Τελευταίες αναρτήσεις

9 Ιανουαρίου 2019

Προς νέα συστήματα oλοκληρωτικής εξουσίας

Οσα συγκεντρώνει το 1/10 των κατοίκων της γης συγκεντρώνει τό 90% του υπολοίπου πληθυσμού. Ο μισός πληθυσμός της γης χρονίως υποσιτίζεται 

Από τον Σαράντο Ι. Καργάκο

Η πολιτική, στήν πράξη καί ὄχι στή θεωρία, δέν εἶναι ἄσκηση φιλανθρωπίας, εἶναι ἄσκηση συμφερόντων. Ὅπως ἔχει γράψει ὁ Τζών Κέννεθ Γκαλμπραίηθ στό βιβλίο του «Ὁ Θρίαμβος-Μυθιστόρημα τῆς σύγχρονης διπλωματίας» γιά τούς παλαιότερους πολιτικούς, οἱ προειδοποιήσεις γιά κάποιες δυσμενεῖς ἐξελίξεις «ἔχουνε ἕνα κάπως ἱερουργικό χαρακτῆρα σάν τίς προειδοποιήσεις περί αἰωνίου κολάσεως στή λειτουργία τῆς Ἐπισκοπιανῆς Ἐκκλησίας» (σ.165). Δέν ξέρω τί γίνεται καί τί λέγεται στήν Ἐπισκοπική Ἐκκλησία καί, συνεπῶς, δέν ἔχω ἄποψη. Ξέρω, ὅμως, τί γινόταν καί τί γίνεται στήν πολιτική. Μπορεῖ ὁ Ἀριστοτέλης νά τήν ὅριζε ὡς «ἐπιστήμη τά καλά καί τά δίκαια σκοπουμένη» ἀλλ’ αὐτή μᾶλλον πρός τό ἄδικο σκοπεῖ. 

Ἀφότου τό 1960 ὁ Ἀμερικανός ἐπικοινωνιολόγος Marshall McLuhan ἔπλασε τόν ὅρο «Παγκόσμιο χωριό» καί, ἀκολούθως, ὡς προέκταση πολιτικο-οικονομική, ἄρχισε ὁ χορός τῆς λεγομένης παγκοσμιοποιήσεως (globalisation), διαχύθηκε τότε σέ ὅλη τήν οἰκουμένη ἡ ψευδής ἀντίληψη ὅτι θά πάψουν τά μίση μεταξύ τῶν κρατῶν, ὅτι ὅλοι θά ζοῦν ἀδελφωμένοι σ’ ἕναν κόσμο χωρίς σύνορα καί ὅτι ὁ παγκόσμιος πλοῦτος θά γίνει κοινό ἀγαθό μέ τή διεύρυνση τῶν ἀγορῶν, μέ τίς χαμηλές τιμές τῶν παραγομένων ἀγαθῶν, μέ τήν προστασία τῶν ἐργαζομένων καί μιά περισσότερο σεβαστική συμπεριφορά πρός τόν πλανήτη πού μᾶς φιλοξενεῖ. Ὅλα ὅμως πῆγαν στραβά. Τά μίση μεταξύ τῶν κρατῶν διογκώθηκαν, οἱ ἀντιθέσεις τῶν μεγάλων κρατῶν, πού τώρα δέν εἶναι ἰδεολογικές ἀλλά οἰκονομικές, αὐξήθηκαν, τά μεροκάματα καί οἱ συντάξεις τῶν ἐργαζομένων μειώθηκαν καί ὁ πλοῦτος, πού ὁμολογουμένως αὐξήθηκε, ἔγινε πλοῦτος ὀλιγωτέρων ἀτόμων καί κατ’ ἐλάχιστον πλοῦτος τῶν πολλῶν. Ὅσα συγκεντρώνει τό 1/10 τῶν κατοίκων τῆς γῆς συγκεντρώνει τό 90% τοῦ ὑπολοίπου πληθυσμοῦ. Ὁ μισός πληθυσμός τῆς γῆς χρονίως ὑποσιτίζεται.

Διερωτᾶται εὔλογα ὁ ἁπλός πολίτης: Πρίν μποῦν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τά περισσότερα κράτη τῆς Εὐρώπης εἶχαν μία σταθερή οἰκονομία, πιθανῶς καί μέ κάποια ἀναπηρία ἐλαφρᾶς μορφῆς. Σάν μπῆκαν στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ἡ ἀναπηρία αὐξήθηκε. Ὅλα σχεδόν τά νεοείσακτα κράτη στηρίζονται στά δεκανίκια μιᾶς δανειακῆς πολιτικῆς, πού δέν ἀπηχεῖ στήν ἀνάπτυξη τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς. Πιθανῶς καί τό λάδι αὔριο νά μᾶς ἔρχεται συσκευασμένο ἀπό τή Γερμανία! Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί ὄχι μόνο στήν Κεντρική καί Νότια Ἀμερική, στίς σχέσεις τους –φιλικές φυσικά!– μέ ἄλλες μικρότερες καί ὑποτελεῖς δυνάμεις, μποροῦν νά ἀνατρέψουν ἤ νά καταστρέψουν ἕναν πολιτικό, σπάνια ὅμως, ἄν ὄχι ποτέ, μποροῦν νά ἐπιβάλουν σύστημα πραγματικῆς δημοκρατίας καί συνθῆκες ὑγιοῦς οἰκονομίας. 

Ὁ «Πολυμεττερνίχος» τῶν ΗΠΑ, ὁ πολύς Κίσσινγκερ, τό εἶχε συλάβει ἐνωρίς, μαθητεύοντας στά διδάγματα τῶν Ντάλλες, Χοῦβερ καί λοιπῶν, μόνο πού προσπάθησε νά τοῦ δώσει ἕναν χαρακτῆρα πιό φινετσᾶτο, ἐπιστημονικό. Τώρα ὁ Τράμπ, πού δέν ἦταν τυχαία ἐπιλογή, λειτουργεῖ χωρίς τή φινέτσα τοῦ Κίσσινγκερ ἀλλά μέ τρόπο γουέστερν. Εἶναι ὁ Τζών Γουαίην τῆς σύγχρονης πολιτικῆς. Ὡστόσο, σάν ἐπιχειρηματίας κατανόησε αὐτό πού εἶχε διδάξει ὁ Τσῶρτσιλ: «Ποτέ νά μήν ἔχεις ἐμπιστοσύνη στόν ἄνθρωπο πού μιλᾶς. Ποτέ νά μήν ὑποχωρεῖς, παρά μόνο στή βία». Ἔτσι, ἀντί νά συνεχίσει τό «νταηλίκι» πρός τή Β. Κορέα, δέν ἀποκλείεται νά τήν κερδίσει μέ... ἐπενδύσεις!

Ὅσο γιά τό ἀντίπαλο δέος, τή Ρωσσία, πρέπει νά ποῦμε ὅτι, κάτω ἀπό τά κατά καιρούς ἰδεολογικά ἐπικαλύμματα, συνεχίζει τήν πολιτική πού χάραξαν ὁ Μεγάλος Πέτρος καί ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη. Ὁ Πούτιν, παρά τή μικροσωμία του, εἶναι ἀντίγραφο τοῦ Μ. Πέτρου, πού ἦταν περίπου 2 μέτρα ἄνδρας! Θέλει ἐπέκταση, θέλει ζῶνες ἐπιρροῆς. Θά χρησιμοποιήσει ὡς ὅπλα καί τόν σλαβισμό καί τήν Ὀρθοδοξία. Πιθανῶς, μελλοντικά, ὅλα τά ἑλληνορθόδοξα Πατριαρχεῖα νά γίνουν ρωσσικά. Ἄρχισε ἤδη πρό ἐτῶν ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος. Πλῆθος νέες ἐκκλησίες ἐδῶ καί στήν Κύπρο ἔχουν ρωσσόσχημη κατασκευή μέ κρεμμυδοειδῆ τροῦλλο. Τυχαῖο; Μοιραῖα, οἱ ρήξεις θά εἶναι ἀναπόφευκτες. Τοῦτο φαίνεται ἀπό τήν κατάσταση στή Β. Συρία, ὅπου κανείς δέν ξέρει ποιός βαρεῖ καί ποιόν βαρεῖ.

Ὡστόσο, ἡ δημοκρατία ὡς ὄνομα θά διευρύνεται. Μόνο πού ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν κατευθυνόμενες δημοκρατίες, ὅπως τώρα καί ἡ δική μας, ὅπου χρειάζεται εἰδική ἄδεια στό χωριό γιά νά φτιάξεις κοτέτσι μέ κόττες! Μόνο ἐκτροφή, ἀνατροφή, συγκατοίκηση μέ σκυλιά ἐπιτρέπεται, γιά νά γίνεται κατανάλωση ξένων εἰδικῶν τροφῶν. Ὁ ἀναγνώστης εὔλογα θά ἀναρωτηθεῖ: Πρός τά ποῦ βαδίζουμε τελικά; Τό 2001 εἶχα βγάλει ἀπό τίς ἐκδόσεις «Κάκτος» ἕνα μικρό βιβλίο μέ τίτλο: «Πρός ἕνα παγκόμιο σύστημα ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας». 

Ἀπό κάποιους ὑβρίστηκα καπηλικά. Ἀπάντησα μέ τή φράση ἑνός Ἀμερικανοῦ καθηγητῆ: «Βάση τῆς ἐξουσίας εἶναι ἡ μονοπώληση τῆς παγκόσμιας ἰσχύος». Τό γέ νῦν ἔχον τούτη ἡ μονοπώληση ἔχει μοιρασθεῖ. Δέν θά ἀργήσει ἡ στιγμή κι ἑνός ἄλλου ἀλληλοφαγώματος. Ποιός μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ξεφύγαμε ἀπό τήν ἀνθρωποφαγία; Μπορεῖ νά ξυριστήκαμε ἀλλά δέν ἐξελιχθήκαμε. 

*Ιστορικός, συγγραφέας

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.