27 Μαΐου 2017

Η Εθνική Φρουρά σε Επικίνδυνη Φάση Αναδιοργάνωσης

Του Φοίβου Κλόκκαρη*

Η Εθνική Φρουρά (ΕΦ), σήμερα βρίσκεται σε μεγάλο αποσυντονισμό, λόγω λανθασμένων και βεβιασμένων ενεργειών στον τομέα της άμυνας, σε μια περίοδο που  η Τουρκία έντείνει την επιθετικότητα της κατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). 

Η θητεία των κληρωτών μειώθηκε απότομα από τους 24 στους 14 μήνες χωρίς να έχει μειωθεί η απειλή των Τουρκικών δυνάμεων κατοχής (ΤΔΚ) και χωρίς η πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) να έχει καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της ΕΦ σε προσωπικό. Η πρόσληψη ΣΥΟΠ, θα έπρεπε να γίνει χωρίς μείωση της θητείας.

Η ΕΦ προχώρησε σε βεβιασμένη αναδιοργάνωση, σε μιά προσπάθεια να ακολουθηθούν πρότυπα ξένων στρατών, χωρίς να έχουν γίνει παράλληλα οι αναγκαίοι εξοπλισμοί και υποδομές.Η δομή δυνάμεων στις χώρες της ΕΕ/ΝΑΤΟ, εξυπηρετεί κυρίως την επιχειρησιακή απαίτηση δράσης εκτός συνόρων, ενώ η ΕΦ πρέπει να  δίδει το βάρος στήν άμυνα κατά των ΤΔΚ που είναι εντός των πυλών,  και  στην προστασία του  θαλάσσιου και εναέριου χώρου της ΚΔ. 

Τα κύρια οπλικά συστήματα της ΕΦ είναι μεγάλης ηλικίας  και το εξοπλιστικό πρόγραμμα της, καθηλώθηκε για μακρό χρονικό διάστημα. Στασιμότητα που προκάλεσε  δυσαναπλήρωτο κενό, γιατί οι εξοπλισμοί δεν απαιτούν μονο χρήματα, αλλά και μεγάλο χρόνο για την απόκτηση, την ένταξη και αξιοποίηση τους απο την ΕΦ. 

Οι εξοπλισμοί  στους στρατούς, πραγματοποιούνται χωρίς διακοπή, με την σταδιακή είσοδο νέων οπλικών συστημάτων, την απόσυρση παλαιών και τον εκσυγχρονισμό άλλων (εργοστασιακή συντήρηση ή αναβάθμιση). Αυτή η διαδικασία καθηλώθηκε στην ΕΦ, με αποτέλεσμα την πρόκληση προβλημάτων στην αμυντική επάρκεια της ΕΦ. 

Στην ξηρά, κατα την εκτίμηση μου, αποδυναμώθηκε, η έγκαιρη προειδοποίηση, η αποτελεσματική κάλυψη της εκτεταμένης γραμμής αντιπαράταξης και η δυνατότητα απόκρουσης αιφνιδιαστικής επιθετικής ενέργειας των ΤΔΚ, με αποτέλεσμα την αύξηση της τρωτότητας των προωθημένων ζωτικών χώρων (ΖΧ) της ΕΦ, που είναι ευάλωτοι στον κίνδυνο παράκαμψης και ελέγχου τους απο τις ΤΔΚ.

Στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της Κύπρου,μεγάλης γεωπολιτικής αξίας, το πολεμικό ναυτικό και αεροπορία της ΕΦ, βρίσκονται για πολλά χρόνια σε κατάσταση απαράδεκτης υποβάθμισης. Ούτε οι καταιγιστικές εξελίξεις της τελευταίας 10ετίας, στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου (ΑΟΖ, Φυσικό Αέριο, Τουρκικές διεκδικήσεις και  παράνομες έρευνες της Τουρκίας με εισβολή στην ΑΟΖ της Κύπρου κ.α.) ταρακούνησαν τις κυβερνήσεις μας.

Να επισημανθεί ότι οι στρατηγικές συνεργασίες με τις γειτονικές μας χώρες, για να είναι βιώσιμες, απαιτούν και κοινή συνεισφορά στην ασφάλεια και δυνατότητα των χωρών να ασκούν έλεγχο στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο τους, για την προστασία των εγκαταστάσεων και αξόνων διακίνησης της ενέργειας. Ο σχεδιασμός  του θαλάσσιου αγωγού EAST MED, προβάλλλει ακόμα πιο έντονα την ανάγκη ενίσχυσης του πολεμικού ναυτικού/αεροπορίας της ΕΦ και αναζοωγόνησης του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας, που αδρανοποιήθηκε απο εμφανίσεως του σχεδίου Ανάν(αφοπλισμός Κυπριακού κράτους) το οποίο λειτούργησε έκτοτε, ώς τροχοπέδη της αμυντικής προσπάθειας,για όλες τις κυβερνήσεις της ΚΔ. Ενα είδος pourquoi? (γιατί να σπαταλούμε χρήματα για τηνΕΦ που θα διαλυθεί;)


Συνιστά έλλειψη στρατηγικής αντίληψης για την ασφάλεια, να υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για την άμυνα, απο την προσφορά των πολιτών στο ταμείο αμυντικής θωράκισης, αλλά να διατίθεται μόνο μικρό μέρος του για τους εξοπλισμούς της ΕΦ (περίπου 20%), στην ημικατεχόμενη Κύπρο.
Το βάρος της ευθύνης για την άμυνα, έχει η εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και η στρατιωτική ηγεσία της ΕΦ, η οποία οφείλει να υποβάλλει την παραίτηση της, αν οι εισηγήσεις της προς την πολιτική ηγεσία, για σοβαρά θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας, δεν εισακούονται.
H κυβέρνηση μας,πρέπει να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα των αναγκών της ΕΦ σε μέσα και εκσυγχρονισμούς  και των κινδύνων από  την απειλή των ΤΔΚ .¨Εχει το ύψιστο χρέος, να μην  βρεί ανέτοιμη την ΕΦ μια κρίση/σύρραξη, που απευχόμεθα αλλα δεν πρέπει να αποκλείουμε.   Έστω και την υστάτη, άς εγκύψει  στο θέμα της άμυνας   και εγκαταλείψει επιλογές, όπως εκείνη της αφαίρεσης των επικρουστήρων απο τα όπλα των εφέδρων, που απέτρεψε η έντονη αντίδραση των ιδίων. Πράξεις όπως η μείωση της στρατιωτικης θητείας( ψηφοθηρική πράξη), η μακροχρόνια  στασιμότητα στους εξοπλισμούς/εκσυγχρονισμούς, και η βεβιασμένη αναδιοργάνωση, λειτούργησαν αρνητικά για την μαχητική ισχύ(ΜΙ) της ΕΦ .Η ΜΙ περιλαμβάνει δύο συνιστώσες που αλληλοεπηρεάζονται. Τό Δυναμικό(προσωπικό,μέσα, οπλικά συστήματα) και την Μαχητική Ικανότητα (ηθικό, εκπαίδευση, πειθαρχια., ηγεσία, οργάνωση, ετοιμότητα, συντήρηση υλικού).Το παρόν άρθρο αναφέρεται στο δυναμικό της ΕΦ.Η στρατιωτική ισχύς μιας χώρας, πέραν της ασφάλειας, επηρεάζει  και την διπλωματική και διαπραγματευτική ικανότητα  της.
Ο Πρόεδρος της ΚΔ θα πρέπει να αναθεωρήσει τάχιστα την οδηγία, που έδωσε στην στρατιωτική παρέλαση της 1 Οκτωβρίου 2016, να μην δίδεται βάρος στους εξοπλισμούς της ΕΦ. Είναι μιά αψυχολόγητη ενέργεια σε μια ημικατεχόμενη χώρα, όταν μάλιστα  η Τουρκία εισβάλλει  στην ΑΟΖ της ΚΔ,  και απειλεί απροκάλυπτα το πρόγραμμα γεωτρήσεων της. Η ΕΦ υλοποιεί την δυνατότητα αυτοάμυνας του κράτους μας  και πρέπει να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ΜΙ. Η δυνατότητα αυτοάμυνας, είναι βασικό συστατικό της έννοιας του κράτους, και της εθνικής κυριαρχίας. Είναι ο θεμέλιος λίθος στον οποίον  οικοδομείται οποιοδήποτε σύστημα ασφάλειας ,συμμαχία ,στρατηγική ή στρατιωτική συνεργασία. Οι ανοχύρωτες πολιτείες, είναι καταδικασμένες να γίνονται βορά στις επιδρομικές ορέξεις των γειτόνων τους. H ΚΔ για να επιβιώσει, οφείλει να ενισχύσει τους εσωτερικούς (άμυνα, οικονομία, διπλωματία) και εξωτερικούς (συμμαχίες, δόγμα ΕΑΧ) συντελεστές εξισορρόπησης ισχύος πρός την Τουρκία, που είναι η μεγαλύτερη απειλή κατά της ύπαρξης της και να εγκαταλείψει επιλογές, όπως αποστρατιωτικοποίηση και συμμαχία! με την Τουρκία μετά την λύση του Κυπριακού (πρόταση προέδρου ΚΔ στη διάσκεψη της Γενεύης 13 Ιανουαρίου 2017, που τονίζει το μεγάλο έλλειμα στην κατανόηση της αμετακίνητης Τουρκικής στρατηγικής για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου)
*αντιστράτηγος ε.α. Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.