Τελευταίες αναρτήσεις

17 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ιδρύθηκε το έτος 1979, από απόστρατους Ιερολοχίτες, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και υπηρετήσαντες οπλίτες των Δυνάμεων Καταδρομών. Είναι η πρώτη Λέσχη Καταδρομέων που ιδρύθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών του 1947-1949 στην Ελλάδα και ο πρώτος Σύνδεσμος παλαιών πολεμιστών Ειδικών Δυνάμεων. 

Από ιδρύσεώς της ενεγράφησαν ως μέλη, πλέον των παλαιών Ιερολοχιτών και Καταδρομέων, όσοι συμμετείχαν σε υπηρεσίες και μονάδες ανορθοδόξου πολέμου και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου, υπαγόμενες στα ελληνικά και συμμαχικά στρατηγεία Μέσης Ανατολής. 

Μέλη της σήμερα μπορούν να γίνουν, με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες, οι υπηρετήσαντες στις ειδικές δυνάμεις όλων των Κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, ανεξαρτήτως βαθμού. 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εγγράφονται ως επίτιμα μέλη, γονείς, σύζυγοι και τέκνα πεσόντων ή θανόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων, όπως και μέλη καταδρομικών συλλόγων συμμάχων χωρών. Επίσης πρόσωπα που παρέχουν σοβαρές υπηρεσίες στη Λέσχη και συντελούν ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών της. 

Ο Ιερός Λόχος και οι Δυνάμεις Καταδρομών στις πολυπληθείς καταδρομικές και άκρως επιτυχείς επιχειρήσεις τους κατά τους αγώνες επιβίωσης του Ελληνικού Έθνους, δημιούργησαν και θεμελίωσαν το ελληνικό δόγμα των ειδικών επιχειρήσεων, το οποίο διαφέρει από αυτό των συμβατικών, διότι συνδυάζει κατά πρωτότυπο τρόπο δύο βασικές αρχές του πολέμου, τον Αιφνιδιασμό και την Οικονομία Δυνάμεων. Παράλληλα δημιούργησαν το υπέροχο πνεύμα των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων. 

Το πνεύμα αλλά και το δόγμα αυτό, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών επιδιώκει να το διατηρήσει και να το βελτιώσει, με αξιοποίηση της συσσωρευθείσας γνώσης και εμπειρίας των παλαιών μελών της, αλλά και με την παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων. 

Ο σκοπός ιδρύσεως της Λέσχης είναι: 

· Η παρακολούθηση των τεχνικών εξελίξεων και διαμόρφωση προτάσεων για βελτίωση του δόγματος ειδικών δυνάμεων και ειδικών επιχειρήσεων εν γένει. 
· Η σύνταξη ιστορικών μελετών και διοργάνωση διαλέξεων προς διατήρηση της ιστορίας και του πνεύματος των ειδικών δυνάμεων. 
· Η εκπροσώπηση των παλαιμάχων και επαφές με αντίστοιχες Λέσχες συμμάχων χωρών. 
· Η απόδοση τιμών στους νεκρούς μας, με παρουσία στις κατά περίπτωση τελετές και επετείους μαχών στα κατά τόπους ηρώα και μνημεία. 
· Η οργάνωση εκδρομών, συγκεντρώσεων και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, για ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών της Λέσχης. 
· Η υποστήριξη και βοήθεια στο μέτρο του δυνατού σε αναξιοπαθούντες των ειδικών δυνάμεων. 

Ως μέσα προς επίτευξη του σκοπού, όπως καθορίστηκαν με την πρόσφατη επικαιροποίηση του καταστατικού, ορίζονται μεταξύ άλλων: 

o Η συγκρότηση Τμήματος Μελετών-Ερευνών από εμπειρογνώμονες στρατιωτικούς, επιστήμονες και τεχνικούς, το οποίο θα διενεργεί έρευνες και θα εκπονεί μελέτες σχετικές με το δόγμα και την στρατηγική και τακτική χρήση των ειδικών δυνάμεων και των ειδικών επιχειρήσεων εν γένει. 
o Η οργάνωση και η πραγματοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και ημερίδων με μέριμνα της Λέσχης. 
o Η δημιουργία πρωτοτύπων εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπων. 
o Η συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 
o Η οργάνωση και διεξαγωγή στρατιωτικών αθλητικών δραστηριοτήτων με την εθελοντική συμμετοχή μελών της Λέσχης, προς διατήρηση και προαγωγή του αγωνιστικού πνεύματος των ειδικών δυνάμεων, αναψυχή ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή ομάδων σε επίσημους και αναγνωρισμένους πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες στρατιωτικού αθλητισμού. 
 o Η συντήρηση των ως άνω δεξιοτήτων, θα επιτρέπει την εθελοντική κοινωνική προσφορά μελών της Λέσχης για την παροχή βοήθειας και διάσωσης ατόμων κατά τη διάρκεια μειζόνων καταστροφών, ή άλλων ατυχημάτων, με την οργάνωση αντίστοιχων ομάδων διάσωσης. 
o Η συνεργασία με ομοειδή αναγνωρισμένα σωματεία εξωτερικού και εσωτερικού για την οργάνωση αθλητικών και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς και η εγγραφή της Λέσχης ως μέλους σε διεθνή μεγάλα φόρα που έχουν σχέση με το χώρο των ειδικών δυνάμεων 
o Η εκπροσώπηση των παλαιμάχων και επαφές με αντίστοιχες Λέσχες συμμάχων χωρών.
o Η απόδοση τιμών στους νεκρούς μας, με παρουσία στις κατά περίπτωση τελετές και επετείους μαχών στα κατά τόπους ηρώα και μνημεία 
o Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εορτές, τελετές, επετείους που έχουν σχέση με το ιστορικό παρελθόν, σε συνδυασμό με διοργάνωση εκδρομών. 
o Η οργάνωση επισκέψεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων προς επιμόρφωση και ψυχαγωγία των μελών και φίλων της Λέσχης, για την προβολή και στήριξη των σκοπών της. 

Μέχρι σήμερα, η Λέσχη, με τις προσφορές των μελών της, ανήγειρε μνημεία πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων σχεδόν σε όλα τα πεδία μαχών που έλαβαν μέρος, στο Αιγαίο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εξέχουσα θέση έχει, το μεγαλοπρεπές Μνημείο Πεσόντων Ιερολοχιτών του 2ου Π.Π., στο Πεδίον του Άρεως. 

Μέλη της, διακριθέντες εμπειροπόλεμοι στρατιωτικοί και έφεδροι, έγραψαν την ιστορία του Ιερού Λόχου, καθώς και άλλες προσωπικές τους πολεμικές εμπειρίες, που διατηρούν άσβεστη την ιστορική μνήμη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Ø Ο Αντγος ε.α. Ι. Κ. Μανέτας, που έγραψε το πρώτο ιστορικό βιβλίο «Ιερός Λόχος 1942-1945» καθώς και το δίτομο έργο «Μαχομένη Ελλάς-Μέση Ανατολή 1942-1945». Τα εν λόγω βιβλία, διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό από τη Λέσχη. 

Ø Ο Αντγος ε.α. Παπαγεωργόπουλος Κυριάκος που συνέγραψε το δίτομο βιβλίο «Μνήμες Πολέμου και Ειρήνης». 

Ø Ο Ρήγας Ρηγόπουλος που συνέγραψε το βιβλίο «Μυστικός Πόλεμος, Ελλάδα - Μέση Ανατολή 1940-1945» 

Ø Ο εν ζωή Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος, που συνέγραψε το βιβλίο «Σαράντα καυτά χρόνια 10 πόλεμος – 30 ειρήνη, 1940 – 1980» και ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα την «ζωντανή ιστορία» του Ιερού Λόχου, την οποία αναμεταδίδει σε εορτές και τελετές. 

Αλλά και πολλοί άλλοι μεταγενέστεροι διακρίθηκαν για το συγγραφικό τους έργο στο χώρο των ειδικών δυνάμεων και του στρατού γενικότερα, όπως ο Αντγος ε.α. κ. Φωτόπουλος Χρήστος. 

Στην Λέσχη λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη ιστορικών κυρίως συγγραμμάτων. 

Επιπλέον, παλαιά μέλη της Λέσχης, έχουν θέσει προσωπικά τους αντικείμενα και χειρόγραφα απ΄ ευθείας ή μέσω της Λέσχης, στη διάθεση του Πολεμικού Μουσείου σαν εκθέματα προς το κοινό, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) αλλά και στην 13η ΔΕΕ «Ιερός Λόχος» για την δημιουργία μικρού Μουσείου στην ειδική αίθουσα τελετών. 

Η Λέσχη, αριθμεί περίπου 1700 μέλη και το διοικητικό της συμβούλιο είναι επταμελές. Η αντίστοιχη Λέσχη Βορείου Ελλάδος, δημιουργήθηκε αρχικά ως παράρτημα, το οποίο αυτονομήθηκε κατά την 10ετία του ’80 και ονομάσθηκε Σύνδεσμος Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας. 

Μέχρι σήμερα, η Λέσχη συνεχίζει την παράδοση και επιδιώκει την προώθηση του πνεύματος των ειδικών δυνάμεων, αλλά και την προσπάθεια συσπείρωσης των επί μέρους πολλών αναφυομένων σωματείων και λεσχών ειδικών δυνάμεων, κάτω από μια πανεθνική συνομοσπονδία σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επίσης αποτελεί μια εν δυνάμει «δεξαμενή σκέψης» στο χώρο των ειδικών επιχειρήσεων διατιθέμενη εθελοντικά να συνδράμει σε τυχόν αίτημα της στρατιωτικής υπηρεσίας για την εξέταση θεμάτων ή/και την εκπόνηση μελετών σε ό,τι αφορά στις ειδικές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της, όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση διαλύσεώς της, περιέρχονται στην Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ. 

ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 
Οδός Μαυρομιχάλη 15 Αθήνα ΤΚ 10679 
Τηλ. 2103235907 FAX 2103213534 
e mail: info@lki.gr, info.contactlki@gmail.com 
Ιστοσελίδα: www.lki.grShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.