ανάμεσα στους Μουσουλμάνους πρόσφυγες ούτε δείγμα Χριστιανού δεν βρίσκουμε. Εξάλλου αυτοί οι ίδιοι Μουσουλμάνοι, που αποζητούν φιλοξενία από τα Χριστιανικά κράτη (Αγάπα τον πλησίον σου), θεωρούσαν ανεπιθύμητους τους έστω ολίγους διασωθέντες Χριστιανούς..... Πάντως εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα το οποίο είναι βέβαιο ότι έχει αυτονοήτη απάντηση. Εάν οι Χριστιανοί αναγκασθούν στο μέλλον να μεταναστεύσουν προς Μουσουλμανικές χώρες σαν πρόσφυγες ..ίσως λόγω λιμού, καταστροφών κλπ... Ποιά θα είναι η αντιμετώπιση τους;

Τέλος το διεθνές ερευνητικό κέντρο PEW μετά από εντατικές έρευνες, εξάγει το συμπέρασμα ότι .... ότι οι Χριστιανοί είναι τώρα αντιμέτωποι με θρησκευτικές διώξεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά, από τις αρχές της ιστορίας τους......
Και στην Ελλάδα δυστυχώς απεδείχθη πλέον ότι άθεοι και αντίχριστοι μας κυβερνούν και καθημερινά καταδιώκουν ότι είναι Χριστιανικό και Ορθόδοξο. Ήδη και το μεταναστευτικό είναι ο Δούρειος Ίππος άλωσης της Ελληνικής Ορθόδοξης κοινωνίας. Οι Μουσουλμάνοι λαθροεισβολείς σε λίγα χρόνια πλειοψηφία θα είναι. Ήδη στην Ευρώπη ξεπέρασαν κάθε όριο.
Π.χ.
Στοιχεία του Ληξιαρχείου Βερολίνου και αλλων 8 μεγάλων πόλεων της Γερμανίας, όπου ζούν Τούρκοι μετανάστες. Οι γεννήσεις των νεογέννητων από τουρκικές οικογένειες το 2020, έχουν υπερκεράσει τις γερμανικές γεννήσεις και το δημοφιλέστερο όνομα είναι το Μοχάμετ (Μωάμεθ). Και στα δικά μας. Ας διώκονται οι Έλληνες Ορθόδοξοι και ας αλωνίζουν οι ... ενσωματωμένοι Μουσουλμάνοι (Σακελαροπούλλου) μέχρι να μας αλώσουν. Αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που μέσω αυτών των αθέων έμμεσα διώκεται η ορθόδοξη πίστη. Αλλά δεν θα τους περάσει....Ο Χριστιανισμός επιβιώνει χιλιάδες χρόνια, αυτοί θα χαθούν στην ασημότητα τους ... Ο καιρός γαρ εγγύς...
Π.Β.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.