Τελευταίες αναρτήσεις

27 Νοεμβρίου 2011

Μᾶς «τελείωσε» τὸ «σωματίδιον τοῦ Θεοῦ»!

Από το ιστολόγιο Φιλονόη

Ὡς ἀναγνώστης τῶν ἐπιστημονικῶν εἰδήσεων, παρακολουθῶ κάπως πιὸ προσεκτικὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὶς ἔρευνες γύρω ἀπὸ τὸ σωματίδιο τοῦ Χίγκς, ἢ διαφορετικῶς τὸ «σωματίδιον τοῦ θεοῦ».

Αὐτὸ μοῦ δίδει τὴν δυνατότητα πλέον νὰ μπορῶ νὰ ἐκφέρω μίαν ἄποψι, ἴσως ὄχι τόσο ἐπιστημονική, ἀλλὰ σίγουρα βασιζομένη σὲ ἐπιστημονικὲς καταγραφές.

Διαβάζω σήμερα πὼς οἱ ἔρευνες γιὰ τὴν ἀπόδειξι τοῦ ἐν λόγῳ σωματιδίου ὁδεύουν πρὸ τὸ τέλος τους.

Στενεύει ο κύκλος των ερευνών γύρω από το “ σωματίδιο του Θεού”

Κορυφώνεται σταδιακά η αγωνία στους διεθνείς επιστημονικούς κύκλους, ιδίως στον χώρο της Φυσικής, καθώς όσο στενεύει ο κύκλος των ερευνών γύρω από το μποζόνιο του Χιγκς, το λεγόμενο και ”σωματίδιο του Θεού”, τόσο λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να βρεθεί. Αν η ολοένα αυξανόμενη πιθανότητα να μην υπάρχει, καταστεί τελικά βεβαιότητα, κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και μέσα στον ερχόμενο μήνα, τότε οι φυσικοί θα πρέπει να ξανασκεφθούν όλο το θεωρητικό οικοδόμημά τους.

Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) Τζέιμς Γκίλις, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, ξεκαθάρισε ότι οι μέχρι τώρα έρευνες των ομάδων ATLAS και CMS του μεγάλου επιταχυντή έχουν αποκλείσει το σωματίδιο-φαντομάς να έχει μάζα μεγαλύτερη των 141 GeV (γιγαηλεκτρονιοβόλτ) ή μικρότερη των 11 GeV. Έτσι, έχει απομείνει ένα εύρος 114-141 GeV, στο οποίο έχουν πλέον επικεντρωθεί οι έρευνες. Αν ούτε σε αυτό το εύρος μάζας βρεθεί το σωματίδιο, τότε αρχίζουν τα δύσκολα για το ”Καθιερωμένο Μοντέλο” της σωματιδιακής φυσικής. (ἀθηναϊκόν-μακεδονικὸν πρακτορεῖον εἰδήσεων)

Αὐτὸ σημαίνει πὼς τὰ δισεκατομμύρια τῶν εὐρόπουλων καὶ τῶν δολαρίων ποὺ ἔχουν ἐπενδυθεῖ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι τὰ ξεχνᾶμε.

Νὰ τὸ θέσω διαφορετικῶς.

Ὅλα μας τὰ χρήματα πηγαίνουν σὲ ἕναν κεντρικὸ κουμπαρᾶ.

Αὐτὸς ὁ κεντρικὸς κουμπαρᾶς ὑπάρχει, θεωρητικῶς τοὐλάχιστον, γιὰ τὴν συντήρησι τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τῆς ὑγείας, τῶν συντάξεων, τῆς κοινωνικῆς μερίμνης, τῆς ἀσφαλείας, τῆς παιδείας καὶ ὅλων τῶν δομῶν ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν κοινωνία μας.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι. Δυστυχῶς.

Τὰ πρῶτα ζητήματα ποὺ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ αὐτὸν τὸν κουμπαρᾶ, εἶναι ἡ διασφάλισις τῶν θέσεων ποὺ κατέχουν οἱ κρατοῦντες. Δῆλα δή ἡ χρηματοδότησις τους πρὸ κειμένου νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ συντηροῦν τοὺς μηχανισμούς.

Κατόπιν, τὸ ἐπόμενον ζήτημα ποὺ καλύπτει, εἶναι ἡ περιφρούρησις τῶν παραπάνω. Ἀστυνομία, μέσα παρακολουθήσεως, ὁπλισμός, χημικά, ῥουφιᾶνοι, παρακράτος καὶ πολλὰ ἴσως ἀκόμη ποὺ μοῦ διαφεύγουν.

Αὐτομάτως λοιπὸν ἔχουμε ἕνα πολὺ μεγάλο τμῆμα τῶν χρημάτων μας ποὺ «ἀλλαξοδρομοῦν», δίχως νὰ μᾶς ἐνημερώσουν ποτὲ γιὰ τὴν πορεία τους. Ἐὰν φυσικὰ περισσέψουν κάποια χρήματα, τότε ἴσως νὰ περάσουν στὴν παιδεία*, στὴν ὑγεία, στὴν μέριμνα… (*Τὴν παιδεία τὴν τροφοδοτοῦν μὲ συγκεκριμένον τρόπο ὡςτε νὰ κρατοῦν σὲ κατάστασι πνευματικῆς καταστολῆς ὁλόκληρους πληθυσμούς.)

Δῆλα δή, ἐὰν περισσέψουν χρήματα, τότε ἴσως νὰ γίνῃ ὁ βίος μας ἀνεκτός.

Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς λένε, ποὺ δὲν συζητιέται καὶ ποὺ μᾶς κοστίζει ἐπίσης πανάκριβα, εἶναι τὸ τμῆμα τῆς ἐρεύνης, ποὺ ὅμως οὐδόλως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητος.

Γιὰ παράδειγμα, οἱ ἔρευνες γύρω ἀπὸ τὸ σωματίδιον ἔχουν ξεκινήσει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ἔχουν βρεθεῖ κι ἔχουν ἐπενδυθεῖ χρήματα, πάρα πολλὰ χρήματα, ἀλλὰ οὐδεῖς ἀναρωτιέται ἀπὸ ποῦ!

Τὰ χρήματα αὐτὰ ἀγαπητοί μου εἶναι τὰ δικά μας χρήματα!

Εἶναι τὰ χρήματα ποὺ δὲν θὰ λάβουμε ποτὲ ὡς σύνταξι, ποὺ δὲν θὰ λάβουμε ποτὲ ὡς περίθαλψι καὶ ποὺ δὲν θὰ δοῦμε ποτὲ νὰ ἐπιστρέφουν σὲ ἐμᾶς. Καὶ εἶναι πάρα πολλά! Μὰ πάρα πολλά!

Ἔρχονται λοιπὸν τώρα καὶ ἀνακαλύπτουν πὼς τόσες ἔρευνες, τόσα κονδύλια, τόσος χρόνος ἦταν περιττά!

Δῆλα δή, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς κλέβουν οἱ τραπεζῖτες καὶ οἱ τοκογλύφοι, ἀνακαλύπτουμε πὼς ὅσα περίσσεψαν, ἐὰν περίσσεψαν, τὰ χάσαμε ἐπίσης!

Τόσος κόπος, τόσος πόνος, τόσος ἱδρώτας ἀπὸ τόσα ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στὰ σκουπίδια!

Σᾶς ἐξήγησε κάποιος τό γιατί;

Σὲ ἐμέναν ὄχι!

Τὸ μόνον ποὺ συνειδητοποιῶ εἶναι πὼς μεγαλώνουν τὰ χρέη μου δίχως νὰ ἔχω δανειστεῖ τίποτα. Τὸ μόνον ποὺ ἀνακαλύπτω καθημερινῶς εἶναι πὼς βουλιάζουν οἱ κοινωνίες μας στὴν φτώχια, δίχως νὰ ἔχουμε πάψει οὔτε μίαν ἡμέρα νὰ δουλεύουμε. Τὸ μόνον ποὺ μὲ πονάει εἶναι ὅτι τελικῶς δὲν ἦταν τὸ χρῆμα τὸ ζητούμενον ἀλλὰ πολλὰ ἄλλα θέματα, ποὺ λίγοι ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀντιλαμβάνονται.

Καὶ κάτι ἀκόμη.

Ἴσως ὡς ἀντίλογος ἐκφραστῇ ἡ ἄποψις πὼς ἡ συγκεκριμένη ἔρευνα ἀπέτυχε ἀλλὰ κάποιες ἄλλες θὰ ἐπιτύχουν.

Λᾶθος ἀγαπητοί μου!

Ἡ ἔρευνα ἔχει πεθάνει ἐδῶ καὶ χρόνια!

Τὰ μόνο τμήματά της ποὺ χρηματοδοτοῦνται δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀναβάθμισι τῆς ποιότητος ζωῆς μας ἀλλὰ μὲ συγκεκριμένη στόχευσι. Ὅλος ὁ πλανήτης δουλεύει γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο. Γιὰ τὴν παραγωγὴ πλούτου, πρὸ κειμένου νὰ πραγματοποιηθῇ ἔρευνα ποὺ ὅμως τὰ ἀποτελέσματά της θὰ δολοφονήσουν τὴν ἀνθρωπότητα.

Βαρὺ ὡς πληροφορία κάτι τέτοιο! Κι ὅμως… Καμμία ἔρευνα πλέον δὲν στοχεύει στὴν διατήρησι τῆς ἀνθρωπότητος ἐπὶ τοῦ πλανήτου! Μὴν στέκεστε στὰ μικρὰ καὶ περιφερειακά. Δεῖτε στὸ βᾶθος. Ἐκεῖ ποὺ πέφτει τὸ πολὺ χρῆμα. Ἒκεῖ ποὺ ἀπασχολοῦνται τὰ μεγαλύτερα κεφάλια τοῦ πλανήτου. Ἐκεῖ ποὺ ἀναζητοῦν περίεργα σωματίδια. Ἐκεῖ νὰ ἑστιάσετε. Καὶ μετὰ θὰ καταλάβετε.

Φιλονόη.

Δείτε παλαιότερη ανάρτησή μας για το CERN ΕΔΩ
Share

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έλα μωρέ κυρία Φιλονόη μου...
τι βουρλίζεσαι...πήγαινε μανδάμ και κάνε κάτι ευχάριστο...δεν είναι αυτά σκέψεις για κυρίες...
άσε. οι άντροι ξέρουν καλύτερα...

Φιλονόη είπε...

Άναρωτιέμαι εἰλικρινῶς μὲ πιό δικαίωμα ἀλλοιώνετε τὸ κείμενό μου.
Ἀναρωτιέμαι ποῦ βρήκατε τὸ δικαίωμα νὰ παραποιήσετε τὸ κείμενό μου καὶ νὰ τὸ ἀποκόψετε ἀπὸ τὸ πολυτονικό.
Ἐὰν ἔως άὔριο τὸ πρωΐ δὲν ἐπαναφέρετε τὸ κείμενο μου στὴν ἀρχικὴ του μορφή, θὰ ἐπικοινωνήσῃ μαζύ σας ὁ δικηγόρος μου. Ἐπίσης, μία κι ἔχω πολλὰ μαζεμένα, σᾶς δίδω τὸν λόγο μου πὼς θὰ τὸ φθάσω ἔως τὰ δικαστήρια.
Ἐὰν τὸ κείμενον ἐπανέλθῃ στὴν ἀρχική του μορφή, πολυτονισμένο, ξεχᾶστε τὴν παρέμβασι.
Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσι θὰ ἐπέμβῃ ἡ δικαιοσύνη.
ΑΠΑΙΤΩ λοιπόν, ἢ τὸ κείμενον νὰ ἐπανέλθῃ στὴν μορφή ποὺ ἐνεγράφῃ ἢ νὰ ἀποσυρθῇ ἄμεσα.
Φιλονόη

Φιλονόη είπε...

Στὸ μεταξὺ ἀξιώνω νὰ δημοσιευθῇ τὸ σχόλιό μου, διότι δὲν εἶναι ὑβριστικὸ καὶ διότι ἀποκαθιστᾶ τὴν τάξι.(Ἔχω κρατήσει ἀντίγραφο τῶν σχολίων μου.)

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Καταρχήν αγαπητη Φιλονόη πρέπει να σε ευχαριστήσω αφού τελικως μου επετρεψες να αναδημοσιεύσω την ενδιαφερουσα αναρτηση σου.... αφου θα μπορουσες να το απαγορεύσεις με κάθε δικαίωμα.

Κατα δευτερον οπως είδες αμεσως με την παροτρυνση σου επανεφερα το πολυτονικο το οποίο δεν ειναι αντιπαθές σε μενα καθε άλλο... απλα παρουσιάζει κακή εικόνα καθως οι συγκεκριμενες γραμματοσειρες που χρησιμοποιουνται στους υπολογιστες παραμορφώνουν όσα γραμματα έχουν τονους και πνευματα!!!!

Επίσης να σε ενημερωσω οτι εκτος της απαλειψης του πολυτονικου καμια άλλη λεκτικη παρέμβαση δεν έκανα στο κειμενο σου....

Τα σχολια σου τα εβαλα και ομολογω οτι δεν ειναι υβριστικά....

Ειναι ομως απειλητικά κι αυτο δεν χρειαζοταν...
Με ενα απλο εμαιλ σε εμενα που ειναι διαθεσιμο για ολους μπορουσες να μου κανεις την υποδειξη και αμεσως θα την εφαρμοζα αφού οπως κι εσυ λες ειναι δικο σου πνευματικο δημιουργημα κι αυτο ειναι το δικαιο.

Οποτε δεν καταλαβαινω ουτε τον τονο σου ουτε τα περι δικηγορων και δικαστηρίων..... που σου υπενθυμιζω οτι δεν εχουν καμια δυναμη κατα οποιουδήποτε ιστολογίου....
τα οποία αποτελουν προσωπικα ημερολογια των διαχειριστων τους....οι οποίοι έχουν δικαιωθεί κατά όλων των δικομανών (που προσπαθούν ακόμα και την ανωνυμία τους να πληξουν) με πληθος αποφάσεις δικαστηριων.

Ο αγραφος ομως νομος των ιστολογων περι της κλοπης πνευματικης ιδιοκτησίας ειναι αυτος που εχει δυναμη και αυτον υπακούω κι εφαρμόζω κι αυτον εχω κι εγω απαιτηση να εφαρμοζουν κι ολοι οι άλλοι.

Επίσης δεν καταλαβαίνω την εκφραση σου "μια κι εχω πολλά μαζεμενα"....
Με ποιον; με εμας;
Δεν θυμαμαι να κάναμε κατι λαθος ή να ειχαμε καμια συνεργασία στο παρελθόν....

Τελος παντων επειδή δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σου και δεν εχω άλλωστε κανενα λογο....
Σου ζητώ συγνώμη αν σε συγχισα και παρακαλω να ηρεμήσεις.
Και προπαντός όχι απειλες σε εμενα...
Και δεν το λεω σαν προειδοποίηση απλα μπορείς να μου λες οτι θέλεις με ένα απλο εμαιλ στο

koukthanos@gmail.com

και σε διαβεβαιώνω ότι κάθε σου παρακληση ή υποδειξη θα γίνει άμεσα σεβαστή.

Σε ευχαριστω

Φιλονόη είπε...

Πέραν τοῦ ἀγράφου νόμου τῶν ἱστολόγων, ὑπάρχουν καὶ οἱ νόμοι περὶ πνευματικῶν δικαιωμάτων.
Αὐτά, ἐὰν κάποιος κάτσῃ καὶ τὰ μελετήσῃ, θὰ διαπιστώσῃ πὼς δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ ἀναπαράξουμε κάποιο κείμενο δίχως νὰ σεβαστοῦμε ἀπολύτως τὴν ἰδιαιτερότητα γραφῆς καὶ τὴν ἀνορθογραφία, ἐὰν ὑφίσταται, ἀκόμη καὶ λέξεις ποὺ δὲν συμφωνοῦμε μαζύ τους.
Μπορεῖς νὰ ἀναζητήσῃς τὰ περὶ πνευματικῶν δικαιωμάτων σὲ ὁποιονδήποτε δικηγόρο ἢ στοὺς νόμους τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως.

Τὸ «πολλὰ μαζεμένα» ἀφορᾷ στὴν συστηματικὴ κλοπή (ξέρω τί γράφω) κειμένων μου,(κι ὄχι μόνον δικῶν μου) τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται εἶτε δίχως ὑπογραφή μου, εἶτε ἀλλοιωμένα, εἶτε πετσοκομμένα.
(Οἱ καταγραφὲς καὶ οἱ καταγγελίες δὲν ἀφοροῦν μόνον στὶς δικές μας ἀναρτήσεις ἀλλὰ καὶ σὲ ἀμέτρητα κείμενα τοῦ διαδικτύου. Ἔχω μαζέψει ὑλικὸ γιὰ πολλὰ ξεκαθαρίσματα!)

Στὸ ἱστολόγιον ἔχω κάνει καὶ καταγραφές καὶ καταγγελίες καὶ φυσικά, πολὺ πρὶν περάσω σὲ αὐτὲς, εἶχα παραμείνει στὴν εὐγενὴ σύστασι.
Ἐὰν σὲ κάλυψα, ἔχει καλῶς, διαφορετικῶς μπὲς στὸ κείμενον «γῦπες» καὶ θὰ καταλάβῃς σὲ τί ἀναφέρομαι.

Ὁ κυβερνοχῶρος εἶναι πλέον ἀρκετὰ ἐξελιγμένος καὶ μπορεῖ κάποιος νὰ ἐπιλέξῃ τῦπο γραφῆς ὡςτε τὰ κείμενα νὰ εἶναι ὁμοιόμορφα, δίχως μικρὰ καὶ μεγάλα γράμματα στὴν ἴδια λέξι. Αὐτὸ σημαίνει πὼς δὲν ἢξερες ἢ δὲν ἤθελες νὰ δοκιμάσῃς τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τύπου γραφῆς. Ἐπέλεξες νὰ ἀλλοιώσῃς ἕνα κείμενο, τὸ ὁποῖον ἐνεγράφῃ στὸ πολυτονικό. Κι αὐτὸ γιὰ ἐμένα εἶναι πάρα πολὺ σοβαρό. Εἶναι προσβολή! Ἔτσι μόνον μπορῶ νὰ τὸ ἐκλάβω!
Γράφω σὲ πολυτονικὸ καὶ εἶναι θέμα ἀρχῆς καὶ σεβασμοῦ (καὶ δεοντολογίας, ἐὰν θέλῃς) νὰ γίνεται σεβαστό.
Εἶναι τὰ χειρότερά μου. Νὰ μοῦ κόψουν τοὺς τόνους καὶ νὰ μοῦ πειράξουν κείμενο. Ἀκολουθεῖ ἡ πνευματική κλοπή, ὡς ἐνόχλησις, αὐτῶν τῶν δύο.

Ἐφ' ὅσον ὅμως τὸ διόρθωσες, ἀπὸ τὴν πλευρά μου τὸ θέμα κλείνει ἐδῶ.
Ὅσο γιὰ τὶς δικομανίες καὶ τὶς δικολαγνεῖες, σὲ πληροφορῶ πὼς ἔχω μίαν μόνον φορὰ στὴν ζωή μου προσέλθει σὲ δικαστήριο ὡς μάρτυρας. Ἀλλὰ στὸ θέμα τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων, εἶμαι ἀποφασισμένη νὰ τὸ προχωρήσω στὰ ἄκρα.

Διότι παρ' ὅ,τι ὑφίσταται ἡ ἀναγκαία νομοθεσία, ὅλοι ἰσχυρίζονται πὼς τὸ θέμα εἶναι «ἠθικῆς τάξεως καὶ καλῆς θελήσεως».
Μάλλιστα, κάποια ἱστολόγια ποὺ κερδοφοροῦν (καὶ πολὺ καλὰ κάνουν), βάσει τοῦ νόμου, καὶ βάσει τῆς δικῆς μου δηλώσεως γιὰ μὴ κερδοσκοπικὴ χρήσι τῶν κειμένων μου, εἶναι ὑποχρεωμένα, νὰ μοῦ καταβάλουν τὸ ἀντίστοιχον μέρισμα ποὺ ἀναλογεῖ στὶς δικές μου ἀναρτήσεις.
(Προσωπικῶς ἀδιαφορῶ ἐν τελῶς γιὰ τὴν κερδοφορία. Πολλῷ δὲ μᾶλλον γιὰ τὴν κερδοφορία τῶν ἄλλων. Ἀλλὰ δὲν γίνεται καὶ νὰ μὴν σέβονται τὸν γράφοντα καὶ νὰ τοῦ ἀλλάζουν τὰ φῶτα στὶς ἀλλοιώσεις καὶ νὰ πίνουν εἰς ὑγείαν τοῦ κορόιδου! Νισάφι! Πολὺ ἡ Ὕβρις καὶ πνιγήκαμε!)

Ἀπειλές; Θεωρεῖς πὼς ἀπείλησα;
Λᾶθος. Δὲν ἀπείλησα. Ἐνημέρωσα καὶ προειδοποίησα. Ἀπειλὴ θὰ ἦταν ἡ ἀπειλή. Δῆλα δή ἡ μεταφορὰ τῆς ὑποθέσεως στὸν δικηγόρο μου. Ἐγὼ σὲ ἐνημέρωσα. Δίδοντας καὶ μεγάλην πίστωσι χρόνου γιὰ νὰ ἀποφασίσῃς πῶς θὰ τὸ χειριστῇς.

Σαφῶς καὶ δὲν σὲ ἐνημέρωσα μὲ τὸν εὐγενέστερο τρόπο. Ἀλλὰ ὅπως πρὸ ἀνέφερα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θέμα ἀρχῆς, τὸ νομικὸ μέρος τῆς ὑποθέσεως, τὸ ἤδη βεβαρυμένο παρελθόν κάποιων (μὲ ἐσᾶς δὲν εἶχα ποτὲ πρόβλημα) σήμερα διαπιστώνω τὴν ἀτονικὴ μορφὴ τοῦ κειμένου μου. Πιστεύεις πώς κάτι τέτοιο εἶναι ἠθικό καί δίκαιον; Πιστεύεις πώς δέν ἔπρεπε νά ἐρωτηθῶ γιά αὐτήν τήν ἀποφασί σου; Δικό μου κείμενον εἶναι σέ τελική ἀνάλυσι. Ἔχω κάθε δικαίωμα νά ἀποφασίζω τόν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θά ἐμφανίζεται.

Αὐτὰ πρὸς ἀπάντησι στὰ ἐρωτήματά σου καὶ στὶς τοποθετήσεις σου.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ταχυτάτη ἀνταπόκρισι, γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κειμένου μου στὴν ἀρχική του μορφή καὶ γιὰ τὴν ἐπικοινωνία.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Δὲν ἔχω κάτι προσωπικὸ μαζύ σου. Οὔτε μὲ κανέναν ἄλλον. Εἶμαι ἀκραῖα δύστροπη καὶ θυμωμένη ὅταν μοῦ παραβιάζουν ἀρχές. Βλέπεις, ὅλοι μας ἔχουμε τοὺς «κάλους» μας, μαζὺ μὲ τὰ καλὰ μας καὶ τὰ καλλίτερά μας.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Αγαπητη Φιλονόη χαιρομαι που ολα διευκρινιστηκαν...
Ποτε δεν θα εβαζα αναρτηση σου ή οποιουδηποτε άλλου χωρις πηγη.
Και τις αρχες μου μπορεις να τις διαβασεις και στο κατω μερος της αρχικης σελιδας....

Σου ζητησα συγνωμη και ελπιζω το θεμα να εχει λυθει.

Παντως αν εξαιρεσεις το ευερεθιστον του χαρακτηρα σου... μπορω να πω οτι μοιαζουμε... καθως κι εγω δεν εχω βρεθει ποτε σε δικαστηριο παρα μια φορα ως μαρτυρας.
Για την κλοπη που γινεται στο διαδικτυο ειμαι μαρτυρας σαν παλιος ιστολογος... Κι εμενα μου εχουν κλεψει πολλα θεματα... τι να πεις; Το κακο ειναι οτι τους το επισημαινεις κι αυτοι στον κοσμο τους...
Δεν εχεις αδικο οτι καποτε θα επρεπε να τους κυνηγησουμε αυτους τους τυπους...
Και να σου πω την αληθεια εχω σκεφτει να τους ξεφωνιζουμε τα ιστολογια.... και να τους κανουμε ξεφτιλα. Νομιζω οτι θα τους ποναγε αρκετα.

Επισης το ιδιο με σενα αδιαφορω κι εγω για την κερδοφορία και γι αυτο δεν υπαρχει η παραμικρη εμπορικη διαφήμιση στο ιστολογιο μας....

Παντως λυπαμαι που "εφαγα" την δυστροπία και τον θυμωσου που εχει αιτια άλλους χωρις να φταίω... δεν πειραζει.

Ελπιζω από εδω και περα να εχουμε μια καλη συνεργασία.
Μπορεις να παιρνεις ότι θέλεις χωρις να με ρωτας.
Και θα επιθυμουσα να μου στειλεις ενα μηνυμα στο εμαιλ μου για να εχω το εμαιλ σου για να μπορουμε να ανταλλασουμε μηνυματα εκτος σχολιων....

Σε ευχαριστω.

ΘΑΝΟΣ

Φιλονόη είπε...

Ἐν τάξει Θᾶνε, θὰ τὸ δοῦμε. Κρατῶ τὸ ἠλεκτρονικό σου ταχυδρομεῖο καὶ κρατᾶς τὸ δικό μου.
Πάντως ἐπεὶ δὴ ἑτοιμάζω νέον χῶρο, θὰ ἔχω «διαφημίσεις» ἀλλὰ μόνον γιὰ προβολὴ ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων. Κάτι ποὺ πιστεύω πὼς πάσχει πάρα πολὺ καὶ πρέπει νὰ τὸ στηρίξουμε μὲ κάθε τρόπο.
Θὰ σὲ ἐνημερώσω τὶς ἐπόμενες ἡμέρες.
Καλημέρα.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Ενταξει αγαπητη μου φιλη.
Ευχαριστω

Ανώνυμος είπε...

Φιλονόη
γάνωσε το κέρατο, παντού όπου χρειάζεται γάνωμα.
Προσωπικά συμμερίζομαι την οργή σου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.