27 Μαΐου 2017

«Οικουμενικότητα και Υπαρκτός Ελληνισμός» (μέρος 1ο)

Γράφει ο Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός, Καθηγητής Φιλοσοφίας Παν/μιο Αιγαίου.
Από το βιβλίο του «Από την εθνοκτονία στην Αφύπνιση – Αντίλογος στη Σοφιστική της Νέας Τάξης» - 2016, εκδόσεις Πελασγός. 


οίκουμενικότητα ς θεωρία καί πρακτική εναι λληνικς μπνεύσεως. 

Ο Στωϊκοί φιλόσοφοι δωσαν στήν ννοια τς οκουμένης = γς, συστηματική θέση στό θικό τους σύστημα. Τό ατό ίσχύει καί γιά τήν ννοια το νός κόσμου πού κατοικεται πό πολίτες, τοι τς κοσμοπόλεως: «Μή κατά πόλεις μηδέ κατά δήμους οίκμεν…λλά πάντας νθρώπους γώμεθα δημότας καί πολίτας, ες δέ βίος καί κόσμος, σπερ γέλης συννόμου νόμ κοιν συντρεφομένης». (Ζήνων-ναφέρεται πό τόν Πλούταρχο στό «περί τς λεξάνδρου τύχης ρετς» Ι, 6,329β. πίσης στό διο ργο, ψ, ναφέρεται σχετικά: «Καί δή να μέν εναι τόν κόσμον, συμπολιτεύεσθαι δ’ ν ατ θεούς καί νθρώπους, δικαιοσύνης μετέχοντας φύσει»). ς γνωστόν λέξανδρος Φιλίππου, νοπλος σκαπανεύς τς οίκουμενικότητας καί το κοσμοπολιτισμο, μέ τήν πολιτική πρακτική του δήγησε λα τά θνη πού τόν συνάντησαν – πολλές φορές καί μόνο τόν φουγκράσθηκαν – στίς μεγάλες ατές ξίες τς λληνικς Παιδείας.

Παρά τατα τήν τελευταία δεκαετία λλάδα ποδομεται κ τν νδον καί νω πό τήν προπαγάνδα περί μίας δθεν ντίθεσης «λληνοκεντρισμο» καί «κοσμοπολιτισμο». ξωθεν πιδοτούμενος προγραμματικός στόχος σχολικς διδασκαλίας, πως ατή μεθοδεύεται πό τό πουργεο παιδείας, εναι δημιουργία «ερωπαίων πολιτν – πολιτν το κόσμου» ο ποοι βρίσκονται δθεν σέ ντίθεση μέ να δθεν παρχιώτικο, στενόκαρδο, τοπικιστικό λληνοκεντρισμό. ν ψει δέ το τι οτε Ερώπη ς ννοια φίσταται ν φαιρεθε λληνισμός, ( ποος πως γνωρίζει λος πολιτισμένος κόσμος στόν πλανήτη πρτος δίδαξε τήν οκουμενικότητα) γίνεται πασιφανής βαρβαρότητα το κατ’ πίφασιν μόνο λληνικο πουργείου παιδείας. Τό ατό σχύει γιά τά συνδικαλιστικά ργανα τν κπαιδευτικν καί τούς πολιτικούς σχηματισμούς ντός καί κτός κοινοβουλίου πού προωθον τό ν λόγ ψεδος.

Μένει δέ κανείς κθαμβος πό τήν ποκοτιά το γχειρήματος νά πιβληθε χονδροειδής ναίρεση τς λήθειας το λληνισμο στούς διους τούς λληνες, παρά τήν λυσσώδη ντίσταση πού θά περίμενε κανείς πό ατούς.

Θά πανακάμψουμε στό ζήτημα ατό, φο προηγουμένως ναφερθομε σέ μία λλη προϋπόθεση τς οίκουμενικότητας κατά τούς ρχαίους στωϊκούς, τοι τήν δέα μίας φιλοσοφικς νθρωπολογίας, στό πλαίσιο τς ποίας συγκροτεται νότητα νός νθρωπίνου γένους μέσω τς εδοποιο διαφορς πού ρίζεται ς ΛΟΓΟΣ. λοι ο νθρωποι, λληνες βάρβαροι, πλούσιοι φτωχοί, λευκοί μαροι, λεύθεροι δολοι κ.λ.π. διά το Λόγου μετέχουν σέ κοινές ννοιες, ο ποες ποτελον τήν βάση τς σωτερικς συνεννόησης το νθρωπίνου γένους. Λόγος εναι τό δεσπόζον μέρος τς ψυχς, τό γεμονικόν, πού εναι πίσης πηγή τς θικς ζως. πως τό ντελήφθησαν καί ο μεγάλοι τς Σωκρατικς παράδοσης, Πλάτων καί ριστοτέλης, Λόγος εναι τό σημεο καταγωγικς ταύτισης το νθρώπου μέ τό Θεον. Εναι τίτλος εγενείας το νθρώπου πέναντι σέ ζα καί φυτά, (μαζύ μέ τά ποα νθρώπινη φύσις εναι κοινωνός δύο γνωρισμάτων, το φυτικο καί το ρεκτικο), εναι συστηματική ανθρωπολογική θεμελίωση του ανθρωπισμού, όπως αυτός περιεκτικά εκφράζεται στό «πάντων πραγμάτων μέτρον άνθρωπος» του σοφιστικου κινήματος.

Η αρχαία ανθρωπολογία μέ κορωνίδα τόν ανθρωπισμό θέτει τήν παιδεία στό επίκεντρο της προσπάθειας νά άναδείξει ο άνθρωπος τήν αλήθεια απ' το πού πραγματικά εναι διά τς σκήσεως τς ρετς. Στόν πληθυντικό ριθμό ο ρετές χωρίζονται κατά τόν ριστοτέλη (θικά Νικομάχεια) σέ πρακτικές καί διανοητικές. Ο τελευταες προϋποθέτουν τίς πρτες καί λοκληρώνουν τήν ρίμανση το Λόγου, ποος κατά τούς Στωϊκούς νυπάρχει ς σπερματικός λόγος σέ λους τούς νθρώπους. Φιλοσοφία εναι τό τελειότερο ργαλεο γιά τήν νάπτυξη το Λόγου, ποος συνεπάγεται γνσιν το γαθο καί δηγε, κατά τόν ριστοτέλη, στόν ατοσκοπό τς νθρώπινης παρξης, τήν εδαιμονία, (σήμερα λέγεται, χι πολύ εύστοχα ετυχία).

λληνική σύλληψη τς κεντρικς σημασίας τς Παιδείας γιά τήν τελείωση το νθρώπου ποτελε, κατά τήν ποψή μου, κλειδί γιά τήν ρμηνεία τς τεράστιας ξάπλωσης τν λληνικν ξιν στήν οκουμένη: μίας ξάπλωσης ποία δέν ξηγεται μέ τήν κατάκτηση διά τν πλων, λλά μέ τήν θελοντική προσέλευση καί τήν μέθεξη τν λαν στήν λληνική παιδεία, ς λυτρωτικς προσφορς στούς νθρώπους ς νθρώπους, νεξαρτήτως κοινωνικς τάξεως, φυλς, θρησκείας καί λοιπν διακρίσεων, πού τούς κρατοσαν δέσμιους πό τήν παρχή το χρόνου. μέθεξη στήν λληνική παιδεία κανε τούς προσηλύτους νά ναφωνήσουν «εμαστε λοι λληνες!» μέ τήν δια ννοια κατά την ποία π.χ. πρόεδρος Κέννεντυ ναφώνησε «εμαστε λοι Βερολινέζοι!», δηλαδή τι μετέχουμε πειδή τό θέλουμε, προαιρετικά, στίς ξίες τς λευθερίας, τς ατονομίας καί τς λήθειας πού συμβολικά νσαρκώνουν ο λληνες, τι περασπίζουμε, ν τό θέλετε, τίς λληνικές ξίες ς μέγιστο τομικό συλλογικό μας θησαυρό. Θησαυρό ποίων;

Μά μν τν πανταχο φιλελλήνων Ρωμαίων, σραηλιτν, Περσν, νδν, Πάρθων, ρμενίων, ράβων, Ερωπαίων, κ.λ.π. λληνισμός, χι ς λλοτρίωση πό τήν δική μας στορική ταυτότητα, λλά ς χημα πληρέστερης κφρασης ατς (Bowersock). χι ς μετάλλαξη είς λλο εδος, λλά ς πάντηση στά νοιχτά ρωτήματα τς οκείας παραδόσεως. χι ς ντίπαλος το δικο μας πολιτισμο, λλά ς πανανθρώπινος προορισμός πού προϋποθέτει λους τούς πολιτισμούς, λλά καί προϋποτίθεται πό ατούς ς μυητική τους τελεολογία σαεί. πως ο μεγάλες θρησκεες, λλά μέ βεληνεκές πού τίς περβαίνει, λληνική παιδεία εναι οκουμενική ς διδασκαλία τς ατοδύναμης κατίσχυσης το νθρώπου πί τν δυνμεων, φυσικν καί ξωφυσικν, πού σαεί περγάζονται τήν κμηδένισή του. μεγάλος ζν λληνιστής το παρόντος Christian Meier μιλάει σχετικά γιά τήν παρξη μίας λληνικς συνείδησης το δύναμαι, σύνθεση τέχνης καί πιστήμης. 

μως λληνες στήν κυριολεξία εναι μόνον ο γόνοι λλήνων. 

πως πάρχουν ο βραοι, ο Πέρσες, κ.λ.π. πάρχουν καί ο λληνες ς στορική ντότητα. Δηλαδή λοι μες, ο παπποδες μας καί ο πόγονοί μας. σύγχυση πού χει δημιουργηθε πό τήν σφαλμένη ρμηνεία το διάσημου (λλά γιά ατούς πού τό πικαλονται γνώστου) σοκράτειου ποσπάσματος, πιτρέπει στούς ντόπιους παδούς το λαθρομεταναστευτικο ποικισμο τς λλάδος νά δικαιολογον τήν ντισυνταγματική κυβερνητική πόδοση λληνικς θαγένειας στούς λλοδαπούς μαζικά, πειδή ατοί δθεν μετέχουν «λληνικς παιδείας». μως λέξη «θαγένεια» παραπέμπει στό γένος, καθ’ μς τν λλήνων, δηλαδή παραπέμπει σέ φυσικό δεδομένο, πού φίσταται νεξαρτήτως βουλήσεως τς ποιας δοτς κυβερνήσεως. Οτε νά χαθε θαγένεια, οτε νά ποδοθε κε που εναι de facto ποσα εναι πομένως δυνατόν.

Στό σημεο ατό εναι ναγκαία μιά πισήμανση: κυρίαρχη, πό τούς λληνιστικούς χρόνους, οκουμενική ταυτότητα το λληνισμο, δέν μπορε νά ναπληρώσει τήν λλειψη μίας διαίτερης στορικς ταυτοποίησης το λληνισμον λληνισμός εναι νθρωπισμός στήν γενική του δέα, ποιός κριβς εναι ραγε ατός διος λλην νθρωπος πού πινόησε τόν νθρωπισμό; Πς προσδιορίζεται τό λληνικό γένος ς διαιτερότητα νάμεσα σέ λλες διαιτερότητες (λαούς); Ποία εδική ταυτότητα, πού δέν πικαλύπτεται πό τήν κυρίαρχη οκουμενική, χει στή διάθεσή του σήμερα λληνας ς μπούσουλα σέ νήσυχα νερά; λλειψη διαίτερης ταυτότητας πιτρέπει πως εδαμε, λλοίμονο (!) τήν προπαγανδιστική χρήση τς οκουμενικς ταυτότητας κατά το λληνα τό γένος, πέρ τν λλογενν ποίκων, ο ποοι ς «νθρωποι» χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό δικαιονται δθεν μερίδιο πό τήν λλάδα! λληνισμός εναι ταυτότητα τόσο ερύχωρη, πού χωράει καί ατούς πού σήμερα βιάζουν τήν λλάδα. Τό δανικό τς οκουμενικότητας, ς καταστροφέα το παρκτο λληνισμο• εναι ληθινό στορικό παράδοξο.

Τήν οκουμένη τν λληνιστικν χρόνων κληρονόμησε ργότερα, ς γνωστόν, χριστιανική οκουμένη. ταύτιση τς λληνικότητας μέ τήν χριστιανική ρθοδοξία δέν λυσε, πως ταν πόμενο, τό πισημανθέν πρόβλημα, φόσον πικάλυψη το εδικο πό τό γενικό συνεχίζεται καί στήν χριστιανική ταυτότητα το λληνα.

Τό πρόβλημα ατό ξηγε, σως, τή δυσκολία γενεν λλήνων διανοουμένων νά προσδιορίσουν νοηματικά, μέ τρόπο πειστικό τήν λληνική ταυτότητα.

 Εδαμε τι οκουμενικότητα το λληνισμο εναι συνυφασμένη μέ τό φαινόμενο το φιλελληνισμο. μως τραγική κατάσταση τς πατρίδος σήμερα, πού συνοδεύεται πό μία νευ προηγουμένου συκοφαντική δυσφήμιση τν λλήνων στά Μ.Μ.Ε. τς Ερώπης, καθιστ πιτακτική τήν νάγνωση το φαινομένου το νθελληνισμο.

ν φιλελληνισμός εναι στάση φιλότητος πέναντι στόν λληνισμό, νθελληνισμός παρουσιάζει τήν δια νταση πρός τήν ντίθετη κατεύθυνση, εναι δηλαδή στάση μίσους. δη πό τήν συμπεριφορά τν Ρωμαίων διδασκόμεθα, τι ν γαποσαν καί θαύμαζαν τήν πνευματική κληρονομιά τς κλασσικς ρχαιότητας, ταυτόχρονα ξεδήλωναν κατά τό δοκον τήν πέχθειά τους πέναντι στούς λληνες τς ποχς τους, τούς ποίους δέν δίσταζαν νά στολίσουν μέ μία σειρά χι τόσο κολακευτικές διότητες. Γραικύλος = προπέτεια, διπροσωπία, ψευδολογία, λαγνεία, ματαιοδοξία, ποκριτική δουλικότητα. Ο Ρωμαοι σαν πομένως φιλέλληνες ς πρός τούς νεκρούς, νθέλληνες ς πρός τούς ζωντανούς λληνες.

Τήν στάση ατή ο Ρωμαοι κληροδότησαν στούς Δυτικούς, που νιχνεύεται πό τήν πρώτη σταυροφορία καί νωρίτερα ως τίς μέρες μας. Δέν εναι μως μόνο ο Δυτικοί, καί γιά τούς άνατολικούς λαούς σχύουν τά ατά. ποιος χει ρευνήσει τόν θαυμασμό τν ράβων το μεσαίωνα γιά τήν λληνική κλασσική πιστήμη φ’ νός, τήν συγκατάβασή τους γιά τούς συγχρόνους τους λληνες το Βυζαντίου φ’ τέρου, θά πεισθε τι καί δ σχύουν τά ατά. μως πς ξηγεται σχιζοφρενής, μφιθυμική ατή στάση τν λαν πέναντι στόν λληνισμό διαχρονικς;

συνεχίζεται στο 2ο μέροςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.