7 Οκτωβρίου 2019

Δήμαρχοι: Έντονες αντιδράσεις για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ. (είναι μνημονιακή κυβέρνηση δοσιλόγων, ακόμα δεν το καταλάβατε;)

Έντονη ανησυχία επικρατεί ανάμεσα στους δημάρχους της χώρας, καθώς, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, και η παρούσα κυβέρνηση ακολουθώντας τα χνάρια της προηγούμενης, ζητά από τους δήμους να καταθέσουν υποχρεωτικά τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

Το θέμα άνοιξε με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 95/2019 του υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου (σ.σ. είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες εγκυκλίους δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ), με την με την οποία ζητούνταν από τους νεοσύστατους δήμους να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην ΤτΕ. «Επί του ανωτέρω σημείου (β), θα πρέπει να επιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή των συνιστώμενων δήμων στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/54366/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β 2680/1.7.2019) «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθέσιμων σε λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο αρ. 1 της επίμαχης απόφασης ορίζεται ότι 
«1. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει (εφεξής Φορείς) ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος…

3. Εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Λ. Κυρίζογλου: «Πρόκειται για εμμονική μεδόθευση»  

Δεδομένου, ότι η παράταση ενός μηνός (σ.σ. από 1/9 σε 1/10) για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων που έδωσε η παρούσα κυβέρνηση έληξε την περασμένη Τρίτη, ήρθε σήμερα και η πρώτη έντονη αντίδραση από τον «γαλάζιο» πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Την σφοδρή αντίδραση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) και προσωπικά του προέδρου της, Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου, προκάλεσε ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης προς τους Δήμους, από τους οποίους ζητείται και πάλι, να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα σε βάρος των Δήμων, το οποίο επιχείρησε στο παρελθόν να επιφέρει η προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα επιχειρεί η νέα, παρότι η ΠΕΔ-ΚΜ διατράνωσε, για πολλοστή φορά, την κάθετη αντίθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιχειρούμενη «άλωση» των ταμειακών διαθεσίμων της και ζήτησε ανάκληση της σχετική απόφασης.

Σε επείγουσα επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεδωρικάκο, τον υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, η οποία κοινοποιείται στην ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και τους Δήμους της χώρας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, κ. Κυρίζογλου, εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία του, κάνοντας λόγο για εμμονική μεδόθευση με την οποία, όπως λέει, πλήττονται ακόμη και τα ελάχιστα εναπομείναντα ίχνη της αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αλλά και για συνεχιζόμενη έκδηλη αγνόηση και επιδεικτική περιφρόνηση σειράς ομόφωνων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Λ. Κυρίζογλου τονίζει στην επιστολή: 

«Με το 911/10/ΣΣ/09-09-201 έγγραφο της ΠΕΔΚΜ: 
εκφράσαμε την έκπληξή μας για το περιεχόμενο της 95/2019 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, με την οποία παρέχονταν στους αρτισύστατους Δήμους (του Ν. 4600/2019) οδηγίες σχετικές με την «υποχρέωση» μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος,
διατρανώσαμε, για πολλοστή φορά, την κάθετη αντίθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιχειρούμενη «άλωση» των ταμειακών διαθεσίμων της, και, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας (στην συζήτηση της οποίας συμμετείχαν και νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας) ζητήσαμε: 

(α) την επαναδιατύπωση των διατάξεων του άρθρου 69.Α. του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 § 1 του Ν. 4549/2018, ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της εφαρμογής του οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

(β) την ανάκληση των 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 ΥΑ (Β΄ 104), 2/16606/ΔΛΓΚ/21-02-2019 ΥΑ (Β΄ 568), 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 ΥΑ (Β΄ 2680) και η 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄/29-08-2019 ΥΑ (Β΄ 3389), στο μέρος που αφορούν στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και 

(γ) την ανάκληση (επιτέλους!) της 199/10-06-2015 εγκυκλίου του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Βούτση, ώστε να πάψει να υπάρχει στο διοικητικό στερέωμα η, επονείδιστη για την Δημόσια Διοίκηση και άκρως προσβλητική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραγγελία περί «αμμελητί συμμόρφωσης» των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας στους ορισμούς της από 20-04-2015 έωλης και καταφανώς αντισυνταγματικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία, παρά τις μεταγενέστερες νομοθετικές ψιμυθιώσεις, εξακολουθεί να αποτελεί το «θεμέλιο» αυτής της ακατανόητα επίμονης και πανταχόθεν διάτρητης εκστρατείας εναντίον των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

»Η έκπληξή μας για το περιεχόμενο των οδηγιών και υπενθυμίσεων της 95/2019 Εγκυκλίου προσλαμβάνει οδυνηρές διαστάσεις και μετατρέπεται σε αγανάκτηση καθώς διαπιστώνουμε πως οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας όχι μόνον απαξίωσαν να αρθρώσουν μιαν, έστω, τυπική απάντηση στο ως άνω έγγραφό μας, αλλά σπεύδουν, συντονισμένα, να υλοποιήσουν (4 χρόνια μετά) τις παραγγελίες του κυρίου Βούτση, ανακοινώνοντας προθεσμίες και ρυθμίζοντας διαδικασίες εφαρμογής της «επίμαχης» (όπως το ίδιο το ΥΠΕΣ την έχει χαρακτηρίσει) ΥΑ, ενώ εκκρεμεί αίτηση ακύρωσής της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώ το σύνολο των αυτοδιοικητικών φορέων της Χώρας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους προς το προσβλητικό για την ίδια την υπόσταση του αυτοδιοικητικού θεσμού περιεχόμενό της.

Εκφράζοντας την εντονότατη διαμαρτυρία, τόσο για την εμμονική μεδόθευση με την οποία πλήττονται ακόμη και τα ελάχιστα εναπομείναντα ίχνη της (συνταγματικά κατοχυρωμένης!) αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας, όσο και την συνεχιζόμενη έκδηλη αγνόηση (και, κατά συνέπεια, επιδεικτική περιφρόνηση) σειράς ομόφωνων αποφάσεων συλλογικών οργάνων και συνεδρίων της Αυτοδιοίκησης.

Επανυποβάλλουμε, για μιαν ακόμη φορά, το σώμα των προηγούμενων σχετικών εγγράφων μας, και επαναλαμβάνουμε το αίτημα για άμεση ανάκληση όλων των σχετικών με την απαράδεκτη επιχείρηση μεταφοράς («άλωσης») των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων σας».  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

πηγή 

ΣΧΟΛΙΟ

Να τονίσουμε εδώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει ουδεμίων σχέση με το ελληνικό κράτος...

Είναι αυτούσια και αυτοδιοίκητη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου και ελέγχεται πλήρως από την Ευρωπ. Κεντρική Τράπεζα στην Φρανκφούρτη...
Γι αυτό τον λόγο άλλωστε ο Σύριζα όταν ήτνα κυβέρνηση ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να διώξει τον Στουρνάρα που είναι διοικητής της!!!!

Και η κυβέρνηση αυτή φυσικά είναι υπόδουλη των Ευρωπαίων δανειστών και επικυρίαρχων και υπακούει στις εντολές τους τυφλά...
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να υπάρχουν καθόλου χρήματα σε ελληνικά χέρια...Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.