23 Μαΐου 2022

Οι γενοκτονίες των Τούρκων σε αριθμούς

Γράφει ο Νίκος Ταμουρίδης
 
Κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου ο απανταχού γης ποντιακός Ελληνισμός τιμά την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους.
 
Επειδή οι αριθμοί δείχνουν πιο καθαρά το μέγεθος κάθε συμβάντος ή γεγονότος, κατόπιν ευρείας μελέτης θα αναφερθώ αριθμητικά στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν οι Τούρκοι τον περασμένο αιώνα.  
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διεθνής όρος Genocide (Γενοκτονία) θεσπίστηκε το 1948 από τον ΟΗΕ, ο οποίος ουσιαστικά έλαβε υπόψη τις Γενοκτονίες των Τούρκων εναντίον των Χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και έχει ως εξής: «Γενοκτονία είναι η μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, σκοτώνοντας ή προκαλώντας σοβαρή φυσική ή πνευματική βλάβη ή προκαλώντας συνθήκες για την φυσική εξόντωση μελών της ομάδας αυτής». Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. 
 
Οι Γενοκτονίες των Τούρκων  
 
Οι Τούρκοι διέπραξαν τρεις γενοκτονίες, εναντίον των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων, χριστιανικών πληθυσμών, που διαβιούσαν στην πρώην Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι Ασσύριοι που γενοκτονήθηκαν υπολογίζονται από 3 έως 3,5 εκατομμύρια. 
 
Ο μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός είναι 1.500.000 Αρμένιοι, 1.250.000 Έλληνες και 750.000 Ασσύριοι. 
 
Ελληνικοί πληθυσμοί στην Μ. Ασία-Πόντο-Ανατ. Θράκη 
 
Κατά τα τέλη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1918), στην σημερινή Τουρκία υπήρχαν περίπου 2.900.000 Έλληνες, ήτοι στην Μ. Ασία και Καππαδοκία 1.700.000, στην Ανατ. Θράκη και Κωνσταντινούπολη 730.000, στον Πόντο 400.000 και στη Ν. Τουρκία-Άδανα 70.000.
 
Κατά την Ανταλλαγή, μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, από την Τουρκία έφυγαν 1.650.000 Έλληνες χριστιανοί, ενώ από την Ελλάδα αντηλλάγησαν 570.000 (Τούρκοι) μουσουλμάνοι. 
 
Από τους αριθμούς αυτούς διαφαίνεται ότι εξοντώθηκαν/γενοκτονήθηκαν περί το 1.250.000 Έλληνες. 
 
Η Γενοκτονία του Ελληνισμού της Ανατολής
 
Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Αποτελεί τμήμα της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, που έλαβε χώρα σε τρεις περιοχές, στην Μ. Ασία, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη. 
 
Σύμφωνα με στατιστική του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων από τη δυτική Μικρά Ασία, πριν εισέλθει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τον Οκτώβριο του 1914, ήταν 153.890 Έλληνες, σε αυτή τη φάση των διωγμών. 
 
Σύμφωνα με έκθεση των Ελλήνων βουλευτών της τουρκικής βουλής, που υποβλήθηκε το 1918, τα θύματα των διωγμών μέχρι τότε συνολικά, νεκροί και εκτοπισμένοι, υπολογίζονται σε 750.000. 
 
Στην Ανατολική Θράκη είχαμε διωγμούς από το 1906 έως το 1922. Δεν ξεχνάμε το Μαύρο Πάσχα των Θρακών (6/4/1914), όταν άρχισαν οι ανηλεείς διωγμοί, κατά τους οποίους, μέχρι το 1917, 232.000 Έλληνες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και άλλοι 96.000 οδηγήθηκαν σε καταναγκαστικά έργα στην Μ. Ασία, από τους οποίους πάνω από 50.000 δεν επέζησαν. 
 
Στον Πόντο από το 1914 μέχρι το 1923 είχαμε τους γνωστούς διωγμούς, που κατέληξαν σε Γενοκτονία με 353.000 θύματα. Ο διωγμός όμως των Χριστιανών της περιοχής του Πόντου άρχισε από το 1911, με απόφαση που πήραν οι Νεότουρκοι σε συνέδριό τους στη Θεσσαλονίκη. «Τα άγρια χόρτα, δηλ. οι Χριστιανοί, πρέπει να ξεριζωθούν», ήταν το σύνθημα που προέκυψε από το συνέδριο αυτό! 
 
Οι Γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ασσυρίων  
 
Η Γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρεται στην μαζική εξόντωση των Αρμενίων πολιτών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που άρχισε το 1894-96 και εντάθηκε από το 1908 μέχρι το 1918, με αποκορύφωμα τις μαζικές σφαγές του 1915. Σύνολο γενοκτονηθέντων Αρμενίων 1.500.000. 
 
Η Γενοκτονία των Ασσυρίων αναφέρεται στην μαζική σφαγή του ασσυριακού/χαλδαϊκού/αραμαϊκού/συριακού χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1890, τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και κατά την περίοδο του 1922-1925. Υπολογίζεται περίπου στα 750.000 θύματα. 
 
Ο Ρόλος της Γερμανίας 
 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ρόλο της Γερμανίας, της εποχής εκείνης, στην όλη υπόθεση των Γενοκτονιών που διέπραξε η Τουρκία. Το μαχαίρι το κρατούσε τουρκικό χέρι, αλλά η έμπνευση ήταν γερμανική! 
 
Η Γερμανία, διαχρονική σύμμαχος της Τουρκίας, ήθελε μια οθωμανική αυτοκρατορία και ένα τουρκικό κράτος δυνατό, για την ενίσχυση των συμφερόντων της στη Μ. Ανατολή και την Ασία. 
 
Εμπνευστής ήταν ο Λίμαν φον Σάντερς, Γερμανός Στρατηγός, στρατιωτικός σύμβουλος και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του οθωμανικού στρατού κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
Αυτός πρότεινε στους Τούρκους τον λεγόμενο «λευκό θάνατο», δηλαδή τους εκτοπισμούς στα «τάγματα εργασίας», όπου ελάχιστοι επιζούσαν. Είχε πει χαρακτηριστικά: «Ουδεμία ασφάλεια μπορεί να έχει η Τουρκία στο μέλλον ούτε μπορεί να οργανωθεί σωστά, με την παρουσία των Ελλήνων και τον Αρμενίων. Με το σύστημα της εξορίας, ο θάνατός τους είναι βέβαιος, οι γυναίκες τους πλέον δεν θα γεννούν και έτσι θα αποκτήσετε συμπαγή τουρκική ομοιογένεια». 
 
Επίλογος 
 
Τα εγκλήματα, και ιδιαίτερα αυτά κατά της ανθρωπότητας, πρέπει να τιμωρούνται σκληρά! Τα εγκλήματα των Γενοκτονιών που διέπραξαν οι Τούρκοι έπρεπε να είχαν τιμωρηθεί από την διεθνή κοινότητα. Χωρίς τιμωρία, κατά κανόνα, τα εγκλήματα επαναλαμβάνονται.  
 
Η πολιτεία, το ελληνικό κράτος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη προβολής διεθνώς της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Να ενημερώσει όλους τους Έλληνες, να οργανώσει, να χρηματοδοτήσει και να διεθνοποιήσει κατάλληλα το θέμα, για να αναγκαστεί η Τουρκία να αναγνωρίσει τα εγκλήματά της και να ζητήσει συγγνώμη! 
 
Εμείς, οι απόγονοι των γενοκτονηθέντων στον Ελληνικό Πόντο, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, υποσχόμαστε να μην ξεχάσουμε ποτέ την Γενοκτονία και να αγωνιζόμαστε για την διεθνή αναγνώρισή της!  
 
«Ποντίαν μνήμην πανδαμάτωρ ουκ αμαυρώσει χρόνος»!
 
Νικόλαος Ταμουρίδης Αντγος (ε.α)
Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣShare

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Στρατηγέ μου πολύ ορθά υπενθυμίζεται τα απεχθή εγκλήματα των βαρβάρων, όμως θεωρώ ότι μάλλον σας διέφυγε να αναφερθείτε και στην γενοκτονία του 1974 στην μαρτυρική Κύπρο, παρ΄ όλον ότι πάντα στα γραφόμενα σας αναφέρεσθε και σε αυτή την εθνική καταστροφή ...
Υπενθυμίζω ότι ο πληθυσμός της Ελληνικής Κύπρου το 1974 ήταν περίπου 500000...
Προσθέτω τα εγκλήματα των εισβολέων σε αριθμούς ...
5000 σφαγιασθέντες, 1619 αγνοούμενοι, 350000 εκτοπισθέντες, 850 όμηροι γυναίκες κακοποιημένες βάναυσα, 550 εκκλησίες ισοπεδωμένες και συλημένες, 30000 εγκλωβισμένοι, όλα τα μουσεία λεηλατημένα όπως και τα θησαυροφυλάκια, το 37% των πατρίων εδαφών κατεχόμενα .... κ.ά.π.
Αν και αυτό δεν είναι γενοκτονία, τότε τι είναι;
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΜΑΣ. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ...
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΒ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΑΠΌ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ.

ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑ ΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Η ΜΗΤΈΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ...ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΥΣ ... ΤΡΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΡΑΨΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.