Τελευταίες αναρτήσεις

1 Ιουλίου 2010

Επιστημονική απόδειξη της χρήσης του 666 στον barcode.

Μετά από επιθυμία αναγνώστη και σχολιαστή μας σε προηγούμενη αναρτησή μας για την Κάρτα και τον Barcode αναδημοσιεύουμε σχετικό άρθρο του Φιλούμενος με επιστημονικές αποδείξεις για την χρήση του αριθμού 666.

Σε αυτή τη σελίδα θα δούμε πως ίσως ο γραμμωτός κώδικας σχετίζεται με το αριθμό του θηρίου χξς (666) στα διάφορα προϊόντα, πιστωτικές κάρτες, ταυτότητες και πιθανόν σε άλλα μέσα ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Μέθοδος: Υποστηρίζεται ότι το 666 βρίσκεται στο Bar Codes και συγκεκριμένα στις τρεις μεγαλύτερες μπάρες. Για να κατανοηθεί αυτό πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτές οι τρεις μπάρες αποτελούν και αυτές από μόνες τους αριθμούς του γραμμωτού κώδικα. Αυτό θα γίνει 1) παρουσιάζοντας τα χαραχτηριστικά του γραμμωτού κώδικα και
2) κοιτώντας αν οι τρεις αυτές μπάρες παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά
Τι είναι: Ο γραμμωτός κώδικας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εναλλαγή άσπρων και μαύρων γραμμών για την παράσταση αριθμών ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμοι από τις ηλεκτρονικές μηχανές- υπολογιστές Τα πιο γνωστά συστήματα γραμμωτού κώδικα είναι το U.P.C. (Universal Product Code) και το E.A.N. 13 (European Article Numbering) . Υποστηρίζεται ότι το τελευταίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναγραφή στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. 1) Ε.Α.Ν-13 : Σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρίθμηση Αντικειμένων και αποτελείται από 13 ψηφία. Το πρώτο είναι ξεχωριστό ενώ τα υπόλοιπα 12 είναι χωρισμένα στα δύο ένα αριστερά και ένα δεξιά.

1ο ψηφίο
Γράφεται αριστερά πρώτος από όλους και με αραβική μορφή (αριθμός δηλαδή)
7 πρώτα
Υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης και τον κατασκευαστή
5 επόμενα
Μας δείχνουν τον τύπο του προϊόντος
Τελευταίο ψηφίο
Είναι το ψηφίο ελέγχου με το οποίο ο υπολογιστής ελέγχει αν διάβασε σωστά τον κώδικα
Βοηθητικοί Χαραχτήρες
Είναι οι πιο μακριοί χαραχτήρες και βρίσκονται ένας στην αρχή, ένας στην μέση και ένας στο τέλος. Ο μεσαίος χωρίζει τα 12 στοιχεία σε δύο υπό πεδία των 6 στοιχείων.
2) Παράσταση Ψηφίων: Κάθε ψηφίο αποτελείται από μια αλληλουχία άσπρων και μαύρων γραμμών. Η αλληλουχία μαύρου (1) – άσπρου (0) πρέπει να γίνεται τέσσερις φορές. Επίσης κάθε ψηφίο αποτελείται από επτά μονάδες (modules) πλάτους 0.33 χιλιοστών η κάθε μία. Δηλαδή κάθε ψηφίο έχει πλάτος 2.31 χιλ. = 7 ´ 0.33. Κάθε μέρος μαύρου ή άσπρου μπορεί να αποτελείται από παραπάνω από ένα modules.

ΔΗΛΑΔΗ: 1 ψηφίο = 7 ´ 0.33modules = 4 εναλλαγές άσπρου μαύρου = 2.31 χιλ. Είναι δυνατό να υπάρχει μεγέθυνση και σμίκρυνση της παράστασης αλλά σε περίπτωση σμίκρυνσης δεν επιτρέπεται το module να είναι κάτω από 0.23 χιλ. Επίσης:

Κωδικοποίηση αριστερού & δεξιού πεδίου: Κάθε ψηφίο του κώδικα μπορεί να παραστεί με 3 τρόπους. Οι πρώτοι δύο χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση στο αριστερό πεδίο ενώ ο τρίτος στο δεξί.
Α) Ο Α και ο Β έχουν μεταξύ τους ανάποδη αντιστροφή
Β) Ο Α και ο C έχουν μεταξύ τους αντίστροφή (αρνητικό)
Γ) Ο Β και ο C έχουν μεταξύ τους κατοπτρική αντιστροφή

Δ) οι Α και Β είναι μονοί (αρχίζουν από 0)
Ε) Ο C είναι περιττοί (αρχίζουν από 1)
Αυτά παραπάνω είναι και τα χαραχτηριστικά του γραμμωτού κώδικα που πρέπει να έχουν και οι τρεις επίμαχες μπάρες
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ:

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ 666
3) Βοηθητικοί χαραχτήρες και 666: όπως είδαμε παραπάνω εκτός από τους 12 χαραχτήρες υπάρχουν άλλοι τρεις οι οποίοι είναι αμετάβλητοι και αποκαλούνται «μπάρες ασφαλείας» ή “guard bars”. Αυτοί οι χαραχτήρες βρίσκονται στην αριστερή και δεξιά άκρη και στο μέσο και είναι μακρύτεροι από τους άλλους. Αυτό που θα αποδείξουμε είναι ότι αυτοί οι τρεις χαραχτήρες είναι ο αριθμός του θηρίου κατά 99%.
Αυτοί οι χαραχτήρες είναι οι κάτωθι:

πρακτικά είναι αυτοί εδώ έτσι ώστε να έχουμε 4 εναλλαγές άσπρου μαύρου.

Δηλαδή κάνουμε την ‘υπόθεση’ ότι η πρώτη και η τελευταία άσπρη γραμμή δεν ανήκουν στο περιθώριο. Μα είναι ΥΠΟΘΕΣΗ; ΟΧΙ δεν είναι γιατί το λευκό περιθώριο στον γραμμωτό κώδικα πρέπει

1) να υπάρχει οπωσδήποτε αριστερά και δεξιά,
2) να έχει ορισμένο πλάτος (10 modules) και ονομάζεται ήσυχη ζώνη “quiet zone”. Κοιτάξτε όλα τα προϊόντα και θα καταλάβετε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: όπως είπαμε παραπάνω οι χαραχτήρες στο αριστερό πεδίο αρχίζουν από 0 και καταλήγουν σε 1. Εκείνοι στο δεξιό αρχίζουν από 1 και καταλήγουν στο 0. Με αυτό συνεπάγεται ότι σαρωτής (scanner – light pen) είτε κινείται από αριστερά προς τα δεξιά ή αντίστροφα το πρώτο που συναντάει είναι το 0 (λευκό περιθώριο). Αν δεν υπάρχει λευκό περιθώριο έχουμε πρόβλημα.

(Ολοκάθαρο παράδειγμα λευκού περιθωρίου σε προϊόν με σκούρο πλαστικό υλικό συσκευασίας).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: οι τρεις βοηθητικοί χαραχτήρες παρουσιάζουν τα εξής
1) εμφανίζουν 4 εναλλαγές άσπρου – μαύρου
2) ο δεξιός είναι αντίστροφος και κατοπτρικός του αριστερού
3) ο αριστερός είναι ο περιττός αριθμός (0101) ενώ ο δεξιός ο άρτιος (1010)
ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ δηλαδή τα χαραχτηριστικά του γραμμωτού κώδικα και αντιπροσωπεύουν κάποιον αριθμό. Ποιος είναι αυτός; Ο μοναδικός αυτός αριθμός που παρουσιάζει 4 εναλλαγές σε 4 μονάδες πλάτους και δεν συγχέεται με άλλους είναι ο αριθμός 6. Κοιτώντας κανείς παραπάνω το διάγραμμα των αριθμών θα δει ότι ο αριθμός 6 αποτελείται από 4 εναλλαγές συνεχόμενες και τα επόμενα modules άσπρα δηλαδή 0. Δηλαδή είτε 0000101 είτε 0101 δεν υπάρχει διαφορά
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΜΠΑΡΑ: η μεσαία μπάρα όντως δεν χρειάζεται αν δεν υπάρχει παραπάνω από μια κωδικοποίηση του γραμμωτού κώδικα. Αντιθέτως υπάρχουν 3 όπως είδαμε μορφές κωδικοποίησης και η μεσαία μπάρα χρησιμεύει για να ξεχωρίζει τους αριστερούς από τους δεξιούς. Θα σκεφτεί κανείς: γιατί να υπάρχει παραπάνω από μία κωδικοποίηση ώστε να χρειάζεται η μεσαία μπάρα; Ρωτήστε αυτούς που έφτιαξαν και προώθησαν τον γραμμωτό κώδικα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: Μετά από το θέμα που δημιουργήθηκε με τον εν λόγω αριθμό έγιναν μελέτες από ηλεκτρονικούς και επιστήμονες οι οποίοι απέδειξαν πως εμπεριέχεται το 666 στον Bar Code. Η κατασκευάστριες εταιρίες αρνήθηκαν να τον αλλάξουν γιατί η αλλαγή θα κόστιζε και έπειτα αυτός ο τρόπος κωδικοποίησης τους διευκολύνει αφάνταστα.

filoumenos

από το ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑShare

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

τρομερό......

Ανώνυμος είπε...

Απλά από περιέργεια, σε κάθε πακέτο, bar code βρίσκετε το 666? ή απλά τυχαίνει?

Μακεδόνας είπε...

Καλησπέρα , καλό μήνα και καλό καλοκαίρι !!

Φίλε Θανο θα σε στεναχωρήσω αλλά δεν υπάρχει καμία σχέση του bar code με το 666 , απολύτως καμία .

Κάθε ψηφίο στο σύστημα UPC-A, αποτελείται 4 χαρακτηριστικά : 2 μπάρες και 2 κενά ,ανισόπαχα .

Τα στοιχεία (οι μπάρες) που σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος ενός bar code αποτελούνται από 3 και 5 χαρακτηριστικά και όχι 4, ώστε να μην αντιστοιχούν σε κανένα ψηφίο απ' το 0 ως το 9.

Έχω κάνει εκτεταμμένη αναφορά για το θέμα στη σελίδα μου . Αν δεν σου κάνει κόπο διάβασέ την εδώ : http://originalmakedon.blogspot.com/2009/11/bar-code.html

Και πάλι καλό καλοκαίρι φίλε σε σένα και στην οικογένειά σου .

ΘΑΝΟΣ είπε...

Φίλε μου Μακεδόνα δεν με στενοχωρείς καθόλοθ και η άποψη σου είναι σεβαστή και πρέπει να μας προβληματίσει.
Ομως θα ηταν ασέβεια σε δεκάδες άλλους φίλους μας Ορθοδόξους εκ των οποίων ορισμένοι εξαιρετικοί επιστημονες οι οποίοι ισχυρίζονται το αντίθετο.

Ετσι λοιπόν η τεκμηριωμένη άποψή σου καλό θα είναι να τύχει συζητήσεως από όλους μας. Χωρίς διάθεση απορρίψεως καμιας από τις 2 απόψεις.
Απλά ας αφήσουμε τους αναγνωστες να βγαλουν τα συμπεράσματά τους.
Εξάλλου όλα αυτά θα λυθιύν μόνο όταν η επίσημη εκκλησία αποφασίσει να λάβει θέση και να αναθέσει το θέμα σε ομάδα Ορθοδόξων επιστημόνων.

Μέχρι τότε μπορούμε να αλληλουποστηρίζουμε απόψεις αλλα προς Θεού να μην κάνουμε εικασίες που θα μας απομακρύνουν από την ουσία της Πίστης μας που είναι η Σωτηρία μας.

Εχω τονίσει πολλες φορές ότι παρόμοια ζητηματα αλλά και θέματα ερμηνείας των προφητειών και των Γραφών κινδυνεύουν να μας πλανήσουν και να μας οδηγήσουν σε δρόμους αλλότριους παρόμοιους με των Χιλιαστών οι οποίοι έχουν ξεφτιλιστεί εδώ και χρόνια θεωρώντας διάφορες ημερομηνίες για το τελος του κόσμου!!!!

Καλο καλοκαιρι και σε εσενα φίλε μου.

Ανώνυμος είπε...

Διαφωνώ με το άρθρο.
Τα λεγόμενα "Guard Bars" δηλαδή οι 3 μπαρες που εξέχουν στο EAN-13 δεν αντιπροσωπεύουν κάποιον αριθμό αλλά απλά εξυπηρετούν τον ρόλο του μετρήματος του πλάτους και της κλίμακας του barcode όπως έχουν ανακοινώσει οι ίδιοι οι επιστήμονες εφευρέτες του barcode. Έχει ομοιότητα με την αντιστοίχηση στον αριθμό 6 (στις 2 απο τις 3 αντιστοιχήσεις-συνδιασμούς) αλλά μόνο οπτική ομοιότητα, καμία άλλη απολύτως.. Αν προσέξετε τον αριθμό των bits θα δειτε οτι ειναι διαφορετικός: 3 bits τα 2 ακριανά και 5 bits το μεσαίο, ενώ οι πραγματικοί αριθμοί του barcode αντιστοιχούνται με 7 bits. Οι υπολογιστές καταλαβαίνουν μόνο bits, δηλαδή μόνο τα ψηφία 0 και 1, αρα ο υπολογιστής δεν διαβαζει τα 3 guard bars ως 666 , ούτε έχει ανάγκη να τα διαβάσει ως οποιονδήποτε αριθμό...απλά τα χρησιμοποιεί ως μέτρο σύγκρισης και κλίμακας για να μπορέσει διαβάσει κατόπιν τους πραγματικούς αριθμούς του υπόλοιπου barcode που αντιστοιχούν στο εκάστοτε κωδικό του προιόντος στις αποθήκες των supermarkets και στις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων. Είναι απλά μια μέθοδο διευκόλυνσης του εμπορίου, των πωλήσεων και του ελέγχου αποθήκης. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.

Ανώνυμος είπε...

Θα μιλήσω λίγο τεχνικά καθώς έχω ψάξει αυτό το θέμα εδώ και χρόνια.
Tα barcode γραμμωτοί κώδικες UPC και ΕΑΝ περιέχουν 3 σειρές γραμμών που προεξέχουν σε σχέση με τον υπόλλοιπο γραμμωτό κώδικα.
Αυτές οι 3 γραμμές λέγονται Guard Bars ή Γραμμές Φύλακες και ο σκοπός του είναι να λειτουργούν ως μετρητική κλειδα της κλίμακας του γραμμωτού κώδικα ώστε ο σαρωτής που διαβάζει τον κώδικα να μπορεί να διακρίνει:

α) τους αριθμούς που κωδικοποιούνται ανεξάρτητα από το μέγεθος και την κλίμακα του γραμμωτού κώδικα

β) να μπορεί να διαβάσει με ευκολία τους κωδικοποιημένους αριθμούς από όποια πλευρά και γωνία πραγματοποιηθεί η σάρωση.

Τα Guard Bars παρεξηγήθηκαν ως αντιπροσωπία του αριθμού 6 αλλά στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν αριθμό, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπει ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που "διαβάζει" τον γραμμωτό κώδικα.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως γνωστών δεν μπορούν να διαβάσουν δεκαδικούς αριθμούς όπως ο άνθρωπος αντιλαμβάνονται μόνο παλμούς δηλαδή το δυαδικό σύστημα, και τους αριθμούς 0 και 1.

Στο γραμμωτό κώδικα,
Το 1 είναι μια λεπτή μαύρη μπάρα
και το 0 είναι μια λεπτή κενή λευκή μπάρα

Τα Guard Bars αντιπροσωπεύονται από την ακολουθία
01010

Ο αριθμός 6 στη δεξιά πλευρά του Barcode, δεξία από το κεντρικό Guard Bar αντιπροσωπεύεται από την ακολουθία:

1010000

Ο αριθμός 6 στην αριστερή πλευρά του Barcode, αριστερά από το κεντρικό Guard Bar αντιπροσωπεύεται από την ακολουθία:
0101111

που είναι ο καθρέφτης (λογική συνάρτηση ΝΟΤ) δηλαδή το αρνητικό της δεξιάς πλευράς.


Το 6 της αριστερής πλευράς δεν έχει καμία οπτική ομοιότητα με τα 3 Guard Bars

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ομοιότητα οπτική μεταξύ του 6 της δεξιάς πλευράς και των τριών Guard Bars δηλαδή οι 2 λεπτές γραμμές (1 1) που χωρίζονται από μία κενή λευκή (0) που αντιλαμβάνεται μόνο ο άνθρωπος με το μυαλό του.

Στην δυαδική παλμική ψηφιακή γλώσσα όμως των υπολογιστών δεν υπάρχει καμία απολύτος ομοιότητα μεταξύ αυτών των παλμών των Guard Bar που διαβάζει ο υπολογιστής και των παλμών που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό 6.

Η ομοιότητα η οπτική (που αντιλαμβάνεται μόνο ο ανθρώπινος εγκέφαλος) είναι μια μεγάλη παρεξήγηση την οποία έδεσαν λάστιχο διαφορες προτεσταντικές ομάδες στην αμερική στις αρχές της δεκαετίας του '80 με αρχηγό τη Μέρυ Ρεφλ και γράφοντας βιβλία που κατόπιν έγιναν μπεστ σέλλερ διέδωσαν αυτή την οπτική παρεξήγηση σε όλο τον κόσμο και εν τέλει στην ορθόδοξη ελλάδα.

Είναι προφανές ότι οι σχεδιαστές του Γραμμωτού Κώδικα UPC και EAN δεν είχαν καμία πρόθεση να κωδικοποιήσουν κάποιον τέτοιον αριθμό.
Έτσι κι'αλλιώς δεν έχει καμία χρησιμότητα στον Η/Υ ο οποίος τον μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μετράει την κλίμακα του barcode και να το αποκωδικοποιεί ανιχνεύοντας τα 3 Guard Bars.

Αν θέλετε να κάνετε μια πραγματική έρευνα που αξίζει ψάξτε να βρείτε με τι αυτοκίνητο κυκλοφορεί και σε τι σπίτι κατοικεί σήμερα η προτεστάντισα Ρεφλ και αναρωτηθείτε αν άξιζε όλη αυτή η φασαρία για το τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Συνέχεια από το προηγούμενο σχόλιο.

Με αυτό δεν θέλω να ειρωνευτώ κανέναν αλλά μόνο να κλονήσω κάποιες συνειδήσεις.
Οπωσδήποτε οι προφητείες υπάρχουν όπως υπάρχουν και ισχυρά άτομα που τις χρησιμοποιούν για να χαράξουν την πολιτική τους.
Η άποψη μου είναι σαφής και έχει να κάνει με το ότι όταν επιβληθεί και αν επιβληθεί κάποιου είδους μαρκάρισμα ή χάραγμα θα επιβληθεί με τη βία σε αυτούς που δεν το θέλουν καθώς όλοι θα χαραχτούν και θα επιβληθεί στο δέρμα.. Το δε 666 θα είναι ορατό και φανερό και θα το βλέπουν όλοι. Δεν πιστεύω ότι θα παίζει κρυφτούλι κρυπτικά κωδικοποιημένο μέσα σε γραμμές, συννεφάκια ή οποιαδήποτε άλλη παρειδωλία και αποφένια του ανθρώπινου εγκεφάλου. Θα είναι ένα ξεκάθαρο μύνημα και ένα ξεκάθαρο χάραγμα που θα μπαίνει στο δεξί χέρι ή/και στο μέτωπο όπως ακριβώς αναφέρει η "Αποκάλυψη". Πάνω στο σώμα μας. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο ότι αυτό το χάραγμα θα είναι το εμφυτεύσιμο μικροτσιπ Verichip το οποίο εμφυτεύεται υποδερμικά με "χάραξη" της άνω επιφάνειας του δέρματος. Ο απόλυτος έλεγχος κάθε ανθρώπου πάνω στον πλανήτη θα επιτυγχάνεται με αυτό το τσιπ καθώς θα ελέγχει πλήρως τις βιολογικές μας λειτουργίες, τη θέση μας πάνω στην υδρόγειο (μέσω δορυφόρων GPS), τον ασφαλιστικό και οικονομικό μας φάκελο, τον ιατρικό μας φάκελο, ακόμα και την ψυχική μας διάθεση (έλεγχος του νου), θα μας εντάσσει σε μια κεντρική μήτρα. Ο γραμμωτός κώδικας είναι πραγματικά τελείως παρωχημένος μπροστά σε αυτό το οργουελιανό τέρας...
Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο και το έχουν εκμυστηρευτεί με κυνικό τρόπο ισχυρά ελιτίστικα άτομα όπως ο Νίκολας Ροκφέλερ στον φίλο του Ααρόν Ρούσσο... Η τεχνολογία σαφώς και υπάρχει. Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη αρκετοί ισχυροί και πλούσιοι έχουν εμφυτευτεί με μικροτσιπ για να "χαράξουν" το δρόμο προς τη "νέα μόδα". Αυτό που μένει είναι να εγκαθυδριθεί το φασιστικό καθεστώς που θα την επιβάλει σε όλους δια της βίας. Διότι όσο πλύση εγκεφάλου και να κάνουν πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα αντιδράσουν στην παγκόσμια σκλαβιά και στον πλανήτη φυλακή που πάνε σταδιακά να στήσουν.

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή ο 666 υπαρχει ακομα και στα παιδικα σαλάμια? Και αυτο που διαφημίζει οτι το καλό θα νικήσει τι είναι, απλα σταχτη στα μάτια? Τι να ταίζουμε τα μικρά μας ελληνόπουλα για να μη διαβρωθούν τα χριστανικά μας ελληνορθόδοξα ήθη που με τόσο κόπο χτίζουμε καθημερινά πλίνθο- πλίνθο..συχγωρήστε με που μακρυγορώ, αλλα πρώτη φορά ερχομαι σε επαφή με αυθεντικούς έλληνες με θαλερό φρόνημα και όπως καταλαβαίνετε έχω συγκλονιστεί!

ΘΑΝΟΣ είπε...

Φίλε μου ανωνυμε δεν κλωνίζεται η συνείδησή μας με τις αποψεις σου. Απλά προβληματιζόμαστε όλοι πάνω στο θέμα και δεν νομίζω ότι γενικώς κλονιζόμαστε σε κάτι....

Εξάλλου αυτά που αναφέρουμε δεν είναι ουτε δογματα ούτε κάτι στο οποίο έχουμε αμεση πρόσβαησ ωστε να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται...

Απλά διαπιστώνουμε ότι πολυ σύντομα η τεχνολογία που περιγραφεται σε προφητείες και γραφές για τους εσχάτους χρόνους θα έχει φτασει σε επίπεδα που μια παγκόσμια δικτατορία θα μπορεί να ελεγχει τα πάντα...ακόμα και το τι τρώμε!!!!

Ανωνυμε 20:29 δεν μπορώ να σου απαντησω γιατι από το γραπτό σου λόγο δεν μπορω να καταλάβω το ύφος σου...
Πάντως δεν υπάρχει κανενα 666 πάνω στα τρόφιμα....
Εδώ μιλαμε για την τεχνολιγία τυποποίησης των προϊόντων και το (εκτός τις πασιφανούς χρησιμότητας της) αν περιλαμβάνει ή οχι ύποπτα στοιχεία στην τεχνολογία της...

george είπε...

Η απόδειξη δεν είναι επιστημονική. Όταν ακούω επιστομονική απόδειξη, περιμένω να δω τουλάχιστον το όνομα του πανεπιστημίου που έκανε τη μελέτη, για να το διασταυρώσω. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τον Μακεδόνα.

Αν το ψάξετε λίγο παραπέρα, θα δείτε ότι όλη η ιστορία με το barcode ξεκίνησε κατα κύριο λόγο από μια αμερικανίδα προτεστάντρια, την Mary Stuart Relfe. Ακόμα και η Ιερά Σύνοδος έχει αποφανθει στο παρελθόν (επίσημα, άλλου οι απόψεις του οποιοδήποτε παπά) ότι το barcode δεν έχει καμμία σχέση με το 666

Ανώνυμος είπε...

Πολίτες των εθνών λευκής φυλής, μεθοδεύστε από τώρα την αυτόνομη παραγωγή τροφίμων κατ'οίκον, με τοπικούς μη υβριδιακούς και μη μεταλλαγμένους σπόρους φυτικών τροφών, δια να μην είσθε εκβιάσιμοι όταν αρχίσει στη Δύση η υποχρεωτική υποδόρεια εμφύτευση του "Μικροπομπού Micro-Chip 666" ως συμαδέματος της γενοκτονίας σας από τους στρατούς της Ρ.Ι.Κ. (Ρωσίας - Ισλάμ - Κίνας ή "Συμφώνου της Σαγκάης) υπό το πρόσχημα "Ιερού Θρησκευτικού Πολέμου - Τζιχάντ" εναντίον των "αντίχριστων - αντίθεων" εθνών της "σατανικής" Δύσης. (Οι στρατοί αυτοί θα φέρουν μαζί τους Scanners-Σαρωτές BarCode - & Ανιχνευτές Mικροπομπών και θα κατασφάζουν ως αντίχριστο οποιονδήποτε έχει χαραχθεί ή εμφυτευφθεί με μικροπομπό Micro-Chip 666)
Μην δεχθείτε με κανέναν απολύτως τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Δις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή άλλου οιουδήποτε μικροπομπού στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Τρις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο και με οιαδήποτε πίεση ή κίνητρο "Φορολογικής απαλλαγής" ή άλλο οιοδήποτε κίνητρο "Ταχείας οικονομικής συναλλαγής" κλπ, την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή οιουδήποτε άλλου μικροπομπού ή παθητικού μικροκυκλώματος Micro-Chip ή ηλεκτροχημικού Micro-chip στο δέρμα σας, διότι ακόμη και αν ματαιωθεί ή αναβληθεί επ'αόριστον η επίθεση των στρατών της Ρ.Ι.Κ. εναντίον δύσεως, εσείς θα ζείτε και θα πεθάνετε ως ελεεινοί άθλιοι δούλοι σκλάβοι χωρίς προσωπική ιδιωτική ζωή και χωρίς καμία απολύτως ελευθερία, διότι:

1) Κάθε εμφυτεύσιμο Micro-Chip θα δίνει συνεχώς την θέση του κατόχου του στο δορυφορικό σύστημα "GPS" ακριβούς γεωγραφικού εντοπισμού, και μέσω του "GPS" προς την αστυνομία της κάθε χώρας της Δύσεως.

2) Κάθε εμφυτευμένο Micro-Chip θα μεταδίδει συνεχώς προς τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, τον αριθμό ταυτότητος και τις προφορικές συζητήσεις του κατόχου του.

3) Με το σύστημα πληρωμής με "Ηλεκτρονικό Χρήμα" ήτοι με "Ηλεκτρονικές μονάδες" μέσω επαφής του δέρματος σας με τον ανιχνευτή - Scanner του πολυκαταστήμτος από το οποίο κάνετε αγορές, θα γίνονται γνωστά στις αρχές και στην αστυνομία όλα τα είδη - προιόντα τα οποία θα αγοράζετε, διότι το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του πολυκαταστήματός θα είναι το ακόλουθο:
"Πολίτης "Bar-Code 666" με προσωπικό αριθμό 1234567798765 (δεκατριψήφιο) αγοράζει προϊόν "Bar-Code 666" με αριθμό 2345678918765 από πολυκατάστημα - εταιρεία "Bar-Code 666" με αριθμό 3456789128765. Καλούμε τους Servers(Διακομιστές Η/Υ) του διατραπεζικού συστήματος να αφαιρέσουν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του πολίτη 1234567798765 πενήντα μονάδες ηλεκτρονικού χρήματος και να τις μεταφέρουν στον ηλεκτρονικό λογαριασμό της εταιρείας 3456789128765"._ "Servers τραπεζων προς εταιρεία 3456789128765: Η συναλλαγή καταγράφηκε. Πενήντα ηλεκτρονικές μονάδες χρήματος μεταφέρθηκαν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του αγοραστού στον ιδικό σας. Δεν υπάρχει απογόρευση (ή υπάρχει απαγόρευση) πωλήσεως του προϊόντος 2345678918765 προς τον πολίτη 1234567798765. Επιτρέπουμε (ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ) την συγκεκριμένη πώληση. Η έγκριση μας καταγράφηκε."._

Ανώνυμος είπε...

Πολίτες των εθνών λευκής φυλής, μεθοδεύστε από τώρα την αυτόνομη παραγωγή τροφίμων κατ'οίκον, με τοπικούς μη υβριδιακούς και μη μεταλλαγμένους σπόρους φυτικών τροφών, δια να μην είσθε εκβιάσιμοι όταν αρχίσει στη Δύση η υποχρεωτική υποδόρεια εμφύτευση του "Μικροπομπού Micro-Chip 666" ως συμαδέματος της γενοκτονίας σας από τους στρατούς της Ρ.Ι.Κ. (Ρωσίας - Ισλάμ - Κίνας ή "Συμφώνου της Σαγκάης) υπό το πρόσχημα "Ιερού Θρησκευτικού Πολέμου - Τζιχάντ" εναντίον των "αντίχριστων - αντίθεων" εθνών της "σατανικής" Δύσης. (Οι στρατοί αυτοί θα φέρουν μαζί τους Scanners-Σαρωτές BarCode - & Ανιχνευτές Mικροπομπών και θα κατασφάζουν ως αντίχριστο οποιονδήποτε έχει χαραχθεί ή εμφυτευφθεί με μικροπομπό Micro-Chip 666)
Μην δεχθείτε με κανέναν απολύτως τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Δις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή άλλου οιουδήποτε μικροπομπού στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Τρις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο και με οιαδήποτε πίεση ή κίνητρο "Φορολογικής απαλλαγής" ή άλλο οιοδήποτε κίνητρο "Ταχείας οικονομικής συναλλαγής" κλπ, την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή οιουδήποτε άλλου μικροπομπού ή παθητικού μικροκυκλώματος Micro-Chip ή ηλεκτροχημικού Micro-chip στο δέρμα σας, διότι ακόμη και αν ματαιωθεί ή αναβληθεί επ'αόριστον η επίθεση των στρατών της Ρ.Ι.Κ. εναντίον δύσεως, εσείς θα ζείτε και θα πεθάνετε ως ελεεινοί άθλιοι δούλοι σκλάβοι χωρίς προσωπική ιδιωτική ζωή και χωρίς καμία απολύτως ελευθερία, διότι:

1) Κάθε εμφυτεύσιμο Micro-Chip θα δίνει συνεχώς την θέση του κατόχου του στο δορυφορικό σύστημα "GPS" ακριβούς γεωγραφικού εντοπισμού, και μέσω του "GPS" προς την αστυνομία της κάθε χώρας της Δύσεως.

2) Κάθε εμφυτευμένο Micro-Chip θα μεταδίδει συνεχώς προς τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, τον αριθμό ταυτότητος και τις προφορικές συζητήσεις του κατόχου του.

3) Με το σύστημα πληρωμής με "Ηλεκτρονικό Χρήμα" ήτοι με "Ηλεκτρονικές μονάδες" μέσω επαφής του δέρματος σας με τον ανιχνευτή - Scanner του πολυκαταστήμτος από το οποίο κάνετε αγορές, θα γίνονται γνωστά στις αρχές και στην αστυνομία όλα τα είδη - προιόντα τα οποία θα αγοράζετε, διότι το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του πολυκαταστήματός θα είναι το ακόλουθο:
"Πολίτης "Bar-Code 666" με προσωπικό αριθμό 1234567798765 (δεκατριψήφιο) αγοράζει προϊόν "Bar-Code 666" με αριθμό 2345678918765 από πολυκατάστημα - εταιρεία "Bar-Code 666" με αριθμό 3456789128765. Καλούμε τους Servers(Διακομιστές Η/Υ) του διατραπεζικού συστήματος να αφαιρέσουν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του πολίτη 1234567798765 πενήντα μονάδες ηλεκτρονικού χρήματος και να τις μεταφέρουν στον ηλεκτρονικό λογαριασμό της εταιρείας 3456789128765"._ "Servers τραπεζων προς εταιρεία 3456789128765: Η συναλλαγή καταγράφηκε. Πενήντα ηλεκτρονικές μονάδες χρήματος μεταφέρθηκαν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του αγοραστού στον ιδικό σας. Δεν υπάρχει απογόρευση (ή υπάρχει απαγόρευση) πωλήσεως του προϊόντος 2345678918765 προς τον πολίτη 1234567798765. Επιτρέπουμε (ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ) την συγκεκριμένη πώληση. Η έγκριση μας καταγράφηκε."._

Ανώνυμος είπε...

Πολίτες των εθνών λευκής φυλής, μεθοδεύστε από τώρα την αυτόνομη παραγωγή τροφίμων κατ'οίκον, με τοπικούς μη υβριδιακούς και μη μεταλλαγμένους σπόρους φυτικών τροφών, δια να μην είσθε εκβιάσιμοι όταν αρχίσει στη Δύση η υποχρεωτική υποδόρεια εμφύτευση του "Μικροπομπού Micro-Chip 666" ως συμαδέματος της γενοκτονίας σας από τους στρατούς της Ρ.Ι.Κ. (Ρωσίας - Ισλάμ - Κίνας ή "Συμφώνου της Σαγκάης) υπό το πρόσχημα "Ιερού Θρησκευτικού Πολέμου - Τζιχάντ" εναντίον των "αντίχριστων - αντίθεων" εθνών της "σατανικής" Δύσης. (Οι στρατοί αυτοί θα φέρουν μαζί τους Scanners-Σαρωτές BarCode - & Ανιχνευτές Mικροπομπών και θα κατασφάζουν ως αντίχριστο οποιονδήποτε έχει χαραχθεί ή εμφυτευφθεί με μικροπομπό Micro-Chip 666)
Μην δεχθείτε με κανέναν απολύτως τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Δις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή άλλου οιουδήποτε μικροπομπού στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Τρις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο και με οιαδήποτε πίεση ή κίνητρο "Φορολογικής απαλλαγής" ή άλλο οιοδήποτε κίνητρο "Ταχείας οικονομικής συναλλαγής" κλπ, την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή οιουδήποτε άλλου μικροπομπού ή παθητικού μικροκυκλώματος Micro-Chip ή ηλεκτροχημικού Micro-chip στο δέρμα σας, διότι ακόμη και αν ματαιωθεί ή αναβληθεί επ'αόριστον η επίθεση των στρατών της Ρ.Ι.Κ. εναντίον δύσεως, εσείς θα ζείτε και θα πεθάνετε ως ελεεινοί άθλιοι δούλοι σκλάβοι χωρίς προσωπική ιδιωτική ζωή και χωρίς καμία απολύτως ελευθερία, διότι:

1) Κάθε εμφυτεύσιμο Micro-Chip θα δίνει συνεχώς την θέση του κατόχου του στο δορυφορικό σύστημα "GPS" ακριβούς γεωγραφικού εντοπισμού, και μέσω του "GPS" προς την αστυνομία της κάθε χώρας της Δύσεως.

2) Κάθε εμφυτευμένο Micro-Chip θα μεταδίδει συνεχώς προς τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, τον αριθμό ταυτότητος και τις προφορικές συζητήσεις του κατόχου του.

3) Με το σύστημα πληρωμής με "Ηλεκτρονικό Χρήμα" ήτοι με "Ηλεκτρονικές μονάδες" μέσω επαφής του δέρματος σας με τον ανιχνευτή - Scanner του πολυκαταστήμτος από το οποίο κάνετε αγορές, θα γίνονται γνωστά στις αρχές και στην αστυνομία όλα τα είδη - προιόντα τα οποία θα αγοράζετε, διότι το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του πολυκαταστήματός θα είναι το ακόλουθο:
"Πολίτης "Bar-Code 666" με προσωπικό αριθμό 1234567798765 (δεκατριψήφιο) αγοράζει προϊόν "Bar-Code 666" με αριθμό 2345678918765 από πολυκατάστημα - εταιρεία "Bar-Code 666" με αριθμό 3456789128765. Καλούμε τους Servers(Διακομιστές Η/Υ) του διατραπεζικού συστήματος να αφαιρέσουν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του πολίτη 1234567798765 πενήντα μονάδες ηλεκτρονικού χρήματος και να τις μεταφέρουν στον ηλεκτρονικό λογαριασμό της εταιρείας 3456789128765"._ "Servers τραπεζων προς εταιρεία 3456789128765: Η συναλλαγή καταγράφηκε. Πενήντα ηλεκτρονικές μονάδες χρήματος μεταφέρθηκαν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του αγοραστού στον ιδικό σας. Δεν υπάρχει απογόρευση (ή υπάρχει απαγόρευση) πωλήσεως του προϊόντος 2345678918765 προς τον πολίτη 1234567798765. Επιτρέπουμε (ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ) την συγκεκριμένη πώληση. Η έγκριση μας καταγράφηκε."._

Ανώνυμος είπε...

Πολίτες των εθνών λευκής φυλής, μεθοδεύστε από τώρα την αυτόνομη παραγωγή τροφίμων κατ'οίκον, με τοπικούς μη υβριδιακούς και μη μεταλλαγμένους σπόρους φυτικών τροφών, δια να μην είσθε εκβιάσιμοι όταν αρχίσει στη Δύση η υποχρεωτική υποδόρεια εμφύτευση του "Μικροπομπού Micro-Chip 666" ως συμαδέματος της γενοκτονίας σας από τους στρατούς της Ρ.Ι.Κ. (Ρωσίας - Ισλάμ - Κίνας ή "Συμφώνου της Σαγκάης) υπό το πρόσχημα "Ιερού Θρησκευτικού Πολέμου - Τζιχάντ" εναντίον των "αντίχριστων - αντίθεων" εθνών της "σατανικής" Δύσης. (Οι στρατοί αυτοί θα φέρουν μαζί τους Scanners-Σαρωτές BarCode - & Ανιχνευτές Mικροπομπών και θα κατασφάζουν ως αντίχριστο οποιονδήποτε έχει χαραχθεί ή εμφυτευφθεί με μικροπομπό Micro-Chip 666)
Μην δεχθείτε με κανέναν απολύτως τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Δις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή άλλου οιουδήποτε μικροπομπού στο δέρμα σας.
Επαναλαμβάνουμε Τρις: Μην δεχθείτε με κανέναν τρόπο και με οιαδήποτε πίεση ή κίνητρο "Φορολογικής απαλλαγής" ή άλλο οιοδήποτε κίνητρο "Ταχείας οικονομικής συναλλαγής" κλπ, την εμφύτευση του "Μικροπομπού 666" ή οιουδήποτε άλλου μικροπομπού ή παθητικού μικροκυκλώματος Micro-Chip ή ηλεκτροχημικού Micro-chip στο δέρμα σας, διότι ακόμη και αν ματαιωθεί ή αναβληθεί επ'αόριστον η επίθεση των στρατών της Ρ.Ι.Κ. εναντίον δύσεως, εσείς θα ζείτε και θα πεθάνετε ως ελεεινοί άθλιοι δούλοι σκλάβοι χωρίς προσωπική ιδιωτική ζωή και χωρίς καμία απολύτως ελευθερία, διότι:

1) Κάθε εμφυτεύσιμο Micro-Chip θα δίνει συνεχώς την θέση του κατόχου του στο δορυφορικό σύστημα "GPS" ακριβούς γεωγραφικού εντοπισμού, και μέσω του "GPS" προς την αστυνομία της κάθε χώρας της Δύσεως.

2) Κάθε εμφυτευμένο Micro-Chip θα μεταδίδει συνεχώς προς τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, τον αριθμό ταυτότητος και τις προφορικές συζητήσεις του κατόχου του.

3) Με το σύστημα πληρωμής με "Ηλεκτρονικό Χρήμα" ήτοι με "Ηλεκτρονικές μονάδες" μέσω επαφής του δέρματος σας με τον ανιχνευτή - Scanner του πολυκαταστήμτος από το οποίο κάνετε αγορές, θα γίνονται γνωστά στις αρχές και στην αστυνομία όλα τα είδη - προιόντα τα οποία θα αγοράζετε, διότι το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του πολυκαταστήματός θα είναι το ακόλουθο:

Ανώνυμος είπε...

"Πολίτης "Bar-Code 666" με προσωπικό αριθμό 1234567798765 (δεκατριψήφιο) αγοράζει προϊόν "Bar-Code 666" με αριθμό 2345678918765 από πολυκατάστημα - εταιρεία "Bar-Code 666" με αριθμό 3456789128765. Καλούμε τους Servers(Διακομιστές Η/Υ) του διατραπεζικού συστήματος να αφαιρέσουν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του πολίτη 1234567798765 πενήντα μονάδες ηλεκτρονικού χρήματος και να τις μεταφέρουν στον ηλεκτρονικό λογαριασμό της εταιρείας 3456789128765"._ "Servers τραπεζων προς εταιρεία 3456789128765: Η συναλλαγή καταγράφηκε. Πενήντα ηλεκτρονικές μονάδες χρήματος μεταφέρθηκαν από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του αγοραστού στον ιδικό σας. Δεν υπάρχει απογόρευση (ή υπάρχει απαγόρευση) πωλήσεως του προϊόντος 2345678918765 προς τον πολίτη 1234567798765. Επιτρέπουμε (ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ) την συγκεκριμένη πώληση. Η έγκριση μας καταγράφηκε."._

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορούμε βρε παιδιά να φέρουμε έναν καλό κυνηγό να σκοτώσει το Θηρίο να τελειώνουμε;
Η να βοηθήσει ο Ταρζάν τέλος πάντων;

Ανώνυμος είπε...

Ψαχνω να βρω γιατι σε ολες τις διαφημησεις και φωτογραφιες τα ρολογια δειχνουν ωρα 10 και 10 σχεδον στο 100% . Υποθετω οτι κατι εχει σχεση με εβραιους._

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.