1 Ιουνίου 2023

Το βυζαντινό “Μολών λαβέ”

Γράφει η Αθηνά Κατσαφάδου
 
Ή Κωνσταντινούπολη ΔΕΝ παραδόθηκε αλλά κατακτήθηκε στις 29 Μαίου του 1453. Γι’αυτό παραμένει ή εν αιχμαλωσία πρωτεύουσα του Ελληνισμού.
 
Το γνωρίζουν καλά οι Τούρκοι αυτό. Κάθε χρόνο επαναλαμβάνουν τις ίδιες κακόγουστες, ανούσιες διθυραμβικές παραστάσεις τους για την Άλωση της Βασιλεύουσας. Νομίζουν πώς ταπεινώνουν τον μεγάλο ναό της Χριστιανοσύνης μετατρέποντάς τον σε τζαμί και πώς ή Κωνσταντινούπολη είναι πράγματι δική τους και την ορίζουν.
 
Εάν πράγματι, ήσαν σίγουροι για την τελεσίδικη κατάκτηση της Πόλης των πόλεων δεν χρειάζονταν όλα αυτά τά πανηγύρια. Σοβαροί Τούρκοι δημοσιογράφοι το έχουν κατ΄επανάληψη επισημάνει. Οί μορφωμένοι ανάμεσά τους ξέρουν πώς είναι πρόσκαιροι και επήλυδες. Είναι καταχτητές ενός μεγάλου πολιτισμού και μιας Πόλης πού όμοιά της δεν υπήρξε ποτέ και πώς εκείνοι απεδείχτηκαν πολύ κατώτεροι των κατακτημένων.
 
Ή Βασιλεύουσα δεν παραδόθη. Κατελήφθη με μπαμπεσιά. Ό βασιλέας μας δεν παρεδόθη. Πολέμησε στην Πύλη του Ρωμανού ως απλός στρατιώτης και σκοτώθηκε. Ή άρνηση της παράδοσης της Πόλης με την ελληνική απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιλόγου στον Μωάμεθ Β΄ έχει μείνει ιστορική για το απέριττο, περήφανο και βαθύ περιεχόμενό της. "Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ούτ΄εμόν εστί ούτ΄αλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γάρ γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ού φεισόμεθα της ζωής ημών". 
 
Είναι το βυζαντινό ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ. Με αυτήν την σεμνή, περήφανη και αποφασιστική απάντηση ή Βασιλεύουσα κατέχτησε στο φαντασιακό του Ελληνικού Έθνους όλους αυτούς τους αιώνες της σκληρής και βάρβαρης τουρκικής σκλαβιάς την αναγκαιότητα της απελευθέρωσης. Το έθνος μας ταπεινώθηκε. Εξανδραποδήθηκε, βιάστηκε, μάτωσε, πόνεσε. Ποτέ μά ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει στην απελευθέρωσή του. Δεν παραδοθήκαμε με συνθηκολόγηση γιατί δήθεν είμαστε αδύναμοι ενώπιον πολυάριθμου καλά εξοπλισμένου στρατού. Τήν παράδοση θα την διαπραγμετευόντουσαν οι Μητσοτάκηδες, Τσίπρηδες, Δένδιες, Κοτζιάδες και Κατρούγκαλοι εκείνης της εποχής. Αντισταθήκαμε, πολεμήσαμε και σκοτωθήκαμε υπερασπίζοντάς την.
 
Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος – όχι μόνο γενναίος, αλλά και μέγας στην σκέψη και στην ψυχή ¬– ήξερε καλά ότι, και αν όλοι τους πέθαιναν, δέν θά πέθαινε ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ, ενώ εάν, υιοθετώντας τις προτάσεις του σουλτάνου, δεχόταν να σώσει τον εαυτό του και όλους τους άρχοντες, το Γένος θα χανόταν. 
 
Μια Πόλη πού αντιστάθηκε με τέτοιο λυσσαλέο τρόπο, ελάχιστοι έναντι υπερπολλαπλασίων έχει εγγράψει απαίτηση αναπόδραστη στην μνήμη του λαού μας της πώς περιμένει……..
 
Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικιά μας θα,ναι…
 
Τον κατευνασμό, (όπως αποκαλούν οι σημερινοί ναινέκοι την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας μας στην αναθεωρητική Τουρκία ) άλλωστε τον αντιμετώπισε και τότε ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όταν ό Μωάμεθ του έκανε πρόταση να φύγει με όλους τους άρχοντες και με όλα τα τιμαλφή του από την Πόλη απείραχτος και να του την παραδώσει. Ό Βασιλέας μας, με βαθύτατη πίστη στον Θεό και στην χιλιάδων ετών διαχρονικότητα του γένους μας απάντησε πάλι με ένα κείμενο – απάντηση, πού παραμένει έκτοτε μνημείο Πολιτικής ηθικής και ήθους για την βαριά ευθύνη πού έχει ή πού θα έπρεπε να έχει όποιος αποφασίζει για το μέλλον ή για την εξαφάνιση από την ιστορία τού έθνους του:
 
"Επεί τά της μάχης ηρετίσω, και ούτε όρκοις ούτε κολακείες πεισθήναι ποιήσαι σε έχω, ποίει α βούλει. Εγώ γάρ προς τον Θεόν καταφεύγω, και ει θελητόν αυτώ εστί του δούναι και την πόλιν ταύτην είς χείρας σου, τις αντειπείν δυνάμενος; Ει δε πάλιν εμφυτεύσει ειρήνην εν τη καρδία σου και τούτο ασπασίως αποδέχομαι. Εγώ από του νύν τάς πύλας της πόλεως κεκλεισμένας έχων φυλάξω όσον ή δύναμις. Σύ δε καταδυναστεύων δυνάστευε, έως ό δίκαιος κριτής αποδώσει εκάστω εμοί τε και σοί , την δικαίαν απόφασιν".
 
Οι θαυμάσιοι αυτοί λόγοι του Κωνσταντίνου απευθύνοντο στον Μωάμεθ πρίν καταφθάσει ό Ιουστινιάνης και ο Ισίδωρος , δηλαδή τον Ιούνιο του 1452.
 
Το μεγαλείο των λόγων του, απευθυνόμενος στον ίδιο τον αντίπαλό του, βρίσκεται ακριβώς στο ότι, δεν πήρε το κοινό και φθαρμένο στην ιστορία, αλαζονικό ύφος της απειλής, και δεν εμνημόνευσε διόλου το ενδεχόμενο της δικής του νίκης. Δεν θα ήταν πραγματικά Μέγας εάν μνημόνευε το ενδεχόμενο αυτό. Γνώριζε ότι ήταν αρχηγός κράτους ανυπάρκτου. Και ότι ήταν αυτοκράτωρ δίχως αυτοκρατορία. Θα είχε το δικαίωμα επιχειρώντας να εκφοβίσει τον αντίπαλό του με λόγια αναιδή και κούφια να παραστήσει τον ισχυρό και τον αισιόδοξο;
 
Θα΄χαναν κάθε ηθική ομορφιά και σεμνότητα οι λόγοι του τελευταίου Καίσαρος, αν μιλούσε όπως ο πρώτος συνονόματος Καίσαρ. Ηταν βαθύτατα πεπεισμένος ότι θα θυσιαστεί. Εκτός εάν γινόταν θαύμα. Δύναμή του ήταν ή απόφαση να θυσιαστεί. Δεν θα έδειχνε πραγματική δύναμη εάν έλεγε ότι αποβλέπει και στην πιθανότητα να σωθεί.
 
Ή πύλη του Αγίου Ρωμανού βρίσκεται λίγο πιο πέρα από την μέση των χερσαίων τειχών. Εκεί, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, ο τελευταίος βασιλέας μας, αποφασισμένος, γαλήνιος, υπερκόσμιος, καβάλα στο άλογο, ήλθε αντιμέτωπος με την μοίρα του. Το ήξερε. Στο τελευταίο του λόγο στους άρχοντες, εκατόνταρχους και λαό μίλησε γι΄αυτά πού αξίζει να ζεί και να πεθαίνει ό Έλλην:
 
"……Καλώς ούν οιδατε, αδελφοί, ότι διά τέσσαρα τινά οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες ινα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζήν, πρώτον μέν υπέρ της πίστεως ημών και της ευσεβείας, δεύτερον δε υπέρ πατρίδος, τρίτον δε υπέρ του βασιλέως Χριστού Κυρίου και τέταρτον υπέρ φίλων …..ούκ έχω καιρόν ειπείν υμείν πλείονα. Μόνον το τεταπεινωμένον ημέτερον σκήπτρον είς τάς υμών χείρας ανατίθημι, ίνα αυτό μετ΄ευνοίας φυλάξητε. Παρακαλώ δε και τούτο και δέομαι της υμετέρας αγάπης , ίνα την πρέπουσαν τιμήν και υποταγήν δώσητε τοίς ημετέροις στρατηγοίς και δημάρχους και εκατοντάρχοις, έκαστος κατά τάξιν αυτού και τάγμα και υπηρεσία. Γνωρίσατε δη τούτο. Και εάν εκ καρδίας φυλαξητε τά οσα ενετειλάμην υμίν, ελπίζω είς Θεόν ως λυτρωθείημεν ημείς της ενεστώσης αυτού δικαίας απειλής. Δεύτερον δε και ό στέφανος ό αδαμάντινος έν ουρανοίς εναπόκειται υμίν, και μνήμη αιώνιος καί άξιος εν τώ κόσμω έσεται".
 
Οίι πάντες, γράφει ό Σφρατζής πού ήταν παρών "ως έξ ενός στόματος απεκρίναντο μετά κλαυθμού λέγοντες, αποθανώμεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών".
Ή παρακαταθήκη του βασιλέως μας είναι μία. Υπέρ Πίστεως και Πατρίδας.
 
Καλό είναι να το έχουν υπ΄όψιν τους όσοι προωθούν τον επονομαζόμενο κατευνασμό παραχωρώντας εθνική κυριαρχία υπό την μορφή συνεκμετάλλευσης – συνδιαχείρισης υπέρ της Τουρκίας και ‘’ φίλιων συμμαχικών μας δυνάμεων’’.
Θα βρεθούν προ εκπλήξεων…
 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΉΝΑ 28 Μαίου 2023
 Share

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όταν ἐνόμισεν ὁ Μωάμεθ πὼς τὸ ἠθικὸ τῶν πολιορκημένων εἶχε πιὰ κλονισθῆ ἀπὸ τὸν ἀδιάκοπο βομβαρδισμὸ πολλῶν ἡμερῶν, ἔστειλε πάλι γιὰ τελευταία φορὰ τὶς προτάσεις του στὸν Κωνσταντῖνο. Τοῦ ζητοῦσε δηλαδὴ νὰ παραδώση τὴν Πόλη.
«Τί λές; Φεύγεις ἀπὸ τὴν Πόλη νὰ πᾶς ὅπου θέλεις μὲ τοὺς ἄχοντές σου καὶ μὲ τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ ν’ ἀφήσης τὸ λαό, χωρὶς νὰ πάθη καμιὰ βλάβη οὔτε ἀπὸ μᾶς οὔτε ἀπὸ σένα, ἢ ἐπιμένεις στὴν ἀντίσταση, ποὺ θὰ ἔχη ἀποτέλεσμα καὶ τὸ δικό σου θάνατο καὶ τὸ θάνατο τῶν ἀρχόντων σου καὶ τὴν καταστροφὴ τῶν ὑπαρχόντων σου καὶ τὴν αἰχμαλωσία καὶ διασπορὰ τῶν κατοίκων;».
῾Ο Κωνσταντῖνος, ἄν καὶ ἔβλεπε πὼς πολὺ δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκρούση ὡς τὸ τέλος τὸ χείμαρρο τῶν στρατιωτῶν τοῦ σουλτάνου, δὲν δίστασε νὰ δώση τὴν ἀπάντηση, ποὺ ταίριαζε καὶ στὸ δικό του ἀξίωμα καὶ στὴν λαμπρὴ ἱστορία τῆς αὐτοκρατορίας του. Καὶ ἡ σύγκλητος τῶν ἀρχόντων και οι μαχητές του ἐνέκρινε τὴν ἀπάντησή του... Μολών Λαβέ..........
Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ οἱ δυὸ ἀντίπαλοι ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ σύγκρουση. ῾Ο Μωάμεθ διατάσσει τριήμερο ἀδιάκοπο κανονιοβολισμὸ τῶν τειχῶν, γιὰ ν’ ἀνοιχτοῦν πολλὰ ρήγματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ περάσουν οἱ στρατιῶτες του. Σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ πρῶτος θ’ ἀνέβαινε στὰ τείχη, ὑπόσχεται τὴν καλύτερη ἐπαρχία τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας. Σὲ ὅλο τὸ στρατό του ἐπιτρέπει τριήμερη λεηλασία. Οἱ δερβίσηδες τριγυρίζουν τὸ στρατόπεδο κι ὑπόσχονται ἀκόμη μεγαλύτερες ἀμοιβὲς τοῦ Προφήτη γιὰ ὅσους θὰ σκοτωθοῦν πολεμώντας.
Μέσα στὴν πόλη, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, οἱ στρατιῶτες μὲ τὴν προσωπικὴ ἐπίβλεψη τοῦ Κωνσταντίνου ξενυχτοῦν, γιὰ νὰ διορθώσουν τὶς καταστροφὲς τῶν τειχῶν, ποὺ ἔκαναν τὴ μέρα τὰ κανόνια. Κι ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μοναχοὺς μπροστὰ ἔκαναν λιτανεία γύρω στὸν ἐσωτερικὸ περίβολο τῶν τειχῶν, ἔχοντας μαζί τους τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας. Οἱ ἱκεσίες χιλιάδων λαοῦ: «Κύριε, ἐλέησον! Κύριε, ἐλέησον!» ὑψώνονται πρὸς τὴν ῾Υπέρμαχο, ποὺ τόσες φορὲς εἶχε σώσε τὴν Πόλη.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς τρίτης ἡμέρας τοῦ ἀδιάκοπου κανονιοβολισμοῦ ὅλα τὰ σημάδια ἔδειχναν πιὰ πὼς τὴν ἄλλη μέρα, στὶς 29 Μαΐου, θὰ γινόταν ἡ ἐπίθεση. ῾Ο Κωνσταντῖνος ἐπιθεώρησε πρῶτα τὰ τείχη κι ἔδωσε τὶς τελευταῖες ὁδηγίες γιὰ τὴν πρόχειρη ἐπισκευὴ τῶν ρηγμάτων. Καὶ κατόπιν πῆγε να ἐκτελέση τὰ τελευταῖα καθήκοντα τοῦ αὐτοκράτορα καὶ τοῦ χριστιανοῦ. Και έπεσε μαχόμενος υπέρ Πίστεως και Πατρίδος .... και ακούστε μαζί του και πρώτος ξάδελφος του Μωάμεθ Πρίγκηπας Ορχάν Τσελεμπή, που τιμούσε τον Αυτοκράτορα και μισούσε θανάσιμα τον Μωάμεθ... Μουσουλμάνος ελληνολάτρης ήταν ... και προς τιμή ....θυσιάστηκε με όλη την πριγκιπική του φρουρά, για τους Βυζαντινούς Χριστιανούς Ορθόδοξους ... και την Πόλη που τον φιλοξενούσε...

Στη διάρκεια της πολιορκίας, ο Ορχάν ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο αυτός, οι τέσσερις γιοι του και οι 600 άνδρες του, να υπερασπιστούν την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας τους ανέθεσε να φυλάξουν τμήμα των θαλάσσιων τειχών της πόλης στην Προποντίδα, μαζί με το λιμάνι του Επτασκαλίου.
Την ώρα που ο τελευταίος αυτοκράτορας έπεφτε ηρωικά μαχόμενος στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού, ο Ορχάν και οι άνδρες του με τους ¨Έλληνες, πολεμούσαν και εκείνοι στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Όταν είδαν ότι ο αγώνας τους ήταν μάταιος και κινδύνευαν να πέσουν στα χέρια των βάρβαρων συμπατριωτών τους, όσοι γλύτωσαν προτίμησαν να αυτοκτονήσουν πέφτοντας από τα τείχη. Έτσι γλύτωσαν ένα φριχτό και βασανιστικό θάνατο.

Και το ερώτημα. Υπάρχει κανείς από τους σημερινούς "έλληνες" πολιτικάντηδες "άρχοντες", διότι μόνο αχρείοι πολιτικαντήδες είναι, που θα μπορούσε να μιμηθεί και τον Παλαιολόγο και τους λίγους εύτολμους μαχητές της Κωνσταντινούπολης και να βροντοφωνάξει ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ στους βαρβάρους απογόνους του Μωάμεθ; ΦΕΥ! ΚΑΝΕΙΣ!
Π.Β. Μικρασιάτισα.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο Μικρασιάτισσα μας Ελληνίδα.
Ρ.Κ.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.