14 Αυγούστου 2019

Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων: Η Παιδοκτονία δεν μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή.

Το 'American College of Pediatricians' θλίβεται, αισθάνεται απογοήτευση και καταδικάζει τις πρόσφατες προσπάθειες αρκετών Πολιτειών των ΗΠΑ να αφαιρέσουν κάθε νομική προστασία από τα βρέφη, πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο αργότερα, μετά τον τοκετό.
Όπως συνέβαινε και στην αρχαία Ρώμη, είναι πλέον νόμιμο τώρα, το 2019, στη Νέα Υόρκη και σύντομα, δυνητικά και σε άλλες Πολιτείες, να σκοτώσεις ένα παιδί εκθέτοντάς το στην πείνα και/ή στην άρνηση ιατρικής περίθαλψης. 

Η νομική απόφαση Roe vs Wade επιτρέπει στις Πολιτείες να δείχνουν ενδιαφέρον και να προστατεύουν τη ζωή του αγέννητου παιδιού από την άμβλωση, εάν η εγκυμοσύνη έχει ξεπεράσει το όριο της εμβρυϊκής βιωσιμότητας και η συνέχισή της δεν απειλεί τη ζωή ή την υγεία της γυναίκας.

Ωστόσο, η δικαστική υπόθεση Doe εναντίον Bolton, όρισε τον όρο υγεία, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τη σωματική και πνευματική ευεξία, αλλά και την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική ευημερία.
Αυτός ο ευρύς ορισμός επέτρεψε στα κακόβουλα άτομα να θεωρήσουν το κάθε αγέννητο παιδί ως μια απειλή για την «υγεία» της μητέρας του, ώστε να μπορεί νόμιμα να εκτρωθεί.


Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν 12.000 αμβλώσεις τρίτου (3ου) τριμήνου στις Ηνωμένες Πολιτείες ετησίως (1,2), οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιούνται για λόγους που δεν σχετίζονται με ιατρικά προβλήματα υγείας της γυναίκας.(3) 

Μολονότι μια εγκυμοσύνη που συνεχίζεται μετά το όριο βιωσιμότητας του νεογνού (σημ.: είναι η 22η εβδομάδα κύησης), σπάνια μόνο μπορεί να απειλήσει τη σωματική υγεία μιας γυναίκας, στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει, το μόνο που είναι απαραίτητο για να σωθεί η ζωή και η υγεία της είναι να γεννηθεί το μωρό της πρόωρα, με πρόκληση τοκετού ή καισαρική τομή.

Και οι δύο ζωές μπορούν να σωθούν. Τα έμβρυα τα οποία απαιτούν προγεννητική χειρουργική επέμβαση, από την 18η εβδομάδα κύησης και εντεύθεν, λαμβάνουν αναισθησία ανεξάρτητα από τη μητέρα τους.

Η αντιμετώπιση του εμβρυϊκού πόνου με τον τρόπο αυτό συσχετίζεται με την καλύτερη έκβαση στην χειρουργική επέμβαση.

Πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι λειτουργούσες οδοί του πόνου υφίστανται στον εμβρυϊκό εγκέφαλο ήδη στις 20 εβδομάδες κύησης, ενώ οι ανασταλτικές και οι αναλγητικές οδοί δεν ωριμάζουν στο έμβρυο νωρίτερα από την ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης.(4,5,6,7,8)
(Σημ.: Αυτή η πληροφορία υποδηλώνει πως ενώ το έμβρυο έχει πρώιμη αίσθηση του πόνου, δεν έχει αναπτύξει ανάλογους ανακουφιστικούς μηχανισμούς μέχρι τη στιγμή που καθίσταται ώριμο).


Είναι σαφές ότι τα αγέννητα παιδιά, τα οποία έχουν θανατωθεί με διαμελισμό και απόσχιση σε μια έκτρωση, με τη μέθοδο Διαστολής και Εκκένωσης, ή έχουν καεί στην μήτρα της μητέρας τους, με αλατούχο διάλυμα, για να προκληθεί κατόπιν η άμβλωση, βιώνουν βασανιστικό πόνο.

Τίποτα, και μιλώντας σαφέστερα, καμιά εμβρυϊκή δυσπλασία, δεν καθιστά δίκαιη την άμβλωση τρίτου (3ου) τριμήνου, η οποία θεωρείται παιδοκτονία. Οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία και βρίσκονται μέσα στη μήτρα, αξίζουν το ίδιο σεβασμό που απολαμβάνουν τα υγιή παιδιά της ίδιας ηλικίας κύησης.

Εάν ένα έμβρυο πάσχει από νόσημα που αναμένεται να περιορίσει πολύ τη ζωή του και να το οδηγήσει στο θάνατο, οι οικογένειες θα πρέπει να ενημερωθούν καταρχήν για τις δυνατότητες ιατρικής περίθαλψης.

Αφού δεχθεί το παιδί την ιατρική βοήθεια, έχοντας υπόψιν ότι η φροντίδα αυτή μπορεί να μην προσφέρει ίαση, αλλά μόνο να καθυστερήσει τον αναπόφευκτο θάνατο, καλό είναι οι γονείς να δεχθούν να μπει το παιδί τους σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που παρέχει ανακουφιστική φροντίδα για τελικού σταδίου πάσχοντα παιδιά.(9,10)
 
Αυτό παρέχει την καλύτερες υπηρεσίες για τη μητέρα, σέβεται τη ζωή του παιδιού της και δίνει στην οικογένεια την ευκαιρία να τιμήσει, να δείξει αγάπη και να πενθήσει κατόπιν το νεώτερο μέλος της.

Η βιβλιογραφία, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του τοκετού και της ακόλουθης ανακουφιστικής φροντίδας σε ειδικό κέντρο, με την άμβλωση, στις περιπτώσεις ανεγκεφαλίας του βρέφους, αποκαλύπτει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα ως προς την ψυχική υγεία για τις μητέρες που δεν διέκοψαν την κύησή τους.(11,12,13)

Η θανάτωση δεν είναι υγειονομική περίθαλψη. Το American College of Pediatricians καλεί τους νομοθέτες να θεσπίσουν νόμους που να αποδίδουν τιμή στην ανθρώπινη φύση και να προστατεύουν τις ζωές όλων αδιακρίτως των ανθρώπων – γεννημένων και αγέννητων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1. https://www.cdc.gov/reproductivehealth/data_stats/abortion.htm accessed 2/12/19 documents that 1.3 % of abortions are done at 21 or more weeks gestation (το 1,3 % των αμβλώσεων πραγματοποιούνται από την 21η και μεγαλύτερη εβδομάδα κύησης).
2. https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-united-states accessed 2/12/19. This documents that approximately 926,200 abortions were performed in 2014; combining information from CDC with that from the Guttmacher Institute: 1.3% of 926,200 is 12,040 abortions after 20 weeks in the US in 2014 –which is themost recent year for which stats are available. (Αυτό αποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκαν περίπου 926.200 αμβλώσεις το 2014. Συνδυάζοντας πληροφορίες από το CDC, με αυτές του Ινστιτούτου Guttmacher: Το 1,3% των 926.200 είναι 12.040 αμβλώσεις, μετά τις 20 εβδομάδες, στις ΗΠΑ το 2014 -που είναι το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία).
3. Jones, «Who Has Second Trimester Abortions in the U.S.?», Contraception. (2012) 85(6): 544–551. 
4. Fetal pain: the evidence. Doctors on Fetal Pain website. (Εμβρυϊκός πόνος: τα αποδεικτικά στοιχεία. Ιατροίστην ιστοσελίδα σχετικά με τον Εμβρυικό πόνο. http://www.doctorsonfetalpain.com/wp-content/uploads/2013/02/Fetal-Pain-The-Evidence-Feb-2013.pdf. A Published March 14, 2011. Updated February 2013. Accessed September 18, 2014. 
5. Lowery CL, Hardman MP, Manning N, Hall RW, Anand KJ, Clancy B. Neurodevelopmental changes of fetal pain (Νευροαναπτυξιακές μεταβολές σχετιζόμενες με τον εμβρυϊκό πόνου). Semin Perinatol. 2007; 31: 275–282. 
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4253046/ Hatfield LA Neonatal pain: What's age got to do with it? Surg Neurol Int. 2014; 5(Suppl 13): S479–S489. Published online 2014 Nov 13. doi: 10.4103/2152–7806.144630.
7. Testimony of Dr. Maureen Condic District of Columbia H R.179J, 23 May 2013 available at: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg81175/pdf/CHRG-113hhrg81175.pdf page 36-46. 
8. American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists Practice Bulletin 2 Fetal Pain. Available at: https://aaplog.org/wp-content/uploads/2019/02/PB-2-Fetal-Pain.pdf 
9. Perinatal Hospice and Palliative Care: https://www.perinatalhospice.org/ 
10. American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists Practice Bulletin 1 Perinatal Hospice.Available at: https://aaplog.org/wp-content/uploads/2019/02/PB-1-Perinatal-Hospice.pdf 
11. Cope H, Garrett ME, Gregory S, Ashley-Koch: A Pregnancy continuation and organizational religious activity following prenatal diagnosis of a lethal fetal defect are associated with improved psychological outcome. (Η συνέχιση της εγκυμοσύνης και η οργανωμένη θρησκευτική φροντίδα, παρά την προγεννητική διάγνωση μιας θανατηφόρου συγγενούς ανωμαλίας του κυοφορούμενου παιδιού, συνδέονται με βελτιωμένη ψυχολογική έκβαση για τη μητέρα). Prenat Diagn. 2015 Aug; 35(8): 761–768. 
12. Calhoun BC, Reitman JS, Hoeldtke NJ. Perinatal Hospice: A Response to Partial Birth Abortion for Infants with Congenital Defects. Issues in Law and Medicine 1997; 13(2): 125–143.
13. Calhoun BC, Hoeldtke NJ, Hinson RM, Judge KM. Perinatal Hospice: Should all centers have this service? Neonatal Network 1997; 16(6): 101–102.  

afistemenaziso.gr  
πηγή
ΟΔΥΣΣΕΙΑ TVShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.