8 Αυγούστου 2020

ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝ ΛΟΙΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ... ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ...

Γράφει ὁ Πᾶνος 

Μὲ λίγα λόγια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος αὐτὸ μᾶς λέει. 
Μὲ ὑπεύθυνη θέση, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τηρεῖ τὴν ἴδια γραμμὴ τῶν ἀπαγορεύσεων γιὰ τὸ «ὑπέρτατο ἀγαθό» ποὺ μᾶς ἐδόθη ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν σωματικὴ Ὑγεία. 
Γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία οὔτε λόγος βέβαια... 
Οὔτε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, οὔτε ἀπὸ κανέναν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ σύνοδο. 

Ὅσο γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους Μητροπολῖτες, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, μὲ κάτι ἀδύναμες καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοὺς ἀντιδράσεις, «σιγὴ ἰχθύος», μὴν τυχὸν καὶ στεναχωρήσουμε κανέναν, μὴν μᾶς συμβεῖ καὶ κανὰ κακό...
 

Καὶ πῶς νὰ γίνει λόγος γιὰ πνευματικὴ ὑγεία; 
Μήπως τὴν ἔχουν οἱ ἴδιοι; 

Δυστυχῶς περάσαμε στὰ χειρότερα, ἔχουμε τὴν Δ.Ι.Σ. νὰ προτρέχει τῶν κυβερνώντων καὶ νὰ κάνει πρώτη συστάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ τόσο «θανατηφόρου κοροναϊοῦ», ποὺ ὅπου καὶ ἄν βρεθοῦμε «μᾶς κυνηγάει γιὰ νὰ μᾶς σκοτώσει». 

Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ ἀνησυχία τῆς Ἐκκλησία γιὰ ἐμᾶς, γιὰ τὴν ὑγεία μας, ποὺ προνόησε ἐδῶ καὶ μέρες γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ, νὰ κάνει λόγο γιὰ λιτανεῖες χωρὶς συνωστισμὸ καὶ σύντομες σὲ διάρκεια.
Ἐδῶ πρέπει νὰ ξέρετε, ὅτι ὁ κορονοϊὸς κυνηγᾶ τὶς μεγάλες σὲ διάρκεια ἀκολουθίες, λιτανείες κ.λπ. 


Ὁ Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπός μας, κατὰ δήλωσή του, μᾶς λέει πὼς εἶναι εὐχαριστημένος καὶ περήφανος ποὺ στάθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφανίσεως τῆς «πανδημίας» στὸ πλευρὸ τῆς ὑπεύθυνης κυβερνήσεως καὶ εὐτυχῶς ὄχι στὸ πλευρὸ κάποιων μὲ «ὑπερβάλλοντα ζῆλο» χριστιανῶν, ποὺ πιστεύουν ὅτι μέσα στοὺς ναοὺς δὲν ὑπάρχη κίνδυνος νὰ κολλήση ὁ ἄνθρωπος ὁποιαδήποτε ἀσθένεια ἤ ὅτι οἱ λιτανεῖες μποροῦν νὰ σταματήσουν μιὰ πανδημία. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπεύθυνη καὶ ἁγία ἀντιμετώπισις τῆς πανδημίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησία μας καὶ ὄχι μόνον αὐτό. 

Κατὰ δήλωσήν του, «ἔχουμε γίνει καὶ ἐπαινετὸ παράδειγμα σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη», ποὺ προστατεύσαμε τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ὑγείας». 

Ἐὰν βγάζετε νόημα ἐσεῖς, ἄλλο τόσο βγάζω καὶ ἐγώ... «τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ὑγείας»... ποιὸ εἶναι τελικὰ αὐτὸ τὸ ἀγαθό; 

Βέβαια καταλαβαίνουμε τὶ θέλει νὰ μᾶς πεῖ, ὅπως καταλαβαίνουμε καὶ τὸ τί τοῦ λένε κάθε φορὰ νὰ μᾶς λέει, ἀλλὰ μεγάλος ἄνθρωπος εἶναι, θὰ κάνει καὶ κάποια «λαθάκια» καὶ κάποιες φορὲς τὰ μπερδεύει. 

Μᾶς λέει πάλι, ὅτι χωρὶς τοὺς ἀνθρώπους οὔτε Πολιτεία ὑπάρχει οὔτε Ἐκκλησία. 
Τὸν ρωτοῦμε λοιπόν, Ἐκκλησία χωρὶς Χριστὸ ὑπάρχει; 
Διότι δὲν εἴδαμε πουθενὰ νὰ ἀναφέρει κάτι τέτοιο, ἐκτὸς καὶ γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, Ἐκκλησία εἶναι τὸ κτίσμα, ὁ ναός καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι φαντασίες μας καὶ ζηλωτικὲς καταστάσεις ποὺ δὲν ἔχουν θέση στὸ σήμερα, διότι τὰ πράγματα ἄλλαξαν καὶ προχωρᾶμε μπροστά. 

Συνεχίζει τὴν δήλωσή του: «ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἄλλη, ἀπὸ τὸ νὰ διακονεῖ τὸν ἄνθρωπο θυσιαστικά κ.λπ. γιὰ τὸ πρόσωπό του καὶ γιὰ τὴν ὕπαρξή του». 
Γιὰ ποιὸ πρόσωπο ἐννοεῖ, γιὰ αὐτὸ μὲ τὸ φίμωτρο ποὺ μοιάζουμε σὰν τὰ σκυλιὰ ποὺ τοὺς τὸ φοροῦν γιὰ νὰ μὴν δαγκώσουν κάποιον ἄνθρωπο; 
Γιὰ ποιὰ ὕπαρξη του, γιὰ μιὰ ὕπαρξη χωρὶς Χριστὸ, παραδομένη μόνο στὴν ὕλη καὶ στὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις; 
Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκστομίζονται τέτοιες δηλώσεις ἀπὸ ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο; 

Ὑπηρετεῖ τὴν Ἐκκλησία αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος; 
Τόσο ἀθεολόγητος εἶναι ἤ τόσο ὀλιγόπιστος γιὰ νὰ μὴν πῶ τελείως ἄπιστος, ποὺ παραδόθηκε στὴν ὑπηρεσία τῆς ἄθλιας καὶ ἀντίχριστης κυβερνήσεως ποὺ μᾶς κυβερνᾶ; 

Μιᾶς κυβερνήσεως ποὺ συνεχίζει μὲ ὑπέρτερο ζῆλο τὸ καταστροφικὸ ἔργο τῆς προηγούμενης, μὲ τελειωτικό σκοπὸ τὴν πλήρη ἀποδόμηση τῆς Πίστεώς μας καὶ τὴν ὑποταγή μας στὶς ἐπιταγὲς τῶν παγκοσμιοποιητῶν.
 

Ἐπιτέλους, θὰ βρεθοῦν κάποιοι Έπίσκοποι παλληκάρια νὰ ζητήσουν τὴν καθαίρεσή του καὶ τὴν καθαίρεση ὅλων ὅσων στέκονται στὸ πλευρό του καὶ στηρίζουν τὶς ἀντίχριστες θέσεις του; 

Καὶ λέω καθαίρεσή τους, διότι πολλὲς ἐπιστολὲς ἔχουν σταλεῖ καὶ στὸν ἴδιο καὶ στὴν Δ.Ι.Σ. γιὰ ἀλλαγὴ γραμμῆς καὶ μετάνοια γιὰ ὅσα κάνουν καὶ νὰ πάψουν νὰ συγχύζουν καὶ νὰ πλανοῦν τοὺς πιστοὺς, μὲ τὶς νεοπατερικὲς ἑρμηνεῖες καὶ διδασκαλίες τους, ἀλλὰ κανένα ἀποτέλεσμα, ὅλους τοὺς ἔχουν γράψει στὰ παλαιὰ των ὑποδήματα. 

Ὅλοι βλέπουμε καθαρὰ τὸν πόλεμο ποὺ ἔχουν στήσει οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πιστῶν, μὲ τὴν ἀπόλυτη συνεργασία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς ἀνίερης συνόδου, ποὺ ἀποδόμησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτελειώσουν ὅτι Ὀρθόδοξο ἔχει ἀπομείνει μέσα στὶς καρδιὲς καὶ συνειδήσεις τῶν πιστῶν. 

Ἐναπομείναντες πιστοὶ ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὶ, μοναχὲς καὶ πιστὲ λαὲ πόσο ἀκόμα θὰ ὑπομένουμε αὐτοὺς τοὺς ἀντίχριστους καὶ Προδότες τῆς Πίστεώς μας καὶ Πατρίδος;

Πόσο ἀκόμα θὰ τοὺς ἀφήνουμε νὰ δηλητηριάζουν τὶς ψυχές μας μὲ τὶς βλάσφημες καὶ προδοτικές τους ἀποφάσεις, στερῶντας μας τοὺς ναοὺς μας γιὰ τὴν λατρεία μας στὸν Κύριό μας, στερῶντας μας τὴν συμμετοχή μας στὶς ἀκολουθίες καὶ στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Ἀγίας Ἐκκλησίας μας ὅπως πρέπει, χωρὶς φίμωτρα καὶ ἀποστάσεις καὶ γενικὰ ὅπως αὐτοὶ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν; 
Δὲν βλέπουμε πὼς ἄν τοὺς ἀφήσουμε ἀνενόχλητους σὲ λίγο θὰ ἀπαγορεύσουν διὰ παντὸς ὅλες τὶς ἀκολουθίες, Θείες Λειτουργίες μυστήρια κ.λπ. καὶ θὰ μετατρέψουν τοὺς ναοὺς μας σὲ ἁπλοὺς χώρους προσωπικῆς προσευχῆς καὶ αὐτὸ πάντα μὲ τὰ δικά τους μέτρα;

Πόσο μακρυὰ εἶναι ὁ κίνδυνος νὰ μετατραποῦν οἱ ναοί μας στὸ μέλλον μὲ τὴν σημερινὴ ἀδράνειά μας, σὲ μουσεῖα ἤ τζαμιὰ βλέποντας τὴν μωαμεθανολατρεία ἀπὸ κάποιους ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας;
Μήπως ξεχάσαμε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του σὲ hotspot, ἔβγαλε τὸ ἐγκόλπιό του γιὰ νὰ μὴν προσβάλλει τοὺς μωαμεθανοὺς;
Ξεχάσαμε πόσες φορὲς χρησιμοποιήθηκε σὲ πόσες περιστάσεις ἡ ἴδια δικαιολογία σὲ σημεῖο τέτοιο ποὺ νὰ ἔχουν ἀποδομηθεῖ σωρεία ἀπὸ τὰ τῆς Πίστεώς μας;

Πότε θὰ βροντοφωνάξουμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν ἀντικατάστασή τους μήπως καὶ μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεὸς καὶ ἐπέμβει ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει; 
Δὲν βλέπουμε τί ἔρχεται, δὲν πήραμε κανένα μάθημα ἀπὸ τὰ ὅσα δεινὰ μᾶς ἔχουν βρῆ μέχρι τώρα; 

Πῶς νὰ μεσιτεύση ἡ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου, ἡ Παναγία ἡ Σουμελᾶ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ὅπου ὑπάρχει ναὸς ἀφιερωμένος στὴν κοίμησή της, ἀφοῦ ἀπαγορεύτηκε ἡ λιτάνευση τῶν ἱερῶν καὶ θαυματουργῶν εἰκόνων της;

Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μὲ τὶς μεσιτεῖες τῆς γλυκειάς μας Παναγίας, νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Κύριος καὶ νὰ φωτίση κάποιους άπ᾿ τοὺς πλανεμένους ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθὴ Πίστη καὶ παίρνοντας τὰ ἡνία, νὰ ὁδηγήσουν τὸν Ὀρθόδοξο λαό μας, στὴν μετάνοια, στὸ φῶς καὶ στὴν ἀληθινὴ Πίστη τοῦ Χριστοῦ μας!
Ἀμὴν!

ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.