3 Ιουλίου 2022

Σκότωσες χιμπατζῆ; Ἐγκληματίας! Σκότωσες ἔμβρυο; Πολιτισμένος!

 
Κάποτε μᾶς εἶχαν τρελάνει οἱ ἄθεοι ὑλιστές, ὅτι «ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τὸν πίθηκο»! Τώρα τὸν πίθηκο τὸν θεωροῦν (ὅπως πάντοτε ἦταν) ἄγριο ζῶο. Καὶ τὸν προστατεύουν σὲ εἰδικὰ πάρκα, πού περιφράσσονται μὲ ἠλεκτροφόρα σύρματα. Βέβαια κανέναν πίθηκο δὲν εἴδαμε νὰ ἐξημερώνεται, νὰ ἔχη δυνατότητες σπουδῶν, νὰ φοιτᾶ σὲ σχολεῖα καὶ κολλέγια! Ὅπως καὶ κανένα περιστατικὸ μεταμορφώσεως πιθήκου σὲ ἄνθρωπο ἔχουμε ἀκούσει ποτέ. Τί νὰ πῆς στοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς θεωρίας τῆς «ἐξελίξεως»; Ἄς μᾶς ἀπαντήσουν τουλάχιστον σὲ τρία ἐρωτήματα:
 
• Τὸ ἕνα: Ἂν κάποτε ἔγινε ἢ μεγάλη ἐξελικτικὴ ἐπανάστασις καὶ ὁ πίθηκος ἔγινε ἄνθρωπος, πότε ἀκριβῶς τοποθετεῖται αὐτὴ ἡ... ἱστορικὴ στιγμὴ (γιὰ προϊστορία βέβαια μιλᾶνε οἱ «ἐξελικτικοί», δηλαδὴ γιὰ μυθολογία!); 
 
• Τὸ δεύτερο: Καί ἂν σωματικὰ θὰ μποροῦσε ἕνας πίθηκος νὰ ἐξελιχθῆ σὲ ἀνθρώπινο σῶμα, ὁ νοῦς πῶς βρέθηκε μέσα στὸν ἄνθρωπο; Ὅπως ὅλοι γνωρίζουν, τὰ ζῶα δὲν ἔχουν νοῦν, γιατί δὲν ἔχουν ψυχή. Ἀκολουθοῦν ὑποχρεωτικὰ καὶ χωρὶς ἐναλλαγὲς τὸν μονόδρομο τῶν ἐνστίκτων. 
 
• Τὸ τρίτο: Ἂν ὑπῆρχε φυσικὸς νόμος, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου μπορεῖ ἕνας πίθηκος νὰ γίνη ἄνθρωπος, γιατί αὐτὸς ὁ νόμος δὲν λειτουργεῖ καὶ σήμερα; Δηλαδή, γιατί καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα μ᾽ αὐτὸ τὸ νόμο (τὸν ἀνύπαρκτο!) νὰ δοῦμε καί τώρα ἕνα πίθηκο νὰ γίνεται ἄνθρωπος; Ὡς γνωστόν, οἱ φυσικοὶ νόμοι τέθηκαν σὲ λειτουργία ἀπό τὸν Δημιουργὸ γιὰ νὰ μὴν ἀποσύρωνται ποτὲ σὲ ἀργία ἢ ἀνυπαρξία! 
 
• Τὸ φοβερὸ εἶναι, ὅτι οἱ ὑλιστὲς σέβονται περισσότερο ἕνα χιμπατζή. Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι ἂν τοὺς προσφωνήσης «κύριε Γορίλα» ἢ «κύριε χιμπατζή», θὰ κολακευθοῦν ἰδιαίτερα! Ἰδιαίτερα ὅμως ἀγαποῦν τοὺς χιμπατζῆδες. Ἤ μᾶλλον ὅλα τὰ ζῶα τὰ ἀγαποῦν καὶ τὰ φροντίζουν πολὺ περισσότερο ἀπό τους ἀνθρώπους. Παράδειγμα χτυπητό: 
 
Στὸ Ἀττικὸ Ζωολογικὸ Πάρκο στὴν Ἀθήνα ἕνας χιμπατζὴς στὶς 26 Ἰουνίου ξέφυγε ἀπό το κλουβί του. Οἱ φύλακες τὸν φοβήθηκαν, γιατί ἦταν πολὺ ἐπιθετικός. Μὴ μπορώντας νὰ τὸν πιάσουν καὶ νὰ τὸν πειρορίσουν, ἀναγκάστηκαν νὰ τὸν πυροβολήσουν. Τὸ ἄγριο ζῶο ψώφησε. 
 
Μέχρις ἐδῶ τίποτε τὸ συνταρακτικὸ δὲν ὑπάρχει. Ἄγριο ζῶο ἦταν, ἐπικίνδυνο γιὰ τὴ ζωὴ ἀνθρώπων, τελικὰ ψώφησε. Τὸ ὄντως συνταρακτικὸ καὶ ἐξοργιστικὸ εἶναι, ὅτι αὐτομάτως ξεσηκώθηκαν ὅλες οἱ φιλοζωικὲς ὀργανώσεις τῆς Ἑλλάδος. Διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, ψηφίσματα, ἀνακοινώσεις..., ὅλα γιὰ ἕνα ἄγριο ζῶο! Καὶ ὅταν σὲ μία μόνο ἡμέρα 800 περίπου ἀνθρώπινα βρέφη, κυοφορούμενα ἔμβρυα, ζωντανὲς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, δολοφονοῦνται μὲ τὶς ἀμβλώσεις, πολτοποιοῦνται μὲ ἀπάνθρωπο ἀπερίγραπτο τρόπο, δὲν ἀκούγεται οὔτε ἕνα «Μή! Εἶναι ἄνθρωπος! Μὴ σκοτώνετε παιδάκια. Εἶναι ἀγγελούδια!». Δὲν χύνεται οὔτε ἕνα δάκρυ γιὰ τὸ σφαγιασμὸ τῶν ἀθωοτέρων ἀνθρωπίνων πλασμάτων. 
 
• Ὥστε, κύριοι ὅλων τῶν πολιτικῶν παρατάξεων, ἕνας χιμπατζὴς ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπό χιλιάδες παιδιά; Ὥστε, κύριοι τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος, ξεχωριστὴ ἀγάπη θὰ δείξετε γιὰ τὴν τύχη τῶν χιμπατζήδων, καὶ δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, ὅτι ὅλο τὸ περιβάλλον πλημμύρισε ἀπό τό αἷμα τῶν ἀθώων, τῶν ἀγεννήτων παιδιῶν; 
 
• Ὅσοι πάνω ἀπό τὸν ἄνθρωπο βάζετε ἕνα σκυλάκι, ἕνα γατάκι, ἕνα χιμπατζή, μήπως ὄντως ἔχετε πιστεύσει, ὅτι δὲν εἶστε ἄνθρωποι, ἀλλ᾽ εἶστε χιμπατζῆδες, καὶ μάλιστα ἄγριοι; 
 Share

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Bεβαίως και η εσκεμμένη θανάτωση ζώου, που και αυτό ο Μεγαλοδύναμος το έπλασε, είναι έγκλημα... Όμως η εμβρυοκτονία και γενικά η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής είναι το υπέρτατο έγκλημα και ασυγχώρητο ... Καθ΄ εικόνα και ομοίωση του Θεού πλάστηκαν οι άνθρωποι ... και τα έμβρυα είναι η αρχή της ζωής. Και όποιοι αφαιρούν αυτές τις ζωές είναι δολοφόνοι ....

Η άμβλωση είναι η εγκληματική πράξη κατά την οποία το έμβρυο (ή περισσότερα έμβρυα) και ο πλακούντας απομακρύνονται από τη μήτρα της γυναίκας, διακόπτοντας την εγκυμοσύνη και οδηγώντας το έμβρυο (ή τα έμβρυα) στο θάνατο.
Γίνεται με εκκένωση της μήτρας πρώτα με το αναρροφητικό ξύστρο και μετά με ολοκλήρωση και έλεγχο με το οξύ μεταλλικό ξύστρο ....δηλ. κάτι σαν γκιλοτίνα....
Έχοντας υπόψη τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης και συγκεκριμένα στο έργο του περί κατασκευής του ανθρώπου, στο οποίο αναλύει και το προαναφερθέν χωρίο, αναφέρει ότι ψυχή και σώμα έρχονται ταυτοχρόνως στην ύπαρξη γιατί εάν προηγείτο το ένα από τα δύο συστατικά θα υποβιβαζόταν ως ελλιπής η δύναμη του δημιουργού, και αυτό γιατί θα αποδεικνυόταν ανίκανος να δημιουργήσει ταυτόχρονα τα δύο στοιχεία, σώμα και ψυχή.– Σώμα και ψυχή έχουν μία κοινή και ταυτόχρονη αρχή της υπάρξεώς τους. Το αρχικό θείο θέλημα.
Οι Ιεροί Κανόνες καταδικάζουν την άμβλωση – έκτρωση ως φόνο και μάλιστα την εντάσσουν στους εκουσίους και θεληματικούς φόνους.
ΑΑ


Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.