Τελευταίες αναρτήσεις

11 Αυγούστου 2012

Το αρκτικό στρατηγικό άνοιγμα για τη ΝΑ – Μεσόγειο.

Του Νίκου Λυγερού και του Η. Κονοφάγου


Η θαλάσσια (offshore) παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ανέρχεται σήμερα σε 42,3 εκατομμύρια βαρέλια (boe) ημερησίως δηλαδή αντιπροσωπεύει το 30% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων. Από μόνο του, αυτό το ποσοστό είναι ήδη ένα στρατηγικό επιχείρημα για επενδύσεις. Το ποσοστό αυτό αναμένεται στο μέλλον να αυξηθεί εντυπωσιακά επειδή τα ανακαλυφθέντα ήδη χερσαία αποθέματα υδρογονανθράκων στην ξηρά αρχίζουν ήδη να εξαντλούνται και η τεχνολογία γεώτρησης και εξόρυξης επιτρέπουν όλο και μεγαλύτερα βάθη έρευνας. Οι θαλάσσιες περιοχές που αναμένεται μελλοντικά στον κόσμο να τύχουν ιδιαίτερης ανάπτυξης στην έρευνα και παραγωγή κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αλλά ταυτόχρονα και συγκρούσεων κυριότητας των θαλάσσιων αυτών περιοχών είναι:


• Η μείζονα περιοχή του Αρκτικού Ωκεανού με αναμενόμενα αποθέματα 238 – 500 Δις αντίστοιχα Βαρέλια Πετρελαίου (boe).

• H Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειος με αναμενόμενα αποθέματα 60 – 200 Δις αντίστοιχα Βαρέλια Πετρελαίου.
• Η Θάλασσα της Νότιας Κίνας με αναμενόμενα αποθέματα 50 – 120 Δις αντίστοιχα βαρέλια Πετρελαίου.
Για την Κίνα, η Θάλασσα της Νότιας Κίνας που συνορεύει με 5 χώρες παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία. Η πολιτική όμως που ακολουθεί αυτή η χώρα είναι ιδιαίτερα επιθετική στην περιοχή αυτή και η συμπεριφορά της είναι παρόμοια με την αντίστοιχη συμπεριφορά της Τουρκίας προς την Κύπρο και την Ελλάδα. Οι φιλοδοξίες της Κίνας την έχουν ήδη οδηγήσει σε συγκρούσεις με τα γειτονικά της Κράτη ενώ και η Τουρκία έχει ήδη αντιπαρατεθεί με την Κύπρο εντείνοντας τις εντάσεις με την Ελλάδα και το Ισραήλ λόγω των αναμενομένων εκμεταλλεύσεων αποθεμάτων της ανατολικής Μεσόγειου. Όμως η αυτοκρατορική συμπεριφορά δεν φέρνει πάντα αυτοκρατορικά αποτελέσματα. Στον Αρκτικό Ωκεανό, οι χώρες που φιλοδοξούν να μοιράσουν το πλούτο της είναι: η Ρωσία (μέσω της Σιβηρίας), ο Καναδάς, η Δανία (μέσω της Γροιλανδίας), η Νορβηγία & η Η.Π.Α. (μέσω της Αλάσκας). Μετά από μακροχρόνιες διαφορές απόψεων οι χώρες αυτές συμφώνησαν πλέον ανοικτά να χρησιμοποιήσουν τελικά την συνθήκη UNCLOS για την οριοθέτηση του Αρκτικού Ωκεανού. Η μόνη εκκρεμότητα που παραμένει είναι η ψήφιση από την Γερουσία των Η.Π.Α. τον επόμενο Δεκέμβριο του 2012 της Ανακήρυξης της Αμερικανικής ΑΟΖ. Και γι’ αυτόν τον ειδικό λόγο θα αλλάξει το αμερικανικό δόγμα που ήθελε να κάνει επέκταση στα 350ΝΜ στον Ειρηνικό Ωκεανό και στον Ατλαντικό Ωκεανό. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα αποθέματα Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας εκτιμώνται σήμερα σε περίπου 240 Δις Βαρέλια, και ότι στο παίγνιο διεκδίκησης των αποθεμάτων του Αρκτικού Ωκεανού συμμετέχουν δύο Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία & η Νορβηγία (συνεργαζόμενη με Ε.Ε. χώρα), πράγμα το οποίο μετατρέπει το πεδίο σε παίγνιο μη μηδενικού αθροίσματος. Όσον αφορά στην Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο, το κείμενο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Οδικού Χάρτη 2050 –το οποίο εισηγήθηκε πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωβουλευτής Κα Νίκη Τζαβέλλα- συνδέει ιδιαίτερα την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης με τις προοπτικές ανακαλύψεων κοιτασμάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα και την Αρκτική. Το κείμενο του οδικού Χάρτη αναφέρει ιδιαίτερα στο άρθρο 25 & 26 ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:


25. «δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα συνοδεύεται από μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, με έμφαση στην αυξανόμενη σημασία αναμενόμενων νέων ανακαλύψεων κοιτασμάτων Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Αρκτικό Ωκεανό. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης μια ενιαίας πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των θαλάσσιων γεωτρήσεων πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) των κρατών μελών της Ε.Ε. με ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σύμφωνα με την Σύνθήκη UNCLOS, την οποία όλα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η ίδια η Ε.Ε. έχουν υπογράψει.


26. Τονίζει ότι η χορήγηση αδειών & δικαιωμάτων για ερευνητικές γεωτρήσεις και οριοθετήσεις των ΑΟΖ θα αποβεί πηγή τριβών με τις τρίτες χώρες, και γι’ αυτό το λόγο η Ε.Ε. θα πρέπει να διατηρήσει ένα υψηλό πολιτικό προφίλ στο θέμα αυτό. Υπογραμμίζεται ότι η ενέργεια αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κινητήρια δύναμη για την ειρήνη, την συνεργασία και την σταθερότητα.


Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σχεδιασμός προσέλκυσης σημαντικών Επενδύσεων Υψηλού Κινδύνου (High Risk) στη χώρα μας (αναφερόμαστε στις Επενδύσεις Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων μέσα στην Ελληνική ΑΟΖ) περνάει υποχρεωτικά μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή και την Διεθνή Αγορά. Οι γνωστές δυσκολίες του Κρατικού μας Μηχανισμού -ιδιαίτερα σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται περισσότερα του ενός Υπουργεία- μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μία τέτοια προσέλκυση επενδύσεων αναγκαστικά θα πρέπει να περιλάβει:


Την άμεση Ανακήρυξη της Α.Ο.Ζ., η οποία θα επιτρέψει σε Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές επίπεδο ένα ευνοϊκότερο επενδυτικό κλίμα. Όπως προαναφέραμε οι Η.Π.Α., που επιθυμούν αυτό το διάστημα να κατοχυρώσουν ερευνητικά δικαιώματα κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε περιοχές του Αρκτικού Ωκεανού, ανακοίνωσαν ότι είναι κατ’ αρχήν έτοιμες για να προχωρήσουν σε διαδικασίες ανακήρυξης ΑΟΖ τον προσεχή Δεκέμβριο του 2012. Με άλλα λόγια, λειτουργούν μέσω της ανάδειξης του θέματος της ανακήρυξης για να δώσουν χρόνο στους στρατηγικούς επενδυτές να ετοιμάσουν τον σχεδιασμό τους με μεγαλύτερο βάθος χρόνου.


Θα αποτελέσει συνταρακτικό γεγονός -προς όφελος της Ελλάδος και της Κύπρου- η Θέσπιση Α.Ο.Ζ. από την Γερουσία των Η.Π.Α. τον προσεχή Δεκέμβριο του 2012. Όπως είναι γνωστό οι μεγαλύτερες Εταιρείες Πετρελαίου των Η.Π.Α. έχουν ήδη εισηγηθεί επιτακτικά -για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους- την άμεση θέσπιση ΑΟΖ τόσο προς το Δημοκρατικό όσο και προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Αυτό οφείλεται στον αγώνα δρόμου που έχει ξεκινήσει για την διανομή του Αρκτικού Ωκεανού μεταξύ της Δανίας (Γροιλανδία), της Νορβηγίας, της Ρωσίας, του Καναδά και των Η.Π.Α.. Υπολογίζεται ότι ο Αρκτικός Ωκεανός περικλείει το 25% των Παγκόσμιων Αποθεμάτων Φυσικού Αερίου και το 10% των Παγκόσμιων Αποθεμάτων Πετρελαίου. Πάντως είναι γνωστό ότι η Ρωσία, η Δανία (μέλος της Ε.Ε.), η Νορβηγία (χώρα συνεργαζόμενη με την Ε.Ε.) και ο Καναδάς έχουν ήδη θεσπίσει Α.Ο.Ζ. διότι θεωρούν ότι είναι μία κίνηση υψηλής στρατηγικής για τις χώρες τους. Η παρουσία δε όπως είπαμε, Ευρωπαϊκών χωρών στην διανομή του υποθαλάσσιου πλούτου του Αρκτικού Ωκεανού προσδίδει κατ' επέκταση σημαντική και άμεση -επί Κυπριακής Προεδρίας- μέσω των Βρυξελλών βοήθειας στην διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων αξιοποίησης του υποθαλάσσιου Ορυκτού Πλούτου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και από την Ελλάδα. Επισυνάπτουμε σχετικό Χάρτη της επικείμενης οριοθέτησης του Αρκτικού Ωκεανού από της χώρες που την διεκδικούν.


• Η ανακήρυξη ΑΟΖ θα πρέπει στη συνέχεια να συνοδευτεί από αντίστοιχες οριοθετήσεις θαλάσσιων συνόρων με τα γειτονικά μας Κράτη καθώς και από μία αντίστοιχη θαλάσσια οικοπεδοποίηση (Blocks) προσέλκυσης σχετικών ερευνητικών επενδύσεων εντοπισμού και αξιοποίησης κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων. Η πραγματοποίηση μιας θαλάσσιας οικοπεδοποίησης δεν προϋποθέτει μία προηγούμενη ολοκλήρωση της οριοθέτησης. Με βάση το παράδειγμα της Κύπρου -η οποία κέρδισε πολύτιμο χρόνο- η Κύπρος προχώρησε άμεσα σε οικοπεδοποίηση και υπογραφή Σύμβασης με την Εταιρεία Noble στο Οικόπεδο 12 το 2007 στα θαλάσσια σύνορα με το Ισραήλ, ενώ η οριοθέτηση της ΑΟΖ με το Ισραήλ ολοκληρώθηκε τρία χρόνια αργότερα το 2010. Απλά η οικοπεδοποίηση και η σχετική προσέλκυση επενδύσεων πρέπει επί της ουσίας να αφορούν αμοιβαία μη γκρίζες ζώνες ερευνητικού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο γειτονικών Κρατών.


• Για να γίνουν όλα τα παραπάνω απαιτείται κατάρτιση βάσει της Διεθνούς Πρακτικής συγκεκριμένης επιχειρηματικής Στρατηγικής η οποία αφορά διαδικασίες αρμοδιότητας τριών Υπουργείων: ΥΠΕΞ, ΥΠΕΘΑ & ΥΠΕΚΑ. Σε πολλά κράτη όπως η Κύπρος, η Γαλλία, η Αμερική κ.λπ. τη διαμόρφωση αυτής της Στρατηγικής αναλαμβάνουν υποστηρικτικά Ομάδες Τεχνοκρατών πολύ υψηλού επιπέδου με προηγούμενη επιτυχή εκτελεστική επιχειρηματική εμπειρία.


• Πιστεύουμε ότι το μοντέλο της Κύπρου αποτελεί ζωντανό παράδειγμα σημαντικής επιτυχίας. Το Κυπριακό Νομοσχέδιο της Θέσπισης ΑΟΖ αποτελείται από 5 σελίδες διακήρυξης γενικών αρχών, έχει γίνει αποδεκτό από τον ΟΗΕ και θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση των παραπέρα ενεργειών της Ελληνικής πολιτείας. Συνολικά 134 Κράτη έχουν θεσπίσει μέχρι σήμερα ΑΟΖ. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η έννοια για τα κράτη του κόσμου.


• Το 2012, η Κύπρος πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Γύρο Αδειοδότησης Θαλάσσιων Οικοπέδων. Οι διαδικασίες της Κύπρου υπήρξαν μαζικές (προκηρυχτήκαν σε διεθνή διαγωνισμό ταυτόχρονα όλα τα διαθέσιμα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ, πιο συγκεκριμένα 1 +12) και χρονικά εξαιρετικά σύντομες. Όλα τελείωσαν μέσα σε 3 μήνες. Και περάσαμε στη φάση των 6 μηνών (η οποία άρχισε στις 11 Μαΐου 2012) όπου οι εταιρείες αξιολογούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά απομένουν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και η Υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Παραχώρησης.


• Λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, το παράδειγμα της Κύπρου, δηλαδή η υιοθέτηση βάσει της διεθνούς πρακτικής μιας αντίστοιχης προσπάθειας μαζικής προσέλκυσης επενδυτών με εξαιρετικά γρήγορες διαφανείς διαδικασίες θα μπορούσε πραγματικά να οδηγήσει σε ανακούφιση, το συντομότερο δυνατόν, την Ελληνική Οικονομία καθώς και στην δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας.


• Να σημειώσουμε ότι η αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων μέσω παραχώρησης ερευνητικών περιοχών της ελληνικής ΑΟΖ (σε αντίθεση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους ανάπτυξης) δεν δημιουργεί καμία δανειακή υποχρέωση για το ελληνικό δημόσιο. Ως γνωστόν οι Εταιρείες στην Έρευνα Πετρελαίου επενδύουν ίδια κεφάλαια, ενώ η ανάπτυξη κοιτασμάτων πραγματοποιείται με κεφάλαια που εξασφαλίζονται από την υποθήκευση των αναμενομένων αποθεμάτων των κοιτασμάτων. Εάν δε η προσπάθεια αυτή προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα μας έχει πράγματι μαζικό & επιτυχημένο χαρακτήρα (προκήρυξη ταυτόχρονα μεγάλου αριθμού οικοπέδων ελκυστικού μεγέθους), οι επιπτώσεις οικονομικής προεξόφλησης του εγχειρήματος στην διεθνή αγορά θα μπορούσαν να είναι τελικά εξαιρετικά θετικές.


πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.