17 Ιουνίου 2021

Τελικά οι Σκοπιανοί παραβίασαν ή όχι τη Συμφωνία των Πρεσπών

Τι συνιστά και τι δε συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών – φωτογραφίες από το euro 2021 
 
Γράφει ο Ανδρέας Σταλίδης.
 
Με αφορμή το εναρτήριο παιχνίδι των Σκοπίων για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι και τι δεν είναι παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών.  
 
Αντιγράφω το άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο α και ζ της Συμφωνίας των Πρεσπών (Ολόκληρη, μπορείτε να την δείτε στο βιβλίο μου, «Μακεδονία. Αντίβαρο στην Ηττοπάθεια»)  
 
α) Το επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας”, το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησιμοποιείται erga omnes, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Το σύντομο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι “Βόρεια Μακεδονία”.  
 
ζ) Ο επιθετικός προσδιορισμός για το Κράτος, τα επίσημα όργανά του, και τις άλλες δημόσιες οντότητες θα ευθυγραμμίζεται με το επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους ή το σύντομο όνομα, ήτοι, “της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας” ή “της Βόρειας Μακεδονίας”. Άλλες χρήσεις επιθέτου, περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σε ιδιωτικές οντότητες και δρώντες, που δεν έχουν σχέση με το Κράτος και τις δημόσιες οντότητες, δεν έχουν συσταθεί με νόμο και δεν απολαμβάνουν οικονομικής υποστήριξης από το Κράτος για δραστηριότητες στο εξωτερικό, δύνανται να ευθυγραμμίζονται με το Άρθρο 7 (3) και (4). Η χρήση επιθέτου για δραστηριότητες δύναται να ευθυγραμμίζεται με το Άρθρο 7 (3) και (4). Τούτο δεν επηρεάζει τη διαδικασία που καθιερώθηκε με το Άρθρο 1 (3) (θ) και τα σύνθετα ονόματα των πόλεων που υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας.  
 
Το σημείο α λέει ότι το όνομα του κράτους για κάθε χρήση, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα είναι «Βόρεια Μακεδονία».  
 
Η πρώτη φράση του σημείου ζ λέει το εξής. Για το Κράτος (των Σκοπίων) τα επίσημα όργανά του και τις άλλες δημόσιες οντότητες ο επιθετικός προσδιορισμός ευθυγραμμίζεται με το επίσημο όνομα, δηλαδή «… της Δημοκρατίατ της Βόρειας Μακεδονίας» ή «… της Βόρειας Μακεδονίας».  
 
Αυτός είναι ο «επιθετικός προσδιορισμός» που προβλέπεται. Δηλαδή: Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, τάδε υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, δείνα Δημόσια Οντότητα της Βόρειας Μακεδονίας.  
 
Όχι «Μακεδονική κυβέρνηση», ούτε «Μακεδονική υπηρεσία» ή κάτι τέτοιο.  
 
Η δεύτερη φράση του σημείου ζ λέει το εξής:  
 
Άλλες χρήσεις επιθέτου (όχι απλώς επιθετικού προσδιορισμού, που όπως είδαμε πριν παίρνει την γενική πτώση) από:  
 • ιδιωτικές οντότητες και δρώντες
 • που δεν έχουν σχέση με το Κράτος και τις δημόσιες οντότητες  
 • που δεν έχουν συσταθεί με νόμο  
 • που δεν απολαμβάνουν οικονομικής υποστήριξης από το κράτος για δραστηριότητες στο εξωτερικό.  
δύνανται να ευθυγραμμίζονται με το άρθρο 7(3) και 7(4) της Συμφωνίας.  
 
Αντιγράφω ολόκληρο το άρθρο 7  
 
ΑΡΘΡΟ 7  
 
1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους “Μακεδονία” και “Μακεδόνας” αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.  
 
2. Αναφορικά με το Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.  
 
3. Αναφορικά με το Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 7(2).  
 
4. Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.  
 
5. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.  
 
Το άρθρο 7 λοιπόν, είναι η καρδιά της Συμφωνίας. Λέει ότι οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρονται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο για την κάθε πλευρά. 
 • Για την Ελλάδα (Πρώτο Μέρος), οι όροι αυτοί νοούνται όχι απλώς στην περιοχή και τον πληθυσμό της Μακεδονίας (βόρειο τμήμα της χώρας), αλλά και τα χαρακτηριστικά των όρων, δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό, την Ιστορία, τον πολιτισμό κλπ από την αρχαιότητα έως σήμερα.
 • Για τα Σκόπια (Δεύτερο Μέρος), οι όροι αυτοί νοούνται ως «η επικράτεια, η γλώσσα ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με την «δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομία» 
Συμπέρασμα  
 
Όλοι οι δημόσιοι φορείς, όσοι σχετίζονται με οιονδήποτε τρόπο με το κράτος, όσες οντότητες προέκυψαν από νόμο του κράτους, και όσες οντότητες χρηματοδοτούνται από το κράτος των Σκοπίων για δραστηριότητα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, 
 • πρώτον, χρησιμοποιούν το νέο όνομα της χώρας κατά το erga omnes (και κανένα άλλο), και  
 • δεύτερον, ως «επιθετικό προσδιορισμό» χρησιμοποιούν τη γενική πτώση «… της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» ή «… της Βόρειας Μακεδονίας». 
Οι ιδιωτικοί φορείς, δηλαδή όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω, άρα οι ιδιώτες και οι φορείς που δεν σχετίζονται καθόλου με το κράτος, δεν προέκυψαν από νόμο του κράτους και δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος, μπορούν να χρησιμοποιούν τους όρους ως επίθετο. Το «ως επίθετο», είναι σαφές. Μπορεί δηλαδή μία επιχείρηση να παράγει ένα προϊόν και να ισχυρίζεται ότι είναι «μακεδονικό», εφόσον αυτό αντιπροσωπεύει τη «δική τους ιστορία» (η οποία βέβαια είναι διακριτώς διαφορετική από την αντίστοιχη εκδοχή των Ελλήνων).
 
Ερωτήσεις  
 
1. Μπορεί ένας οιοσδήποτε φορέας, ιδιωτικός ή δημόσιος να χρησιμοποιεί το όνομα «της Μακεδονίας»; 
Όχι, δεν μπορεί. Το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν μπορεί κανένας φορέας, είτε ιδιώτης, είτε δημόσιος να αναφέρεται σε όνομα κράτους που δεν είναι υπαρκτό.  
 
2. Μπορεί ένας δημόσιος φορέας να χρησιμοποιεί το επίθετο «μακεδονικός -ή -ό»;  
Όχι, δεν μπορεί. Ως επιθετικό προσδιορισμό, μπορεί μόνο να χρησιμοποιεί το «… της Βόρειας Μακεδονίας».  
 
3. Μπορεί ένας ιδιωτικός φορέας να χρησιμοποιεί το επίθετο «μακεδονικός -ή -ό»;  
Ναι, μπορεί.  
 
Παραδείγματα.  
 
Η Ακαδημία Επιστημών των Σκοπίων, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ένωση Δημοσιογράφων, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και πολλοί άλλοι φορείς, χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα τις λέξεις «… της Μακεδονίας». Αυτό συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, είτε είναι δημόσιοι, είτε είναι ιδιωτικοί φορείς. Ούτε η τηλεόρασή τους μπορεί να αποκαλεί τη χώρα σκέτο «Μακεδονία».  
 
Αν κάποιος είναι ιδιωτικός φορέας, πχ αν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας είναι 
 • ιδιωτική οντότητα  
 • δεν σχετίζεται με το κράτος  
 • δεν προέκυψε με νόμο του κράτους  
 • δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, 
τότε, πράγματι, θα μπορούσε να χρησιμοποιεί το όνομα «Μακεδονική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία».  
 
Όπως φαίνεται, είναι όντως ιδιωτική οντότητα χωρίς χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτό είναι απαίτηση της Ουέφα για όλα τα μέλη της.  
 
Από κει και πέρα, δεν γνωρίζω αν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι παρόλο που είναι ιδιωτικός φορέας, συνεχίζει να σχετίζεται με το κράτος, διότι εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της χώρας στο εξωτερικό, ή αν προέκυψε με νόμο του κράτους (ακόμα και αν προέκυψε ως ανάγκη να αποτελεί ιδιωτικό φορέα).  
 
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το να περιέχει στο όνομά της την έκφραση «της Μακεδονίας», συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών.  
 
Όπως παραβίαση συνιστά και η αλόγιστη χρήση του Ήλιου της Βεργίνας σε πανώ, σημαίες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, όπως για παράδειγμα στις ακόλουθες εικόνες στο πρώτο παιχνίδι για το πανευεωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2021.  
 
Επίλογος  
 
Για την ελληνική πλευρά, δεν υπάρχει ρητή αναφορά ως προς τον επιθετικό προσδιορισμό δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων.  
 
Οπότε, μένει το άρθρο 7. Αντιγράφω άλλη μία φορά την πέμπτη παράγραφο  
 
Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους  
 
Η χρήση του όρου Μακεδονία και Μακεδόνας από τους Έλληνες έχει την εκδοχή που περιγράφεται στο 7(2), δηλαδή τη σύνδεση με την ιστορία, την κληρονομία και των πολιτισμό της Μακεδονίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τίποτα στην Συμφωνία των Πρεσπών δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει, να αλλοιώσει ή να επηρεάσει την εκδοχή αυτή.  
 
Συνεπώς, εμείς μπορούμε με τους όρους αυτούς να συνεχίσουμε να εννοούμε αυτά που εννοούμε, χωρίς δέσμευση ή υποχρέωση να κάνουμε κάτι άλλο. 
 
Η κάτωθι φωτογραφία είναι από αεροσκάφος της Wizz που μετέβη από τα Σκόπια στο Βουκουρέστι. Όπως βλέπουμε, οι δύο πιλότοι ανήρτησαν τον Ήλιο της Βεργίνας λίγο πριν την πτήση. Μπορείτε να δείτε και την ανάρτησή τους στο facebook εδώ 
 Share

2 σχόλια:

ΔΑΝΑΟΣ είπε...

Οτι κ να ειπωθει η μαυρη αληθεια ειναι μια αστραφτερη προδοσια που καποιους χαμενους ιστορικα κ ανυπαρκτους στην σημερινη εποχη τους κανανε καποιους ...κατακλεβοντας τα ιερα της πατριδας μας.
ΚΑΜΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ Κ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΑΝΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ .

Ανώνυμος είπε...

Με τι ασχολούμαστε. Οι αλβανοί με την βοήθεια των Τούρκων θα κάνουν επανάσταση και θα διαλύσουν τα σκόπια. Και το απόκομα του κράτους του θα το ξανα-αναγνωρίσει η ελλάδα ξανά ως βορειοανατολική μακεδόνια.
Το πρόβλημα είναι η ελληνική μειονότητα της βόρειας ηπείρου και η μεγάλη αλβανία που θα θελήσει να επεκταθεί και νότια, έχοντας σπείρει τους δικούς της ανθρώπους στον ελληνικό στρατό.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.