26 Μαρτίου 2020

Ἄς ποθήσουμε καὶ τὴν πνευματική μας ἐλευθερία. Γιὰ νὰ γίνουμε καὶ νὰ μένουμε Ἔθνος ἑλληνικό, ἀλλὰ καὶ Ὀρθόδοξο χριστιανικό.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 

Ἀριθ. Πρωτ.: 229 

Ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 2020
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 217η
ΘΕΜΑ: “Τὰ κινήματα Ἐλευθερίας κατὰ τὴν τουρκοκρατία τοῦ 1821”.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α- 
Ἔφθασε ξανὰ ἡ μεγάλη ἐπέτειος τοῦ ξεσηκωμοῦ τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τὸ 1821. Θὰ μιλήσουν κάποιοι, ὅτι ἡ Ἐπανάστασή μας ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Διαφωτισμὸ καὶ, κυρίως, ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση. Ἐδῶ, ὅμως, πρέπει νὰ ποῦμε, ὅτι καὶ κάποιοι λίγοι λόγιοι Ἕλληνες, ὅπως ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ποὺ συμπαθοῦσαν τὸν Εὐρωπαϊκὸ Διαφωτισμό, ἀπογοητεύτηκαν ἀπὸ τὴν βία, τὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς ἀθεϊστικὲς κινήσεις τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, ὅπως ἔγραφε χαρακτηριστικὰ σὲ Ὁλλανδὸ φίλο του ὁ Κοραῆς. Κι’ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θὰ τονίσῃ ὅτι τὸ 1821 δὲν ἔχει ἰδεολογικὴ σχέση μὲ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση. Γιατὶ οἱ Ἕλληνες ἀγωνίστηκαν κατὰ ἀλλοεθνοῦς ἐχθροῦ, ἐνῷ οἱ Γάλλοι ἐξεγέρθηκαν κατὰ τῆς γαλλικῆς ἐξουσίας, γιὰ λόγους κοινωνικούς.

-Β- 
Οἱ Ἕλληνες δὲν περίμεναν νὰ μάθουν τὶ σημαίνει ξεσηκωμὸς ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ἀλλὰ ἄρχισαν, κυριολεκτικά, τὶς ἐπαναστάσεις γιὰ τὴν ἐλευθερία εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Δεκάδες κινήματα ἔγιναν ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν, τὰ ὁποῖα ὅμως, ἀγνοοῦνται, δυστυχῶς, ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία. Κι’ ὅπως ἔγραφε, τελευταῖα, ἕνας ἐκλεκτὸς πολιτικὸς ἐπιστήμονας, “ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 εἶναι πνευματικὸ τέκνο τοῦ Πατροκοσμᾶ, τῶν Νεομαρτύρων καὶ τῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, μὲ τὸν Ὀρθόδοξο Κλῆρο πάντα ἐπὶ κεφαλῆς”.

-Γ- 
Ἔτσι, τέτοιες ἐπαναστάσεις ἔχουμε: 
1) Ἐκείνη τοῦ 1495, δηλαδὴ 40 χρόνια μόλις μετὰ τὴν Ἅλωση, ποὺ ἔγινε μὲ τὴν ὑποκίνηση τοῦ βασιλέως τῆς Γαλλίας Καρόλου. Ἀτυχῶς, ὁ Κάρολος δὲν ἐβοήθησε τοὺς ἐπαναστάτες. Ἔτσι ἡ ἐπανάσταση αὐτὴ κατεπνίγη, ἀκολούθησαν δὲ ἄγριες σφαγὲς ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 
2) Τέσσερις ἐπαναστάσεις ἔγιναν τὸν 16ο αἰῶνα, στὴν Πελοπόννησο, στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀκαρνανία, τὶς ὁποῖες ἀκολούθησαν σφαγὲς τῶν χριστιανῶν. 
3) Στὴν Ἤπειρο, ὁ Τρίκκης Διονύσιος (ὁ ἐπικληθεὶς “σκυλόσοφος”) εἰσβάλλει στὶς 11.9.1611 στὰ Ἰωάννινα μὲ 800 ἄνδρες. Προδόθηκε, ὅμως, κι’ ἔτσι συνελήφθη κι’ ἀφοῦ βασανίστηκε ἄγρια, πέθανε μὲ θάνατο μαρτυρικό. Τέλος, 
4) Παραλείποντες ἄλλα κινήματα, μένουμε στὴν Ἐπανάσταση τῶν Σουλιωτῶν κατὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ (1800-1803). Κι’ ἐδῶ, ὅμως, ἡ προδοσία ἔπαιξε τὸν ἄθλιο ρόλο της. Ἔτσι ἔχουμε τὸ Κούγκι, μὲ τὸν ἄφθαστο ἡρωϊσμὸ τοῦ Μοναχοῦ Σαμουὴλ καὶ τὸ ἡρωϊκὸ χορὸ τῶν Σουλιωτισσῶν στὸ Ζάλογγο, μοναδικὰ παραδείγματα στὴν παγκόσμια ἱστορία.

-Δ-
Σήμερα, λοιπόν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ποὺ γιορτάζουμε τὰ ἐλευθέρια τῆς Πατρίδας μας, σὲ καιροὺς δύσκολους καὶ πονηρούς, ἄς στρέψουμε τὰ βλέμματα τῆς ψυχῆς μας σὲ κείνους, ποὺ μὲ ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμὸ πολέμησαν τὸν Τοῦρκο δυνάστη, γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Θερμὴ καὶ βαθειὰ ἡ εὐγνωμοσύνη μας στοὺς ἥρωες ἐκείνους. Εἴμαστε ἐθνικῶς ἐλεύθεροι. Ἄς ποθήσουμε καὶ τὴν πνευματική μας ἐλευθερία. Γιὰ νὰ γίνουμε καὶ νὰ μένουμε Ἔθνος ἑλληνικό, ἀλλὰ καὶ Ὀρθόδοξο χριστιανικό. “Τῇ ἐλευθερίᾳ ᾖ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε” νὰ μένουμε σταθεροί, μᾶς φωνάζει τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. Ε΄ 1). Γιατὶ “ἐὰν ὁ Χριστὸς ἡμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι” θὰ εἴμαστε (Ἰωάν. Η΄ 36). Αὐτὴν τὴν ἐλευθερία, τὴν ἐθνικὴ καὶ πνευματική, εὔχομαι γιὰ ὅλους. Χρόνια πολλά, ἅγια, ἀγωνιστικά, εὐλογημένα. 

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ 

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.