27 Μαΐου 2017

«Οικουμενικότητα και Υπαρκτός Ελληνισμός» (μέρος 2ο)

Γράφει ο Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός, Καθηγητής Φιλοσοφίας Παν/μιο Αιγαίου.
Από το βιβλίο του «Από την εθνοκτονία στην Αφύπνιση – Αντίλογος στη Σοφιστική της Νέας Τάξης» - 2016, εκδόσεις Πελασγός.


συνέχεια από το 1ο μέρος 

πό τήν πλευρά μίας πολιτικς ψυχολογίας, φιλελληνισμός εναι ρωτας πρός τόν δανιστικό λληνισμό, ν νθελληνισμός εναι λλη ψη το δίου νομίσματος, δηλαδή παγοήτευση το ραστ πό τήν παφή μέ τήν πραγματικότητα τν ζωντανν λλήνων, πού δέν εναι τελικά ο θεοί πού λάτρεψε, λλά νθρωποι πως σύ κι γώ, μέ λες τίς δυναμίες μας. Τό παράλογο μίσος το νθέλληνα χει τήν δια νταση μέ τόν ρωτα το φιλέλληνα. Στρέφεται κατά το παρκτο λληνισμο, ποος νεξαρτήτως καλν προθέσεων πράξεων, φέρεται ς πεύθυνος, στό φαντασιακό το πογοητευμένου ραστ, γιά τήν κύρωση το δανικο του.

Γιά νά γίνει πληρέστερη είκόνα τς κατάστασης, νά προσθέσουμε τι μίσος φθάνουν νά ασθάνονται γιά τό πρωταρχικό ντικείμενο το πόθου τους ο μικρότερες ψυχές πού προσπάθησαν, λλά πέτυχαν νά ταυτισθον μέ ατό. πως ο μιμαθες στήν νάλυση το Adorno τελικά μισον τήν μόρφωση, πού δέν μπόρεσαν νά κατακτήσουν, τσι ο νθέλληνες μίσησαν τόν λληνισμό ς καθρέφτη τς ιδίας βαρβαρότητος, τήν ποία δυνατον νά περβον. Τό μίσος τους γιά τόν λληνισμό, δέν εναι τελικά παρά προβολή πρός τά ξω το συνειδήτου μίσους γιά τόν αυτό τους. Οτως λλως κολουθε κδίκηση, ποία δέν θά κανοποιηθε μέ τίποτα λιγώτερο πό τήν ξαφάνιση το λληνισμο.

ναρίθμητες πιδρομές βαρβάρων σημάδεψαν τήν στορία το λληνισμο πό τήν ρχαιότητα ς τίς μέρες μας. Πς δέν πέτρεψε ατές οίκουμενικός φιλελληνισμός; θα ναρωτηθε σως κανείς. Μά δέν καταλάβαμε κόμα, ο ζντες λληνες, πς φιλελληνισμός κτρέφει τόν νθελληνισμό; χουμε κόμα μπιστοσύνη στήν εγνωμοσύνη τν εεργετηθέντων πό μς; ν δέν χουμε κόμα ξαφανισθε πό τό πρόσωπο τς Γς, ατό φείλεται στήν τεράστια γεωγραφική ξάπλωση, τεχνολογική καί οίκονομική σχύ καί πολεμική ρετή το παρκτο λληνισμο τήν ποχή τς κμς του, πρίν δυό χιλιάδες χρόνια. Δέν φείλεται, τό ντίθετο μάλιστα, στήν οίκουμενική κτινοβολία το λληνικο πολιτισμο. Ο πιδρομές ναντίον μας δημιούργησαν σάριθμες τρύπες στόν ζωντανό στό το παρκτο λληνισμο, π. χ. Μικρασία, κατά τόν μεγάλο στορικό Σπύρο Βρυώνη, εχε δώδεκα κατομμύρια λληνες πρίν κτακόσια χρόνια. Πόσοι χουν πομείνει σήμερα; να πολύ μικρό κομμάτι λληνισμο πιβιώνει κόμα στήν λλάδα, χάρις στήν τεράστια δύναμη το πάλαι ποτέ λληνισμο. μως σήμερα ο φεδρεες μας ξαντλήθηκαν…

Νά παρατηρήσουμε δ, τι μέ κάθε καταστροφή το παρκτο λληνισμο σχύς το δανιστικο λληνισμο μεγάλωνε. Μέ τήν κατάκτηση τς λλάδος πό τήν Ρώμη λληνικός πολιτισμός πγε στήν Δύση. Μέ τήν κατάκτηση τς Συρίας καί τς Αγύπτου πό τούς ραβες πγε στούς ραβες. Μέ τήν κατάκτηση τν θωμανν λληνικός Λόγος μεταφέρθηκε στήν Ερώπη. μως ο στίες χάθηκαν καί ναρίθμητοι λληνες ξοντώθηκαν, κτοπίσθηκαν, ποστάτησαν.

Σήμερα δανιστικός λληνισμός περβαίνει τόν παρκτό λληνισμό πρός λες τίς κατευθύνσεις, τά φροτα το λληνικο πολιτισμο χουν γίνει κτμα λων τν θνν. ντιστρόφως νάλογη εναι κατάσταση το παρκτο λληνισμο, ποος πειλεται κυριολεκτικά μέ ξαφάνιση, χι τυχαα, πό τόν σφικτό ναγκαλισμό μίας Ερώπης σέ καθεστώς διετος νθελληνικς ξάρσεως. διασυρμός το παρκτο λληνισμο στήν Ερώπη μόνο μέ κενον τν βραίων πό τούς Ναζί θά μποροσε νά συγκριθε, χωρίς πιστέψτε με, καμμία περβολή. ς μήν ξεχνμε στόσο, τι πί μία δεκαετία προηγήθηκε μέσα στήν λλάδα νας σωτερικός διασυρμός το λληνισμο, σέ φθαλμοφανή ντιστοιχία μέ ατόν το ξωτερικο. ν λόγ διασυρμός γινε πό λληνες τό γένος ποστάτες, μέ κυρίαρχη παρουσία στήν καδημαϊκή ζωή, στήν πολιτική ζωή, στά Μ.Μ.Ε., στά κόμματα, σέ μή κυβερνητικές ργανώσεις, στήν σχολική κπαίδευση. Ερωπαϊκές πιδοτήσεις, «προγράμματα», καί δηλοι πόροι ξαγόρασαν ναν ντυπωσιακό στρατό νθελλήνων λληνικς κοπς, δράση τν ποίων πονόμευσε τό θικό το θνους καί προετοίμασε τό δαφος γιά τήν κατίσχυση το ερωπαϊκο νθελληνισμο, ποος μελε νά αφνιδιάσει καί τούς πιό ψύχραιμους, δύο χρόνια τώρα, μέ τήν πρωτοφανή κταση καί ντασή του.

ς σκεφθε κανείς τί σημαίνει νά γράφονται καθημερινά σέ λες τίς φημερίδες ρθρα γιά τήν λλάδα (κε πού προηγουμένως λλάς ταν πιό γνωστη στόν τπο κι πό τήν κεντρική φρική), ως καί τέσσερα ρθρα τήν μέρα στήν δια μεγλη φημερίδα, λα βριστικά, σαρκαστικά, παξιωτικά. Καί χι μόνο, πως θά περίμενε κανείς, στίς δεξιές λαϊκές φυλλάδες το κίτρινου τύπου, λλά καί πολλαπλς σέ σοβαρές φημερδες καί περιοδικά.

πό λα ατά προκύπτει, τι παρκτός λληνισμός πρωταρχικό καθκον σήμερα χει τήν πιβίωσή του. Μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει νά ξακολουθε νά νδίδει στήν παρόρμηση το φωτοδότη τς νθρωπότητας, ς άν παρξή του νομιμοποιεται μόνο φ’ σον καί καθ’ σον ατός παρέχει εεργεσίες ες τό διηνεκές. χι, ρχή τς ατοσυντήρησης εναι παρκής νομιμοποίηση τς παρξης, τομικς συλλογικς. Ο ζντες λληνες θά πρέπει νά παύσουν πιτέλους νά εναι θύματα το φιλελληνικο πάθους, προσφέροντας οκειοθελς τόν αυτό τους ς νσάρκωση ξένων δανικν καί ς ποδοχέα το μίσους πού ναπόφευκτα θά νσκύψει.

ξ λλου καί μόνη ατοσυντήρηση το λληνος νθρώπου εναι πλέον δύσκολος στόχος. Στό δημογραφικό πίπεδο τό λληνικό θνος πειλεται πό μία πογεννητικότητα ρεκόρ (γεννητικότητα 0,9 %!) καί πό τήν εσοδο σιατικν, φρικανικν καί βαλκάνιων κατομμυρίων ποίκων πού μέ τήν συνεργία ντοπίων φιαλτν εσέρχονται στήν χώρα καί οίκειοποιονται τόν χρο ναπαραγωγς τν λλήνων, γιά τήν δική τους ναπαραγωγή. Στό δεολογικό πίπεδο άναπαραγωγή το λληνος νθρώπου προσκρούει στήν «πολυπολιτισμική» μετάλλαξη τς θνικς παιδείας ποία μεθοδευμένα ποδομε τίς λληνικές ξίες, ς δθεν «στερεότυπα» θνικς, στορικς, παραδοσιακς φς. Στό οκονομικό πίπεδο μεθοδευμένη χρεωκοπία το παρόντος ποσυνθέτει παραιτέρω τόν κοινωνικό στό στό σωτερικό το θνους. Στό θνικό τελευταα πίπεδο, νδοτισμός τν δοτν κυβερνήσεων θά δώσει τούς καρπούς του σ’ να πί το παρόντος προσδιόριστο μέλλον.

παρκτός λληνισμός, νεξαρτήτως δυναμιν του, δέν εναι σήμαντος γιά τήν παγκόσμια λληνική κληρονομιά, ποία ποτελε νάχωμα κατά μίας περχομένης βαρβαρότητας. δύναμη τν λίγων λλήνων τό γένος πού πάρχουν σήμερα, γκειται στό τι εναι φύσει μάρτυρες το διαχρονικο λληνισμο, τι τούς ναγνωρίζεται δικαιωματικά τό προνόμιο νά συνηγορήσουν πέρ τς Ελευθερίας, το Λόγου καί τς Ανθρωπις ς δικς τους προγονικς κληρονομις, ς δικς τους παραδόσεως. Σέ ντιδιαστολή, σχέση τν λλων λαν μέ τήν λληνική κληρονομιά εναι μμεση, εναι σχέση φιλελλήνων, χι λλήνων. τσι εκολα μφισβητεται λληνισμός τν φιλελλήνων ς ποικιοκρατική δεολογία τς Δύσης, ρατσισμός τς λευκς φυλς (ο λληνες σαν βλέπεις λευκοί), πολιτισμικός μπεριαλισμός το δθεν νός καί δθεν οκουμενικο Λόγου, δικαίωση τς ρχαίας δουλοκτητικς κοινωνίας, κυριαρχία το νδρα πί τς γυναίκας καί λλα παρόμοια.

Σέ ντιδιαστολή, κυρίαρχη πολιτική ρθότητα πιτρέπει νά προσαφθον τά προηγούμενα σ’ λους (τούς φιλέλληνες) κτός το λληνα, διότι ν κάποιος τά προςπτε σέ λληνα, θά θεωρετο νοχος ρατσιστικς πιθέσεως, πργμα πού πολιτική ρθότητα παγορεύει σέ κάθε περίπτωση. δ ντοπίζεται ρόλος κλειδί το παρκτο λληνισμο γιά τήν οκουμενική λληνική κληρονομιά. Εναι ρόλος το ναγνωρισμένου, δικαιωματικά, μάρτυρα το δανιστικο λληνισμο.

ν ξέλιπε ποθετικά τελευταος λληνας μάρτυρας, θά σβηνε ραγε λόγ ατο οκουμενική λληνική κληρονομιά; χι, άν τελευταος λληνας φευγε περασπιζόμενος τήν πίστη του στόν λληνισμό. Τό φάντασμα το λληνισμο θά στοιχείωνε τότε τήν νθρωπότητα. Μόνο νας τρόπος πάρχει πραγματικά γιά νά φανισθε λοκληρωτικά νας μάρτυρας καί μαζί μαρτυρία του: νά άπαρνηθε διος τόν αυτό του, τήν λήθειά του.

λλάς πλήττεται πρώτη στήν παροσα οίκονομική κρίση, διότι τυχόν πτώση της θά προαγγείλει, στό συμβολικό πίπεδο, τήν πτώση λοκλήρου το οίκουμενικο λληνογενος πολιτισμο. Ατό τό διαισθάνονται ο νθρωποι μέ γαθές προθέσεις νά τήν οκουμένη, παρά τόν ρυμαγδό τς νθελληνικς προπαγάνδας. Πρτοι π’ λους τό διαισθάνονται ο λληνες. Γι’ ατό θά πομε καί μες δ: « λλάδα πέπρωται νά ζήσει καί θά ζήσει»!Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.