10 Οκτωβρίου 2019

Λειτουργικότητα και Αυτονομία του Κυπριακού Κράτους

Του Φοίβου Κλόκκαρη* 

Στα πλαίσια των συνομιλιών, για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας(ΔΔΟ) στό κυπριακό, είναι ανάγκη να τονισθούν δύο σοβαρές πτυχές, που δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε και οι πολίτες δεν έχουν την αναγκαία ενημέρωση. Είναι οι πτυχές της λειτουργικότητας και αυτονομίας του κράτους, που σχετίζονται με την δυνατότητα του ομοσπονδιακού κράτους να λαμβάνει αποφάσεις και με τις παράνομες διμερείς συμφωνίες Τουρκίας – ψευδοκράτους.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πολιτική σταθερότητα σε ένα κράτος, το οποίο στην καθημερινή λειτουργία του και στην άσκηση των εξουσιών του, δεν θα μπορεί απρόσκοπτα να λαμβάνει αποφάσεις και παράλληλα θα είναι εξαρτημένο από την Τουρκία, με τον ομφάλιο λώρο των διμερών συμφωνιών Τουρκίας – ψευδοκράτους. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Αδιέξοδα, παράλυση και στρατηγική κατάρρευση.

Με βάση τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στις συνομιλίες για το Κυπριακό, καταστρατηγείται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με συνέπειες: 

- Την αδικία και την αδυναμία λήψης απόφασης.
- Την αδικία αφού εξισώνεται το 80% των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) με το 18% των
Τουρκοκυπρίων (ΤΚ), είτε με αριθμητική ισότητα (δικαστική εξουσία, γερουσία) είτε με συγκεκαλυμένα ΒΕΤΟ (απαίτηση θετικής ψήφου) στους ΤΚ (εκτελεστική εξουσία, κάτω βουλή) και
- Την αδυναμία λήψης απόφασης, αφού στο επίπεδο της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα απαιτείται συναπόφαση των δύο κρατιδίων για όλα τα ζωτικά θέματα. Αυτό θα οδηγεί σε αδιέξοδα ή για να μην συμβαίνει αυτό, σε υποχωρήσεις των ΕΚ προς τις Τουρκικές θέσεις και την μετατροπή τους σε υποτελείς της Τουρκίας. 


Η ΤΚ συνιστώσα πολιτεία, εξαρτημένη από την Τουρκία, λόγω πλειοψηφίας εποίκων και των διμερών συμφωνιών εξάρτησης, θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου στα ζωτικής φύσεως θέματα (ΑΟΖ, φυσικό αέριο, έποικοι, ευρωπαϊκές ελευθερίες Τούρκων υπηκόων, στρατηγικές συνεργασίες Κύπρου με τις γειτονικές της χώρες κ.α.). 

Η Τουρκία μέσω της ΤΚ συνιστώσας πολιτείας και των συμφωνηθέντων στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπου θα απαιτείται συναπόφαση των δύο συνιστωσών πολιτειών, θα επιβάλλει τις αποφάσεις στο κυπριακό κράτος και θα αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του. Δεν θα χρειάζεται να έχει επεμβατικά δικαιώματα και στρατεύματα στην Κύπρο. Η Τουρκία βέβαια, επειδή τα θέλει όλα στο Κυπριακό, εμμένει και σε αυτά. Εκτιμά ότι θα υποχωρήσουμε και στη πτυχή του κεφαλαίου Εγγυήσεις / Ασφάλεια, όπως πράξαμε σε όλα τα κεφάλαια των συνομιλιών για τη λύση του Κυπριακού. 

Με την λύση που συζητείται, θα έχουμε ένα δυσλειτουργικό κράτος, καταδικασμένο σε κατάρρευση, όπως στις περιπτώσεις του Λιβάνου και της Βοσνίας. Στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη δεν υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδων. Η προσφυγή σε ξένους δικαστές (για την δικαστική εξουσία) και στην κλήρωση για τις άλλες εξουσίες, που συζητείται ως μηχανισμός για την επίλυση των αδιεξόδων από την αδυναμία λήψης αποφάσεων, λόγω καταστρατήγησης της δημοκρατικής αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, προσβάλλει το κύρος του κράτους και παραβιάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, που αποτελεί την βάση της δημοκρατίας. Με την κλήρωση, η πλειοψηφία των ΕΚ ενίοτε θα μετατρέπεται σε μειοψηφία ανάλογα με την τύχη. Κανένας κράτος, οργανισμός, επιχείρηση, φορέας ή επιτροπή δεν ακολουθεί την μέθοδο της κλήρωσης για να λαμβάνει αποφάσεις. 

Σε ότι αφορά τις διμερείς συμφωνίες της Τουρκίας με το ψευδοκράτος, που είχαν ενσωματωθεί και στο σχέδιο Ανάν, πρέπει να τονισθεί ότι η διατήρηση τους θα αποτελεί το απλωμένο χέρι της Τουρκίας στο νησί και θα επηρεάζει την αυτονομία, την ανεξαρτησία και πολιτική σταθερότητα του. Ήδη οι συμφωνίες αυτές έχουν αυξηθεί σε αριθμό και καλύπτουν όλους τους τομείς λειτουργίας της «ΤΔΒΚ» (στρατιωτική συνεργασία, οικονομία, ενέργεια, εμπόριο, επικοινωνίες,υφαλοκρηπίδα, νερό και ρεύμα από Τουρκία κ.α.). Με την λύση της ΔΔΟ, που συζητείται για το κυπριακό, η παράνομη «ΤΔΒΚ» θα νομιμοποιηθεί σε ΤΚ constituent state του ομόσπονδου κράτους και μέσω αυτού η Τουρκία θα επιβάλλει τις αποφάσεις στο κυπριακό κράτος. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του σχεδίου Ανάν στο οποίο, παρά την αντίθεση των ΕΚ, ενσωματώθηκαν τρείς διμερείς συμφωνίες της Τουρκίας με την «ΤΔΒΚ», για την Ασφάλεια Ακτών και την Έρευνα – Διάσωση, που έδιδαν το δικαίωμα αεροναυτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Κύπρο, χωρίς έγκριση του Κυπριακού Κράτους, το οποίο θα ήταν αποστρατικοποιημένο και έρμαιο των τουρκικών ορέξεων. 

Τα κρίσιμα θέματα της λήψης απόφασης στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των διμερών συμφωνιών Τουρκίας – Ψευδοκράτους, δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε στις δημόσιες παρεμβάσεις και συζητήσεις για το κυπριακό και οι πολίτες δεν έχουν την αναγκαία ενημέρωση. Είναι θέματα πολύ σοβαρά, που αφορούν την ανεξαρτησία και την λειτουργικότητα του κράτους, τα οποία αν δεν διασφαλισθούν στα πλαίσια της λύσης, θα έχουμε συνεχή αδιέξοδα και κράτος μη βιώσιμο, το οποίο θα υποστεί στρατηγική κατάρρευση. Αυτό θα είχε συμβεί αν υιοθετείτο το σχέδιο Ανάν, που δεν πληρούσε καμιά από αυτές τις στοιχειώδεις απαιτήσεις ενός δημοκρατικού πολιτεύματος (αφοπλισμός κυπριακού κράτους, διατήρηση συνθηκών εγγυήσεως-συμμαχίας με παραμονή ξένων στρατευμάτων, ενσωμάτωση διμερών συμφωνιών Τουρκίας-"ΤΔΒΚ", παραβίαση της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων με μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων τρείς ξένους δικαστές). 

Η κυβέρνηση μας και οι πολιτικοί φορείς, πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στά θέματα της στρατιωτικής ασφάλειας μετά την λύση (δικαίωμα και δυνατότητα του κράτους να έχει ένοπλες δυνάμεις), της πολιτικής σταθερότητας (δυνατότητα του κράτους να λαμβάνει απρόσκοπτα αποφάσεις) που κατ’ επέκταση επηρεάζει και την οικονομική, ενεργειακή και δημογραφική σταθερότητα καθώς και της αυτονομίας του κράτους( να μήν ενδώσουμε στις απαιτήσεις της Τουρκίας να ενσωματωθούν στο σχέδιο λύσης, οι παράνομες διμερείς συμφωνίες Τουρκίας – Ψευδοκράτους, και να διατηρηθούν τα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας και η παραμονή στρατευμάτων της στο νησί). 

Ασφάλεια, Λειτουργικότητα και Αυτονομία είναι τρείς βασικοί πυλώνες για την βιωσιμότητα ενός κράτους. Οι συγκλήσεις που υπάρχουν στους τομείς αυτούς στα πλαίσια των συνομιλιών, πρέπει να αναθεωρηθούν (αφοπλισμός κυπριακού κράτους-παραβίαση της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων- ενδεχομένως η ενσωμάτωση των διμερών συμφωνιών της Τουρκίας με την "ΤΔΒΚ", για τις οποίες δεν υπάρχει η αναγκαία πληροφόρηση στους πολίτες) 

*αντιστράτηγος ε.α

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.