12 Οκτωβρίου 2019

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας για τα διασυδεδεμένα οχήματα.

Η παγκόσμια αγορά για τα διασυνδεδεμένα οχήματα προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια καθώς οι καινοτομίες στη συνδεσιμότητα βελτιώνονται και προκαλούν έντονες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

Τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές είναι πολυάριθμα. Η συνδεσιμότητα προσφέρει στους οδηγούς από πρόσβαση σε πολυμέσα υψηλής ευκρίνειας και πρόσβαση σε Wi-Fi, μέχρι βελτιωμένα συστήματα ψυχαγωγίας και δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης του οχήματος χρησιμοποιώντας εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Μερικά παραδείγματα είναι οι μηχανισμοί κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης του αυτοκινήτου. 

Ωστόσο, τα διασυνδεδεμένα οχήματα αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα όπως κάθε άλλη συσκευή που συνδέεται με το διαδίκτυο. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας των αυτοκινήτων από εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Οι παραβιάσεις ασφαλείας μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή προσωπικών δεδομένων, σε απειλές για τους βασικούς μηχανισμούς ασφαλείας του οχήματος και, σε ακραίες περιπτώσεις, στον πλήρη τηλεχειρισμό του αυτοκινήτου. 

Καθώς η βιομηχανία τείνει προς την ανάπτυξη τον αυτόνομων τεχνολογιών και προσανατολίζεται στα πλήρως αυτόνομα οχήματα, οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται μόνο και μόνο λόγω της εξάρτησης τους από τις εφαρμογές, την ανάγκη συνδεσιμότητας και των πιο πολύπλοκων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

Αν η αυτοκινητοβιομηχανία αποτύχει να αντιμετωπίσει έγκαιρα αυτούς τους κινδύνους οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, την ιδιωτική ζωή των χρηστών, την ασφάλεια τους και τη φήμη του εμπορικού σήματος της εκάστοτε εταιρείας. Οπότε, ποιοι είναι οι βασικότεροι κίνδυνοι που πρέπει να εξασφαλίσουν οι εταιρείες; 

Κλοπή προσωπικών δεδομένων 

Καθώς ο αριθμός των αισθητήρων αυξάνεται ταχύτατα στα οχήματα, υπάρχει το ενδεχόμενο οι χάκερ να κλέψουν προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης από τα συστήματα, προσωπικά δεδομένα διαδρομής και θέσης, προτιμήσεις ψυχαγωγίας του οδηγού, ακόμη και οικονομικές πληροφορίες. 

Κλοπή οχήματος 

Καθώς τα ψηφιακά ή ασύρματα κλειδιά και οι εφαρμογές για κινητά αντικαθιστούν τα παραδοσιακά φυσικά κλειδιά αυτοκινήτου, οι κλέφτες αυτοκινήτων μπορούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο όχημα. 

Αυτό μπορεί να γίνει με την παρεμπόδιση της επικοινωνίας μεταξύ ενός smartphone ή του ασύρματου κλειδιού fob και του οχήματος, χρησιμοποιώντας συσκευές που επεκτείνουν το φάσμα του ασύρματου σήματος και μιμούνται το ασύρματο κλειδί που δίνει πρόσβαση στο όχημα.

Η διαχείριση των ψηφιακών κλειδιών του αυτοκινήτου μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη διαχείριση των φυσικών κλειδιών. Η καταχώρηση ενός κλειδιού, η επικύρωση της κάθε απόπειρας ξεκλειδώματος και η απόρριψη εξουσιοδότησης θα πρέπει να αποτελούν νούμερο ένα παράγοντα ασφαλείας. 

Κίνδυνοι σύνδεσης 

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ατέλειες στην εφαρμογή του πωλητή. Δεδομένου ότι η ασφάλεια μερικές φορές περνά σε δεύτερη μοίρα κατά τη φάση σχεδιασμού των διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους, αυτό δημιουργεί έναν εύκολο στόχο για τους χάκερ που εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία χρησιμοποιώντας κυψελοειδή δίκτυα, Wi-Fi και φυσικές συνδέσεις.

Επιπλέον, τα διασυνδεδεμένα οχήματα πρέπει να είναι σε θέση να εμπιστεύονται τις υπηρεσίες στις οποίες συνδέονται, καθώς και τα ίδια να αποτελούν έμπιστες συσκευές προς τα ίδια δίκτυα.

Χειρισμός κρίσιμων συστημάτων 

Υπάρχει η δυνατότητα οι χάκερ να πάρουν τον έλεγχο των κρίσιμων πτυχών λειτουργίας ενός διασυνδεδεμένου οχήματος. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να πάρουν τον έλεγχο και να τροποποιούν την ταχύτητα του αυτοκινήτου, να αλλάζουν κατεύθυνση και να φρενάρουν.

Ευπάθειες ασφαλείας στις εφαρμογές για κινητά 

Καθώς οι κατασκευαστές κυκλοφορούν περισσότερες εφαρμογές για κινητά οι οποίες έχουν ως στόχο την επικοινωνία με τα οχήματα, γίνονται όλο και περισσότερο στόχος για χάκερ.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Nissan Leaf, οι δοκιμαστές ασφαλείας κατέδειξαν πως θα μπορούσαν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για τον έλεγχο του θερμαινόμενου τιμονιού, των καθισμάτων, των ανεμιστήρων και του aircon από απόσταση. Σε ένα ηλεκτρικό όχημα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποφορτίσει τη μπαταρία και να τη θέσει εκτός λειτουργίας τη μπαταρία. 

Σύμφωνα με αναφορές, το 75% των εφαρμογών αποτυγχάνει σε βασικές δοκιμές ασφαλείας. Επίσης, ο αριθμός των τρωτών σημείων ασφαλείας στα λειτουργικά συστήματα Android και iOS αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Έλλειψη εσωτερικού σχεδιασμού ασφάλειας

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ελάχιστη εμπειρία αντιμετώπισης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και αυτό έχει καταστεί εμφανές από την έλλειψη ασφάλειας που ενσωματώνεται σε πολλά από τα εξαρτήματα λογισμικού και υλικού στις πρώτες γενιές από διασυνδεδεμένα οχήματα.

Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές κωδικοποίησης. Υπάρχει επίσης έλλειψη αυστηρών δοκιμών ασφαλείας, μεγάλο μέρος των οποίων πραγματοποιείται πολύ αργά στον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Ο εκ βάθρων σχεδιασμός υπό την οπτική του επιτιθέμενου, είναι ο μόνος τρόπος να κατασκευαστούν συστήματα «Secure by Design» που θα είναι ανθεκτικά μακροπρόθεσμα.

Αδυναμίες ασφαλείας στη σύνθετη αλυσίδα εφοδιασμού 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από προμηθευτές τρίτων μερών για τα απαραίτητα συστήματα το λογισμικό και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν στα οχήματα τους.

Ωστόσο, εάν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν απαιτήσουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας σχετικά με τον κυβερνοχώρο από τους προμηθευτές τους, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να γεμίσουν με ευπάθειες ασφαλείας τα οχήματα τους, μέσω των τρίτων τμημάτων που προμηθεύονται.

Επίσης, μία ευπάθεια σε κάποιο υπό προϊόν θα μπορούσε να εισέλθει στην αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγής απειλώντας την ασφάλεια όλου του δικτύου και αυξάνοντας τα επίπεδα φθοράς.

Αποτυχία χρήσης των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ασφαλείας 

Καθώς ανακαλύπτονται νέες απειλές και επιθέσεις, η μόνη αποτελεσματική λύση είναι να διασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες μπορούν να ενημερωθούν εύκολα και με ασφάλεια μόλις εγκατασταθούν. 

Πολλές από αυτές τις ενημερώσεις παρέχονται μέσω λογισμικού, εξαρτημάτων και συστημάτων που βασίζονται σε ασύρματες επικοινωνίες που συνδέονται με προσωπικές υπολογιστικές συσκευές, οι οποίες παρουσιάζουν τις δικές τους εγγενείς προκλήσεις ασφάλειας.

Ανεπαρκείς διαδικασίες διαχείρισης κλειδιών 

Αν και οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης για τα κρυπτογραφημένα κλειδιά, πολλοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μια χειροκίνητη διαδικασία, περιορίζοντας έτσι τη χρησιμότητά τους και παρεμποδίζοντας την ασφάλεια.

Τρωτά σημεία του In Vehicle Infotainment (IVI) 

Οι καινοτομίες στα συστήματα ψυχαγωγίας οχημάτων προσφέρουν στους οδηγούς αρκετά οφέλη. Αυτές οι πλατφόρμες αυξάνουν διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουν και χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα που είναι κρίσιμα για τα οχήματα και τους τελικούς χρήστες. 

Τόσο το Android όσο και η Apple προσφέρουν συστήματα ψυχαγωγίας και καταστήματα εφαρμογών που εστιάζουν σε οχήματα, ενώ υπάρχουν και εφαρμογές για την εκτέλεση πληρωμών, την κοινωνική δικτύωση, και άλλα.

Αν και η χρήση όλων αυτών προσφέρει νέες δυνατότητες φέρνει επίσης την απειλή ότι το εφαρμοσμένο κακόβουλο λογισμικό θα μπορούσε να επιτεθεί στην αυτοκινητοβιομηχανική πλατφόρμα.  

https://www.autonomous.gr/oi-megalyteres-prokliseis-asfaleias-ta-diasydedemena-ochimata/  

http://www.newelectronics.co.uk/electronics-blogs/top-ten-security-challenges-for-connected-cars/219537/  

id-ont.blogspot
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.