Τελευταίες αναρτήσεις

15 Μαΐου 2018

«Απόκρυφες» αγορεύσεις του Ελ. Βενιζέλου περί ελληνισμού και ορθοδοξίας (για να μαθαίνουμε την ιστορία... που δεν διδάσκεται)

ΣΧΟΛΙΟ

Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται σε "Εστενογραφημένα Πρακτικά της Β΄ Συντακτικής των Κρητών Συνελεύσεως, Συνεδριάσεις Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 1906" σε μια περίοδο δηλαδή που ναι με η Κρήτη μας έχει ελευθερωθεί από τους Τούρκους αλλά που όμως ακόμα δεν έχει γίνει η Ενωση με την μάνα Ελλάδα....
Υπήρχε λοιπόν η Κρητική Πολιτεία η οποία επιθυμούσε να έχει το δικό της νέο Σύνταγμα....

Βλέπουμε λοιπόν ένα απόσπασμα των όσων ειπώθηκαν τότε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μερικούς ακόμα συνομιλητές του....

Στις απόψεις του Βενιζέλου θα βρούμε τα πρώτα ψήγματα των σημερινών ανθελλήνων αλλά και τις πρώτες αναφορές σε απόψεις παρόμοιες με των σημερινών δωδεκαθεϊστών!!!!

Νομίζω ότι μετά την ανάγνωση του παρακάτω θα ανασκευάσετε αρκετά τις απόψεις σας για τον "εθνάρχη" Βενιζέλο...

Φυσικά χάριν της ιστορικής δικαιοσύνης η πολιτική καριέρα του Ελευθερίου Βενιζέλου ενός κορυφαίου πολιτικού της νεότερης ιστορίας μας, δεν μπορεί να κριθεί αποκλειστικά από τις συγκεκριμένες απόψεις του, αλλά κυρίως από την γενικότερη πολιτική και ιστορική του σταδιοδρομία, τις αποφάσεις που πήρε αλλά και το σημαντικότερο, αν τελικά η πατρίδα μας ωφελήθηκε ή όχι από την παρουσία του σε θέσεις εξουσίας στο πρώτο μισό του 20ου αιώνος....

Τέλος οφείλω να πω ότι εν μέρει οι απόψεις του Βενιζέλου περί ελευθεροθρησκείας, εξηγούνται (και δικαιολογούνται) από το σχέδιο που όπως φαίνεται είχε ήδη στο μυαλό του για την απελευθέρωση κι άλλων ελληνικών εδαφών που όμως κατοικούντο από αλλόθρησκους αλλά όχι και αλλόφυλους κατοίκους....

Προφανώς ο Βενιζέλος οραματιζόταν ένα μεγάλο ελληνικό κράτος με κατοίκους διαφόρων θρησκειών...
Ωστόσο η αντιπάθεια του για την ορθόδοξη Εκκλησία είναι προφανής, όπως ακριβώς είναι προφανής και η επίδραση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στην προσωπικότητα του....

Προσωπικά θεωρώ, όπως τελικά θεώρησαν και οι μετέπειτα Ελληνες νομοθέτες και βουλευτές που συνέταξαν και ψήφισαν τα Ελληνικά Συντάγματα, ότι το να αναφέρεσαι με ευγνωμοσύνη και ευλάβεια στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία μας κάτι το οποίο δικαιωματικά ισχύει ιστορικώς, δεν αποτελεί επ' ουδενί κάτι παρεξηγήσιμο ή κάτι που μπορεί να περιορίσει την ανεξιθρησκεία και την ελευθεροθρησκεία που πρέπει να ισχύει στο κράτος...

Δυστυχώς ο τρόπος σκέψης που σήμερα θα ονομάζαμε νεοταξίτικος (και κρυφοφασιστικός) υφίστατο από εκείνη την μακρινή εποχή για τους τότε εμφανιζόμενους ως δημοκράτες (όπως και σήμερα)...

Ο Βενιζέλος επιθυμούσε με σχεδόν φασιστικό τρόπο να καταπιέσει το ελεύθερο φρόνημα των Ελλήνων να δηλώσουν την αγάπη τους για τον Χριστό και την Ορθοδοξία μας...

Κάτι το οποίο και σήμερα βρίσκεται στα ανίερα νεοταξίτικα μυαλά των αριστερόστροφων και δεξιόστροφων φασιστοειδών που μας κυβερνάνε...

ΘΑΝΟΣ

Από το βιβλίο του Μανώλη Βασιλάκη "η μάστιγα του Θεού"

Τις άγνωστες, έως σήμερα, απόψεις του Ελευθέριου Βενιζέλου για τα μείζονα θέματα που θέτουν όλα αυτά τα χρόνια ο Χριστόδουλος, η διοικούσα ιεραρχία, οι οπαδοί και οι ομοϊδεάτες τους επέλεξε ο συγγραφέας Μ. Βασιλάκης να παραθέσει, αντί προλόγου, στο βιβλίο. 

Πηγή του συγγραφέα είναι τα «Εστενογραφημένα Πρακτικά της Β΄ Συντακτικής των Κρητών Συνελεύσεως, Συνεδριάσεις Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 1906 και ιδιαίτερα εκείνη της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πληρεξούσιος Σφακίων Ι. Λεκανίδης είχε προτείνει στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος να τεθεί ότι «επίσημος θρησκεία» είναι η Ανατολική Ορθόδοξη, εκτοξεύοντας την κατηγορία ότι το σχέδιο διαπνέεται από υλισμό και θρησκευτική αδιαφορία ή και εχθρότητα προς την Εκκλησία.

Η πρότασή του υποστηρίχθηκε με ενθουσιασμό από πολλούς πληρεξουσίους, με κυρίαρχο επιχείρημα την ευγνωμοσύνη προς την «Κιβωτό» (εννοεί την Εκκλησία μας).

Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Ελ. Βενιζέλου όπως καταγράφονται στον πρόλογο του βιβλίου του Μ. Βασιλάκη.

«Μας είπον, κύριοι πληρεξούσιοι, ότι το Σύνταγμα το διαπνέει πνεύμα υλισμού. Η κατηγορία θα ήτο δικαιοτέρα αν ο αξιότιμος βουλευτής Σφακίων έλεγεν ότι το Σύνταγμα δεν μεριμνά περί ουδενός άλλου παρά μόνον περί των εγκοσμίων, διότι πραγματικώς μόνον περί των εγκοσμίων εμεριμνήσαμεν, ενομίζομεν δε ότι μόνον περί των εγκοσμίων εκαλούμεθα να μεριμνήσωμεν ενομίσαμεν, κύριοι πληρεξούσιοι, ότι η εντολή, την οποίαν μας εδώκατε, ήτο να παρουσιάσωμεν σχέδιον πολιτικού Συντάγματος». 

Στην ερώτηση πληρεξουσίου: «Και τι ζημιοί η λέξις επικρατούσα θρησκεία;»
ο Βενιζέλος απήντησε: «Και τι προσθέτει;» ενώ στην ανταπάντηση: «Δεν βλάπτει τίποτε. Και διά λόγους ευγνωμοσύνης να την θέσωμεν», ο Βενιζέλος ήταν σαρκαστικός: «Διά λόγους ευγνωμοσύνης; Δεν κάμνομεν εν ψήφισμα ευγνωμοσύνης και ευχαριστιών προς την Κιβωτόν, η οποία διέσωσε τον εθνισμόν ημών. Εάν θέλετε δι’ αυτόν τον λόγον, είναι ευκολώτατον».


Και αναρωτήθηκε: «Θέλω λοιπόν να μάθω τι είναι αυτή η επικράτησις, κύριοι πληρεξούσιοι; Τι θέλει να είπη ότι εν Κρήτη επικρατούσα Εκκλησία είναι η Ορθόδοξος Ανατολική;». 

Στην απάντηση του προέδρου ότι εννοείται «κατά τον αριθμόν επικρατούσα», ο Βενιζέλος απήντησε: «Α! Φυσικά! Εάν λοιπόν η σημασία του πράγματος ήνε αυτή και δεν είναι καμμία άλλη παρ’ αυτή, την οποίαν εβεβαίωσεν ο κ. Πρόεδρος έχει την θέσιν της, σας παρακαλώ, η αναγραφή εν τω Συντάγματι στατιστικών πληροφοριών;». 

Παρενέβη άλλος πληρεξούσιος υποστηρίζοντας ότι «Ημείς από σεβασμόν μόνον το ζητούμεν», για να σαρκάσει εκ νέου ο Ελ. Βενιζέλος: «Εγώ προτείνω, κύριε Καλοειδά, εάν θέλητε, διακόπτοντες την συνεδρίασιν να μεταβώμεν όλοι οι Χριστιανοί εις τον καθεδρικόν ναόν να κάμωμεν μίαν δοξολογίαν, και να προσκυνήσωμεν την Αγίαν του Χριστού Εκκλησίαν, η οποία έσωσε τον Ελληνισμόν εν ημέραις πονηραίς!... Ηξεύρω και εγώ να είπω από τοιαύτα! (Γέλωτες)».

Ο Ελ. Βενιζέλος στη συνέχεια επανέλαβε αρκετές φορές ότι η επιτροπή δέχεται επικρίσεις διότι «δεν ανεγράψαμεν αυτήν την στατιστικήν πληροφορίαν εις το Σύνταγμα», επιμένοντας να χαρακτηρίζει ως «στατιστική πληροφορία» την αναγραφή της θρησκείας. (Άλλωστε και το Σύνταγμα του 1899, του οποίου ήταν βασικός εισηγητής, δεν περιείχε διάταξη περί επικρατούσης θρησκείας, ενώ το άρθρο 10 εγγυόταν ότι «έκαστος είναι ελεύθερος να πρεσβεύη οιονδήποτε θρήσκευμα προτιμά»).

Το μαστίγωμα από τον Βενιζέλο συνεχίσθηκε με την επανάληψη της θέσης του για ελευθεροθρησκεία: 
«Φοβούμαι, κύριοι πληρεξούσιοι, μήπως εγγίσητε ουχί απλώς εν τω [συνταγματικώ] χάρτη, αλλ’ εν ταις συνειδήσεσιν την ανεξιθρησκείαν και την ελευθεροθρησκείαν, ίνα είπω ακριβέστερον», χαρακτηρίζοντας την ελευθεροθρησκεία ως «στοιχειώδη διάταξιν της ελευθερίας της συνειδήσεως», για να ρωτήσει τους πληρεξουσίους: «διατί δεν αρκείσθε εις την τελείαν αναγραφήν του δικαιώματος της ελευθεροθρησκείας, αλλά θέλητε να παρεμβάλητε έκφρασιν [σ.σ.: επίσημος ή επικρατούσα θρησκεία] δυναμένην να παρεξηγηθή;». 

Στις ελληνορθόδοξες καυχησιολογίες περί «ελληνοχριστιανισμού», ο Βενιζέλος απάντησε: «H ελευθεροθρησκεία είναι αρετή ιδιάζουσα κατ’ εξοχήν εις το Ελληνικόν Έθνος. αλλ’ έχω να διαμαρτυρηθώ κατά της αντιλήψεως ότι ο Ελληνισμός ταυτίζεται προς την έννοιαν της Ορθοδοξίας, ο Ελληνισμός προϋπήρξεν αιώνας όλους πριν ή εμφανισθή ο Χριστός κομίζων το Ευαγγέλιον της σωτηρίας. Η έννοια λοιπόν του Ελληνισμού δεν δύναται ποτέ να ταυτισθή με την έννοιαν της Ορθοδοξίας». 

Αναφερόμενος δε στην ρήση του πληρεξουσίου Σφακίων, ότι «ο Ελληνισμός δεν δύναται να νοηθή άνευ Ορθοδοξίας», ο Βενιζέλος συνέχισε το μαστίγωμα αυτών των απόψεων:
«Κατά της αντιλήψεως αυτής διαμαρτύρομαι. Είπον ότι ο Ελληνισμός υπήρξεν αιώνας όλους προ του Xριστιανισμού και προσθέτω ακόμη ότι η λαμπρότερα περίοδος του ελληνικού πολιτισμού είναι ατυχώς η αρχαιοτέρα. Ο Eλληνισμός, ο καταυγάζων δι’ ανεσπέρου φωτός και ημάς τους νάνους απογόνους, δεν είναι ο πρόσφατος, δεν είναι ο Xριστιανικός Eλληνισμός, αλλ’ είναι ο Eλληνισμός των εθνικών χρόνων. Λοιπόν, η έννοια του Ελληνισμού δεν δύναται ποτέ να ταυτισθή προς την έννοια της Ορθοδοξίας, και θα προσθέσω μάλιστα ότι αν γίνη παραδεκτή η θεωρία αυτή (εφ’ όσον δεν είναι ορθόδοξος ένας άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να είναι Έλλην), τότε βεβαίως όσοι ευρίσκονται εις την Eλλάδα, εάν πιστεύουν άλλην θρησκείαν, τότε αυτοί δεν είναι Έλληνες.

Δεν δύναμαι λοιπόν να εννοήσω πώς άνδρες κατ’ εξοχήν φιλελεύθεροι, είναι δυνατόν να πιστεύουν τας δύο αυτάς εννοίας και να σας λέγουν ότι η έννοια του Eλληνισμού ταυτίζεται προς την έννοιαν της Ορθοδοξίας, ενώ δεν υπάρχουν ίσως δυστυχώς δύο τόσον αντίθετοι προς αλλήλας όσον είναι σήμερον η έννοια του Eλληνισμού προς το επικρατούν μέρος της Ορθοδοξίας.».

«Πώς δύνασθε να παραγνωρίζητε το γεγονός αυτό, και να έρχησθε εδώ, επαναλαμβάνω, ταράττοντες την θρησκευτικήν συνείδησιν των πολλών, να ισχυρίζεσθε ότι η έννοια του Ελληνισμού ταυτίζεται προς την έννοιαν της Ορθοδοξίας;

Αλλά πώς, κύριοι πληρεξούσιοι, παραγνωρίζομεν ότι η ανακήρυξις τοιούτων δογμάτων περιορίζει το μέγα όνειρον του Ελληνισμού, πώς δεν αναγνωρίζομεν ότι το εθνικόν μέλλον το συντρίβομεν, καθ’ ην στιγμήν ερχόμεθα να ανακηρύξωμεν ότι εις τους κόλπους του Ελληνισμού δεν δύνανται να χωρήσουν παρά οι πρεσβεύοντες το Ορθόδοξον Ανατολικόν δόγμα;

Ποίος δεν γνωρίζει ότι, αν ταχέως ή βραδέως πρόκειται να πληρωθώσι τα εθνικά μας όνειρα, εις την Ελλάδα του μέλλοντος πρόκειται να περιλαμβάνωνται αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι πληθυσμοί;

Πώς δεν εννοείτε ότι κεφαλαιώδες συμφέρον του Ελληνισμού είναι να διακηρύξη ότι η έννοια αυτού είναι τόσον ευρεία και τόσον άσχετος προς τα θρησκευτικά δόγματα, ώστε εις την έννοιαν αυτήν δύναται να χωρήσωσι όχι μόνον οι πρεσβεύοντες τα του Χριστού δόγματα, αλλά και οι πρεσβεύοντες τα δόγματα πάσης άλλης γνωστής ή αγνώστου θρησκείας;».

Και ένα μήνα αργότερα υπογράμμισε: «Αφ’ ετέρου, κύριοι, είμαι βέβαιος ότι η ανάπτυξις του πολιτισμού, η επερχομένη οσημέραι συνείδησις όλων των πολιτισμένων λαών, ότι τα πράγματα του κόσμου αυτού πρέπει να ρυθμίζωνται ασχέτως όλως διόλου προς τας πεποιθήσεις τας θρησκευτικάς, τας οποίας έχει έκαστος εκ των πολιτών, και η καθ’ ημέραν μείζων σπουδαιότης των κοινωνικών ζητημάτων, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρον τον πεπολιτισμένον κόσμον, θα φέρη ταχέως μετά δεκαετηρίδας τινάς, έστω εν ανάγκη και μετά εκατονταετηρίδα, εις το σημείον, ώστε και παρ’ ημίν να νοηθή, ότι ο εθνισμός δεν δύναται να συγχυσθεί παντάπασι προς την θρησκείαν» (25.11.1906).

--------

Αυτά κυρίες και κύριοι τον Νοέμβριο του 1906, 101 χρόνια πριν από το σήμερα.
Ποιο είναι το σήμερα; 
Να το διαμηνύσουμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο; 
Να του διαβάσουμε το Άρθρο 3 του Συντάγματος; 

Ορίστε: 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις
TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας 

Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας): 

1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού. H Oρθόδοξη Eκκλησία της Eλλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ημών Iησού Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων
--------- 

Ενώ το 1906 συζητούσαμε τα αυτονόητα, εν έτει 2007 μ.Χ. βρισκόμαστε ακόμη στο 1906!!!
Με την εκκλησία να συγκυβερνά (βλ.ταυτότητες, βιβλίο ιστορίας, μη χωρισμός κράτους και εκκλησίας και άλλα πολλά). 
Πίσω ολοταχώς λοιπόν... 

doctor 

Υ.Γ. Περισσότερα για το βιβλίο του Μανώλη Βασιλάκη ΕΔΩ

[Πηγή]

«Τριβέλι Πᾶνος» 


ΟΔΥΣΣΕΙΑ TVShare

4 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐλ. Βενιζέλος: "Ποίος δεν γνωρίζει ότι, αν ταχέως ή βραδέως πρόκειται να πληρωθώσι τα εθνικά μας όνειρα, εις την Ελλάδα του μέλλοντος πρόκειται να περιλαμβάνωνται αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι πληθυσμοί;"

Ὥστε τό ὄνειρον τοῦ "Ἐθνάρχου" Βενιζέλου ἦτο μία "Ἑλλάς" μέ ἀλλοδόξους καί ἀλλοθρήσκους πληθυσμούς! Ἰσχυρίζεται δέ ὅτι ὅλοι ἐγνώριζαν ὅτι αὐτό τό "ὄνειρον" κάποτε θά πραγματοποιηθῇ! Πῶς τό ἐγνώριζαν αὐτό ἅπαντες; Δέν νομίζω ὅτι τό ἐγνώριζαν. Κατά τήν γνώμην μου, ὁ Βενιζέλος ἔκαμνε προπαγάνδαν ὑπέρ τῆς καταστροφῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ, τήν ὁποίαν εἶχαν δρομολογήσει οἱ Σιωνισταί, τοὐλάχιστον ἀπό τό 1897, εἰς τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών:

3ον Πρωτόκολλον: "Τό συμφέρον μας ἀπεναντίας εἶναι νά ἐκφυλίζωνται οἱ χριστιανοί."

4ον Πρωτόκολλον: "Εἶναι ἀναγκαῖον νά καταστρέψωμεν τήν πίστιν, νά ἀποσπάσωμεν ἀπό τόν νοῦν τῶν χριστιανῶν αὐτήν ταύτην τήν ἀρχήν τῆς Θεότητος καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος διά νά ὑποκαταστήσωμεν εἰς ταῦτα τούς ὑλικούς ὑπολογισμούς καί τάς ὑλικάς ἀνάγκας."

5ον Πρωτόκολλον: "Νά πολλαπλασιάζωμεν τόσον τά ἐλαττώματα τοῦ λαοῦ, τάς συνηθείας, τά πάθη ... εἶναι ἀναγκαῖον νά διευθύνωμεν τήν ἀνατροπήν τῶν χριστιανικῶν κοινωνιῶν."

9ον Πρωτόκολλον: "Ἔχομεν ἀποκτηνώσει καί διαφθείρει τήν χριστιανικήν νεολαίαν δ' ἀνατροφῆς βασιζομένης ἐπί ἀρχῶν καί θεωριῶν ψευδῶν."

13ον Πρωτόκολλον: "Ἵνα δέ μή κατορθώνωσι [σ.σ.: οἱ Χριστιανοί] τίποτε διά τῆς σκέψεως, θά τούς ἀποτρέπωμεν ἐκ ταύτης διά διασκεδάσεων, διά παιγνίων, τέρψεων, παθῶν, οἴκων ἀνοχῆς."

17ον Πρωτόκολλον: "Ἐλάχιστα συνεπῶς ἔτη ὑπολείπονται ἀκόμη μέχρι τῆς πλήρους καταρρεύσεως τῆς χριστιανικῆς θρησκείας... Θά περιορίσωμεν τόν κλῆρον καί τούς κληρικούς ἐντός πλαισίων τόσον στενῶν, ὥστε ἡ ἐπιρροή των νά εἶναι μηδαμινή ἐν συγκρίσει πρός ἐκείνην τήν ὁποίαν εἶχον ἄλλοτε."

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Οπως πάντα το σχόλιο σου αγαπητε φιλε ειναι ευστοχο και ενημερωτικο.

Παντως θα ηθελα να πω οτι το να εχεις υπό την εξουσία σου ως κρατος κι άλλους κατοικους περαν των Ελληνων Ορθοδοξων δεν ειναι κατ' αναγκην κακό...
Αρκεί αυτο να μην συνδυαζεται με άλλα στοιχεία τα οποία οδηγούν στην εξαφανιση των Ελληνων...

Το κρατος μας θα πρεπει να ειναι παντα ελληνικο και ορθοδοξο πρωταρχικως...
Και να φροντιζουμε ΠΑΝΤΑ οι Ελληνες Ορθοδοξοι Χριστιανοί να ειναι συντρπτικη πλειοψηφία...

Υπό τις σνθηκες αυτές δεν με ενοχλεί και η υπαρξη αλλοφυλων ή αλλοθρησκων σε περιορισμενους αριθμούς και με αυστηρότατα κριτηρια να τους χορηγείται ΜΟΝΟ η ελληνική υπηκοότητα κι οχι η Ιθαγενεια η οποια αποτελει κληρονομικο δεσμο αίματος... ΜΟΝΟ για τους Ελληνες εξ Ελλήνων.

Μην ξεχναμε οτι η Βυζαντινη αυτοκρατορία περιελαμβανε σε όλες της τις εποχές πληθυσμούς διαφορετικών εθνικοτητων και θρησκειών, ομως αυτο δεν της αφαιρουσε ποτέ τον ελληνορθοδοξο χαρακτηρα της...
Μαλιστα μπορουμε μετα βεβαιότητος να πουμε οτι εκχριστιανιζε συνεχώς τους κατοικους αυτούς με αποτελεσμα μετα από μερικες γενιές να συγκαταλέγονται στην ευρεία εννοια του Ρωμηού ελληνορθοδοξου...

Ειναι βεβαιον ότι όσοι αλλοδαποί γινονται Ορθοδοξοι μετα από μερικές γενιές εξελληνιζονται ολοκληρωτικώς και αποκτουν πολυ ευκολοτερα οι απογονοί τους ελληνική εθνικη συνείδηση που ειναι και το ζητουμενο...

Το ιδιο συμβαίνει από την αναποδη για τους Ελληνες που στο εξωτερικο χανουν την Ορθοδοξη πιστη τους... Μετα απο 2-3 γενιές τα παιδια τους δεν αισθάνονται κανενα δεσμο με την Ελλάδα... και δεν θεωρουν τους εαυτούς τους Ελληνες...

Στο συγχρονο κρατος μας οι Ελληνες μειωνονται με υπογεννητικοτητα και με μέτρα που πληττουν την ελληνικη οικογενεια...
Αντιθετως οι αλλοδαποι βοηθιουνται να αναπτυσσονται και να ευημερουν...
Ειναι ενα καθαρα σατανικο σιωνιστικο σχεδιο...

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Θᾶνε, ὡς διατελέσας ἐπί πενταετίαν ὅλην μετανάστης στήν Αὐστραλίαν, ἀφοῦ μέ πέρασαν οἰκογενειακῶς ἀπό πολλά "κόσκινα" καί ἀφοῦ προσεκόμισα μιά ἀγκαλιά μεταφρασμένα χαρτιά, ἀλλ' ἔτυχα ἀρίστης μεταχειρίσεως ἀπό τό κράτος καί γενικώτερον ἀπό τήν κοινωνίαν τῆς Αὐστραλίας, δέν θά μποροῦσα νά λέγω ὅτι, ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ, δέν θά ἤθελα ἀλλοδόξους στήν χώραν μου. Αὐτή, ὅμως, εἶναι μία ἄλλη συζήτησις. Ἐδῶ ὁμιλοῦμε γιά τό ὠργανωμένον σχέδιον τῶν Σατανιστῶν ν' ἀντικαταστήσουν τόν Ἑλληνικόν πληθυσμόν μέ μουσουλμάνους, ὁμιλοῦμε δηλαδή γιά μίαν καλῶς ὠργανωμένην γενοκτονίαν τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἐπίσης καλῶς ὠργανωμένην καταστροφήν τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ πρωταγωνιστάς τούς ΠΡΟΔΟΤΑΣ πολιτικούς καί θρησκευτικούς "ἡγέτας." Αὐτό εἶναι τό θέμα μας καί εἰς αὐτό τό πελώριον ἔγκλημα ἀντιτιθέμεθα. Στά πλαίσια τοῦ ἄκρως βρωμεροῦ αὐτοῦ σχεδίου, ἀκόμη καί λίγοι νά ἦσαν οἱ ἀλλόδοξοι θά ἦσαν πρόβλημα, ἐξ αἰτίας τῶν "ἀντιρατσιστικῶν" νόμων καί τῆς βρωμερῆς "πολιτικῆς ὀρθότητος" πού ἔχουν ἐπιβάλει οἱ Σατανισταί, ὁπότε, ναί, θά ἤθελα ν' ἀπελαθοῦν ὅλοι οἱ λαθρομετανάσται!

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Ναι κι εγω δεν μιλησα για τους λαθρομετανάστες.
Αυτοί ΟΛΟΙ σιγουρα πρεπει να απελαθουν...

Οταν λεω να μπορουμε να δεχομαστε ξενους εννοώ ΜΟΝΟ νόμιμους μεταναστες οι οποίοι θα λαμβανουν την ελληνικη υπηκοότητα μετα από πολλα χρόνια μονιμης και νομιμης παραμονης κι εργασιας και διαφορες αλλες αυστηρές προυποθεσεις.... και φυσικα με λευκο ποινικο μητρώο...

Υπό αυτές τις συνθηκες μπορουμε να φιλοξενουμε ξενους οπως γινοταν ολα τα προηγουμενα χρόνια πριν την εξαρση της προδοσίας.... και την εφαρμογή του συγκεκριμενου νεοταξιτικου σχεδιου...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.