22 Ιουνίου 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ἡ ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν… οὕτω κηρύσσομεν
 
 
Μακαριότατε,
Άγιοι Πατέρες, 
 
Αδελφοί εν Χριστώ, 
Το Σώμα του Χριστού, η Εκκλησία βάλλεται. 
 
Βάλλεται από σκοτεινές δυνάμεις, ξένα κέντρα συμφερόντων που κινούν τα νήματα της ανθρωπότητας.  
Κι έχουν εξουσία στις κυβερνήσεις αλλά και στις απανταχού θρησκείες.  
Αλλά και στη Μία Αληθινή, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. 
 
Η δαιμονική αυτή εξουσία και τα συμπαρομαρτούντα δεινά της, παραχωρείται απ’ τον Θεό, ως αντίκτυπος της πτώσης και της αλλοτρίωσης της ανθρωπότητας.  
Ο λαός του Θεού είναι υπό διωγμό. Αμάρτησε και πληρώνει. 
 
Εικόνα του εκπεσόντος Ελληνορθόδοξου λαού, αποτελεί η ιεραρχία της Εκκλησίας. 
Ως λαός του Θεού με πλήρη συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και των ελλείψεών μας, αλλά με πίστη στον Άγιο Τριαδικό Θεό και στο έλεός Του, είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε εαυτόν ως φρένο, στους τροχούς του οχήματος της βεβήλωσης της πατρίδος και της εκκλησίας. 
 
Μας βαραίνει η ευθύνη που απορρέει απ’ τους Όρους των Οικουμενικών Συνόδων, απ’ τους λόγους και τις προτροπές των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Απ’ τους αγώνες και τη θυσία εθνομαρτύρων και οσιομαρτύρων.  
 
Η Εκκλησία δεν είναι οργανισμός αυτόνομος. Δεν έχει γνώμη και τοποθέτηση δική της. 
Οι λειτουργοί της (διάκονοι, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, πατριάρχες, σύνοδοι) δεν έχουν εξουσιοδότηση να λένε και να ενεργούν όπως κρίνουν κατά το δοκούν και σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη. Πόσο μάλλον κάτω από τις προτροπές και υπό την πίεση της πολιτικής εξουσίας. 
 
Η Εκκλησία δεν την έφτιαξε την πίστη της . Δεν είναι δημιούργημά της. Την παρέλαβε και την υπηρετεί. 
Τα τελευταία έτη και ιδιαιτέρως μετά τη βέβηλη σύνοδο του Κολυμπαρίου, βιώσαμε καταπάτηση της Αγίας Παραδόσεως, του Ευαγγελίου της Ορθοδόξου πίστεως. 
 
Γίναμε ακροατές μιας νέας ρητορικής, περί κοινωνικής ευθύνης, αγάπης στον πλησίον, υπακοής αδιάκριτης, οικονομίας. Μια «οικονομία» που κατάντησε παρανομία. 
Μιας πλανεμένης επισκοπολατρείας και μιας απολύτου υποταγής στα κελεύσματα της εξουσίας. 
Όπου Ορθοδοξία και πληγές. 
 
Είδαμε να αναγνωρίζονται μυστήρια σε αιρετικούς.  
Παρατηρήσαμε επισκόπους να δωρίζουν Κοράνι ως ιερό βιβλίο. 
Προκαθημένους να κρύβουν εγκόλπια για να μην στενοχωρήσουν.  
Μείναμε εμβρόντητοι μπροστά σε συμπροσευχές, συνευχές και συλλείτουργα επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας, με αιρετικούς, μουσουλμάνους και σχισματικούς.  
Είδαμε μητροπόλεις να βάζουν λουκέτο σε εκκλησιές και να απειλούν ιερείς. 
Είδαμε μάσκες μπροστά στη Αγία Τράπεζα, μπροστά από άγια εικονίσματα και χαριτόβρυτα λείψανα, γαντοφορεμένα χέρια κληρικών να μοιράζουν αντίδωρο, πολλές φορές σε μιαρή συσκευασία και πνευματικούς να προφυλάσσουν πετραχήλι από ασπασμό. 
Είδαμε κουταλάκι μιας χρήσεως για το άχραντο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας. 
Είδαμε τον Κύριο να «ανασταίνεται» διήμερος.  
Είδαμε επισκόπους να απαγορεύουν το μυστήριο της εξομολογήσεως. 
Η εγκαθίδρυση μιας νέας θρησκείας, της μολυσματικότητας των Μυστηρίων και του Χριστού, απότοκος μιας συνεχούς εδώ και καιρό καταπάτησης του Ιερού Πηδαλίου, των Πατερικών Κανόνων, του ίδιου του Ευαγγελίου. 
 
Άγιοι αρχιερείς. Γίνατε βασιλικότεροι του βασιλέως. 
Υπερθεματίζεται με ζήλο και οργή, υπέρ των αντίχριστων κυβερνητικών μέτρων που καταργούν την πίστη μας και μας απαγορεύουν το Χριστό. 
Οδηγείτε σε σχίσμα την Εκκλησία. 
 
Και όταν κάποιοι ευλαβείς κληρικοί ανθίστανται στο δαιμονικό αυτό ρεύμα αθεΐας, προσφέροντας ευλαβώς τα δώρα των Θείων Μυστηρίων αμετάβλητα και αμόλυντα όπως τα παρέλαβαν απ’ την Αγία Παράδοση της Ορθοδοξίας, με πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο, τότε πίπτει ράβδος. Η ράβδος της αργίας, της μετάθεσης, της αφαίρεσης οφικίων, της παραπομπής σε εισαγγελείς. 
 
Τιμωρείτε ευλαβείς ιερείς . Τιμωρείτε και τον λαό του Θεού στερώντας του, τα σωτηριώδη δώρα των Μυστηρίων. 
Ή τα παρέχετε υπό προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις βεβήλωσης και προσβολής της Αγίας Τριάδος. Με μάσκες , με αποστάσεις και με περιορισμένο αριθμό ατόμων, ασεβείτε κατά του Αγίου Πνεύματος. 
Και οι άμβωνες σιώπησαν. Σταμάτησαν να αντηχούν το λόγο της Αληθείας. Δεν αποτελούν πλέον ορμητήρια ορθοδόξου αγώνα.  
Αντ’ αυτού κατάντησαν αντηχεία κυβερνητικών αποφάσεων και ιατρικών τελεσιγράφων. 
Διαφημιστικές καμπάνιες εμβολίων και μιαρών μέτρων, μεταδίδονται απ’ τους κήρυκες και τους επισκόπους.  
Ντροπή! 
 
Και απαιτείτε υπακοή στην εκκλησία.  
Τι είναι η εκκλησία; H ιεραρχία και οι κληρικοί; Όχι ο λαός;  
Τι μας διδάσκει η Παράδοση;  
Ποιος ήταν εκκλησία;  
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ή ο Ιωάννης Καλέκας ο λατινόφρων; 
O άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ή ο Μητροφάνης και η υπόλοιπη ιεραρχία; 
Ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής ή όλα τα Πατριαρχεία της εποχής του; 
O άγιος Κύριλλος ή ο Νεστόριος; 
Δεν είναι οι άγιοι πρότυπα συμπεριφοράς και μίμησης; 
Εκκλησία δεν είναι και η θριαμβεύουσα; Οι άγιοι και Πατέρες που δογμάτισαν; 
 
Τι γίνεται εάν η «εκκλησία» που λέτε, γίνει Χριστομάχος; Τι γίνεται όταν συνεργεί, επικροτεί και προωθεί αντιορθόδοξους νόμους και πρακτικές;  
Δεν κρίνουμε καθότι όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ΤΟ «ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)». 
 
Βλέπουμε κατάφορη καταπάτηση του Ευαγγελίου εδώ και καιρό μέσα από ενέργειες, λόγους , αποφάσεις επισκοπικές. 
Και ζητάτε αδιάκριτη υπακοή. 
Δεν είπε ο Απ. Παύλος «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».(Γαλ. 1, 8). 
 
Ο Μέγας Αθανάσιος δεν είπε ότι «Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός». 
 
«Οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας» μετατράπηκαν σε κήρυκες κακοδοξιών. 
Και διώκτες κληρικών που «εγκλημάτισαν». 
Και το έγκλημά τους;  
H διαφύλαξη της παρακαταθήκης των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. 
Πως λογίζονται άξιοι καταδίκης και ουχί επαίνου αυτοί που υπό τον κίνδυνο ποινών επισκοπικών αλλά και κυβερνητικών, διαφύλαξαν την Παράδοση των Αγίων Πατέρων;  
 
Δεν ξέρετε ότι καταδικάζετε μαζί τους και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας; Τους οσίους και τους μάρτυρες;  
Ως εδώ! 
Δεν θα ανεχτούμε πλέον τη συνέχιση της βεβήλωσης της πίστης μας. 
Δεν θα ανεχτούμε τιμωρίες κληρικών που δεν αθέτησαν καμία υπόσχεση στον Κύριο και αγωνίζονται διωκόμενοι και λοιδορούμενοι υπέρ πίστεως και πατρίδος. 
 
Δεν θα επιτρέψουμε τιμωρία κληρικών ή επισκόπων που έπραξαν το ελάχιστο, παραμένοντας Ορθόδοξοι και διακονώντας το ποίμνιο χωρίς αστοχίες και ανορθογραφίες. 
Θα δράσουμε παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως.  
 
Η οργή που έχει συσσωρευτεί εδώ και καιρό εναντίον των λυμεώνων της ανθρωπότητας που βιάζουν την ελευθερία μας, τα δικαιώματά μας, την ίδια μας τη ζωή, θα εκτονωθεί πάνω σε εσάς. Γιατί μας προδίδετε. 
 
Εάν ανανήψετε και τεθείτε ηγέτες στον δίκαιο αγώνα που ευλογεί ο Θεός, να ξέρετε ότι θα έχετε «στρατό» αφοσιωμένο και αποφασισμένο. 
Είμαστε αποφασισμένοι μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. 
Και εάν περάσουν οι δυσκολίες θα είστε μακαριστοί και σε όλα επαινετοί. 
Δείξτε παραχωρητικότητα στους σκληρούς ίσως λόγους. 
Όμως όπως το παιδί, προσπαθεί να διακονήσει και να βοηθήσει τον άρρωστο πατέρα , έτσι κι εμείς κάνουμε ύστατη προσπάθεια να σας επαναφέρουμε στην τροχιά της Παραδόσεως. 
Ας εναγκαλισθούμε αδελφικά και ας σεβαστούμε τους κοινούς Πατέρες μας. 
 
Ας φυλάξουμε τις Παραδόσεις και με ένα στόμα ας δοξάσουμε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Κυρίου. 
Τέλος και στον Τριαδικό Θεό μας τιμή και δόξα εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
 
Αριστείδης ΔασκαλάκηςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.