27 Φεβρουαρίου 2019

Η φθορά διά της διαφθοράς

Φτάσαμε στο σημείο να απονέμουμε και άλλη, πλην της ελληνικής, ιθαγένεια, όπως τη μακεδονική, σε πληθυσμούς σλαβικής καταγωγής. Να απονέμουμε ιθαγένεια και πλήρη πολιτικά δικαιώματα σε άτομα αλλοδαπής καταγωγής.
 
Από την Μάγδα Αναγνωστή*
 
Συχνά γίνεται λόγος για τη φθορά που έχει υποστεί η ελληνική γλώσσα, λόγω της πλημμύρας ξενόγλωσσων όρων, λόγω κακής χρήσης, λόγω εκπτώσεων στην Παιδεία κ.λπ., καθώς και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν εξαιτίας αυτής της φθοράς, οι οποίοι δεν είναι απλά υπαρκτοί, είναι εξαιρετικά σημαντικοί.
 
Θα ήθελα να σταθώ σε ακόμη έναν κίνδυνο, ύπουλο και γι' αυτό ίσως πιο επικίνδυνο. Αναφέρομαι στη διαφθορά της γλώσσας διά της διαφθοράς των σημαινόμενων εννοιών. Διαφθορά σημαίνει όλεθρος, αφανισμός, θάνατος, και διαφθορεύς είναι ο φθείρων, ο παραποιών, ο κιβδηλεύων. Κάθε γλώσσα στο πέρασμα του χρόνου υφίσταται διαφοροποιήσεις. Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για γλώσσα με ιστορικό βάθος χιλιετιών, όπως η δική μας. Είναι μια διαδικασία φυσική. Ακόμη και όταν φοβούμαστε ότι κάποια στοιχεία φθείρονται, στην πραγματικότητα απλώς εξελίσσονται. Δείτε με ποιον φυσικό τρόπο πέρασε η γλώσσα μας από την κλασική ελληνική στη μεσαιωνική, και στη συνέχεια στη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού.
 
Οι διαφοροποιήσεις καθίστανται επικίνδυνες όταν συμβαίνουν οργανωμένα και διευθύνονται προς τον πυρήνα της ίδιας της έννοιας, με τρόπο αυθαίρετο έως ασύδοτο. Λόγου χάρη, όταν λέμε «τραπέζι», όλοι εννοούμε ένα αντικείμενο που έχει μια επίπεδη επιφάνεια στηριγμένη σε τέσσερα πόδια, πάνω στην οποία, κυρίως, τρώμε. Αν ξαφνικά κάποιος, έχοντας τα μέσα και την εξουσία (πολιτική, εκπαιδευτική, μαζική «ενημέρωση») αποφάσιζε να επιβάλει να ονομάζουμε το τραπέζι «καρέκλα», θα επέφερε σύγχυση μεταξύ εκείνων που θα συνέχιζαν να τρώνε στο τραπέζι και εκείνων που θα έτρωγαν, πλέον, στην καρέκλα, οι οποίοι μάλιστα σταδιακά θα πλήθαιναν. Θα πείτε: «Κανείς δεν θα επεδίωκε να ονομάσει το τραπέζι, καρέκλα». Σωστό! Αφού κανείς δεν έχει συμφέρον, άρα και ενδιαφέρον γι' αυτό. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για πάρα πολλές άλλες έννοιες, οι οποίες αποτελούν στόχο κατευθυνόμενης επίθεσης, ιδιαίτερα στην εποχή (και στο πλαίσιο) της αποκαλούμενης πολιτικής ορθότητας.
 
Η παραποίηση εννοιών στις μέρες μας βάλλει ευθέως τον εγκέφαλό μας, αφού επιχειρείται συνειδητά να αποδομηθούν οι συνάψεις του, βάλλει το δικαίωμά μας στη λογική σκέψη, βάλλει την κοινωνική συνοχή, αφού με τη σύγχυση πλήττεται η συνεννόηση μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Αποβλέπει στην αλλοίωση και διαστροφή των εννοιών, υποκρύπτοντας υποταγή σε σκοτεινές σκοπιμότητες.
 
Ας παρακολουθήσουμε μια «εφαρμογή» του μέτρου, η οποία βρίσκεται στην επικαιρότητα και θα έπρεπε να μας είχε ήδη απασχολήσει συστηματικά. Αναφέρομαι σε έννοιες όπως ιθαγένεια, εθνικότητα κ.λπ., που έχουν υποστεί βιασμό.
 
Ιθαγένεια είναι η ιδιότητα του ιθαγενούς, σύμφωνα με τα λεξικά, και ιθαγενής σημαίνει εκείνον που κατάγεται από τη χώρα στην οποία κατοικεί, τον αυτόχθονα, τον εντόπιο.
 
Σύνθετη λέξη: ιθύς και γένος, δηλαδή ο κατευθείαν απόγονος. Είναι ενδιαφέρον ότι οι συντάκτες των λεξικών αισθάνονται την όλως εξαιρετική ανάγκη να παραθέσουν και τα αντίθετα της λέξης: έπηλυς, έποικος, πρόσφυξ. 
 
Το διευκρινίζει ακόμη περισσότερο ο Ισοκράτης, στον περίφημο λόγο του, στην εκατοστή Ολυμπιάδα (λόγος που έχει υποστεί άπειρες παραχαράξεις και λαθροχειρίες), μιλώντας με περηφάνια για την Αθήνα. Αναφέρει ο ρήτορας: «Ταύτην γαρ οικούμεν ουχ ετέρους εκβαλόντες, ουδήν έρημον καταλαβόντες, ουδήν εκ πολλών εθνών μιγάδες συλλεγέντες, αλλά ούτω καλώς και γνησίως γεγόναμεν, ώστε εξ ήσπερ έφυμεν, ταύτην έχοντες άπαντα τον χρόνον διατελούμεν, αυτόχθονες όντες» («Διότι την κατοικούμε χωρίς να έχουμε εκδιώξει άλλους, ούτε την καταλάβαμε ούσα έρημη, ούτε είμαστε συνονθύλευμα πολλών εθνών, αλλά έχουμε τόσο γνήσια και ευγενική καταγωγή, ώστε εκεί όπου φυτρώσαμε, αυτήν τη χώρα ανέκαθεν συνεχίζουμε να έχουμε δική μας, διότι είμαστε αυτόχθονες»).
 
Το δηλώνει ο μύθος του Δευκαλίωνα, και η καταγωγή του ελληνικού έθνους απ' τα κόκαλα της μάνας Γης.
 
Η ιθαγένεια λοιπόν είναι, εξ ορισμού, μια ιδιότητα με την οποία γεννιέται κανείς. Από τη φύση της δεν είναι δυνατόν να απονεμηθεί σαν πτυχίο, και δεν μπορεί ούτε να αφαιρεθεί. Συνδέεται δε άμεσα με την έννοια εθνικότητα-έθνος-εθνότητα. 
 
Ας ανατρέξουμε πάλι στους Αθηναίους και στην απάντησή τους στους Σπαρτιάτες, που διασώζει ο Ηρόδοτος («Ουρανία»): «Αύτις δε το Ελληνικόν, εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον, και θεών τε ιδρύματά τε κοινά, και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα, των προδότες γενέσθαι Αθηναίους ουκ αν ευ έχει» («Κατόπιν δε το Ελληνικόν -το ότι είμαστε Ελληνες-, αφού έχουμε το ίδιο αίμα, την ίδια γλώσσα, τους ίδιους θεούς και ναούς και λατρεία, τις ίδιες συνήθειες και συμπεριφορά. Να προδώσουν αυτά οι Αθηναίοι θα ήταν αδύνατον»)
 
Η σύνδεση ιθαγένειας και έθνους είναι ολοφάνερη στις λατινογενείς γλώσσες, στις οποίες η λέξη «nation» (έθνος) κατάγεται από τη λατινική λέξη «nasco», που σημαίνει «γεννώμαι» (παλαιός τύπος «gnascor»), και όλα αυτά από το «γίγνομαι» (παλαιός τύπος «γένω», απ' όπου και «γονεύς» και «γνωτός», δηλαδή όμαιμος αδελφός).
 
Τότε, λοιπόν, τι μπορεί πραγματικά να απονεμηθεί;
 
Αυτό είναι μόνο η ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή του ελεύθερου ανθρώπου που ζει σε μια επικράτεια, έχοντας πλήρη πολιτικά δικαιώματα, αυτό που οι αγγλοσάξονες ονομάζουν citizenship, με επίσημη πολιτογράφηση, κάτω από προϋποθέσεις, ή η υπηκοότητα, όπως με περισσή ειλικρίνεια αναγνωρίζει η γλώσσα μας, παραδεχόμενη ότι στα σύγχρονα κράτη το άτομο έχει πολύ περισσότερες υποχρεώσεις απ' ό,τι δικαιώματα.
 
Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η ομίχλη σχετικά με την ιθαγένεια και τη σημασία της εμφανίστηκε ήδη από τον 19ο αιώνα. Ωστόσο είχε τότε ο νομοθέτης έναν καλό λόγο. Το νέο ελληνικό κράτος θέλησε να ενσωματώσει τους Ελληνες που ζούσαν εκτός Ελλάδας και τους φιλέλληνες που είχαν δώσει όλη τους την ύπαρξη στον Αγώνα.
 
Σήμερα όμως ποια δικαιολογία υπάρχει ώστε η σύγχυση να διατηρείται και να επεκτείνεται; Φτάσαμε στο σημείο να απονέμουμε και άλλη, πλην της ελληνικής, ιθαγένεια, όπως τη μακεδονική σε πληθυσμούς σλαβικής καταγωγής. Να απονέμουμε ιθαγένεια και πλήρη πολιτικά δικαιώματα σε άτομα αλλοδαπής καταγωγής, ενώ στερούμε την ίδια ιδιότητα από τους ομογενείς του εξωτερικού. Δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια να έχει όποιος φοίτησε έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο, αλλά όχι τα παιδιά Ελλήνων του εξωτερικού, έστω και αν οι γονείς τους διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα.
Μνήσθητί μου, Κύριε! 
 
Αρχιτέκτων - Συγγραφέας
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.