29 Ιανουαρίου 2019

Εντολή σε κάθε κρατικό φορέα να αποδώσει ΟΛΑ τα αποθεματικά του στο κράτος… Ξεμένουν από χρήματα... το νού σας στις καταθέσεις σας!!!!

Εντολή στους κρατικούς φορείς να διαθέσουν στην κυβέρνηση και την τελευταία ικμάδα ρευστότητος που τυχόν τους έχει απομείνει, δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Καθώς η χώρα παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένη από τις αγορές, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κύριος Γιώργος Χουλιαράκης υπέγραψε την απόφαση με την οποία θα η κυβέρνηση θα «σαρώσει» κάθε ευρώ από την ρευστότητα των κρατικών φορέων.

Η απόφαση προβλέπει «καρατόμηση» των διοικήσεων που δεν συμμορφώνονται. Στον αντίποδα, νομοθετώντας την «υποχρεωτική κατάθεση διαθεσίμων» των οργανισμών του δημοσίου στην ΤτΕ, το υπουργείο Οικονομικών προφυλάσσει τις διοικήσεις από ευθύνες για ενδεχόμενη «απιστία».

Η εντολή είναι σαφής: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας», προκειμένου να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, κρατώντας σε τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο όσα τους είναι απολύτως αναγκαία για τις τρέχουσες συναλλαγές τους.

Ποιες είναι οι …τρέχουσες ανάγκες; Οι φορείς θα κινούνται με ορίζοντα δεκαπενθημέρου! Με βάση την απόφαση, το μέγιστο όριο ρευστότητας που οι Φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Τράπεζας της Ελλάδας, υπολογίζεται σε καθημερινή βάση και ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το δεκαπενθήμερο νοείται σε ημερολογιακούς όρους.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, ενημερώνεται σχετικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα. Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών θα καθορίζει το ίδιο ένα χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα αποστέλλεται στον Φορέα, προκειμένου να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Φορέα με το αρχικό ή το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ΓΛΚ θα επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες είναι: 

1. καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. μείωση του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

Από 1ης Μαρτίου και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού α καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε άλλες τράπεζες ή άλλους λογαριασμούς των Φορέων δεν θα γίνονται δεκτά. 

600 δισ. ανακύκλωση χρέους κάθε χρόνο! 

Από τον Απρίλιο του 2015 (με τον ν.4323) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, οι κρατικοί φορείς υποχρεώθηκαν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας, να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια των προθεσμιακών τους καταθέσεων, συνολικού ύψους 36 δισ. ευρώ, σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του βραχυπρόθεσμου εσωτερικού δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. 

Οι θεσμοί είχαν θέσει όρια στις συμφωνίες επαναγοράς, για να μην «ξεχειλώσει» ακόμα περισσότερο το «κρυφό» εσωτερικό χρέος. Η πρακτική αυτή κοστίζει πανάκριβα στο δημόσιο, με επιτόκια που για το 2018 έφτασαν στο 3,2%. Το κόστος για δανεισμό μερικών ημερών ή εβδομάδων είναι τριπλάσιο σε σχέση με αντίστοιχο κόστος για το δημόσιο το 2014 (1,0%) ή και υπερδιπλάσιο ακόμα σε σχέση με το κόστος αν δανειζόταν πχ με εξάμηνα έντοκα γραμμάτια (1,4%). Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει αδιάθετα περίπου 20 δισ. ευρώ από τα «φθηνά δάνεια» των 80 δισ. ευρώ τα οποία έλαβε η χώρα το 2015 από τον ESM, με επιτόκιο περίπου 1,5%.

Ακόμη χειρότερα, με τέτοιες βραχυχρόνιες πράξεις δανεισμού επαναγορές (repos , έντοκα γραμμάτια κλπ) το δημόσιο άντλησε εφέτος ρευστότητα («πιστωτικά έσοδα» όπως εμφανίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό) ύψους 602,991 δισεκατομμυρίων ευρώ! Το 2017 μάλιστα, σύμφωνα με την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχε ανακυκλώσει το αστρονομικό ποσόν των 662,349 δισ. ευρώ, ή 99,294 δισ. ευρώ επιπλέον από όσα είχαν προϋπολογιστεί.

Αν και τα «πιστωτικά έσοδα» δεν είναι πραγματικά έσοδα αλλά ανακύκλωση χρήματος, τα ποσά αυτά αποδεικνύουν δύο κυρίως στοιχεία: 

1ον) εξαντλητική μόχλευση της ρευστότητας των φορέων του δημοσίου ελλείψει εξωτερικού δανεισμού: μέχρι το 2009 που η χώρα δανειζόταν ακόμα από τις αγορές, τα «πιστωτικά έσοδα» αυτά δεν ξεπερνούσαν ποτέ τα 100 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν λιγότερα και από την υπέρβαση που σημειώθηκε το 2017. 

2ον) το υψηλό επιτόκιο δανεισμού 3,2% συνιστά έμμεση «αιμοδότηση» των κρατικών φορέων, πέραν του προϋπολογισμού. Αλλά προέρχεται από το ίδιο το Κράτος και όχι από την αγορά ή τις τράπεζες (ως τόκοι καταθέσεων ή άλλες επενδύσεις). Έτσι τα 40 και πλέον δισ. ευρώ που θέλει να σωρεύσει το Κράτος θα λείψουν από τις καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες ή άλλες πιο παραγωγικές δραστηριότητες.

newmoney.gr
το είδαμε ΕΔΩShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.